Sekretesstillägg för Microsoft Skype för företag

Obs!: Skrivbordsklienten Lync 2013 har bytt namn till Skype för företag.

Senast uppdaterad: april 2015

Innehåll

Sekretesstillägg för Microsoft Skype för företag

Arkivering

Ljudtesttjänst

Samtalsöverlåtelse

Samtalsloggar

Uppringarens ID i deltagarlistan

Klientloggning

kontaktkort

Konversationshistorik

Customer Experience Improvement Program

Skrivbords- och programdelning

Skrivbords- och programdelningskontroll

Nödsamtal (112)

Federation

Platsdelning

Skype for Business Improvement Program

Lync Managed API

Plugin-programmet Lync VDI

Bifogade filer i möten

Ringa ut från ett möte

OneNote-integrering

Onlinemötestillägg för Outlook

Filöverföring Peer to Peer

Fortlöpande gruppchatt

Personlig bild

Omröstningar

PowerPoint-samarbete

Närvaro- och kontaktinformation

Sekretessläge

Offentliga IM-kontakter (PIC)

Insamling och rapportering av tjänstekvalitetsdata

Inspelning

Kompetenssökning

Smart beskärning

Flikar i konversationer

Enhetligt kontaktarkiv

Förbättrad röstkvalitet

Whiteboard-samarbete

Sekretesstillägg för Microsoft Skype för företag

Den här sidan är ett tillägg till sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter. Vi rekommenderar att du läser både sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter och det här tillägget för att du ska förstå vilka metoder för insamling och användning av data som gäller för olika typer av produkter och tjänster.

I det här sekretesstillägget beskrivs distribution och användning av kommunikationsprogramvaran Microsoft Skype för företag i ditt företag. Om du använder Microsoft Lync som en del av en onlinelösning eller onlinetjänst (med andra ord, om en tredje part som exempelvis Microsoft fungerar som värd åt servern där programvaran körs eller ansluts) överförs information till denna tredje part. Om du vill veta mer om hur den här informationen används kan du kontakta företagets administratör eller din Internetleverantör.

Arkivering

Vad funktionen gör: Funktionen Arkivering är till hjälp för organisationer som följer bevarandeprinciper inom ett regelverk eller en bransch och för organisationer som har sina egna bevarandekrav. Då kan arkivering av Skype för företag-relaterad kommunikation och användardata vara lämplig för att uppfylla bevarandekraven.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Arkivering sparar innehållet i både peer-to-peer och snabbmeddelanden med flera mottagare, konferensinnehåll, inklusive överförd information som till exempel åhörarkopior och händelserelaterat innehåll (till exempel anslutning, frånkoppling, överföring, delande och ändringar i synlighet) på en server som konfigureras av företagsadministratören. Peer-to-peer-filöverföring, ljud och bild för peer-to-peer-konversationer, programdelning via peer-to-peer-konversationer, konferensanteckningar och enkäter kan inte arkiveras. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Gör det möjligt för en organisation att arkivera innehåll för att möta bevarandekrav inom branschen, utomstående föreskrifter eller regler inom den egna organisationen.

Inställning/hantering: Arkivering är av som standard. Den här funktionen kan inte styras på användarnivå, företagsadministratören hanterar den.

Ljudtesttjänst

Vad funktionen gör: Med ljudtesttjänsten kan användaren kontrollera sin samtalskvalitet genom att göra ett testsamtal till Skype för företag. Det här gör att användaren kan höra hur han eller hon skulle låta i ett riktigt samtal. När användaren klickar på knappen Kontrollera samtalskvalitet ringer ljudtesttjänsten ett simulerat samtal och uppmanar användaren att spela in ett kort röstprov (på ungefär 5 sekunder) som sedan spelas upp för användaren. Röstprovets kvalitet påverkas om nätverksprestandan inte är optimal eller om användarens enhet inte är rätt konfigurerad.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Ett kort röstprov (ungefär 5 sekunder) spelas in under ljudtesttjänstens samtal. När samtalet avslutas raderas röstprovet. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Röstprovet används för att kontrollera och/eller bekräfta ditt Skype för företag-samtals ljudkvalitet, baserat på inspelningens kvalitet.

Inställning/hantering: Du kontrollerar din samtalskvalitet genom att göra så här:

 1. Klicka på Alternativ (kugghjulsikonen) längst upp till höger i huvudfönstret i Skype för företag.

 2. Klicka på Ljudenhet i dialogrutan Skype för företag – Alternativ.

 3. Klicka på knappen Kontrollera samtalskvalitet på fliken Ljudenhet och följ instruktionerna.

 4. Klicka på OK.

Ett röstprov är nödvändigt för att kunna använda den här funktionen.

Samtalsöverlåtelse

Vad funktionen gör: Samtalsöverlåtelse gör att användarna kan tilldela en eller flera personer (ombud) uppgiften att ringa eller ta emot samtal och arrangera eller gå med i online-möten för deras räkning.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: När du gör någon till ett ombud måste information om ombudet tillhandahållas av användaren under konfigurationsprocessen. Användare som fungerar som ombud får en avisering om att någon i deras företag har tilldelat dem uppgiften att vara ombud. När ombudet svarar på ett samtal på en annans räkning kommer den personen att få en e-postavisering som informerar om händelsen. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: I Skype för företag används ombudens kontaktinformation för att ombudet ska kunna ringa eller ta emot samtal och boka in eller delta i möten för personen som ombudet representerar.

Inställning/hantering: Funktionen för samtalsöverlåtelse är avstängd som standard. Företagets administratör kan aktivera eller inaktivera samtalsöverlåtelser. Om funktionen samtalsöverlåtelse är aktiverad kan användare konfigurera sina ombud genom att göra så här:

 1. Klicka på Alternativ (kugghjulsikonen) längst upp till höger i huvudfönstret i Skype för företag.

 2. Klicka på Vidarekoppling av samtal i dialogrutan Skype för företag – Alternativ.

 3. Välj Vidarekoppla mina samtal till under Vidarekoppling av samtal eller Ring samtidigt och klicka sedan på Mina ombud i den nedrullningsbara listan.

 4. Om inga ombud konfigureras i dialogen Vidarekoppling - ombud klickar du på Lägg till, sedan kan du välja ut dina ombud.

 5. Klicka på OK i dialogrutan Ombud.

 6. Klicka på OK.

Obs!: Företagsadministratörer kan konfigurera synkroniseringar med ombud i Exchange-kalendern och Lync Server 2010 eller senare. När den här funktionen är aktiverad läggs ombud från Exchange-kalendern med rätt behörighet (större än eller lika med behörigheten hos Icke-redigerande författare) automatiskt till som ombud i Skype för företag. Inställningarna för vidarekoppling av samtal ändras däremot inte.

Samtalsloggar

Vad funktionen gör: Med samtalsloggar kan användaren lagra en inspelning av sina Skype för företag-röstsamtal i en Microsoft Outlook-mapp.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Information om röstsamtal, till exempel starttid, sluttid, varaktighet och deltagare, lagras i Microsoft Office Outlook-mappen Konversationshistorik. Du kan också logga mötesämne och plats genom att välja att använda Outlook som Personal Information Manager på fliken Personlig information i dialogrutan Alternativ. Samtalens innehåll lagras inte i samtalsloggarna. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Användaren kan genom Samtalsloggar spåra och visa sin samtalshistorik.

