Själv studie kurs: skapa fantastiska Power View-rapporter

Sammandrag:    I den här själv studie kursen får du lära dig hur du skapar interaktiva Power View-rapporter: flera diagram, interaktiva rapporter och punkt diagram och bubbeldiagram med tidsbaserad uppspelnings visualiseringar.

Obs! när du publicerar dessa rapporter och gör dem tillgängliga på SharePoint är de här visualiseringarna precis så som de visas i den här själv studie kursen.

Följande är avsnitten i den här självstudiekursen:

Skapa flera diagram

Skapa interaktiva rapporter med kort och brickor

Skapa punkt diagram och bubbeldiagram med tidsbaserad uppspelning av visualiseringar

Kontrollpunkt och test

I slutet av självstudiekursen finns ett test du kan ta för att testa vad du har lärt dig. Du kan också se en lista med videoklipp som visar många av begreppen och funktionerna i Power View.

I den här serien används data som beskriver olympiska medaljer, värdländer och olika olympiska sporthändelser. Följande är självstudiekurserna i den här serien:

 1. Importera data till Excel 2013 och skapa en datamodell

 2. Utöka datamodellrelationer med Excel 2013, Power Pivot och DAX

 3. Skapa kartbaserade Power View-rapporter

 4. Införliva Internet-data och ange standardinställningar för Power View-rapporter

 5. Skapa fantastiska Power View-rapporter

Vi föreslår att du går igenom dem i tur och ordning.

I de här självstudiekurserna används Excel 2013 med Power Pivot aktiverat. Mer information om Excel 2013 finns i Snabbstartsguide för Excel 2013. Råd om hur du aktiverar Power Pivot finns i Tilläggsprogrammet Power Pivot.

Skapa flera diagram

I det här avsnittet fortsätter du att skapa interaktiva visualiseringar med Power View. I det här avsnittet beskrivs hur du skapar några olika typer av diagram. Multiplar kallas ibland även för Trellisdiagram-diagram.

Skapa interaktiva lodräta multipel diagram

Om du vill skapa flera diagram kan du börja med ett annat diagram, till exempel ett cirkel diagram eller ett linje diagram.

 1. I Excel markerar du kalkyl bladet stapel och kolumn . Skapa en ny Power View-rapport genom att välja POWER VIEW > Infoga > Power View på menyfliksområdet. Ett tomt Power View-rapportblad skapas. Byt namn på rapporten Multiplergenom att högerklicka på fliken längst ned och välja Byt namn från menyn som visas. Du kan också dubbelklicka på fliken för att byta namn på den.

 2. Expandera tabellen medaljer i Power View-fält och välj kön och sedan händelse fälten. I området fält väljer du pilknappen bredvid händelse och väljer antal (inte tomt). Tabell Power View skapar ser ut ungefär så här.

  Power View-tabellvisualisering

 3. I menyfliksområdet väljer du DESIGN > växla visualisering > andra diagram > cirkel diagram. Nu ser rapporten ut ungefär så här.

  Power View-cirkeldiagram
   

 4. Du bestämmer att det skulle vara intressant att visa antalet händelser per kön över tiden. Ett sätt att visa den informationen är att använda multiplar. Dra året till fältet LODRÄTt MULTIPLar från tabellen medalj . Om du vill visa fler multiplar tar du bort förklaringen från rapporten genom att välja LAYOUT > förklaring > ingen från menyfliksområdet.

 5. Ändra layouten så att multiplar-rutnätet visar sex diagram breda diagram högt. Med diagrammet markerat väljer du layout > rutnätets höjd > 6 och sedan layout > rutnäts bredd > 6. Skärmen ser nu ut så här:

  Multipelcirkeldiagram i Power View

 6. Diagram typen multipel är interaktiv också. Hovra över ett cirkel diagram så visas information om det segmentet. Klicka på valfri sektor i rutnätet så att markeringen markeras för varje diagram i multipeln. På skärmen nedanför den gula sektorn (kvinnor) för 1952 valdes och alla andra gula segment markeras. När det finns fler diagram som kan visas på en skärm visas en lodrät rullnings List längs visualiseringens högra kant.

  Interagera med Power View-multipeldiagram

Skapa interaktiva vågräta multipel diagram

Vågräta diagram beter sig på samma sätt som lodräta flera diagram.

 1. Du vill ändra de lodräta multipel diagrammen till vågräta lodräta. Det gör du genom att dra fältet år från området LODRÄTt multipel till området VÅGRÄTa MULTIPLar, som på följande bild.


