Sidhuvuden och sidfötter i kalkylblad

Du kan lägga till sidhuvuden eller sidfötter överst eller nederst i ett kalkylblad som ska skrivas ut i Excel. Du kan t.ex. skapa en sidfot med sidnummer, datum och namnet på filen. Du kan skapa egna eller använda de många fördefinierade sidhuvudena och sidfötterna.

Sidhuvuden och sidfötter visas endast i sidlayoutvyn, förhandsgranskningsvyn och på utskrivna sidor. Du kan också använda dialogrutan Utskriftsformat om du vill infoga sidhuvuden eller sidfötter för fler än ett kalkylblad i taget. För andra typer av blad, till exempel diagramblad eller diagram, kan du endast infoga sidhuvuden och sidfötter genom att använda dialogrutan Utskriftsformat.

Lägga till eller ändra sidhuvuden och sidfötter i vyn Sidlayout

 1. Klicka på det kalkylblad där du vill lägga till eller ändra sidhuvuden eller sidfötter.

 2. Klicka på Sidhuvud och sidfot i gruppen Text under fliken Infoga.

  Alternativ för sidfot och sidhuvud på fliken Infoga

  Kalkylbladet visas i sidlayoutvyn.

 3. Om du vill lägga till eller redigera ett sidhuvud eller en sidfot klickar du i textrutan för sidhuvudet eller sidfoten till vänster, i mitten eller till höger, längst upp eller längst ned på kalkylbladssidan (under Sidhuvud eller ovanför Sidfot).

 4. Skriv den nya texten i sidhuvudet eller sidfoten.

  Meddelanden: 

  • Om du vill börja en ny rad i en sidhuvud- eller sidfotsruta trycker du på Retur.

  • Om du vill ha ett enstaka &-tecken i texten i ett sidhuvud eller en sidfot använder du två &-tecken. Om du till exempel vill använda texten "Andersson & Johansson" i ett sidhuvud skriver du Andersson && Johansson.

  • Om du vill stänga sidhuvudet eller sidfoten klickar du någonstans i kalkylbladet. Om du vill stänga sidhuvudet eller sidfoten utan att behålla ändringarna trycker du på Esc.

 1. Klicka på det/de kalkylblad, diagramblad eller diagram där du vill lägga till eller ändra sidhuvuden eller sidfötter.

  Tips: Du kan markera flera kalkylblad med Ctrl+vänsterklick. När flera kalkylblad är markerade visas [Grupp] i namnlisten överst i kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat kalkylblad visas högerklickar du på fliken för ett markerat kalkylblad och klickar sedan på Dela upp blad på snabbmenyn.

 2. Klicka på dialogruteikonen Bild av knapp i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Klicka på pilen längst ned till höger i gruppen Utskriftsformat

  Dialogrutan Utskriftsformat visas.

 3. Klicka på Anpassa sidhuvud eller Anpassa sidfot på fliken Sidhuvud/sidfot.

 4. Klicka i någon av rutorna Till vänster, Mitt i eller Till höger och klicka sedan på någon av knapparna för att lägga till den sidhuvuds- eller sidfotsinformation som du vill ha i det avsnittet.

  Dialogrutan Anpassat sidhuvud under Utskriftsformat
 5. Om du vill lägga till eller ändra sidhuvud- eller sidfotstext skriver du in text eller redigerar befintlig text i någon av rutorna Till vänster, Mitt i eller Till höger.

  Meddelanden: 

  • Om du vill börja en ny rad i en sidhuvud- eller sidfotsruta trycker du på Retur.

  • Om du vill ha ett enstaka &-tecken i texten i ett sidhuvud eller en sidfot använder du två &-tecken. Om du till exempel vill använda texten "Andersson & Johansson" i ett sidhuvud skriver du Andersson && Johansson.

Excel innehåller många inbyggda textsidhuvuden och -sidfötter som du kan använda. För kalkylblad kan du arbeta med sidhuvuden och sidfötter i sidlayoutvyn. För diagramblad eller diagram måste du använda dialogrutan Utskriftsformat.