Inställning/hantering: Samtalsloggar är på som standard. Din företagsadministratör kan aktivera eller inaktivera funktionen för ditt företag. Om din administratör har aktiverat funktionen samtalsloggar kan du stänga av den genom att göra så här:

 1. Klicka på Alternativ (kugghjulsikonen) längst upp till höger i huvudfönstret i Skype för företag.

 2. Klicka på Personligt i dialogrutan Skype för företag – Alternativ.

 3. Avmarkera kryssrutan Spara mina samtalsloggar i e-postmappen Konversationshistorik under Personal Information Manager.

 4. Klicka på OK.

Uppringarens ID i deltagarlistan

Vad funktionen gör: Använd Uppringarens ID i deltagarlistan för att visa uppringarens ID för alla mötesdeltagare i deltagarlistan.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Mötesdeltagarnas uppringar-ID samlas in. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: När en mötesdeltagare ansluter till ett möte kommer dennas uppringar-ID att visas för andra deltagare i mötesfältet.

Inställning/hantering: Funktionen kan inte styras av slutanvändare, uppringarens ID mottas från telefontjänstleverantören. Hos vissa leverantörer går det att stänga av uppringar-ID. Om du vill ha mer information kontaktar du din företagsadministratör eller telefontjänstleverantör.

Klientloggning

Vad funktionen gör: Vid klientloggning samlas det in information som supportteamet på andra nivån kan använda för att ta reda på varför ett problem uppstått. Klientloggarna lagras lokalt på användarens dator.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: När funktionen Klientloggning är aktiverad loggas och lagras specifik användningsinformation på användarens dator. Till exempel ämne och plats för ett möte, meddelanden för sessionsinitieringsprotokoll (SIP), svar på inbjudningar till Skype för företag, information om avsändaren och mottagaren av snabbmeddelanden och vilken väg meddelandet tog. Med funktionen lagras också användarens Kontaktlista och närvaroinformation, namnen på alla program, bifogade filer, Microsoft PowerPoint-filer, whiteboardtavlor eller omröstningar som delats för att inkludera delade enkätfrågor, och ett index på hur de röstade, i klientloggen. Innehållet i Skype för företag-konversationer lagras inte (snabbmeddelanden, PowerPoint, whiteboardinnehåll, anteckningar, omröstningsdetaljer osv.) i klientloggarna. Ingen information skickas till Microsoft.

Hur informationen används: Informationen som lagras i klientloggarna kan användas av kundsupporten eller skickas till Microsoft för felsökning om det är problem med Skype för företag.

Inställning/hantering: Funktionen för klientloggning är av som standard. Företagsadministratören kan aktivera eller inaktivera funktionen för deras företag. Om administratören har aktiverat funktionen kan användarna konfigurera Klientloggning genom att göra så här:

 1. Klicka på Alternativ (kugghjulsikonen) längst upp till höger i huvudfönstret i Skype för företag.

 2. Klicka på Allmänt i dialogrutan Skype för företag – Alternativ.

 3. Klicka på listrutan Loggningsnivå under Hjälp supportteamet att hjälpa dig och välj Enkel eller Fullständig. Användarna kan också aktivera Windows-händelseloggning genom att välja Samla även in felsökningsinfo med Windows-händelseloggning.

 4. Klicka på OK.

Kontaktkort

Vad funktionen gör: Kontaktkortet visar kontakt-, närvaro- och platsinformation om dig och personerna inom din organisation i både Skype för företag och de senaste versionerna av Outlook. På kontaktkortet finns också snabbåtkomst om du vill kommunicera med någon. Du kan till exempel skicka ett snabbmeddelande, starta ett samtal eller skicka ett e-postmeddelande direkt från någons kontaktkort.

Information som samlas in, behandlas och överförs: Den statiska informationen på kontaktkortet samlas in från företagskatalogen (till exempel Active Directory). Den dynamiska informationen, som upptagna/lediga tider i kalendern, hämtas från Microsoft Exchange Server. Platsinformation samlas in på flera olika sätt (läs mer i avsnittet Plats), telefonnummer kan hämtas från företagskatalogen eller skrivas in manuellt av användaren. Närvaroinformation hanteras av Skype för företag med hjälp av Outlook-kalendern (om användaren har aktiverat den) eller så kan den anges manuellt av användaren. Lync-servern delar den här informationen med andra personer inom organisationen. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Kontaktkortet används för att visa kontaktuppgifter och information om plats och närvaro för personer inom användarens organisation. Mängden information som visas för en användares Skype för företag- och Outlook-kontakter kan kontrolleras genom inställningarna för sekretessrelationer och genom att aktivera eller inaktivera Sekretessläge (läs mer i avsnittet Sekretessläge).

Inställning/hantering: Om du vill konfigurera sekretessrelationen gör du så här:

 1. Högerklicka på en kontakt.

 2. Klicka på Ändra sekretessrelation.

 3. Klicka på den tillämpliga kategorin för kontakten.

Även om viss information i Kontaktkortet hämtas från företagskatalogen och konfigureras av administratören kan användaren också hantera viss data. Den informationen listas nedan:

 • Kalenderinformation: Du kan kontrollera om användarna ser din kalenderinformation via “Ändra behörigheter för visning av ledig/upptagen-information" i menyn Alternativ i Microsoft Outlook.

 • Plats: Se avsnittet Plats i det här dokumentet.

 • Närvaro- och kontaktinformation: Se avsnittet Närvaro- och kontaktinformation i det här dokumentet.

 • Personlig bild: Se avsnittet Personlig bild i det här dokumentet.

Konversationshistorik

Vad funktionen gör: I Konversationshistoriken kan du lagra dina tidigare, senaste eller missade snabbmeddelandekonversationer och statistik om dina röstkonversationer (till exempel datum, tid, längd på samtal och information om den som ringer) i mappen konversationshistorik i Microsoft Outlook och hämta dem via fliken Konversation i Skype för företag.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Innehållet i snabbmeddelande-konversationer och statistik om röstkonversationer (till exempel datum, tid, längd på samtal och information om den som ringer). Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Konversationshistoriken kan visas i Skype för företag om du använder konversationsfliken i huvudanvändarens användargränssnitt, vilket gör att användaren kan se och fortsätta tidigare konversationer.

Inställning/hantering: Funktionen Konversationshistorik är avstängd som standard. Funktionen hanteras så här:

 1. Klicka på Alternativ (kugghjulsikonen) längst upp till höger i huvudfönstret i Skype för företag.

 2. Klicka på Personligt i dialogrutan Skype för företag – Alternativ.

 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Spara snabbmeddelandekonversationer i e-postmappen Konversationshistorik under Personal Information Manager.

