Office
Logga in

SharePoint-standardgrupper i SharePoint Server

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du skapar en webbplats i SharePoint skapas automatiskt grupper för webbplatsen och behörighetsnivåer tilldelas grupperna. Dessa grupper kallas för SharePoint-standardgrupper. Eftersom de utgör de vanligaste åtkomstnivåerna som användare behöver är standardgrupperna och deras behörighetsnivåer en bra plats att börja på när du vill lägga till användare till en SharePoint-webbplats. Mer information om behörighetsnivåer finns i Så fungerar behörighetsnivåer.

Som administratör kan du lägga till dina egna anpassade grupper som bättre överensstämmer med organisationens specifika behov. Observera att de beslut du fattar när du utformar och skapar SharePoint-grupperna även påverkar webbplats- och innehållssäkerheten.

I den här artikeln

SharePoint-standardgrupper

Roller för SharePoint-grupper

Särskilda SharePoint-grupper

Administratörer för webbplatssamlingar

SharePoint-standardgrupper

Med SharePoint-grupper kan du hantera åtkomsten för hela grupper av användare i stället för enskilda användare. SharePoint-grupper består vanligtvis av en eller flera enskilda användare, men en grupp kan också innehålla en eller flera Windows-säkerhetsgrupper. Du kan till exempel lägga till Windows-säkerhetsgruppen för din grupp i en SharePoint-grupp för att bevilja åtkomst till hela gruppen på samma gång. När du lägger till användare eller Windows-säkerhetsgrupper i en SharePoint-grupp tilldelas de tillagda användarna samma behörighetsnivå.

Om du vill ha mer information om hur du arbetar med Windows-säkerhets- och distributionsgrupper som ingår i Active Directory Domain Services finns i välja säkerhetsgrupper (SharePoint Server 2010).

I SharePoint tilldelas en behörighetsnivå till varje förinställd SharePoint-grupp automatiskt. Behörighetsnivån tillämpas på alla medlemmar i gruppen. Mer information om specifika behörigheter i behörighetsnivåerna finns i Så fungerar behörighetsnivåer.

Du kan anpassa SharePoint-standardgrupper genom att tilldela dem den behörighetsnivå du vill använda. Du kan också skapa en SharePoint-grupp och tilldela den de behörighetsnivåer du vill använda.

I följande tabell visas SharePoint-standardgrupperna och deras tilldelade behörighetsnivåer.

SharePoint-grupper

Standardbehörighetsnivå

Godkännare

Godkänn

Medlemmar på <webbplatsnamn>

Bidra eller Redigera, beroende på webbplatsmallen

Ägare av <webbplatsnamn>

Fullständig behörighet

Besökare på <webbplatsnamn>

Läsa

Designer

Design, Begränsad åtkomst

Hierarkihanterare

Hantera hierarki

Begränsade läsare

Begränsad läsning

Läsare av formatresurser

Begränsad åtkomst

Läsare

Endast visa

Snabbdistributionsanvändare

Delta

Om du är på en offentlig webbplats visas Medlemmar på <webbplatsnamn> i listan över SharePoint-grupper. Om webbplatsens namn till exempel är Contoso Online visas Medlemmar på Contoso Online. Det här gäller även om du är på en underwebbplats som har unika behörigheter. I takt med att webbplatsen växer kan flera grupper av typen Medlemmar på, Besökare på och Ägare av <webbplatsnamn> visas när du tittar på webbplatsbehörigheterna från webbplatssamlingens rot. I takt med att webbplatsen växer kan flera grupper av typen Medlemmar på, Besökare på eller Ägare av <webbplatsnamn> visas när du tittar på webbplatsbehörigheterna från webbplatssamlingens rot. Varje grupp följs av namnet på webbplatsen.

Det finns flera tillfällen då webbplatsnamnet läggs till i gruppnamnet. Till exempel:

  • Om du bryter behörighetsarvet på underwebbplatser som tidigare haft ärvda behörigheter

  • Om du skapar nya grupper för en specifik webbplats

  • Om du skapar nya webbplatser

I alla fall indikerar webbplatsnamnet före SharePoint-gruppen namnet på den webbplats gruppen tillhör. Contoso Charities Members tillhör till exempel Contoso Charities site.

Tips:  Du kan när som helst ändra namnen som SharePoint automatiskt tilldelar grupperna.

Roller för SharePoint-grupper

I tabellen nedan visas förslag på användningsområden för SharePoint-standardgrupper

Gruppnamn

Behörighetsnivå

Använd den här gruppen för personer som:

Godkännare

Godkänn

Godkänner dokument, sidor och listobjekt.

Ägare

Fullständig behörighet

Hanterar webbplatsbehörigheter, inställningar och utseende.

Medlemmar

Delta eller Redigera

Redigerar webbplatsinnehåll.

Besökare

Läsa

Visar webbplatsinnehåll, men inte redigerar det.

Designer

Design

Visar, lägger till, uppdaterar, tar bort, godkänner och anpassar webbplatsen.

Hierarkihanterare

Hantera hierarki

Skapar webbplatser och redigerar sidor, listobjekt och dokument.

Begränsade läsare

Begränsad läsning

Visar sidor och dokument men inte versioner eller behörigheter.

Läsare av formatresurser

Begränsad läsning

Endast behöver begränsad åtkomst till Formatbibliotek och Galleri för huvudsidor.

Läsare

Endast visa

Behöver kunna visa innehåll, men inte redigera eller ladda ned det.

Snabbdistributionsanvändare

Delta

Schemalägger snabbdistributionsjobb.

Obs!: Gruppen Läsare av formatresurser innehåller Windows-säkerhetsgruppen NT Instans/Autentiserade användare. Det betyder att alla autentiserade användare kan visa SharePoint-huvudsidorna och formaten för alla sidor på webbplatsen.

Överst på sidan

Särskilda SharePoint-grupper

Särskilda SharePoint-grupper kan användas för administrativa uppgifter på en högre nivå, till exempel för att tilldela behörighetsnivåer till en grupp.

Viktigt!: Se till att det alltid finns en grupp användare som har Fullständig behörighet till webbplatssamlingen för att garantera dess fullständiga funktionalitet. Kontrollera också att dessa användare visas i listan med administratörer för webbplatssamlingar.

Överst på sidan

Administratörer för webbplatssamlingar

Administratörer för webbplatssamlingar är inte en SharePoint-grupp. Men eftersom de har Fullständig behörighet på alla webbplatser i en webbplatssamling finns de med här.

En SharePoint-webbplats kan ha primära och sekundära administratörer för webbplatssamlingar. Om du är administratör för en webbplatssamling kan du utse flera administratörer för webbplatssamlingen. Dessa användare är huvudkontakter för hela webbplatssamlingen. Administratörer för webbplatssamlingar har fullständig behörighet till alla webbplatser i webbplatssamlingen och kan granska allt webbplatsinnehåll. Dessutom får de administrativa varningar om webbplatsaktivitet, till exempel om en webbplats är aktiv eller inte.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×