SharePoint 2013-utbildning

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Utbildningscenter för Office 365 > SharePoint utbildning > SharePoint 2013

Nybörjare

Dela information genom att skapa och hantera en blogg

I den här kursen får du lära dig hur du skapar och hanterar en SharePoint-blogg. Det handlar bl.a. om grundläggande uppgifter som att skapa en blogg, använda kategorier och ändra layouter. Du får även veta hur du anger unika behörigheter för en blogg och även för listor och bibliotek inom en blogg.

Titta online | Snabbreferens

Skapa och konfigurera en lista

I den här videobaserade utbildningen får du lära dig att skapa SharePoint-listor med hjälp av inbyggda appar, skapa och redigera vyer av listorna, dela listor med andra och skapa aviseringar så att du får ett automatiskt meddelande när listorna ändras.

Titta online | Snabbreferens

Följa innehåll

Genom att följa dokument och SharePoint-webbplatser kan du enkelt hålla koll på händelser i olika nyhetskällor. Du behöver inte söka efter filer för att kolla uppdateringsstatus eftersom du automatiskt får aviseringar i din nyhetskälla när en uppdatering sker. Under den här kursen får du lära dig hur du följer dokument i ett OneDrive för företag- eller SharePoint-bibliotek, och hur du håller koll på SharePoint-webbplatser som intresserar dig.

Titta online | Snabbreferens

Introduktion till dokumentbibliotek

Under den här kursen får du lära dig hur du arbetar med vanliga uppgifter i ett dokumentbibliotek. Det handlar bl.a. om olika sätt att använda ett dokumentbibliotek, uppladdning och redigering av filer, och om kontroll av filernas versionshistorik.

Titta online | Snabbreferens

Skapa inlägg i nyhetsfeed

Nyhetsfeeden är en mikroblogg där du och andra i organisationen kan dela idéer och information. Inlägg i nyhetsfeeden kan omfatta många olika funktioner, till exempel bilder, video, länkar och taggar.

Titta online | Snabbreferens

Börja använda en lista

En SharePoint-lista är ett användbart verktyg för att dela kontakter, avtalade tider i kalendern, uppgifter eller data med kollegor och besökare på din webbplats. Verktyget ger en underliggande struktur för organisering av information på din webbplats. Under den här kursen får du lära dig grunderna om hur du arbetar med SharePoint-listor.

Titta online | Snabbreferens

Synkronisera bibliotek med hjälp av OneDrive för företag

Med synkroniseringsprogrammet för OneDrive för företag kan du synkronisera dina OneDrive för företag-och andra SharePoint-bibliotek till din dator. Du kan sedan jobba med biblioteksfilerna direkt i filsystemet och ha åtkomst till dina filer när du är offline.

Medel

Ordna och konfigurera ett SharePoint-bibliotek

Det finns flera sätta att organisera och hantera SharePoint-bibliotek på. I den videobaserade kursen får du lära dig att skapa och använda mappar, sortera och filtrera med kolumner, skapa anpassade vyer av objekt i biblioteket och begränsa tillgången till ett bibliotek.

Titta online | Snabbreferens

Skapa inlägg i en nyhetskälla på en teamwebbplats

Vissa inlägg eller konversationer passar bättre för en liten grupp personer. I sådana fall kan du skapa eller börja följa gruppwebbplatser som har egna webbplatsfeeds. För att göra det bekvämt och praktiskt visas även inläggen på de gruppwebbplatser som du följer i nyhetsflödet på din personliga webbplats. Kursens två videoklipp visar hur du startar ett flöde på en gruppwebbplats och postar inlägg från ditt personliga nyhetsflöde på en gruppwebbplats.

Titta online | Snabbreferens

Nybörjare

Video: Introduktion till bibliotek

I den här introduktionsvideon får du en översikt över hur SharePoint-bibliotek kan hjälpa dig att organisera dokument och andra filer.

Video: Byta namn, ta bort och lägga till filer i ett bibliotek

Det är enkelt att arbeta med filer i ett SharePoint-bibliotek. Det här korta videoklippet visar hur du snabbt kan byta namn, ta bort och lägga till filer i ett bibliotek.

Video: Lägga till dokument i ett bibliotek

Det finns flera tillvägagångssätt du kan använda om du vill lägga till dokument till ett SharePoint-bibliotek. Du kan skapa ett nytt dokument inuti biblioteket eller så kan du ladda upp ett befintligt dokument från en annan plats. Du kan också dra och släppa flera dokument till ett bibliotek.