 1. Klicka på det kalkylblad där du vill lägga till eller ändra ett inbyggt sidhuvud eller en inbyggd sidfot.

 2. Klicka på Sidhuvud och sidfot i gruppen Text under fliken Infoga.

  Alternativ för sidfot och sidhuvud på fliken Infoga

  Kalkylbladet visas i sidlayoutvyn.

 3. Klicka i den vänstra, mittersta eller högra textrutan för sidhuvud eller sidfot högst upp eller längst ned i kalkylbladet.

  Tips: När du klickar i en textruta markeras sidhuvudet eller sidfoten, Verktyg för sidhuvud och sidfot visas och fliken Design läggs till.

 4. På fliken Design, i gruppen Sidhuvud/sidfot klickar du på Sidhuvud eller Sidfot och klickar sedan på det inbyggda alternativ som du vill använda.

  Inbyggda alternativ för sidhuvud och sidfot

Du kan välja ett fördefinierat element i stället för att välja ett fördefinierat sidhuvud eller en fördefinierad sidfot. Många element (t.ex. sidnummer, filnamn och aktuellt datum) visas i menyfliksområdet. För kalkylblad kan du arbeta med sidhuvuden och sidfötter i vyn Sidlayout. För diagramblad eller diagram kan du arbeta med sidhuvuden och sidfötter i dialogrutan Utskriftsformat.

 1. Klicka i det kalkylblad som du vill lägga till särskilda sidhuvud- eller sidfotselement i.

 2. Klicka på Sidhuvud och sidfot i gruppen Text under fliken Infoga.

  Alternativ för sidfot och sidhuvud på fliken Infoga

  Kalkylbladet visas i sidlayoutvyn.

 3. Klicka i den vänstra, mittersta eller högra textrutan för sidhuvuden eller sidfötter högst upp eller längst ned i kalkylbladet.

  Tips: När du klickar i en textruta markeras sidhuvudet eller sidfoten, Verktyg för sidhuvud och sidfot visas och fliken Design läggs till.

 4. Klicka på ett element i gruppen Sidhuvud- och sidfotselement på fliken Design.

  Sidhuvud/sidfot på menyfliken Design

 1. Klicka på det diagramblad eller diagram där du vill lägga till eller ändra ett sidhuvud- eller sidfotselement.

 2. Klicka på Sidhuvud och sidfot i gruppen Text under fliken Infoga.

  Alternativ för sidfot och sidhuvud på fliken Infoga

  Dialogrutan Utskriftsformat visas.

 3. Klicka på Anpassa sidhuvud eller Anpassa sidfot.

  Dialogrutan Anpassat sidhuvud under Utskriftsformat
 4. Använd knapparna i dialogrutan Sidhuvud eller Sidfot om du vill infoga särskilda sidhuvud- och sidfotselement.

  Tips: När du vilar muspekaren på en knapp visas ett skärmtips med namnet på elementet som knappen infogar.

För kalkylblad kan du arbeta med sidhuvuden och sidfötter i vyn Sidlayout. För diagramblad eller diagram kan du arbeta med sidhuvuden och sidfötter i dialogrutan Utskriftsformat.

 1. Klicka i det kalkylblad där du vill välja sidhuvud- och sidfotsalternativ.

 2. Klicka på Sidhuvud och sidfot i gruppen Text under fliken Infoga.

  Alternativ för sidfot och sidhuvud på fliken Infoga

  Kalkylbladet visas i sidlayoutvyn.

 3. Klicka i den vänstra, mittersta eller högra textrutan för sidhuvuden eller sidfötter högst upp eller längst ned i kalkylbladet.

  Tips: När du klickar i en textruta markeras sidhuvudet eller sidfoten, Verktyg för sidhuvud och sidfot visas och fliken Design läggs till.

