SharePoint 2007 – Migreringsalternativ

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft SharePoint 2007 and SharePoint Server 2007 have reached end of support. It's time to upgrade! This article provides information about your migration options.

Vanliga uppgraderingsstrategier för SharePoint

Det finns flera sätt att uppgradera en SharePoint Server-miljö. Här är några exempel på uppgraderingsmetoder om du har en Microsoft Office SharePoint Server 2007-servergrupp:

 • Databaskoppling

 • Sida vid sida-uppgradering

 • Uppgradering på plats

 • Hybriduppgradering (på plats med frikopplade databaser/separat databaskoppling)

 • SharePoint-hybrider (onlineanslutning till lokal SharePoint)

 • Manuell flytt av data mellan webbplatssamlingar eller bibliotek

 • FastTrack-guideuppgradering till Office 365 (Distributionsrådgivaren för SharePoint Online)

 • API-migrering till SharePoint Online (SPO) i Office 365

Vad passar bäst för dig?

När du ska uppgradera är det viktigt att du vet vad servergruppen gör och används till. Det sätt som användarna använder SharePoint-servergruppen indikerar vilket alternativ du bör välja.

Tips: Microsoft Office SharePoint Server 2007 also has a gradual upgrade not covered here. To see a list of step-specific upgrade articles see the SharePoint Server 2007 end of support Roadmap.

Remember to check the Product Lifecycle and System Requirements for whatever version of SharePoint you're upgrading to. This is so you'll be aware when the next upgrade will be necessary (for example, if you pause at a legacy product like SharePoint Server 2010 to plan for more upgrades, be sure you know its end of support date), and to be certain you have hardware that supports your plan.

Om du planerar att överföra vissa eller alla SharePoint-webbplatser till Office 365 i molnet ska du nu skapa ett bokmärke för en länk till Tjänstbeskrivningar för Office 365. Du behöver tjänstbeskrivningarna till att läsa mer om SharePoint Online-funktionerna och hur de skiljer sig från lokala versioner av SharePoint Server. Uppgradera funktionella Microsoft Office SharePoint Server 2007-servergrupper. Om installationen innehåller skadade webbplatser ska du åtgärda dem innan du uppgraderar.

En kommentar om att hantera risker

Metoder som ”sida vid sida” är viktiga i schemat för uppgraderingslogiken. När du uppgraderar sida vid sida behåller du din Microsoft Office SharePoint Server 2007-servergrupp och bygger en servergrupp för nästa version (SharePoint Server 2010) på ny maskinvara. Det här är bra på tre sätt:

 1. Du har ett utrymme där du kan ta säkerhetskopior av Microsoft Office SharePoint Server 2007-databaserna för separat uppgradering med hjälp av databaskoppling.

 2. Om du kommer fram till att endast ett litet antal viktiga dokumentbibliotek och annan information används i Microsoft Office SharePoint Server 2007-servergruppen kan du flytta data från Microsoft Office SharePoint Server 2007 manuellt till SharePoint Server 2010, eller endast flytta specifika webbplatser till nästa version (vilket kan underlätta arbetet).

 3. Ju mindre du gör med Microsoft Office SharePoint Server 2007-servergruppen desto säkrare är de data som servergruppen innehåller när du uppgraderar.

Uppgraderingsmetoder som ”på plats” verkar direkt på Microsoft Office SharePoint Server 2007-servergruppen, vilket innebär färre enkla alternativ för att avbryta en uppgraderingsväg och börja om från den orörda miljön. Vidta säkerhetsåtgärder i möjligaste mån (som att skapa och testa säkerhetskopior av den ursprungliga miljön). Om du till exempel har en virtuell Microsoft Office SharePoint Server 2007-servergrupp och du duplicerar den för säkerhetskopiering och återställning, ska du säkerhetskopiera och återställa de mest aktuella databaserna innan fönstret för uppgraderingen. Om du vet att du har möjlighet att återställa säkerhetskopior av databasen kan du inte bara hantera eventuella fel, du får även sinnesro.

Tips: Det finns dokument med metodtips för uppgradering för Microsoft Office SharePoint Server2007, SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 och SharePoint Server 2016. Du kan också söka efter en Microsoft-partner som har erfarenhet kring uppgradering eller migrering till Office 365.

Gör upp en plan

När du ska uppgradera behöver du en plan, och det finns inte någon enskild metod som passar alla. Planen kan vara så enkel som att ”Skapa ett Office 365-abonnemang med SharePoint Online, registrera en domän och informera användarna om att spara sina filer där”. Eller så är den inte så enkel. Beslutet är ditt, och det beror på dina och användarnas faktiska behov.