  Ändra Power View-visualiseringen i Power View-fält

 2. Power View-rapport visualiseringen ändras till ett vågrätt multipel diagram. Observera rullnings listen längst ned i visualiseringen, som visas på skärmen nedan.

  Vågräta multiplar i Power View

Skapa multipla linje diagram

Det är också enkelt att skapa linje diagram som multiplar. Här följer instruktioner för hur du skapar flera linje diagram baserat på antalet medaljer för varje år.

 1. Skapa ett nytt Power View-blad och Byt namn på raden multipler. I Power View-fältväljer du medaljer och år i tabellen medaljer . Ändra visualiseringen till ett linje diagram genom att välja DESIGN > andra diagram > linje. Dra sedan året till Axel området. Diagrammet ser ut ungefär så här.
  Power View-linjediagram

 2. Låt oss fokusera på vinter medaljer. I fönstret filter väljer du diagram och drar sedan säsong från tabellen medaljer till fönstret filter. Välj vinter enligt följande bild.

  Filtrera ett diagram i Power View

 3. Om du vill skapa linje diagram med flera linjer drar du NOC_CountryRegion från tabellen medaljer till området LODRÄTa multiplar. Rapporten ser nu ut så här:
  Linjemultiplar i Power View

 4. Du kan välja att ordna flera diagram baserat på olika fält och i stigande eller fallande ordning genom att klicka på valen i det övre vänstra hörnet i visualiseringen.

Skapa interaktiva rapporter med kort och brickor

Brickor och kort konverterar tabeller till en serie stillbilder som visualiserar data, som visas i kort format, ungefär som index kort. I följande steg kan du använda kort för att visualisera antalet medaljer som beviljats på olika sport och sedan förfina denna visualisering genom att ordna resultaten baserat på Edition.

Skapa kort visualiseringar

 1. Skapa en ny Power View-rapport och Byt namn på dem. I Power View-fältväljer du disciplin från tabellen disciplin . I tabellen medaljer väljer du distinkt antal, medalj antal och NOC_CountryRegion. I fält området i Power View-fältklickar du på pilen bredvid NOC_CountryRegion och väljer Count (DISTINCT).

 2. I menyfliksområdet väljer du DESIGN > växla visualisering > tabell > kort. Tabellen ser ut ungefär så här.
  Kortvisualisering i Power View

 3. När kort visualiseringen är markerad väljer du DiscImage från tabellen DiscImage . Du får en säkerhets varning som uppmanar dig att klicka på en knapp för att aktivera innehåll för att få bilderna att visas, som visas på skärmen.

  Varning om externa dataanslutningar i Excel

 4. I området fält ordnar du fälten i följande ordning: DiscImage, disciplin, medalj antal, antal NOC_CountryRegion och sista, distinkt räkning av version. Korten ser ut ungefär så här.
  Kortvisualisering med omordnade fält
   

Använda brickor med kort visualiseringar

 1. Det är enkelt att granska dessa kort baserat på det år då medaljerna beviljades. I Power View-fältdrar du fältet Year till panelen efter område i tabellen medaljer . Din visualisering ser nu ut så här:
  Använda DELA IN EFTER-funktionen i Power View

 2. Nu visas korten bredvid varandra, men något annat hände. Fältet brickor BY är en behållare som bara innehåller de kort som du skapade i föregående steg. Vi kan lägga till i den behållaren och se hur du använder brickor genom att skapa interaktiva rapporter som koordinerar visningen av dina data.

 3. Klicka i området bredvid kort visualiseringen, men fortfarande inuti panelen efter behållare. Fönstret Power View-fält ändras för att visa att du fortfarande befinner dig i panelen efter behållare, men att du inte är i kort visualiseringen. På följande skärm visas hur det visas i fönstret Power View-fält.
  Behållaren DELA IN EFTER i en Power View-rapport

 4. I Power View-fältväljer du alla för att visa alla tillgängliga tabeller. I tabellen hosts väljer du ort, säsong, NOC_CountryRegion och flaggurl. I menyfliksområdet väljer du DESIGN > växla visualisering > tabell > kortet. Du vill ha den tabell som du just skapade för att fylla i mer av de tillgängliga rapport avståndet så att du kan ändra typen av kort visualisering. Välj DESIGN > alternativ > kort format > bildtext. Det här var bättre. Rapporten ser nu ut så här:
  Lägga till en till visualisering i behållaren DELA IN EFTER i Power View

 5. Observera att när du väljer ett annat år från brickorna längs PANELENs överkant efter behållare synkroniseras det bild kort du just skapade också med ditt val. Det beror på att båda kort visualiseringarna finns i panelen efter den behållare som du skapade. När du bläddrar i panelen efter markering och väljer 2002, till exempel, ser rapporten ut ungefär så här.