 4. Markera något av följande alternativ i gruppen Alternativ på fliken Design:

  Alternativ för sidhuvud och sidfot på fliken Design i menyfliksområdet
  • Markera kryssrutan Annorlunda förstasida om du vill ta bort sidhuvuden och sidfötter från den första sidan som skrivs ut.

  • Markera kryssrutan Annorlunda udda/jämna sidor om du vill ange att sidhuvuden och sidfötter på udda sidor ska skilja sig från dem på jämna sidor.

  • Markera kryssrutan Samma skala som dokument om du vill ange att sidhuvuden och sidfötter ska ha samma teckenstorlek och skalning som kalkylbladet.

   Om du vill att teckenstorleken och skalningen för sidhuvuden och sidfötter ska vara oberoende av kalkylbladets skala för en konsekvent visning på flera sidor avmarkerar du den här kryssrutan.

  • Markera kryssrutan Justera mot sidmarginal om du vill att marginaler för sidhuvuden och sidfötter ska justeras mot kalkylbladets vänster- och högermarginal.

   Om du vill ange ett specifikt värde för vänster- och högermarginalen för sidhuvuden och sidfötter, som är oberoende av kalkylbladets vänster- och högermarginal, avmarkerar du den här kryssrutan.

 1. Klicka på det diagramblad eller diagram där du vill välja inställningar för sidhuvud eller sidfot.

 2. Klicka på Sidhuvud och sidfot i gruppen Text under fliken Infoga.

  Alternativ för sidfot och sidhuvud på fliken Infoga

  Dialogrutan Utskriftsformat visas.

 3. Välj något av följande:

  Alternativ för sidhuvuden och sidfötter i dialogrutan Utskriftsformat
  • Markera kryssrutan Annorlunda förstasida om du vill ta bort sidhuvuden och sidfötter från den första sidan som skrivs ut.

  • Markera kryssrutan Annorlunda udda/jämna sidor om du vill ange att sidhuvuden och sidfötter på udda sidor ska skilja sig från dem på jämna sidor.

  • Markera kryssrutan Samma skala som dokument om du vill ange att sidhuvuden och sidfötter ska ha samma teckenstorlek och skalning som kalkylbladet.

   Om du vill att teckenstorleken och skalningen för sidhuvuden och sidfötter ska vara oberoende av kalkylbladets skala för en konsekvent visning på flera sidor avmarkerar du kryssrutan Samma skala som dokument

  • Markera kryssrutan Justera mot sidmarginaler om du vill att marginaler för sidhuvuden och sidfötter ska justeras mot kalkylbladets vänster- och högermarginal.

   Tips: Om du vill ange ett specifikt värde för vänster- och högermarginalen för sidhuvuden och sidfötter, som är oberoende av kalkylbladets vänster- och högermarginal, avmarkerar du den här kryssrutan.

När du vill stänga sidhuvudet och sidfoten måste du växla från vyn Sidlayout till vyn Normal.

 • Klicka på Normal i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

  Klicka på Normal på fliken Visa

  Du kan också klicka på Normal Knappbild i statusfältet.

 1. Klicka på Sidhuvud och sidfot i gruppen Text under fliken Infoga.

  Alternativ för sidfot och sidhuvud på fliken Infoga

  Kalkylbladet visas i sidlayoutvyn.

 2. Klicka i den vänstra, mittersta eller högra textrutan för sidhuvud eller sidfot högst upp eller längst ned i kalkylbladet.

  Tips: När du klickar i en textruta markeras sidhuvudet eller sidfoten, Verktyg för sidhuvud och sidfot visas och fliken Design läggs till.

 3. Tryck på Delete eller Backsteg.

  Obs!: Om du vill ta bort sidhuvuden och sidfötter i flera kalkylblad samtidigt markerar du de aktuella kalkylbladen och öppnar sedan dialogrutan Utskriftsformat. Gå till fliken Sidhuvud/sidfot och välj (inget) i rutan Sidhuvud eller Sidfot.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Skriva ut i Excel

Utskriftsformat i Excel

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×