SharePoint Online-innehåll visas inte i en lokal SharePoint-sökning

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Problem

Tänk dig följande situation.

 • Du konfigurerar utgående Hybrid sökningen så att den returnerar resultat från SharePoint Online i en lokal miljö för SharePoint 2013.

 • När en användare utför en fråga från en webbplats för SharePoint 2013 lokalt, endast resultat från SharePoint 2013 lokala miljö visas. Inget resultat returneras från SharePoint Online.

 • En administratör redigerar frågeregeln som är kopplad till resultatkällor. Administratören öppnar sedan Frågeverktyget från resultatblocket. Men detta utlöser följande fel:

  1 3/4 System.Net.WebException: begäran avbröts: begäran avbröts.--> Microsoft.SharePoint.IdentityModel.OAuth2.SPOAuth2ErrorResponseException: fjärrservern returneras ett fel: (404) inte kan hittas. vid Microsoft.SharePoint.IdentityModel.OAuth2.SPOAuth2Client.GetResponse (Uri stsurl, OAuth2AccessTokenRequest meddelande) vid Microsoft.SharePoint.IdentityModel.OAuth2.SPOAuth2Client.RequestOAuthToken (Uri stsUrl. OAuth2AccessTokenRequest begäran) vid stslnfo, OAuth2EndpointIdentity endpointldentity) vid Microsoft.SharePoint.IdentityModel.OAuth2.SPOAuth2SecurityTokenManager.GetRawBearerToken (sträng nameldentifier, SPSecurityTokenServiceConnectionInformation stslnfo.

Dessutom loggas följande undantag i loggen Unified loggning Service (ULS):

An exception occurred during OAuth2 request to <url specific to your site> 
The remote server returned an error: (404) Not Found. 
at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() 
at Microsoft.SharePoint.IdentityModel.OAuth2.SPOAuth2Client.GetResponse(Uri stsUrl, 
OAuth2AccessTokenRequest message)

Lösning

För att lösa det här problemet kan avgöra om de söktjänstprogrammets Proxy har distribuerats i partition läge. Om det var, ta bort och återskapa proxyn utan att använda partition läge.

Kommentarer:

 • Office 365 stöder inte inkommande Hybrid sökfrågor när den lokala söktjänstprogrammets Proxy distribueras i partitionsläge.

 • Följ bäst fungerar metoderna och gör en säkerhetskopia innan du följer de här stegen. Mer information finns i ska säkerhetskopieras söktjänstprogram i SharePoint Server.

Om du vill göra detta följer du anvisningarna i SharePoint Management Shell.

 1. Hämta ID-Numret för söktjänstprogram. Om du vill göra detta kör du följande cmdlet:

  $ssa=Get-SPEnterpriseSearchServiceApplication 

 2. Hämta ID-Numret för söktjänstprogrammets Proxy. Om du vill göra detta kör du följande cmdlet:

  $ssaproxy=Get-SPServiceApplicationProxy –identity <guid>

  ANTECKNING: tjänstprogramproxy GUID är unika för varje grupp. Kör cmdlet Get-SPServiceApplicationProxy och anteckna GUID för söktjänst för service-program.

 3. Granska resultatet $ssaproxy.properties . Proxyn ska stå som partitionerade. Om så är fallet går du till steg 4 om du vill uppdatera Proxy-egenskaper.

 4. Uppdatera Proxy-egenskaper. Om du vill göra detta kör du följande cmdlet:

  $proxy = get-spenterprisesearchserviceapplicationproxy
  $proxy. Properties["Microsoft.Office.Server.Utilities.SPPartitionOptions”] = 0
  $proxy. Update()
  $ssa = get-spenterprisesearchserviceapplication
  $ssa. SetProperty("IgnoreTenantization",1)
  $ssa. Update()

  När du har slutfört dessa steg kan du kontrollera om problemet är löst. Gå annars till steg 5 om du vill ta bort och återskapa proxyn.

 5. Ta bort söktjänstprogrammets Proxy. Om du vill göra detta kör du följande cmdlet:

  Remove-SPServiceApplicationProxy $ssaproxy

 6. Skapa en ny söktjänstprogrammets Proxy. Om du vill göra detta kör du följande cmdlet:

  New-SPEnterpriseSearchServiceApplicationProxy -SearchApplication $ssa -Name "Search Service Application Proxy"

När du har utfört dessa steg ska SharePoint 2013 lokalt Sök servergruppen börja och resultat returneras från SharePoint Online.

Mer information

Mer information går du till Förstå samma installation i SharePoint Server 2013.

Behöver du hjälp? Gå till Microsoft-communityn.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×