SharePoint lokalt innehåll visas inte i SharePoint Online sökresultat

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Problem

Tänk dig följande situation.

  • Du konfigurerar inkommande Hybridsökning att returnera resultat i SharePoint Online från en lokal miljö för Microsoft SharePoint 2013.

  • När en användare utför en fråga från en SharePoint Online-webbplats, visas bara resultat från SharePoint Online-webbplatser. Inget resultat returneras från SharePoint 2013 lokalt.

  • Du distribuerar April 2014 kumulativ uppdatering eller en senare kumulativ uppdatering till SharePoint 2013 lokala servergruppen.

  • En administratör redigerar frågeregeln som är kopplad till resultatkällor i SharePoint Online. Administratören öppnar sedan Frågeverktyget från resultatblocket. Men detta utlöser följande fel:

    1 3/4 System.Net.WebException: fjärrservern .returned ett fel: (401) Ej behörig. för vid System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() på Microsoft.SharePoint.Client.SPWebRequestExecutor.Execute() vid Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.GetFormDigestInfoPrivate() vid Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.EnsureFormDigest() på Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.ExecuteQuery() vid Microsoft.Office.Server.Search.RemoteSharepoint.RemoteSharepointEvaluator.RemoteSharepointProducer.RetrieveDataFromRemoteServer (Object oanvända) vid System.Threading.ExecutionContext.RunInternal (ExecutionContext executionContext, ContextCallback motringning, objekt tillstånd, booleska preserveSyncCtx) vid System.Threading.ExecutionContext.Run (ExecutionContext executionContext, ContextCallback motringning, objekt tillstånd, booleska preserveSyncCtx) vid System.Threading.ExecutionContext.Run (ExecutionContext executionContext, ContextCallback motringning, objekt tillstånd) vid Microsoft.Office.Server.Search.RemoteSharepoint.RemoteSharepointEvaluator.RemoteSharepointProducer.ProcessRecordCore (IRecord-post)

Lösning

Du kan komma runt problemet genom att ändra din SharePoint lokalt identitetsprovider så att det fungerar med SharePoint Online. Om du vill göra detta kör du följande cmdlet på din lokala SharePoint 2013 servergrupp:


$config = Get-SPSecurityTokenServiceConfig

$config.AuthenticationPipelineClaimMappingRules.AddIdentityProviderNameMappingRule("OrgId Rule", [Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviderTypes]::Forms, "membership", "urn:federation:microsoftonline")

$config.Update() 

Mer information

I scenariot som beskrivs i avsnittet ”Symptom” är följande undantag inloggat Unified loggning Service (ULS)-loggen (visas nedan).

Det här är ett känt problem när du distribuerar April 2014 kumulativ uppdatering eller senare kumulativa uppdateringar i din lokala SharePoint 2013 servergruppen.

Gå till SharePoint Server 2013 hybrid konfiguration översikternaför mer information om hur du konfigurerar hybridsökning för SharePoint Server 2013.

Behöver du hjälp? Gå till Microsoft-communityn.

Log exempel

w3wp.exe (0x48E4) 0x08A4 SharePoint Portal Server User Profiles ae0sx Unexpected Error trying to search 
i UPA. Meddelandet är ' System.ArgumentException: undantag av typen
 'System.ArgumentException' inträffade. Parameternamn:
 värdet vid Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType (strängvärde)
vid Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow
(UserProfileManager upManager, sträng nameId sträng nameIdIssuer) på
Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, IEnumerable ”1 identityClaims)'
(0x48E4) 0x08A4 SharePoint Portal Server användarprofiler ae0su hög
En uppsättning anspråk kunde inte mappas till en enskild användaridentitet. Undantag undantag av typen 'System.ArgumentException' inträffade. 
Parameternamn: värde har inträffat. a53bac9c-(0x48E4)
0x08A4 SharePoint Foundation anspråk autentisering ae0tc hög
Det gick inte att matcha till en identitet begär registrerade mappered. 
Undantag: System.InvalidOperationException: undantag av typen 'System.ArgumentException' inträffade. 
Parameternamn: värdet---> System.ArgumentException: undantag av typen 'System.ArgumentException' inträffade. 
Parameternamn: värdet vid Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType
(Strängvärde) vid Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow (UserProfileManager upManager
Sträng nameId, sträng nameIdIssuer) på
Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, IEnumerable ”1 identityClaims) 
Punkterna slutet av stackdump punkterna
vid Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, IEnumerable ”1 identityClaims) 
vid Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.
< > c__DisplayClass2.<GetMappedIdentityClaim > b__0() vid Microsoft.SharePoint.SPSecurity.
< > c__DisplayClass5.<RunWithElevatedPrivileges > b__3()
vid Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess (CodeToRunElevated secureCode)
vid Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (WaitCallback secureCode, objektet parameter)
vid Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (CodeToRunElevated secureCode)
vid Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetMappedIdentityClaim (Uri kontexten
IEnumerable ”1 identityClaims) på Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.GetClaimFromExternalMapper
(Uri contextUri, lista ”1 anspråk)
(0x48E4) 0x08A4 SharePoint Foundation anspråk autentisering af3zp
Oväntade STS Call anspråk Saml: Problemet komma utdata anspråk identitet. 
Undantag ”: System.InvalidOperationException: undantag av typen 'System.ArgumentException' inträffade. 
Parameternamn: värdet---> System.ArgumentException:
Undantag av typen 'System.ArgumentException' inträffade. 
Parameternamn: värdet vid Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType
(Strängvärde) på Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow
(UserProfileManager upManager, sträng nameId sträng nameIdIssuer) 
vid Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, IEnumerable ”1 identityClaims) 
Punkterna slutet av stackdump punkterna
vid Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, IEnumerable ”1 identityClaims) 
vid Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.
< > c__DisplayClass2.<GetMappedIdentityClaim > b__0() vid Microsoft.SharePoint.SPSecurity.
< > c__DisplayClass5.<RunWithElevatedPrivileges > b__3()
vid Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess (CodeToRunElevated secureCode)
vid Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (WaitCallback secureCode, objektet parameter)
vid Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (CodeToRunElevated secureCode)
vid Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetMappedIdentityClaim (Uri kontexten
IEnumerable ”1 identityClaims) vid Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.
GetClaimFromExternalMapper (Uri contextUri, lista ”1 anspråk) vid Microsoft.SharePoint.IdentityModel.
SPIdentityClaimMapperOperations.ResolveUserIdentityClaim (Uri contextUri, ClaimCollection inputClaims)
vid Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.GetIdentityClaim (Uri contextUri
ClaimCollection inputClaims, SPCallingIdentityType callerType) vid Microsoft.SharePoint.IdentityModel.
SPSecurityTokenService.GetLogonIdentityClaim (SPRequestInfo requestInfo IClaimsIdentity inputIdentity
IClaimsIdentity outputIdentity, SPCallingIdentityType callerType) vid Microsoft.SharePoint.IdentityModel.
SPSecurityTokenService.EnsureSharePointClaims (SPRequestInfo requestInfo IClaimsIdentity outputIdentity
SPCallingIdentityType callerType) på Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPSecurityTokenService.AugmentOutputIdentityForRequest
(SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity outputIdentity) vid Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPSecurityTokenService.
GetOutputClaimsIdentity (IClaimsPrincipal kapitalbelopp, RequestSecurityToken begäran, omfattning omfattning) ”.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×