 4. Klicka på OK.

Customer Experience Improvement Program

Vad funktionen gör: Om du väljer att delta samlar CEIP (Customer Experience Improvement Program) in basinformation om hur du använder dina program, din dator eller enhet och anslutna enheter. Vi samlar också in information om hur varje enhet är konfigurerad och hur de fungerar. De här rapporterna skickas till Microsoft för att förbättra funktionerna som våra kunder oftast använder och för att skapa lösningar på vanliga problem. CEIP samlar även in de feltyper och de antal fel som du stöter på, programvaru- och maskinvaruprestanda och tjänsternas hastighet. Microsoft samlar inte in ditt namn, din adress eller annan kontaktinformation.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: CEIP-informationen skickas automatiskt till Microsoft när funktionen är aktiverad. Om du vill ha mer information om Insamlad, Bearbetad eller Överförd information av CEIP kan du läsa i Sekretesspolicyn för Microsoft Customer Experience Improvement Program.

Användning av informationen: Microsoft använder denna information för att förbättra kvaliteten, tillförlitligheten och prestandan för program och tjänster från Microsoft.

Inställning/hantering: CEIP är avstängt som standard. Företagsadministratören kan aktivera eller CEIP inom sin organisation. Om företagsadministratören inte har konfigurerat CEIP kan användaren anmäla sig i installationsprocessen. Om företagsadministratören inte inaktiverat kontrollen över CEIP kan användare ändra sitt CEIP-val när som helst genom att använda de följande stegen:

 1. Klicka på Alternativ (kugghjulsikonen) längst upp till höger i huvudfönstret i Skype för företag.

 2. Klicka på Allmänt i dialogrutan Skype för företag – Alternativ.

 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Anmäl dig till Customer Experience Improvement Program under Hjälp oss att bli bättre

 4. Klicka på OK.

Obs!: Om administratören ändrar inställningen för att aktivera eller inaktivera CEIP medan användaren redan använder Skype för företag börjar den nya inställningen gälla först när användaren avslutar Skype för företag och loggar in igen.

Skrivbords- och programdelning

Vad funktionen gör: Skrivbord & Med programdelning kan användarna samarbeta över video-chatt medan de delar sina skrivbord eller utvalda program med alla i mötet, så att de kan dela och redigera filer som om de var i samma rum som sina kolleger. Användarna kan också visa Microsoft PowerPoint-presentationer och samarbeta med andra på en virtuell whiteboard, som är en tom sida för anteckningar och ritningar som alla i mötet kan använda tillsammans. När en användare börjar dela sitt skrivbord eller ett program är det bara användaren som styr. Om användaren vill kan han eller hon låta andra användare ta kontrollen över det delade skrivbordet eller programmet, navigera och göra ändringar genom att använda sin egen mus och skrivbord (se avsnittet Skrivbords- och programdelningskontroll).

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Om du startar en delningssession kommer alla konversationsdeltagare att kunna se bildskärmarna, hela skrivbordet eller det valda programmet på sina datorskärmar, beroende på vad du har valt att dela. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Genom skrivbords- och programdelning kan du samarbeta med andra konversations- och mötesdeltagare.

Inställning/hantering:

Om du vill starta Skrivbord & Programdelning (från en konversation eller ett möte):

 1. Klicka på knappen Dela innehåll och led mötesaktiviteter för att öppna delningsfönstret.

 2. Klicka på Dela innehåll och led mötesaktiviteter igen för att öppna menyn.

 3. Kicka på Skrivbord i popup-menyn under Presentera, en monitor (om du har en) eller Program.

 4. (Valfritt) Om du klickar på Program väljer du sedan programmet du vill dela från den tillgängliga listan.

ELLER

 1. Håll pekaren över knappen Dela innehåll och led mötesaktiviteter för att öppna menyn

 2. Kicka på Skrivbord i popup-menyn under Presentera, en monitor (om du har en) eller Program.

 3. (Valfritt) Om du klickar på Program väljer du sedan programmet du vill dela från den tillgängliga listan.

Så här avslutar du delning av skrivbordet/ett program:

 • Klicka på Avsluta delning i delningsfältet högst upp på skärmen.

VIKTIGT: Dokument eller bilder som är öppna på skrivbordet och som skyddas av DRM-programvara (Digital Rights Management) kanske visas för andra när du delar skrivbordet i en Skype för företag-konversation.

Skrivbords- och programdelningskontroll

Vad funktionen gör: Med Skrivbords- och programdelningskontrollen kan användarna ge kontrollen över sitt delade skrivbord eller program till en annan konversations- eller mötesdeltagare som också använder Skype för företag på en annan dator.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: När kontrollen har getts kan personen kontrollera det delade skrivbordet eller programmet och göra ändringar som om han eller hon kontrollerade den delade datorn direkt med sin egen mus och tangentbord. Användaren som delar sitt skrivbord eller sitt program och de andra deltagarna i Skype för företag-konversationen eller mötet kan se ändringarna när de görs. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Skrivbord & Med programdelningskontrollen kan en konversations- eller mötesdeltagare ta kontroll över det delade skrivbordet eller programmet, samtidigt som du och andra konversationsdeltagare observerar.

Inställning/hantering:

Om du vill dela kontrollen över ditt skrivbord eller program (om du inte redan delar, se Skrivbord & Programdelning):

 1. Klicka på Ge kontroll högst upp på skärmen.

 2. Välj vem du vill ge kontrollen till.

Så här avbryter du en annan persons kontroll över ditt skrivbord:

 1. Klicka på Ge kontroll på toppen av skärmen.

 2. Klicka på Återta kontrollen.

Nödsamtal (112)

Vad funktionen gör: När funktionen har gjorts tillgänglig av företagsadministratören kan platsinformation skickas av Skype för företag till en tredjepartsleverantör av routningstjänster som väljs av kunden. Tredjepartsleverantören av routningstjänsten överför sedan platsinformationen till nödcentralen när ett nödsamtal rings (till exempel 112 i Sverige). Företagsadministratören kan begränsa funktionen för nödsamtal till slutanvändarens arbetsplats, så administratören bör informera alla slutanvändare i vilken omfattning nödsamtalsfunktionen är tillgänglig. Om användarna ringer ett nödsamtal samtidigt som de använder Skype för företag via en trådlös Internetanslutning medan de fortfarande befinner sig på sin arbetsplats, är den platsinformation som skickas till nödtjänstpersonalen endast ungefärlig eftersom det motsvarar platsinformationen för just den trådlösa slutpunkt deras dator kommunicerar med. Platsinformationen för den trådlösa slutpunkten är dessutom manuellt angiven av företagsadministratören och den platsinformation som skickas till nödtjänstpersonalen kanske därför inte är slutanvändarens verkliga position. Om den här funktionen ska fungera fullt ut måste ditt företag anlita en routningstjänst som tillhandahålls av certifierade lösningsleverantörer, och tjänsten är endast tillgänglig i USA.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Platsinformationen som inhämtas i Skype för företag bestäms av den automatiska platsinformationen som anges av platsinformationsservern eller av den platsinformation som användaren angett manuellt i fältet Plats. Den här informationen lagras i datorns minne och när ett nödsamtal rings skickas den här platsinformationen med samtalet för att dirigera det till rätt nödtjänstcentral och ange användarens ungefärliga position. Användarens platsinformation kan även skickas med hjälp av ett snabbmeddelande till en lokal säkerhetscentral. Vid nödsamtal innehåller samtalsinformationen användarens platsinformation. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Platsinformation används för att dirigera samtalet till rätt nödtjänstcentral. Den här informationen kan även skickas till företagets säkerhetscentral som ett meddelande med uppringarens plats och information om återuppringning.