Video: Visa och redigera filer i ett bibliotek

Titta på det här korta videoklippet om du vill lära dig mer om hur du visar och redigerar filer direkt i ett SharePoint-bibliotek.

Video: Introduktion till listor

Lär dig vad en SharePoint-lista är och några exempel på olika typer av listor som du kan använda.

Video: Skapa en lista

Lär dig hur du skapar en lista på en SharePoint-webbplats. Om du vill skapa en lista behöver du ha behörighet för att lägga till en app på webbplatsen. Mer information om behörigheter finns i andra artiklar och videoklipp.

Video: Redigera eller ta bort objekt i en lista

Lär dig hur du snabbt redigerar eller tar bort objekt i en lista i läget Snabbredigering eller hur du redigerar den fullständiga informationen genom att öppna ett enskilt objekt.

Video: Lägga till objekt i en lista

Lär dig hur du lägger till objekt i en SharePoint-lista individuellt eller flera åt gången genom att klippa och klistra från ett kalkylblad. I videon används en kontaktlista som exempel, men processen är liknande för många typer av listor.

Video: Ta bort en lista eller ett bibliotek

Lär dig hur du tar bort en lista eller ett bibliotek på en SharePoint-webbplats.

Video: Följa en SharePoint-webbplats

Det här videoklippet visar hur du följer en SharePoint-webbplats som du är intresserad av så att du snabbt kan hitta webbplatsen i listan med webbplatser som du följer och se aktiviteter från webbplatsfeeden i din egen nyhetsfeed.

Video: Dela en lista eller ett bibliotek med din grupp

Lär dig hur du delar en lista eller ett bibliotek med din grupp. I den här videon visas några olika sätt att dela en direkt länk till en lista. Skicka en länk med e-post fungerar för alla, oavsett behörighet. Om du skapade listan eller den plats där listan finns kan du använda Lista > Dela med.

Video: Skapa en egen kalender

I en kalender kan du spara uppgifter om grupphändelser som möten, sociala evenemang och heldagsevenemang. Du kan också föra in milstolpar för gruppen, som tidsgränser och datum för produktlanseringar som inte ingår i ett tidsintervall. Med en kalender på SharePoint-webbplatsen kan du och dina kolleger enkelt komma åt gemensamma scheman och datum.

Video: Lägga till händelser i en kalender

På mindre än 2 minuter lär du dig lägga till händelser i en SharePoint-kalender. I en kalender kan du spara uppgifter om grupphändelser som möten, sociala evenemang och heldagsevenemang. Du kan också föra in milstolpar för gruppen, som tidsgränser och datum för produktlanseringar som inte ingår i ett tidsintervall.

Video: Förstå behörigheter i SharePoint

Är du osäker på hur behörigheter fungerar i SharePoint? Att kontrollera åtkomsten till webbplatser, bibliotek och objekt i samma bibliotek är en viktig del av att använda SharePoint inom organisationen. I den här ämnesspecifika videon förklaras grunderna för hur du arbetar med SharePoint-behörigheter. Du får en översikt över grunderna, som bland annat innefattar hur du skapar unika behörigheter för webbplatser, underwebbplatser och bibliotek genom att bryta arvskopplingen.

Video: Lär känna OneDrive för företag

Med OneDrive för företag kan du enkelt lagra och dela dina arbetsdokument i molnet. Du kan använda OneDrive för företag i webbläsaren eller synkronisera det till din dator så att du kommer åt innehållet lokalt och när du är offline. Du kommer åt allt innehåll på OneDrive för företag på alla dina favoritenheter, inklusive Windows Phone, Surface RT, Windows 8 och iPhone eller iPad. Det här videoklippet ger en snabb överblick över OneDrive för företag-funktionerna.

Video: Visa dokument och mappar som har delats med dig

Visar ett snabbt sätt att visa alla dokument och mappar som uttryckligen har delats med dig i OneDrive för företag.

Medelnivå

Video: Använda kolumner för att spåra, sortera och filtrera filer i ett SharePoint-bibliotek

Du kan lägga till kolumner i ett bibliotek och sedan sortera och filtrera efter dessa kolumner för att bara visa den information du behöver. Med hjälp av kolumner för att spåra, sortera och filtrera dokument kan du till exempel visa objekt i dina bibliotek mer effektivt utan att faktiskt ändra strukturen i biblioteken och hur filerna är organiserade.