  Interagera med BRICKOR i Power View

 6. Du kan också ändra visningen av informationen i Power View. I menyfliksområdet väljer du DESIGN > paneler > panel typ > panel flöde. Visualiserings effekterna ändras och Power View flyttar brickorna längst ned i behållaren för brickor, som på följande bild.
  Använda BRICKFLÖDE i Power View

Som tidigare nämnts, när du publicerar dessa rapporter och gör dem tillgängliga på SharePoint, är dessa visualiseringar bara interaktiva för alla som visar dem.

Skapa punkt diagram och bubbeldiagram med tidsbaserad uppspelning av visualiseringar

Du kan också skapa interaktiva diagram som visar ändringar över tiden. I det här avsnittet kan du skapa punkt diagram och bubbeldiagram och visualisera OS data på sätt som gör att vem som helst kan se dina Power View-rapporter för att interagera med dem på intressanta och fantastiska sätt.

Skapa ett punkt diagram och bubbeldiagram

 1. Skapa en ny Power View-rapport genom att välja POWER VIEW > Infoga > Power View på menyfliksområdet. Byt namn på rapport bubblorna. I tabellen medaljer väljer du medaljer och NOC land. Klicka på pilen bredvid NOC_CountryRegion i området fält och välj Count (DISTINCT) om du vill att det ska finnas ett antal lands-eller region koder i stället för själva koderna. I tabellen Events väljer du sport.

 2. Välj DESIGN > växla visualisering > andra diagram > punkt för att ändra visualiseringen till ett punkt diagram. Rapporten ser nu ut som bilden nedan.

  Ett punktdiagram i Power View

 3. Nästa drag-händelse från tabellen händelser till området storlek i Power View-fält. Rapporten blir mycket mer intressant och ser nu ut så här.

  Använda STORLEK i ett Power View-bubbeldiagram

 4. Punkt diagrammet är nu ett bubbeldiagram och storleken på bubblorna baseras på antalet medaljer som har tilldelats till varje sport.

 5. Bubbeldiagram är också interaktivt. När du hovrar över Rowing bubbla ger Power View dig ytterligare information om den sport som visas i följande bild.

  Hovra över Power View-bubbeldiagram för mer information

Skapa tidsbaserade spel visualiseringar

Många av de visualiseringar du skapar baseras på händelser som inträffar över tiden. I OS data uppsättning är det intressant att se hur medaljerna har tilldelats under de båda åren. Här följer instruktioner för hur du skapar visualiseringar som kan spelas upp eller animeras baserat på tidsbaserade data.

 1. I det punkt diagram som du skapade i föregående steg kan du observera området UPPSPELNINGs axel i Power View-fält, som visas på skärmen nedan.

  Power View-uppspelningsaxeln

 2. Dra året till området UPPSPELNINGs axel i tabellen medaljer . Här kommer den roliga delen. En axel skapas längst ned i visualiserings diagrammet och en UPPSPELNINGs ikon visas bredvid den, så som visas på skärmen nedan. Tryck på spela upp.

  Uppspelningsknappen i en Power View-rapport

 3. Titta medan bubblorna flyttas, växer och kontraktet flyttas längs med uppspelnings axeln. Du kan också markera en viss bubbla, som i det här fallet är en speciell sport och tydligt se hur den ändras när uppspelnings axeln fortskrider. En linje följer dess kurs och framhäver visuellt och spårar dess data punkter när axeln flyttas framåt.

 4. Välj akvatiska och klicka sedan på spela upp. Akvatiska är markerade och en vattenstämpel i det övre högra hörnet i rapporten visar året (UPPSPELNINGs axeln) när UPPSPELNINGs axeln flyttas. När du är klar med testsporterna för banan har den blivit markerad i visualiseringen medan andra idrotts är nedtonade. På följande skärm visas rapporten när uppspelnings axeln är klar.

  Tidsbaserade bubbelvisualiseringar i Power View

 5. Du kan välja fler än en sport genom att hålla ned CTRL och göra flera val. Prova själv. På följande skärm är tre sporter markerade: Brottningsmedaljörer, Athletics och akvatiska.