Inställning/hantering: Den här funktionen är avstängd som standard. Företagsadministratören aktiverar funktionen. Fråga företagsadministratören om funktionen är tillgänglig. Du kan inte själv kontrollera huruvida platsinformationen hämtas automatiskt eller skickas till nödtjänstcentralen när ett nödsamtal rings.

Obs!: Företagsadministratören kan begränsa funktionen för nödsamtal till användarens arbetsplats, så vi rekommenderar att du frågar administratören i vilken omfattning nödsamtalsfunktionen är tillgänglig.

Federation

Vad funktionen gör: Med Externa platser kan Skype för företag-användare inom din organisation se närvaro, skicka snabbmeddelanden och ringa röstsamtal dator-till-dator (förutsatt att datorn har högtalare och en mikrofon eller ett headset) till Skype för företag-användare från andra organisationer som du är ansluten till.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Kontaktkortsinformation som namn, e-postadress och närvaroinformation delas mellan externa kontakter. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: När funktionen är aktiverad kan användare från en organisation lägga till användare på en annan organisation till sin kontaktlista, skicka snabbmeddelanden till dem och se deras närvaroinformation. Användarna kan välja det mest lämpliga sättet att kommunicera för olika uppgifter, till exempel ljud och video, och kan lätt utöka en mindre konversation till flerpersons-konferenser.

Inställning/hantering: Externa platser är av som standard och kontrolleras och konfigureras av företagsadministratören. Om Externa platser är aktiverat kan användare söka efter och lägga till externa platser på samma sätt som de skulle lägga till kontakter inom deras egen organisation.

Obs!: Som standard tilldelas alla dina externa kontakter, både personliga och externa, sekretessrelationen Externa kontakter. I och med det får de tillgång till ditt namn, din titel, din e-postadress, ditt företag och din bild, men de kan inte se din närvaroinformation. Om du däremot tilldelar de externa kontakterna andra sekretessrelationer, till exempel Arbetsgrupp eller Vänner och familj, kommer de att kunna se närvaroinformationen. Då kan det också hända att de oavsiktligt får tillgång till information som de egentligen inte borde få ta del av.

Platsdelning

Vad funktionen gör: Funktionen Platsdelning visar en användares nuvarande geografiska position och tidszon för andra Skype för företag-användare som använder närvarofunktionen i kontaktkortet (se avsnittet Kontaktkort). Användare kan kontrollera vilken information som delas med andra genom att aktivera Sekretessläge på menyn Alternativ (se avsnittet Sekretessläge).

Information som skickas, bearbetas och överförs: En användares position härleds på ett av två olika sätt. Den hämtas antingen från företagets Platsinformationstjänst (LIS) som konfigureras av företagsadministratören, eller så ställer användaren själv in sin position genom att skriva in en anpassad plats i platskontroll i användargränssnittet för Skype för företag, till exempel ”Hemma”, ”Arbete” eller ”5678 Main St, Buffalo, NY, 98052”. Tidszonen hämtas direkt från användarens operativsystem. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Beroende på hur användaren eller administratören har konfigurerat sekretessinställningarna delas plats och tidszon av Skype för företag och görs tillgänglig för andra användare genom kontaktkortet. Den formaterade eller formella adressen delas inte i närvaroinformationen.

Inställning/hantering: Om företagsadministratören har aktiverat platsdelning och konfigurerat den så att användare får full tillgång till platsen i användargränssnittet har de tillgång till följande objekt i visningsfältet och menyn högst upp i huvudfönstret i Skype för företag:

 • Ange plats: Platsen kan ställas in manuellt genom att redigera texten i textrutan.

 • Visa min plats för andra: Med funktionen kan användaren kontrollera om deras platsinformation ska delas med andra användare. Det här påverkar inte delandet av platsen med nödpersonal, till exempel om du ringer 112 (se avsnittet Nödsamtal).

Skype för företag Improvement Program

Vad funktionen gör: Skype för företag Improvement Program samlar in information om din Skype för företag-användning och skickar den till Microsoft varje gång du använder Skype för företag. Microsoft använder informationen för att skapa lösningar på vanliga problem och för att förbättra Skype för företag och andra Microsoft-produkter.

Information som samlas in, behandlas eller överförs: Den information som skickas till Microsoft kan innehålla information om hur du använder Skype för företag, prestanda och tillförlitlighet, konfigurationen av enheten och nätverksanslutningens kvalitet samt felkoder, felloggar och undantagsdata. LIP kan även skicka information om dig och din enhet, t.ex. ditt användarnamn eller IP-adress, men den här informationen anonymiseras innan den sparas på Microsofts servrar.

Användning av informationen: Informationen används för att skapa lösningar på vanliga problem och för att förbättra Skype för företag och andra Microsoft-produkter. Informationen kommer inte att användas för att identifiera eller kontakta dig.

Inställning/hantering: Den här funktionen är inaktiv som standard och kan hanteras av företagets administratör. Administratören kan välja att alltid eller aldrig skicka förbättringsinformation för Skype för företag till Microsoft, eller låta dig avgöra det.

Användaren kan ändra sina inställningar på följande sätt:

 1. Klicka på Alternativ (kugghjulsikonen) längst upp till höger i huvudfönstret i Skype för företag.

 2. Klicka på Allmänt i dialogrutan Skype för företag – Alternativ.

 3. Markera eller avmarkera Skicka automatiskt Skype för företag Improvement Program-information till Microsoft på fliken Allmänt.

 4. Klicka på OK.

Obs!: Företagets administratör kan konfigurera den här funktionen för användarnas räkning i organisationen genom att använda en grupprincip. I sådana fall visas inte dialogrutan med inloggningsfelet för användarna och de får inte heller frågan om de vill skicka rapporten med inloggningsfelet till Microsoft eller inte.

Lync Managed API

Vad funktionen gör: Med Lync Managed API kan tredje parts program få åtkomst till Skype för företag-klienten och interagera på ett sätt som utvidgar användningen av Skype för företag. Tredje parts program omfattar program som byggts av leverantörer eller av Microsoft (till exempel Outlook och andra program i Microsoft Office-programsviterna).

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Information som görs tillgänglig via Lync Managed API till tredje parts program omfattar all personlig information som visas i användargränssnittet för Skype för företag. Informationen kan omfatta en användares plats, telefonnummer, befattning, kontaktlista (även telefonnummer och andra detaljer), personliga anteckningar, aktivitetsstatus och aktuella konversationer och tillhörande innehåll.

Användning av informationen: Program som använder Lync Managed API utnyttjar informationen i Skype för företag-sessionen för att tillhandahålla slutanvändaren med utbyggda eller kompletterande funktioner. Användning av den här informationen sker enligt villkoren för tredje parts program, vilket kan ha ett eget sekretessmeddelande om hur informationen används.

