Sessioner och tidsgräns för sessioner i Excel Services

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En session är ett sätt att hantera interaktion med en arbetsbok på Office SharePoint Server webbplats-servrar. I följande avsnitt beskrivs vad en session är, hur du skapar och avsluta en session, hur en session timeout kan påverka du och hur du hanterar vy över och interaktion med en arbetsbok i Excel Services.

Vad vill du göra?

Vad är en session?

Skapa och avsluta en session i Excel Services

Vad händer om du arbetar med data i Excel Services och tidsgränsen för sessionen går ut

Spara vyn i Excel Services innan en session timeout

Vad är en session?

En session är en unik måttenhet för arbete kontext som har skapats för att identifiera och utföra åtgärder i arbetsboken. Den här sessionen skapas efter behov, finns en fördefinierad, maximala tid tidsperiod som angetts av en systemadministratör och därefter avslutas uttryckligen genom en användare eller implicit när en timeout inträffar. Den främsta fördelen med en session är att den behåller interaktioner som du gör i arbetsboken, såsom sortering och filtrering för löptid session samtidigt optimera beräkningar under sessionen. En session används också hjälper saldo arbetsbelastningen för serverdatorer och förhindra att några användare med för många systemresurser, till exempel CPU och minne på bekostnad av andra användare. Interaktioner som du eller en annan användare gör är privat och isolerade under en session. Till exempel om du sorterar data i Excel Services och en annan användare filtrerar data i Excel Services kan du se sortera interaktioner, den andra användaren kan se hans eller hennes filter interaktioner, men ingen av du ser varandras interaktioner.

När du öppnar en arbetsbok i Excel Services sessionen skapas och den senaste versionen av arbetsboken har lästs in. När arbetsboken är kopplad till en session visas inte de ändringar som du eller någon annan användare gör att den versionen av arbetsboken i dokumentbiblioteket i den aktuella sessionen. Till exempel om en annan användare uppdaterar arbetsboken i Excel och sparar den igen i samma dokumentbibliotek, visas inte dessa ändringar i den aktuella sessionen.

Även om bara en Excel-arbetsbok kan vara öppen per session, kan samma arbetsbok vara öppen i flera sessioner samtidigt av flera användare. En användare kan dessutom ha flera sessioner öppna samtidigt, med samma arbetsbok eller en annan arbetsbok. På ett företag med många användare kan många olika arbetsböcker vara öppna i många olika sessioner, dock alltid en arbetsbok för varje användare och för varje session.

Även om bara en användare associeras med en session kan en användare skapa flera sessioner för samma arbetsbok. Du kanske exempelvis vill jämföra olika vyer av samma kalkylblad i en arbetsbok mellan två webbdelssidor som visas i separata fönster med hjälp av kommandot Nytt fönsterArkiv-menyn i Internet Explorer. Eller så kanske du vill jämföra två olika arbetsböcker i två olika instanser av webbdelen Excel Web Access på samma webbdelssida. Observera dock att du aldrig kan visa två eller fler Excel Web Access-webbdelar på en webbdelssida som tillhör samma session.

Överst på sidan

Skapa och avsluta en session i Excel Services

Generellt kan man säga att du skapar en session när du öppnar en Excel-arbetsbok och avslutar en session när du stänger arbetsboken, men det finns flera sätt att skapa och avsluta en session.

I Excel Services skapar du en ny session när du gör du följande:

  • Visa Excel Services med en startintensiv arbetsbok som angetts i egenskapen arbetsboken.

  • Läser in en arbetsbok igen med hjälp av kommandot Läs in arbetsbok igenÖppna-menyn i Excel Web Access-verktygsfältet. Med det här kommandot används alltid den senaste versionen av arbetsboken.

  • Öppnar en Excel-arbetsbok i en webbläsare från ett dokumentbibliotek. (Peka på elementet, klicka på pilen bredvid elementet och klicka på Visa i webbläsaren.)

  • Visar en webbdelssida, t.ex. en instrumentpanel, som innehåller en Excel Web Access-webbdel.

  • Använder en webbdelsanslutning för att överföra URL:en för en Excel-arbetsbok, t.ex. från listvywebbdelen för ett dokumentbibliotek till Excel Access-webbdelen.

  • Klickar på OK eller Använd i åtgärdsfönstret Webbdel för att uppdatera en egenskap för Excel Web Access-webbdelen.

I Excel Services avslutar den aktuella sessionen när du gör du följande:

  • Tillåter att sessionens tidsgräns nås.

  • Öppna en Excel-arbetsbok i Excel Web Access-webbdel när Stäng Session innan du öppnar en ny en egenskap är markerad.

  • Använder en webbdelsanslutning för att överföra URL:en för en Excel-arbetsbok, t.ex. från listvywebbdelen för ett dokumentbibliotek till Excel Access-webbdelen när egenskapen Stäng session innan en ny öppnas för Excel Web Access-webbdelen är aktiverad.

  • Ange egenskapen Hjälpläge för Excel Web Access-webbdelen under Avancerat i verktygsfönstret till Navigera och klicka sedan på Hjälp i Excel Web Access-verktygsfönstret.

Överst på sidan

Vad händer om du arbetar med data i Excel Services och tidsgränsen för sessionen går ut

När du öppnar en arbetsbok i Excel Services kan du antingen visa eller interagera med arbetsboken för att visa olika resultat. Till exempel du kan sortera, filtrera, uppdatera data eller ange parametrar. Dessa interaktioner inträffar inom sessionen men ändra inte arbetsboken inlästa i Excel Services. Dessa interaktioner är också tillfälliga och så när en session timeout inträffar interaktioner sparas inte och det finns inga ändringar som gjorts i den ursprungliga arbetsboken.

Om du klickar på Uppdatera Bild av knapp i verktygsfältet i Internet Explorer kan du uppdatera den aktuella vyn av arbetsboken, men sessionen avslutas inte. Om du klickar på Bakåt eller framåt i verktygsfältet i Internet Explorer avslutas inte sessionen. Om du stänger webbläsarfönstret avslutar sessionen.

En session timeout kan uppstå även medan du interagera med Excel Services. Till exempel du kan sortera och filtrera data och sedan du går du till lunch eller ett möte innan du är klar med dina kontakter. När session timeout inträffar ett meddelande med texten att interaktioner med data som inte har sparats. Nästa gång du öppnar arbetsboken, antingen den ursprungliga versionen av arbetsboken har laddats eller om arbetsboken har uppdaterats i Excel och sparas i samma dokument bibliotek eller nätverk mapp, läses den nya versionen.

Överst på sidan

Spara vyn i Excel Services innan sessionen stängs

Det är en bra idé att ta reda på från din systemadministratör vad värdet för en session timeout är så att du kan planera din interaktion med Excel Services och kontrollera att du har tillräckligt med tid att slutföra dina interaktioner innan en session timeout.

När du interagera med en arbetsbok i Excel Services, om du vill spara den aktuella vyn, kan du göra följande:

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×