Video: Dela dokument

Det här videoklippet visar hur du kan dela ett dokument i ditt OneDrive för företag-bibliotek med kollegorna. Du kan bjuda in en person eller en grupp till att visa eller redigera dokumentet eller mappen så får de ett e-postmeddelande som innehåller en länk till objektet. Du ser även hur du ska svara när du får ett meddelande om att någon delar ett dokument med dig.

Video: Använda kolumner och mappar tillsammans för att visa biblioteksobjekt

Om du arbetar med bibliotek som innehåller många objekt och mappar kan du anpassa visningen av objekt i de biblioteken. Lär dig hur du skapar specifika vyer över objekten i ett bibliotek så att du kan sortera och filtrera dokument i mapparna baserat på de bibliotekskolumner som du lägger till i biblioteket.

Video: Lägga till en kolumn i en lista eller ett bibliotek

Lär dig hur du kan lägga till en kolumn i en lista eller ett bibliotek på en SharePoint-webbplats. I det här videoklippet får du veta hur du kan lägga till befintliga kolumner i listan i en vy och hur du skapar en ny kolumn i listan. Allt som visas fungerar även för bibliotek.

Video: Hitta information i en lista eller ett bibliotek med sortering, filtrering och vyer

Lär dig hur du sorterar, filtrerar och använder vyer för att söka efter information i en lista eller ett bibliotek. I videon används en kontaktlista som exempel på vad du kan göra i många typer av listor och bibliotek.

Video: Flytta dokument till Office 365

Den här videon visar hur du flyttar filer till OneDrive och sedan hur du flyttar dem till ett gruppwebbplatsbibliotek.

Video: Konfigurera en avisering eller andra inställningar för en lista

Lär dig hur du kan konfigurera aviseringar och var du aktiverar andra inställningar för en lista, till exempel versionshantering, unika behörigheter och andra avancerade listinställningar.

Video: Använda mappar och Utforskaren för att organisera dina SharePoint-bibliotek

Behöver du bättre ordning i SharePoint-biblioteken? Skulle du vilja ordna dokumenten så att de är mer hanterbara och lättare att hitta? Använd mappar och Utforskaren för att skapa mappar där dokumenten grupperas logiskt. Sedan kan du dra och släppa filer i de biblioteken antingen direkt i SharePoint eller med hjälp av Utforskaren.

Video: Starta en nyhetsfeed på en gruppwebbplats

Vissa inlägg kanske inte bör visas i en offentlig nyhetsfeed. I den här videon visas hur du konfigurerar en nyhetsfeed som bara är tillgänglig för en utvald grupp av personer.

Video: Använda en nyhetsfeed på en gruppwebbplats

Skapa inlägg i en nyhetsfeed på en gruppwebbplats, antingen när du besöker gruppwebbplatsen eller från nyhetsfeeden på din personliga webbplats.

Video: Lägga till en bild i ett inlägg i en nyhetsfeed

Du kan lägga till bilder i alla nyhetsflödeinlägg. Bilden är en bildfil, till exempel en PNG-, JPG- eller GIF-file, som du laddar upp från din dator.

Video: Inkludera taggar och omnämnanden i ett inlägg i en nyhetsfeed

Med #-taggar kan du uppmärksamma användare på ditt inlägg och hjälpa dem att sortera inlägg under etiketter. Du kan också uppmärksamma andra på ditt inlägg med hjälp av @-omnämnanden och samtidigt informera personerna om att du har omnämnt dem.

Video: Lägga till en länk till ett dokument i ett inlägg i en nyhetsfeed

Du kan lägga till en dokumentlänk från ett SharePoint-bibliotek i ett nyhetsflödesinlägg. I vissa Office-dokument som Word-, Excel- och PowerPoint-dokument följer en miniatyr av dokumentet med länken och personer kan visa dokumentets innehåll i ett Web App-visningsprogram genom att klicka på miniatyren.

Video: Lägga till en länk till en webbplats eller ett videoklipp i ett inlägg i en nyhetsfeed

Du kan lägga till en länk till en webbsida eller ett videoklipp i ett inlägg i en nyhetskälla. Alternativt kan du använda visningtext för att öka läsligheten.