Obs!: Det är riskfyllt att köra programvara vars livscykel har avslutats. Produkter där supporten har upphört korrigeras inte längre när problem upptäcks. Det här innebär också att det inte utförs några säkerhetskorrigeringar om det uppstår nya säkerhetshot, eftersom det inte ges support på produkter vars livscykel har avslutats. Sätt dig inte i den här situationen!

Först måste du känna din servergrupp

När du uppgraderar ska besluten baseras på vad servergruppen används till i organisationen. Vilka behov uppfyller den? Vad är dess roll? Alla servergrupper inom företaget kan ha olika roller. Vissa SharePoint-servergrupper kan vara kritiska och vissa kan vara filarkiv för säker lagring. Om servergruppen används till flera saker samtidigt kan du behöva veta vad olika webbplatssamlingar, webbplatser och dokumentbibliotek gör, eventuella anpassningar och hur viktiga de är. Det kan verka mödosamt att analysera data på den här nivån, men det sparar tid och arbete att skaffa god kännedom om domänen innan du uppgraderar eller migrerar den. När du känner till alla rörliga delar och vilka som är viktigast, vet du också vilka som har blivit inaktuella och kan lämnas kvar. Den kunskapen är värdefull senare i processen.

Så vad anser användarna är viktigast med SharePoint Server-servergruppen?

 • Inbyggda SharePoint-funktioner

 • Den stora datamängden (till exempel filarkiv)

 • Tillgänglighet

 • Kritiska appar, webbdelar eller dokument i servergruppen (verksamhetskritiska servergrupper)

 • De standarder för efterlevnad som uppfylls

 • Anpassningar

Om du kör något verksamhetskritiskt från SharePoint-servergruppen, till exempel om den fungerar som en stor katalog med kritiska data om klienters servicebehov, kanske du bockar av Kritiska appar, men även Tillgänglighet. Det viktiga är att verksamheten skulle påverkas om du inte kan använda SharePoint på ett tag. På samma sätt kanske du skulle bocka av Anpassningar eftersom de kritiska tjänster servergruppen erbjuder baseras på anpassad kod, webbplatsdefinitioner eller ett antal anpassningar som fungerar tillsammans.

If SharePoint met those needs without your having to do anything outside of using what's built-in to the software, and you generally update it and carry out normal administration and maintenance, you may have chosen 'Built-in SharePoint' -- this may also be your reason for sitting on an older version of SharePoint. In other words, it already does what you need it to and you haven't needed to upgrade until now, at Microsoft Office SharePoint Server 2007 end of support.

När du stolpar upp de här faktorerna skapar du kriterier för uppgraderingen. Den uppgradering du väljer måste med andra ord kunna hantera de här faktorerna. Det här hjälper dig att utesluta metoder som inte passar för dina behov.

Ett exempel på en enkel plan

There may need to be wider consensus with leadership and other admins on the path your SharePoint Upgrade will take. SharePoint Server Administrators often cooperate with Microsoft SQL Server admins, work with Networking and Security teams, and more. Where there are a lot of stakeholders, you may need to build agreement for, or adjust, your upgrade and migration plan. For example, if you migrate data so that part of your company uses SharePoint Online in Office 365, there will likely need to be performance tuning or testing inside your network. Affected teams should be informed ahead of time.

I det här enkla exemplet visas förslag från en SharePoint-administratör och sedan den plan som alla intressenter kommit överens om. Dokumentera för tydlighets skull alla överenskommelser och beslut.

Planen börjar efter en detaljerad analys av en servergrupp som behandlat servergruppens roll, känsliga punkter och annan viktig information som gör det enklare att utesluta vissa uppgraderingsalternativ. Därefter inkommer ett förslag från en SharePoint-administratör och intressenterna kommer överens om en handlingsplan.

Listan med de viktigaste punkterna:

Tillgänglighet, inbyggda funktioner i SharePoint samt standarder för efterlevnad.

 • Data ligger huvudsakligen i tre webbplatssamlingar, där en mötesarbetsyta som används av ett utvecklingsteam är särskilt viktig och ofta används i olika tidszoner världen över.

 • Det finns 17 andra webbplatser som används ofta.

 • Två dokumentbibliotek (Mötesarbetsyta och Dokument i rotwebbplatssamlingen) är större än de andra (fler än 8 000 dokument var). Det finns ett stort antal arkiverade dokument och listor med kalkylbladsbilagor.

 • Det finns fjorton listor med bibliotek som innehåller känsliga data och där efterlevnaden MÅSTE bevaras.