Inställning/hantering: Tredje parts program som använder Lync Managed API är indelade i tre kategorier: skrivbordsprogram (lokalt installerade), webbaserade program och tilläggsprogram för Skype för företag (program som är inbäddade i användargränssnittet för konversationsfönstret för Skype för företag). Huruvida du kan kontrollera tredjepartsprograms åtkomst till din information varierar enligt följande:

 • Skrivbordsprogram (lokalt installerade): Skrivbordsprogram installeras av dig eller en administratör på den lokala datorn och dessa program har alltid åtkomst till användarinformationen via Lync Managed API. Som alltid: Installera endast betrodda program.

 • Webbaserade program: Program som har en värd på Internet eller på intranätet kanske också har åtkomst till användarinformationen via Lync Managed API. Du kan förhindra att oönskade program får åtkomst till din information utan din vetskap, genom att webbaserade program måste ha en värd på en domän/URL som har lagts till i listan med Betrodda platser för Internet Explorer av en administratör.

 • Tilläggsprogram för Skype för företag: I Skype för företag kan utvecklare utvidga användningen av Skype för företag genom att bädda in ett program i konversationsfönstret för Skype för företag. Det här programmet kan även ha åtkomst till information från Skype för företag via Lync Managed API. I så fall måste tilläggsprogrammet registreras med Skype för företag-klienten av en lokal administratör. Registreringen innebär att programmet får åtkomst till Lync Managed API.

Specialkontroll för platsnamn: Som en extra försiktighetsåtgärd har systemadministratören möjlighet att tillåta, blockera eller låta användaren (du) besluta om tredje parts program ska få åtkomst till fältet Platsnamn i Skype för företag. Som standard är åtkomst till platsinformation tillgänglig för tredje parts program. Du kan ändra inställningen enligt följande:

 1. Klicka på Alternativ (kugghjulsikonen) längst upp till höger i huvudfönstret i Skype för företag.

 2. Klicka på Personligt i dialogrutan Skype för företag – Alternativ.

 3. Gör lämpliga ändringar i kryssrutorna under Personal information manager.

 4. Klicka på OK.

Plugin-programmet Lync VDI

Vad funktionen gör: I organisationer som använder fjärrskrivbord kan Lync VDI Plugin göra så att både tunna och tunga klienter kan ansluta till Skype för företag, med alla funktioner och samma funktionalitet som om de arbetade direkt från sin klientenhet.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: När Skype för företag används i fjärrskrivbordsmiljöer där Lync VDI Plugin installerats på den tillgängliga enheten hämtas användarens nätverksinloggningsuppgifter (till exempel användarnamn och lösenord) från användaren som delas mellan VDI plugin och Skype för företag. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Inloggningsuppgifterna till nätverket som hämtas av Lync VDI Plugin används för att ansluta användarens enhet till fjärrskrivbordsinstansen av Skype för företag.

Inställning/hantering: För att kunna logga in på Skype för företag på fjärrskrivbordet måste inloggningsuppgifter till nätverket anges. Användarna kan välja att antingen skriva in sina inloggningsuppgifter varje gång de loggar in eller skriva dem en gång och sedan spara dem genom att välja alternativet ”Spara lösenord” i dialogrutan för inloggningsuppgifter.

Bifogade filer i möten

Vad funktionen gör: Med Bifogade filer i möten kan mötesorganisatörer ladda upp och dela filer med mötesdeltagare, antingen genom att visa dem eller i mötet eller för hämtning vid ett senare tillfälle.

Information som skickas, bearbetas eller överförs: Ett mötes bifogade filer laddas upp av mötesorganisatören och lagras på Lync-servern. Företagsadministratören kan konfigurera hur länge en bifogad fil ligger kvar på servern. De bifogade filerna kan hämtas av mötesorganisatören och mötesdeltagare till dess att mötesorganisatören raderar dem, eller administratörens konfigurerade lagringstid tar slut. Då raderas den bifogade filen. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Uppladdade filer som bifogats till ett möte delas med och kan hämtas av alla mötesdeltagare. Tillgängligheten till filerna kan begränsas till vissa mötesdeltagare beroende på deras roller (organisatör, presentatörer, alla). Om en bifogad fil har begränsad tillgång för vissa roller syns den inte listan över bifogade filer.

Inställning/hantering:

 1. Håll pekaren över knappen Dela innehåll och led mötesaktiviteter.

 2. Välj fliken Bifogade filer.

 3. Klicka på Lägg till bifogad fil.

 4. Bläddra till den bifogade filen för att lägga till, sedan väljer du vilken fil du vill ha.

 5. Klicka på Öppna.

Mötesägare kan begränsa tillgängligheten för hämtning enligt deltagarnas roller (organisatör, presentatör, alla) genom att göra följande:

 1. Håll pekaren över knappen Dela innehåll och led mötesaktiviteter.

 2. Klicka på Hantera bifogade filer under Bifogade filer.

 3. Välj det alternativ du vill ha i dialogen Bifogade filer i den nedrullningsbara listrutan under Behörighet.

 4. Klicka på OK.

Obs!: Om tillgängligheten till en bifogad fil är begränsad för vissa roller är den bifogade filen inte tillgänglig i deras innehållslista och de kan inte spara den på sin dator.

Ringa ut från ett möte

Vad funktionen gör: Funktionen att ringa ut från ett möte gör att Skype för företag-användare som deltar i ett möte kan lägga till ett PSTN-nummer i ett befintligt möte med ljud och bild. PSTN-användare kan läggas till genom att ringa PSTN-numret på knappsatsen för Skype för företag. PSTN-användaren läggs till när den svarar på samtalet.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: PSTN-användaren ser uppringarens ID, antingen för mötesorganisatören eller för mötesdeltagaren, när han eller hon tar emot samtalet som bjuder in till mötet.

Användning av informationen: Uppringarens ID används för att den person som tar mot samtalet ska kunna identifiera uppringaren.

Inställning/hantering: Det finns inte någon användarkontroll eller företagsadministratörskontroll för den här funktionen.

OneNote-integrering

Vad funktionen gör: Genom OneNote-integrering kan du som använder Skype för företag dela dina OneNote-anteckningsböcker med andra mötesdeltagare. Du kan också visa och bidra till de andra deltagarnas OneNote-anteckningsböcker om du använder Lync 2010 eller en senare klientversion.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om en mötesdeltagare som använder Lync 2010 eller en senare klientversion delar en Microsoft OneNote-anteckningsbok kan andra Skype för företag- och Lync Web App-användare visa och bidra till anteckningsboken.

Hur informationen används: Den här funktionen gör att du som använder Skype för företag kan dela, visa och delta i OneNote-samarbeten.

Inställning/hantering:

 1. Hovra över delaikonen i konversationsfönstret.

 2. Klicka på ONENOTE på fliken Presentera.

 3. Välj den OneNote-anteckningsbok som du vill öppna.

Obs!: Mötesägarna kan begränsa tillgängligheten så att det bara är deltagare med vissa roller (organisatör, presentatörer, alla) som kan komma åt anteckningsböckerna. Om du på grund av din roll inte har åtkomst till en OneNote-anteckningsbok kan du inte se den i innehållslistan. Det betyder också att du inte kan öppna eller spara anteckningsboken lokalt på datorn.

