SharePoint Server 2007 slutet av stöd översikt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 nått slutet av support på 10 oktober 2017. Om du inte har börjat migreringen från SharePoint Server 2007 till Office 365 eller en senare version av SharePoint Server lokalt, nu är det dags att börja planera. I den här artikeln innehåller detaljerad information om resurser för att hjälpa andra att migrera data till SharePoint Online eller uppgradera din SharePoint Server lokalt.

Vad gör slutet av support medelvärdet?

SharePoint Server har som nästan alla Microsoft-produkter en supportlivscykeln under vilken Microsoft tillhandahåller nya funktioner, programkorrigeringar, säkerhetsrelaterade korrigeringar och så vidare. Den här livscykeln varar vanligtvis 10 år från datumet för den produkten första versionen och slutet av den här livscykeln kallas produktens slutet av support. Microsoft tillhandahåller inte längre i slutet av support:

  • Teknisk support för problem som kan uppstå

  • Programkorrigeringar för problem som upptäcks och kan påverka servrars stabilitet och användbarhet

  • Säkerhet lösningar för säkerhetsproblem som upptäcks och servern som kan bli utsatt för säkerhet och säkerhetsintrång; och

  • Tidszonsuppdateringar

Även om SharePoint Server 2007-servergrupp fortfarande ska fungera efter oktober 10, 2017, ingen ytterligare uppdateringar, korrigeringar eller korrigeringar levereras för produkten (inklusive säkerhetsrelaterade korrigeringar/korrigeringar) och Microsoft Support kommer har fullständigt flyttats åt sitt stöd för att nyare versioner av produkten. Eftersom din installation kommer inte längre stöds eller korrigeras, som slutet av support metoder bör du uppgradera produkten eller migrera viktiga data.

Tips: Om du inte redan har planerat för uppgradering eller migrering bör du läsa: SharePoint 2007 – Migreringsalternativ, med några exempel på var du kan börja. Du kan också söka efter en Microsoft-partner som kan hjälpa dig med uppgraderingen eller migrering till Office 365 (eller båda).

Mer information om Office 2007-servrar vars support upphör finns i artikeln om att planera uppgraderingen för Office 2007-servrar.

Vilka alternativ har jag?

Din första stoppa bör vara Product Lifecycle webbplats. Om du har en lokal Microsoft-produkt som åldrande du bör söka efter dess slut för support datum så som ett år eller om ut – eller så länge dina migreringar kräver vanligen – du kan schemalägga uppgradering eller migreringar. När du väljer nästa steg kan det vara bra för att tänka i termer av vad är tillräckligt bra, bättre, och bästa när det gäller produktfunktioner. Här är ett exempel:

Bra

Bättre

Bäst

SharePoint Server 2010

SharePoint Server 2013

SharePoint Online

SharePoint-hybrid

SharePoint Server 2016

SharePoint-hybrid

Om du väljer alternativ å låg skala (toningen räcker) Kom ihåg att du behöver börja planera för uppgradering mycket snart efter migreringen från SharePoint Server 2007 har slutförts. (slutet av stöd för SharePoint Server 2007 är 10 oktober 2017. Observera att dessa datum kan ändras och kontrollera Product Lifecycle webbplats.)

Vad kan jag göra nu?

SharePoint Server kan vara lokalt installerat på dina egna servrar, eller så kan du använda SharePoint Online, som är en onlinetjänst som ingår i Microsoft Office 365. Du kan välja att:

  • Migrera till SharePoint Online

  • Uppgradera SharePoint Server lokalt

  • Göra båda ovanstående

  • Implementera en SharePoint-hybridlösning

Tänk på dolda kostnader som gäller underhåll av en servergrupp i framtiden, underhåll eller migrering av anpassningar och uppgradering av maskinvara som krävs för SharePoint Server. En lokal SharePoint-servergrupp är bra om den är en nödvändighet, men om du kör servergruppen på äldre SharePoint-servrar, utan kraftiga anpassningar, kan du få fördelar av en planerad migrering till SharePoint Online.

Viktigt!: Det finns ett annat alternativ om innehållet i SharePoint 2007 används sällan. Vissa SharePoint-administratörer kan välja att skapa en Office 365-prenumeration, konfigurera en helt ny SharePoint Online-webbplats och sedan avsluta SharePoint 2007 helt och bara ta med de viktigaste dokumenten till de nya SharePoint Online-webbplatserna. Därefter kan data tas tillvara från SharePoint 2007-webbplatsen till arkiven. Tänk på hur användarna arbetar med data i din SharePoint 2007-installation. Det kan finnas kreativa sätt att lösa problemet!