Video: Skapa ett inlägg som visas för alla

Du kan göra inlägg i den offentliga nyhetsfeeden om du vill inleda en konversation som alla i organisationen kan visa. Du kan lägga till många olika typer av funktioner i ett inlägg, t.ex. en bild, #-taggar och @-omnämnanden samt länkar till dokument, webbplatser och videoklipp. Alla som ser ditt inlägg kan svara på det. De personer som följer dig ser inlägget både i vyn Följer och i vyn Alla. De personer som inte följer dig ser bara inlägget i vyn Alla för sin nyhetsfeed.

Video: Synkronisera ett gruppwebbplatsbibliotek till datorn

Om du har OneDrive för företag-synkroniseringsklienten kan du synkronisera gruppwebbplatsens bibliotek till din dator, och sedan arbeta med dina biblioteksfiler direkt i ditt eget filsystem. Det innebär att du har tillgång till dina biblioteksdokument även om du inte är online. I det här videoklippet får du veta hur du synkroniserar gruppwebbplatsens bibliotek och hur du hittar den synkroniserade biblioteksmappen i ditt filsystem.

Video: Visa eller dölja trädvyn för webbplatsnavigering

Innehåller SharePoint-webbplatsen en komplicerad hierarki med listor, bibliotek och underwebbplatser? Använd trädvyn och navigera enkelt mellan innehåll på webbplatsen.

Video: Skapa en blogg

Ta reda på hur du snabbt kan skapa en SharePoint 2013-blogg som du kan använda till att dela din kunskap med andra gruppmedlemmar. Om någon minut får du se hur du skapar en bloggwebbplats.

Videoklipp: Behörighet för blogglistor och bibliotek

När du arbetar med SharePoint-bloggar kan du både ange unika behörigheter för en blogg samt för listor och bibliotek som t.ex. innehåller inlägg och kommentarer. Det innebär att du bland annat kan begränsa antalet personer i organisationen som kan godkänna inlägg och kommentarer.

Video: Hantera layouten för blogginlägg

Vill du ändra hur blogginlägg visas på din SharePoint-blogg? Den här videon visar hur du gör.

Video: Hantera kategorier för blogginlägg

Det är enkelt att hantera blogginlägg. I det här korta videoklippet får du lära dig hur du byter namn, lägger till eller tar bort inläggskategorier som hjälper läsare att hitta de inlägg de är mest intresserade av.

Video: Skapa en personlig vy av en lista eller ett bibliotek

Lär dig hur du skapar en personlig vy av en lista för att organisera och visa information. I videon används en kontaktlista som exempel, men informationen gäller många andra typer av listor och även bibliotek.

Video: Skapa och redigera offentliga vyer över en lista eller ett bibliotek

Lär dig hur du skapar och redigerar offentliga vyer över en lista eller ett bibliotek så att andra personer i din grupp kan använda vyerna.

Video: Kontrollera åtkomsten till dina SharePoint-bibliotek

Vill du begränsa åtkomsten till ett visst dokumentbibliotek som innehåller objekt som inte är avsedda att vara tillgängliga för hela företaget eller gruppen? Om du arbetar med ett projekt med en utvald grupp av kollegor och vill dela dokument som är relaterade till projekt med endast de kollegorna kan du identifiera specifika personer eller grupper som kan komma åt dessa dokument. Titta på den här korta videon om du vill lära dig mer om hur du anpassar behörigheter för ett visst bibliotek på din webbplats.

Video: Lägga till en länk till en sida

Det finns flera sätt att lägga till en länk till en sida i SharePoint. Du kan lägga till en länk som en platshållare till en sida som du ännu inte har skapat, och du kan lägga till en länk till en sida, en lista eller ett bibliotek som redan finns. I den här videon får du se hur du göra i båda fallen.

Video: Visa eller dölja trädvyn för webbplatsnavigering

Om SharePoint-webbplatsen har en komplicerad hierarki med listor, bibliotek och underwebbplatser kan du använda trädvyn och navigera enkelt mellan innehåll på webbplatsen.

Video: Skapa en webbplats med unika behörigheter

Skapa en webbplats med unika behörigheter så att du kan begränsa åtkomsten till webbplatsen ytterligare, eller dela din nya webbplats med flera personer än de övriga webbplatserna.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×