Onlinemötestillägg för Outlook

Vad funktionen gör: Onlinemötestillägget för Outlook (kallas också konferenstillägget för Microsoft Outlook) är ett tillägg som tillsammans med Skype för företag gör det möjligt för användaren att utföra Skype för företag-relaterade uppgifter från Microsoft Outlook. Uppgifterna listas nedan.

 • Schemalägga ett onlinemöte

 • Ställa in mötesalternativ

 • Planera ett konferenssamtal

 • Börja dela information med Skype för företag

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Informationen som listas nedan lagras på användarens dator i Microsoft Outlook-klienten. Ytterligare användarinformation och statistik kan också loggas beroende på användarens klientloggningsinställningar (se avsnittet Klientloggning). Ingen information skickas till Microsoft.

 • Organisatörens namn

 • Deltagarnas namn

 • Presentatörernas namn

 • Lista med e-postadresser

 • Mötets ämne och annan information om mötet (till exempel start- och sluttid, konferens-ID, lösenord och information om automatisk dirigering för konferensen/ljudkonferensleverantör för användaren)

 • Alla proxyadresser för användaren i Microsoft Exchange (X400-X500-adresser, UM-adresser (Exchange Unified Messaging) samt URI för UM-röstmeddelanden för telefon/Exchange och SIP)

 • Information om mötesplats

Användning av informationen: Informationen som listas ovan används enbart för att schemalägga ett möte eller ett konferenssamtal. Informationen lagras lokalt på användarens dator och delas med Lync-servern. Dessutom delas information om möten och konferenssamtal med Lync-servern

Obs!: Den här informationen delas också med Lync Managed API (se avsnittet Lync Managed API).

Inställning/hantering: Det finns ingen slutanvändarkontroll över informationen som skapas, samlas in, lagras eller överförs när onlinemötestillägg för Outlook används. Däremot kan användaren välja att radera eller inaktivera det här tillägget.

Filöverföring Peer to Peer

Vad funktionen gör: Med filöverföring genom Peer-to-Peer kan Skype för företag-användare överföra filer till varandra i peer-to-peer-snabbmeddelandekonversationer (tvåparts).

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Filen överförs direkt mellan filägaren och den andra personen i konversationen. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Användarna väljer att inleda filöverföringen och väljer vilken fil som ska överföras. Mottagaren av filen måste uttryckligen godkänna att få filerna. Filer som delas genom Peer-to-Peer filöverföring lagras inte på Lync-servern.

Inställning/hantering: Peer-to-Peer filöverföring är på som standard. Företagsadministratören kan aktivera eller inaktivera den här funktionen för en eller alla användare inom organisationen.

Fortlöpande gruppchatt

Vad funktionen gör: Med fortlöpande chatt kan användarna samarbeta genom att publicera meddelanden i fortlöpande chattrum. Data finns kvar på servern och medlemmar i rummet har tillgång till data, inklusive historik. Med fortlöpande gruppchatt kan användare ha gruppkonversationer, söka efter, gå med i och delta i gruppchattkonversationer, söka innehåll inom och mellan rum och skapa filter som spårar konversationer om vissa ämnen.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: I fortlöpande gruppchatt lagras innehållet i gruppchattkonversationer på en server som konfigurerats av företagsadministratören. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Fortlöpande gruppchatt är en pågående chatt där konversationerna egentligen inte tar slut då chattmedlemmar ansluter till och lämnar konversationen. Chatten måste vara fortlöpande för att det här ska hända.

Inställning/hantering: Fortlöpande gruppchatt måste vara aktiverat av företagsadministratören. Om den är aktiverad kan administratören kontrollera lagringsperioden, servern där informationen lagras, om gruppchattens historik arkiveras för regelefterlevnad eller andra syften samt och hantera/ändra ett rums egenskaper. Användare med olika roller har olika tillgång till data i fortlöpande chatt, enligt följande lista.

 • Administratörer kan radera gammalt innehåll (till exempel innehåll som publicerats före ett visst datum) från alla chattrum för att hantera storleken på databasen. De kan ta bort eller ersätta meddelanden som de anser vara olämpliga i ett visst chattrum.

 • Slutanvändare, inklusive författare till meddelanden, kan inte radera innehåll från vilket chattrum som helst.

 • Chattrumshanterare kan inaktivera rum, men inte radera dem. Bara administratörer kan ta bort ett chattrum.

Personlig bild

Vad funktionen gör: Med Personlig bild kan användarens personliga bild visas för andra på kontaktkortet. Om en användare väljer att visa sin personliga bild på kontaktkortet kan andra Skype för företag-användare se bilden i sin kontaktlista för Skype för företag genom att använda alternativet ”Visa foton på kontakter”. Om användaren visar sin bild för andra, kan de välja att visa standardbilden som används av företaget (om den funktionen är aktiverad) eller ladda upp en bild från sin egen dator.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Användarens delningsinställningar för den personliga bilden och alla egna bilder som kan ha laddats upp. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Informationen lagras på Lync-servern och används för att anpassa användarens upplevelse och för att dela den med andra.

Inställning/hantering:

 1. Klicka på Alternativ (kugghjulsikonen) längst upp till höger i huvudfönstret i Skype för företag.

 2. Klicka på Min bild i dialogrutan Skype för företag – Alternativ.

 3. Välj Visa min bild eller Dölj bild under Min bild.

 4. Klicka på OK.

Du kan ställa in en anpassad bild genom att klicka på knappen Redigera eller Ta bort bild.

Obs!: Företagsadministratören kan avgöra vilken sorts bilder som är tillåtna, maxstorleken hos en bild som ska laddas upp, och vilka bilder som delas eller inte delas som standard (men den här inställningen kan åsidosättas av användaren).

Omröstningar

Vad funktionen gör: Med omröstningar kan mötesorganisatören snabbt samla information eller sammanställa inställningar för mötes- och konversationsdeltagare. Den här informationen kan också sparas och analyseras efter mötet.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Enskilda röster är anonyma. Sammanlagt omröstningsresultat visas för alla presentatörer och kan visas för alla deltagare av en presentatör. Omröstningar lagras på Lync Server enligt förfalloprinciper för mötesinnehåll som definierats av företagsadministratören. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Omröstningsfunktionen förbättrar samarbete genom att presentatörer snabbt kan ta reda på deltagarnas åsikter.

Inställning/hantering:

 1. Högerklicka på knappen Dela innehåll och led mötesaktiviteter i konversationsfönstret för att öppna menyn.

 2. Klicka på Omröstning på fliken Presentera.

 3. Skriv in Omröstningsnamn, Fråga, och Alternativ.

 4. Klicka på Skapa omröstning.

Obs!: Från omröstningen kan presentatörerna begränsa omröstningens tillgänglighet enligt deltagarnas roller (organisatör, presentatör, alla). Om en omröstning har gjorts otillgänglig för någon visas den inte i innehållslistan när den inte delas, och omröstningen kan inte sparas på den personens lokala dator. Presentatörer kan öppna eller stänga en omröstning samt rensa omröstningsresultatet vid valt tillfälle.