SharePoint Online (SPO)

SharePoint Server lokalt

Hög kostnad i tid (planering/utförande/verifiering)

Hög kostnad i tid (planering/utförande/verifiering)

Lägre kostnad i pengar (inga maskinvaruinköp)

Högre kostnad i pengar (maskinvara + utvecklare/administratörer)

Engångskostnad vid migrering

Engångskostnad som upprepas vid framtida migreringar

Låg total kostnad för ägande/underhåll

Hög total kostnad för ägande/underhåll

När du migrerar till Office 365 får du en högre engångskostnad vid övergången, medan du organiserar data och bestämmer vad du ska flytta till molnet och vad som kan lämnas därhän. Uppgraderingarna kommer emellertid att ske automatiskt framöver, du behöver inte längre hantera maskinvaru- och programvaruuppdateringar, och drifttiden för servergruppen säkerställs genom ett Microsoft-serviceavtal (SLA).

Migrera till SharePoint Online

Kontrollera att SharePoint Online har alla de funktioner som du behöver genom att granska den associerade tjänstbeskrivningen. Här är länken till alla tjänstbeskrivningar för Office 365:

Office 365-tjänstbeskrivningar

Det finns inget direkt sätt att migrera från SharePoint 2007 till SharePoint Online. Flyttar till SharePoint Online görs manuellt. Om du uppgraderar till SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016 kanske flytten också innebär att du använder SharePoint-migrerings-API:t (för att till exempel migrera information till OneDrive för företag).

Fördelar med Online

Nackdelar med Online

Microsoft tillhandahåller SPO-maskinvara och all maskinvaruadministration.

De tillgängliga funktionerna kan skilja sig åt mellan SharePoint Server lokalt och SPO.

Du är global administratör för prenumerationen och kan tilldela administratörer till SPO-webbplatserna.

Vissa åtgärder som är tillgängliga för en servergruppsadministratör i SharePoint Server lokalt ingår inte (eller är inte nödvändiga) i administratörsrollen för SharePoint i Office 365.

Microsoft tillämpar korrigeringar, lösningar och uppdateringar för underliggande maskinvara och programvara.

Eftersom det inte finns åtkomst till det underliggande filsystemet i tjänsten, är vissa anpassningar begränsade.

Microsoft publicerar serviceavtal (SLA) och agerar snabbt för att lösa problem på tjänstnivå.

Säkerhetskopiering och återställning och andra liknande alternativ är automatiserade i tjänsten i SharePoint Online – säkerhetskopior skrivs över om de inte används.

Säkerhetstestning och serverprestandajustering utförs kontinuerligt i tjänsten av Microsoft.

Ändringar i användargränssnittet och andra SharePoint-funktioner installeras av tjänsten och kan behöva aktiveras eller inaktiveras.

Office 365 uppfyller många branschstandarder: Office 365 efterlevnad.

FastTrack stöd för migrering är begränsad.

Mycket av uppgraderingen sker manuellt eller via SPO-migrerings-API:t som beskrivs i Översikt över innehållsmigrering i SharePoint Online och OneDrive.

Varken Microsofts supporttekniker eller anställda i datacentret har obegränsad administratörsåtkomst till din prenumeration.

Det kan tillkomma kostnader om maskinvaruinfrastrukturen måste uppgraderas för att kunna användas med den senare versionen av SharePoint, eller om en sekundär servergrupp krävs för uppgraderingen.

Partner kan hjälpa till med engångsjobbet att migrera dina data till SharePoint Online.

Online-produkter har uppdaterats automatiskt i tjänsten vilket innebär att om funktioner kan inaktivera det finns inga SANT slutet av support.

Om du har bestämt dig för att skapa en ny Office 365-webbplats och manuellt flytta data till den efter behov, kan du läsa om dina Office 365-alternativ här:

Alternativ för Office 365-abonnemang

Uppgradera SharePoint Server lokalt

Det finns historiskt sett inget sätt att hoppa över versioner i SharePoint-uppgraderingar, åtminstone inte sedan versionen SharePoint Server 2016 släpptes. Det innebär att uppgraderingar följer på varandra:

SharePoint 2007 | SharePoint Server 2010 | SharePoint Server 2013 | SharePoint Server 2016

Om du ska följa hela processen från SharePoint 2007 till SharePoint Server 2016 innebär det betydande investeringar i tid och kostnader när det gäller uppgraderad maskinvara (observera att även SQL-servrar måste uppgraderas), programvara och administration. Anpassningar måste uppgraderas eller tas bort beroende på hur kritisk funktionen är.

