Signera ett formulär digitalt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du fyller i ett formulär kan du kanske lägga till en digital signatur till en del av eller hela formuläret.

Artikelinnehåll

Innan du börjar

Signera ett helt formulär

Signera ett eller flera avsnitt i ett formulär

Ta bort en digital signatur från ett formulär

Granska digitala signaturer i ett formulär

Innan du börjar

Du kan bara signera ett formulär om det har utformats för att hantera digitala signaturer.

Du måste dessutom ha ett digitalt certifikat installerat på datorn. Om du inte har ett digitalt certifikat kontaktar du systemadministratören, en certifikatutfärdare (t.ex. VeriSign, Inc.) eller begär ett certifikat från nätverkets standardutfärdare av certifikat.

Överst på sidan

Signera ett helt formulär

När du signerar ett helt formulär visas inte den digitala signaturen i innehållet i formuläret. När formuläret har signerats blir signaturen ogiltig om formuläret ändras.

 1. Klicka på Lägg till i dialogrutan Digitala signaturer i verktygsfältet StandardDigitala signaturer Bild av knapp .

 2. Kontrollera att Hela_formuläret är markerat i dialogrutan Markera data som ska signeras och klicka på OK.

  Obs!: Om det här alternativet inte visas kan det bero på att du bara kan signera delar av formuläret, och inte hela formuläret. Om så är fallet följer du anvisningarna i avsnitten om hur du signerar ett eller flera avsnitt i ett formulär längre fram i den här artikeln.

 3. Skriv en kommentar som ska sparas med signaturen i rutan Syftet med att signera dokumentet i dialogrutan Signatur.

 4. Kontrollera certifikatinformationen längst ned i dialogrutan Signatur.

  Tips: Om du vill använda ett annat certifikat klickar du på Ändra. Klicka på det certifikat som du vill använda som digital signatur i dialogrutan Välj certifikat och klicka på OK.

 5. Klicka på Visa ytterligare information om vad du signerar.

 6. Kontrollera vad du signerar i dialogrutan Ytterligare information, inklusive bilden av formulärinnehållet och informationen som associeras med signaturen, och klicka på OK.

 7. Klicka på Signera i dialogrutan Signatur.

 8. Läs igenom signaturinformationen i dialogrutan Digitala signaturer och klicka på Stäng.

Överst på sidan

Signera ett eller flera avsnitt i ett formulär

 1. Klicka på Lägg till i dialogrutan Digitala signaturer i verktygsfältet StandardDigitala signaturer Bild av knapp .

  Obs!: Du kan också klicka på kommandot Klicka här om du vill signera det här avsnittet i själva formuläret, om det visas.

 2. Markera den del av formuläret som du vill signera i dialogrutan Markera data som ska signeras och klicka på OK.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Signatur:

  • Om du vill signera avsnittet skriver du ditt namn i signaturrutan.

  • Om du vill använda en bild för signaturen i stället för text klickar du på Välj bild och letar upp och väljer den bild som du vill använda.

 4. Skriv en kommentar som ska sparas med signaturen i rutan Syftet med att signera dokumentet.

 5. Kontrollera certifikatinformationen längst ned i dialogrutan.

  Tips: Om du vill använda ett annat certifikat klickar du på Ändra. Klicka på det certifikat som du vill använda som digital signatur i dialogrutan Välj certifikat och klicka på OK.

 6. Klicka på Visa ytterligare information om vad du signerar.

 7. Kontrollera vad du signerar i dialogrutan Ytterligare information, inklusive bilden av formulärinnehållet och informationen som associeras med signaturen, och klicka på OK.

 8. Klicka på Signera i dialogrutan Signatur.

 9. Läs igenom signaturinformationen i dialogrutan Digitala signaturer och klicka på Stäng.

Överst på sidan

Ta bort en digital signatur från ett formulär

 1. Klicka på Digitala signaturer Bild av knapp i verktygsfältet Standard. Dialogrutan Digitala signaturer visas alla digitala signaturer som hör till formuläret.

 2. Klicka på den signatur som du vill ta bort i dialogrutan Digitala signaturer och klicka sedan på Ta bort.

  Obs!: Ibland måste du ta bort den signatur som lagts till sist innan du kan ta bort signaturer som lagts till tidigare.

Överst på sidan

Granska digitala signaturer i ett formulär

Beroende på formulärets design kan de digitala signaturerna visas i formuläret under varje signerat avsnitt. Om så är fallet kan du klicka på den signatur som du vill granska. Om de digitala signaturerna inte visas i själva formuläret kan du använda följande metod för att ta reda på om ett formulär är digitalt signerat och granska information om befintliga digitala signaturer för formuläret.

 1. Klicka på Digitala signaturer Bild av knapp i verktygsfältet Standard. Dialogrutan Digitala signaturer visas alla digitala signaturer som hör till formuläret.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Digitala signaturer:

  • Om du vill visa bilden av formuläret som signerats med en viss signatur klickar du på signaturen och sedan på Visa signerat formulär.

  • Om du vill visa det digitala certifikat som använts för att signera formuläret markerar du det i listan med digitala signaturer och klickar på Visa certifikat.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×