PowerPoint-samarbete

Vad funktionen gör: Med PowerPoint-samarbeten kan användarna visa, se och kommentera PowerPoint-presentationer under en online-konversation eller ett online-möte.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Slutanvändarnas kontrollerar alla användningar av den här funktionen till exempel att ladda upp, navigera genom eller kommentera en PowerPoint-presentation. Filer som presenteras i en konversation eller ett möte överförs till alla mötesdeltagare och kan hämtas direkt från en mapp på deras datorer. Ägaren till filen eller den som presenterat filen kan hindra andra från att spara filen, men då kan andra fortfarande hämta och se den. PowerPoint-filer lagras på Lync enligt policyn om förfallodatum för mötesinnehåll som regleras av företagsadministratören. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Samarbete med PowerPoint gör att konversationsdeltagare kan hålla effektiva presentationer och få feedback.

Inställning/hantering:

 1. Håll pekaren över knappen Dela innehåll och led mötesaktiviteter för att öppna menyn.

 2. Klicka på PowerPoint på fliken Presentera.

 3. Bläddra till PowerPoint-presentationen för att lägga till, sedan väljer du vilken fil du vill ha.

 4. Klicka på Öppna.

Så här kan presentatörer begränsa möjligheten att lägga till anteckningar efter deltagarroll (endast presentatörer, alla, ingen):

 1. Håll pekaren över deltagare.

 2. Klicka på Fler alternativ.

 3. Klicka på Alternativ för onlinemöte.

 4. Välj det alternativ du vill ha i dialogen Alternativ för onlinemöte i den nedrullningsbara listrutan under Vem kan använda presentation?.

 5. Klicka på OK.

Så här kan presentatörer begränsa deltagarnas möjlighet att se bildspel på egen hand, efter deltagarroll (endast presentatörer, alla, ingen):

 1. Håll pekaren över Visa deltagare.

 2. Klicka på Fler alternativ.

 3. Klicka på Alternativ för onlinemöte.

 4. Välj det alternativ du vill ha i dialogen Alternativ för onlinemöte i den nedrullningsbara listrutan under Vem kan se på innehåll på egen hand?.

 5. Klicka på OK.

Presentatörer kan begränsa tillgängligheten för hämtning enligt deltagarnas roller (organisatör, presentatör, alla) genom att göra följande:

 1. Håll pekaren över knappen Dela innehåll och led mötesaktiviteter.

 2. Klicka på Hantera presenterbart innehåll.

 3. Välj det alternativ du vill ha i dialogen Hantera presenterbart innehåll i den nedrullningsbara listrutan under Behörighet.

 4. Klicka på OK.

Obs!: Om tillgängligheten till en PowerPoint-presentation är begränsad för vissa roller är PowerPoint-presentationen inte tillgänglig i deras innehållslista och de kan inte spara den på sin dator.

Närvaro- och kontaktinformation

Vad funktionen gör: Med den här funktionen kan du se den närvaro- och kontaktinformation som publicerats för andra användare (både inom och utanför organisationen), och dessutom kan du dela din egen information, som närvaro, status, titel, telefonnummer, plats och anteckningar. Företagsadministratören kan också konfigurera integrering med Microsoft Outlook och Microsoft Exchange-servern, så att användarnas frånvaromeddelanden och annan statusinformation (till exempel inbokade möten i Outlook-kalendern) visas.

Information som samlas, bearbetas eller överförs: Din inloggningsadress och ditt lösenord, i inloggnings- och autentiseringssyfte. Eventuella andra uppgifter som du vill göra tillgängliga – till exempel fler telefonnummer, frånvaromeddelanden och annan statusinformation – om administratören har integrerat Microsoft Outlook och Microsoft Exchange-servern och aktiverat integrationen i Outlook. Alla anteckningar som du skriver in manuellt och som finns tillgängliga på kontaktkortet berörs. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Inloggningsadresser och lösenord används för att logga in på Skype för företag och ansluta till Lync Server. Beroende på hur du har konfigurerat dina sekretessinställningar kan andra Skype för företag-användare och program komma åt den närvaro-, kontakt- och statusinformation som du publicerat, så att ni kan kommunicera bättre med varandra.

Inställning/hantering: Användarna kan välja vilken information om sig själva som publiceras, eller så kan företagsadministratören konfigurera den publicerade informationen åt dem. Om administratören inte har inaktiverat den här funktionen kan de ändra sina inställningar när som helst genom att använda följande steg:

 1. Klicka på Alternativ (kugghjulsikonen) längst upp till höger i huvudfönstret i Skype för företag.

 2. I dialogrutan Skype för företag – Alternativ:

  1. Ange din Inloggningsadress på fliken Personlig information. Klicka på knappen Avancerat för att ange namnet på den server som du vill ansluta till. Företagsadministratören tillhandahåller serverinformation.

  2. På fliken Personligt kan du välja vilken nivå av Outlook-integrering du vill ha för att låta andra användare se din uppdaterade närvaro, frånvaromeddelanden och mötesämne- och plats.

  3. Du kan dela din närvaro med kontakter på din kontaktlista genom att välja lämpliga inställningar på fliken Status, för att funktionen ska fungera måste din företagsadministratör aktivera sekretessläget (läs mer i avsnittet Sekretessläge).

  4. Du kan visa vilka nummer som din administratör har publicerat åt dig och lägga till fler nummer som du kanske vill göra tillgängliga för andra användare på fliken Telefoner.

 3. Klicka på OK.

Användare kan också uppdatera status- och platsinformation manuellt genom att använda status- och platsmenyerna och genom att ange en anpassad anteckning i det huvudsakliga användargränssnittet för Skype för företag.

Sekretessläge

Så här fungerar den här funktionen: Sekretessläge är en inställning som gör att användarna kan välja hur mycket av sin närvaroinformation (till exempel Tillgänglig, Upptagen, Stör ej och så vidare) de delar med sina kontakter i kontaktlistan.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om sekretessläget aktiveras försätts Skype för företag i ett läge där användare kan justera användarinställningarna så att närvaroinformationen endast delas med kontakter i kontaktlistan. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Inställningen gör att användare kan avgör hur närvaroinformationen delas.

Inställning/hantering: Om företagsadministratören har aktiverat sekretessläget kan användarna välja om de vill att alla inom organisationen (standard) eller bara deras kontakter (Sekretessläge) kan se deras närvaro.

 1. Klicka på Alternativ (kugghjulsikonen) längst upp till höger i huvudfönstret i Skype för företag.

 2. Klicka på Status i dialogrutan Skype för företag – Alternativ.

 3. Välj alternativ under Status.

 4. Klicka på OK

Obs!: Om företagsadministratören har aktiverat standardläge kan användarna inte byta till sekretessläge, men de kan på förhand välja bort sekretessinställningen genom att välja ett av de tillgängliga alternativen. Det här gör att deras inställningar inte ändras när de loggar in i Skype för företag, även om administratören aktiverat sekretessläget.