 • Det MÅSTE finnas möjlighet att göra undantag och eDiscovery oavsett uppgraderingsväg.

 • Vissa data MÅSTE stanna kvar lokalt på grund av regler kring informationssäkerhet.

Val kring uppgradering och migrering:

Ja

Nej

Uppgradera databaser med databaskoppling

Uppgradering på plats

Uppgradera med servergrupper sida vid sida

Hybriduppgradering

Migrering API till SPO i Office 365 (för personliga webbplatsdata)

SharePoint Hybrid (behövs inte ännu)

Viss manuell datamigrering till SharePoint Online för verksamhetskritiska data

FastTrack-guideuppgradering till Office 365

Föreslagen plan:

Uppgradera lokalt med versioner av SharePoint sida vid sida, en del virtualiserade, så att databaserna kan uppgraderas först. Gå från SharePoint 2007 till SharePoint 2010. Administratörer och utvecklare testar den resulterande servergruppen. Användare testar den resulterande servergruppen. Åtgärda eventuella allvarliga problem under den här perioden. Uppgradera återigen SharePoint 2010-databaser till SharePoint 2013 sida vid sida. Testa. Användartest/pilottest. Åtgärda eventuella allvarliga problem under den här perioden.

 • Överväg om en förenad hybrid med SPO uppfyller dina behov.

 • Överväg FastTrack-hjälp om du vill uppgradera till SharePoint Online härifrån.

 • Avgör om några webbplatssamlingar kan läggas på ett Office 365-abonnemang. (Office 365 uppfyller många efterlevnadsstandarder. Office 365 har eDiscovery och kan hantera undantag via efterlevnadscentret.)

Fortsätt annars med en uppgradering sida vid sida till SharePoint Server 2016.

Obs!: Mellan de rekommendationer som administratörerna kommer med kring planeringen av uppgraderingen och de faktiska processerna hålls samtal med andra intressenter som uppgraderingen måste ta hänsyn till. Ibland kan administratörer behöva ändra sina planer av ekonomiskäl. Oavsett vilket beslut ni kommer fram till bör du dokumentera den överenskomna planen innan ni går vidare. Den kan se ut ungefär så här:

Min handlingsplan:

Lokala använder vi en virtuell miljö till att bygga standardversioner av SharePoint Server 2010 och 2013. SharePoint Server 2016 kommer att byggas på ny maskinvara som uppfyller systemkraven för 2016. Vi kommer att använda databaskoppling till att uppgradera databaser från SharePoint 2007 via mellanliggande versioner till SharePoint Server 2016. Viktiga anpassningar återskapas och testas för närvarande i SharePoint Server 2016-miljön såvida inte de inbyggda funktionerna inte redan uppfyller våra behov. Om allt går bra kommer vi att ha en lokal servergrupp på ny maskinvara med uppgraderade databaser och färre anpassningar. Vi kommer att bifoga uppgraderade innehållsdatabaser till nya webbplatssamlingar i SharePoint Server 2013, utföra test samt användartest/pilottest och sedan göra en DNS-överföring till den nya SharePoint Server 2016-miljön för drift.

 • Vi kommer inte att överväga någon förenad hybrid mellan SharePoint Server 2016 och SharePoint Online just nu.

 • Uppskattningsvis kan 35 % av våra webbplatser omvandlas till nya SPO-webbplatser med anpassade domäner, eller slutligen omvandlas till OneDrive för företag-lagring. Vi letar efter andra möjligheter att omvandla webbplatser eller att dirigera nya webbplatser till SPO.

 • Delar av den här delen av migreringen kommer att utföras manuellt genom att dra och släppa till personliga webbplatser i OneDrive för företag, och en del kommer att utföras via migrerings-API:t.

Mer detaljerade instruktioner eller länkar till särskilda uppgraderingsanvisningar ska följa en plan. MOSS 2007-datorn ska inte tas ur drift och virtuella miljöer ska bevaras för jämförelse. Uppgraderingen anses däremot slutförd när användarna dirigerats om till SharePoint Server 2016.

Andra viktiga faktorer kring valet av metod är den totala kostnaden för uppgraderingen och tidsåtgången (du kan läsa mer om det här i artikeln med en översikt över SharePoint-migrering). Du kommer dock ha mycket nytta av att planera noga i förväg, både när det gäller att hantera förväntningar, att fatta bra beslut och att definiera målbilden.

Relaterade länkar

Resources to help you upgrade from Office 2007 or 2010 servers and clients
Microsoft Lifecycle Policy and Lifecycle search
Search for Microsoft Partners who can help with upgrade or migration

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×