Obs!: Det är möjligt att ha kvar din föråldrade SharePoint 2007-servergrupp, installera en SharePoint Server 2016-servergrupp på ny maskinvara (så att de separata servergrupperna körs sida vid sida) och sedan planera och utföra en manuell migrering av innehåll (till exempel för att ladda ned och på nytt ladda upp innehåll). Du bör vara medveten om vissa fallgropar vid manuell migrering (till exempel när du flyttar dokument och konto för senaste ändring ersätts av alias för det konto som utför den manuella flytten) och det arbete som måste göras i förväg (till exempel återskapa webbplatser, underwebbplatser, behörigheter och liststrukturer). Du bör återigen tänka på vilka data som du kan arkivera, eller inte längre behöver, en åtgärd som kan minska konsekvenserna av migreringen.
Oavsett hur du gör är det bra att rensa din miljö innan du uppgraderar. Se till att din befintliga servergrupp fungerar innan du uppgraderar, och (absolut) innan du inaktiverar den!

Kom ihåg att granska processen för i vilken ordning uppgraderingar kan och inte kan göras:

Om du har anpassningar är det viktigt att du har planerat för varje steg i uppgraderingen i migreringsprocessen:

Fördelar med lokalt

Nackdelar med lokalt

Fullständig kontroll över alla aspekter av SharePoint-servergruppen, allt från servermaskinvara och uppåt.

Alla brytningar och korrigeringar är ansvar av företaget (kan delta betald Microsoft Support om produkten inte är i slutet av support):

Fullständig funktionsuppsättning i SharePoint Server lokalt med alternativet att ansluta lokala servergrupper till en SharePoint Online-prenumeration via hybrid.

Uppgraderingar, korrigeringar, säkerhetskorrigeringar och allt underhåll av SharePoint Server hanteras lokalt.

Fullständig åtkomst för större anpassning.

Efterlevnadsstandarder som stöds av Office 365 måste konfigureras manuellt i den lokala miljön.

Säkerhetstestning och serverprestandajustering utförs lokalt (är under din kontroll).

Office 365 kan göra funktioner tillgängliga för SharePoint Online som inte fungerar tillsammans med SharePoint Server lokalt

Partner kan hjälpa till med migrering av data till nästa version av SharePoint Server (och vidare till nästa).

Dina SharePoint Server-webbplatser använder inte automatiskt SSL-/TLS-certifikat som är fallet i SharePoint Online.

Fullständig kontroll över namnkonventioner, säkerhetskopiering och återställning och andra liknande alternativ i SharePoint Server lokalt.

SharePoint Server lokalt påverkas av produkternas livscykler.

Uppgraderingsresurser

Börja med att ta reda på att du uppfyller maskinvaru- och programvarukraven och följ sedan lämpliga uppgraderingsmetoder.

Skapa en SharePoint-hybridlösning mellan SharePoint Online och en lokal miljö

Om svaret på dina behov för migrering ligger någonstans mitt emellan den lokala miljön som du kontrollerar själv, och den lägre ägandekostnaden som erbjuds med SharePoint Online, kan du ansluta SharePoint Server 2013- eller 2016-servergrupper till SharePoint Online via hybrider. Läs mer om SharePoint-hybridlösningar

Om du tror att en SharePoint Server-hybridservergrupp kan ge fördelar för ditt företag bör du läsa mer om de befintliga hybridtyperna och hur du konfigurerar anslutningen mellan din lokala SharePoint-servergrupp och Office 365-prenumerationen.

Ett bra sätt att se hur detta fungerar är genom att skapa en utvecklar-/testmiljö för Office 365. När du har en utvärderingsversion eller har köpt en Office 365-prenumeration kan du skapa webbplatssamlingar, webbplatser och dokumentbibliotek i SharePoint Online, till vilka du kan migrera data (antingen manuellt genom användning av migrerings-API:t eller – om du vill migrera Min webbplats-innehållet till OneDrive för företag – genom hybridguiden).

Obs!: Kom ihåg att din SharePoint 2007-servergrupp måste uppgraderas, lokalt, till antingen SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016 för att du ska kunna använda hybridalternativet

Närliggande information

Felsöka och återuppta uppgraderingen (Office SharePoint Server 2007)
Felsöka uppgraderingsproblem med (SharePoint Server 2010)
Felsök databas uppgradera problem i SharePoint 2013
Sök efter Microsoft Partners att hjälpa dig med uppgraderingen
resurser som hjälper dig att uppgradera från Office 2007 eller 2010-servrar och klienter

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×