  Markera flera bubblor i Power View-uppspelningsrapporter

 6. Slutligen kan du filtrera punkt diagram precis som andra visualiseringar. Det finns många färger eftersom det finns många sporter i data uppsättningen. Dra säsongen från tabellen medaljer till färg området i Power View-fält. Nu används bara två färger, en för varje säsong (sommar tid eller vinter). På följande skärm visas det, men för att se hur cool det här ser ut kan du titta på videon i slutet av själv studie kursen.

  Använda utsnitt i Power View-uppspelningsrapporter

Det finns en mängd fantastiska rapporter som du kan skapa med Power View. Varje visualisering ger en viss och en distinkt vy för dina data. För att ge ännu fler spännande rapporter kan du kombinera olika visualiseringar på en enda rapport sida och göra dina data komma igång.

Kontrollpunkt och test

Gå igenom det du lärt dig

I den här själv studie kursen lärde du dig hur du skapar flera diagram, linje diagram, bubbeldiagram och punkt diagram. Du lärde dig även hur du visar en rapport och hur du skapar en behållare där många rapporter kan ingå.

Denna själv studie kurs avrundar serien med att skapa Power View-rapporter.

Videoklipp från OS data uppsättning

Ibland är det bra att se dessa aktiviteter i praktiken. I det här avsnittet hittar du länkar till videor som har skapats med OS data uppsättning. De här videoklippen liknar själv studie kurserna, men vissa arbets böcker, Power Pivot bilder eller Power View-blad kan vara lite annorlunda.

Power Pivot-videoklipp:

 • Ange standard fält

 • Dölja kolumner och tabeller

 • Lägga till beskrivningar i kolumner och tabeller

 • Relationer

 • Summera efter

Power View-video:

 • Komma igång med Power View i Excel 2013

Tack! Jag hoppas att du har haft den här själv studie kursen och visat att det var bra att veta hur du gör dina egna Power View-rapporter. Du kan skapa fantastiska, genomgripande och interaktiva rapporter med Power View och dela dem med Business Intelligence-portalen på SharePoint.

Själv studie kurser i den här serien

Följande lista innehåller länkar till alla själv studie kurser i den här serien:

 1. Importera data till Excel 2013 och skapa en datamodell

 2. Utöka datamodellrelationer med Excel 2013, Power Pivot och DAX

 3. Skapa kartbaserade Power View-rapporter

 4. Införliva Internet-data och ange standardinställningar för Power View-rapporter

 5. Skapa fantastiska Power View-rapporter

TEST

Vill du ta reda på hur väl du kommer ihåg det du lärt dig? Nu har du chansen. Följande test tar upp de funktioner, möjligheter och krav du har läst om i den här självstudiekursen. Du hittar svaren längst ned på sidan. Lycka till!

Fråga 1: Vad är ett annat namn för diagram typen multipel?

A: Bläddra i diagram.

B: tuple-diagram.

C: Trellisdiagram-diagram.

D: sid diagram

Fråga 2: Vilket område i Power View-fält används för att skapa en container där du kan lägga till flera visualiseringar?

A: området kolumner.

B: det sammanfattande området.

C: panelen efter område.

D: området för CONTAINER.

Fråga 3: Om du vill skapa en animerad visualisering baserat på ett fält, till exempel ett datum fält, där området för Power View-fält ska användas?

A: området UPPSPELNINGs axel.

B: området vågrät MULTIPLer.

C: området animering.

D: du kan inte skapa visualiseringar som det är som coolt, eller hur?

Fråga 4: Vad händer med flera diagram om det finns fler cirkel diagram än vad som får plats på en skärm?

A: Power View börjar automatiskt bläddra bland cirkel diagrammen.

B: Power View är en rullnings List som gör att du kan bläddra igenom de andra cirkel diagrammen.

C: Power View skapar en rapport för enbart de cirkel diagram som kan visas på skärmen samtidigt.

D: Power View placerar automatiskt alla cirkel diagram på en skärm, oavsett hur många cirkel diagram som behövs.

Testsvar

 1. Rätt svar: C

 2. Rätt svar: C

 3. Rätt svar: A

 4. Rätt svar: B

Meddelanden: Data och bilder i den här självstudiekursserien bygger på följande:

 • Olympics-datauppsättningen från Guardian News & Media Ltd.

 • Flaggbilder från CIA Factbook (cia.gov)

 • Befolkningsdata från Världsbanken (worldbank.org)

 • Piktogram över olympiska grenar av Thadius856 och Parutakupiu

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×