Offentliga IM-kontakter (PIC)

Vad funktionen gör: Med Public IM Connectivity (PIC) kan Skype för företag-användare lägga till användare som använder andra offentliga snabbmeddelandetjänster, till exempel Microsoft Live Messenger, så att de kan kommunicera snabbt och effektivt och dela närvaro- och kontaktinformation med varandra.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Kontaktkortsinformation som namn, e-postadress och närvaro delas av IM-kontakter. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: När funktionen är aktiverad kan användare lägga till kontakter från andra leverantörer av offentliga IM-tjänster i sin kontaktlista för Skype för företag, skicka snabbmeddelanden till dem och se deras närvaroinformation. Användarna kan välja det mest lämpliga sättet att kommunicera för olika uppgifter, till exempel via röst- eller videomeddelande med mera, och lätt utöka en mindre konversation till konferenser för flera personer.

Inställning/hantering: När snabbmeddelanden (IM) aktiverats av företagsadministratören kan funktionen styra åtkomsten till IM-kontakter per användare eller per grupp. Välj vilka offentliga IM-leverantörer som användaren ska kunna ansluta till, och logga och arkivera meddelanden som skickas till användare av offentliga snabbmeddelandetjänster.

Obs!: Som standard tilldelas alla dina externa kontakter, både personliga och externa, sekretessrelationen Externa kontakter. I och med det får de tillgång till ditt namn, din titel, din e-postadress, ditt företag och din bild, men de kan inte se din närvaroinformation. Om du däremot tilldelar de externa kontakterna andra sekretessrelationer, till exempel Arbetsgrupp eller Vänner och familj, kommer de att kunna se närvaroinformationen. Då kan det också hända att de oavsiktligt får tillgång till information som de egentligen inte borde få ta del av.

Insamling och rapportering av tjänstekvalitetsdata

Vad funktionen gör: Via funktionen Insamling och rapportering av tjänstekvalitetsdata samlas information om mediekvaliteten vid peer-to-peer-kommunikationer och möten in och rapporteras med hjälp av Skype för företag. Statistiken omfattar IP-adresser, förlustfrekvens, använda enheter, förekomster av dålig kvalitet under samtalet och så vidare.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om företagsadministratören aktiverar tjänstekvalitetsfunktionen registreras information om mediekvaliteten vid peer-to-peer-kommunikationer och Skype för företag-möten i tjänstekvalitetsdatabasen. Själva innehållet i Skype för företag registreras inte. Tjänstekvalitetsuppgifterna lagras i serverdelsdatabasen för övervakningsservern som distribueras på företaget, och de rapporteras sedan i en uppsättning standardrapporter för övervakningsservern. Ingen information skickas till Microsoft.

Hur informationen används: Företagsadministratören kommer åt informationen och kan använda den för att samla in feedback om kvaliteten på medierna i systemet. Det handlar bland annat om användarnas IP-adresser.

Inställning/hantering: Som standard är tjänstekvalitetsfunktionen aktiverad, men företagsadministratören måste installera en övervakningsserver, som är ansluten till en serverdelsdatabas, för att kunna samla in tjänstekvalitetsuppgifterna. Företagsadministratören kan distribuera övervakningsserverns standardrapporter eller skapa anpassade rapporter genom att köra frågor i databasen för övervakningsservern.

Inspelning

Vad funktionen gör: Med inspelningsfunktionen kan mötesdeltagarna registrera ljud, videor, snabbmeddelanden, delade program, Microsoft PowerPoint-presentationer, whiteboards och omröstningar som görs under ett möte. Allt som mötesdeltagarna spelar in kan arkiveras eller spelas upp igen.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om mötesdeltagarna väljer att spela in mötet kommer inspelningen att sparas lokalt på deras datorer. Om deltagarna delar innehåll under ett möte som spelas in kommer det innehållet inkluderas i inspelningen. Om en mötesdeltagare börjar spela in kommer en avisering om att en inspelning har startats att skickas ut till alla deltagarna med kompatibla klienter och enheter. Deltagare i ett inspelat möte som använder inkompatibla enheter eller klienter kommer att spelas in men får inte aviseringen. En lista på inkompatibla klienter och enheter visas nedan. Ingen information skickas till Microsoft.

Exempel på inkompatibla klienter:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2-versionen)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007-versionen)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Exempel på inkompatibla enheter:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Obs!: Oavsett vilken enhet som används meddelas inte en deltagare som använder video i helskärmsläge under ett möte eller en konversation om att en inspelning har startats förrän han eller hon går tillbaka till konversationsfönstret.

Användning av informationen: Inspelningen sparas lokalt på datorn och kan användas eller delas av ägaren, precis som vilken filtyp som helst. Om det inträffar ett fel under inspelningens publiceringsfas (se inspelningshanteraren, där en status av typen "Varning..." visas) kan det hända att data som registrerats när inspelningen varit pausad ändå tas med i inspelningen. I sådana fall bör du inte distribuera inspelningen till någon annan, även om det går att spela upp den i någon form.

Inställning/hantering: Inspelning är av som standard och måste aktiveras av företagsadministratören. Om inspelning har aktiverats kan alla mötesdeltagare starta en inspelning. Du startar en inspelning genom att använda följande instruktioner.

Så här startar du en inspelning:

 1. Klicka på knappen Fler alternativ i mötet.

 2. Klicka på Starta inspelning.

Så här avslutar du en inspelning:

 1. Klicka på knappen Fler alternativ i mötet.

 2. Klicka på Stoppa inspelning för att avsluta inspelningen.

Obs!: Vissa myndigheter kräver att du ser till att alla konversationsparter ger sitt uttryckliga medgivande innan du börjar spela in. Det är upp till dig som användare att ta reda på och förstå vilka skyldigheter du har enligt lag.

Kompetenssökning

Vad funktionen gör: Med hjälp av Kompetenssökning kan du söka efter personer i företaget genom att använda någon av egenskaperna som angetts i Microsoft SharePoint-tjänster (till exempel namn, e-post, kompetens, expertområde och så vidare). Den här funktionen är endast tillgänglig om företagsadministratören har distribuerat SharePoint och aktiverat integrering mellan Skype för företag och SharePoint.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Sökfrågan som anges i Skype för företag skickas till företagets SharePoint-server. Svaret från SharePoint bearbetas i Skype för företag, och sökresultatet och relaterad information visas. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Information som anges av användaren skickas till SharePoint för att få ett sökresultat som sedan visas i Skype för företag.

Inställning/hantering: Företagsadministratören kan aktivera eller inaktivera Kompetenssökning för deras organisation. Om Kompetenssökning har aktiverats och du vill använda funktionen använder du följande instruktioner:

 1. Skriv in den kompetens du vill söka efter i sökrutan.

 2. Klicka på fliken Kompetens.

 3. Se resultatet.

Smart beskärning

Vad funktionen gör: När en användare delar videor under en videokonferens avgör funktionen Smart beskärning var användarens huvud befinner sig i webbkamerans synfält genom ansiktsidentifiering. När användarens huvud har lokaliserats översätter Skype för företag-klienten positionen till koordinater och lägger till de här koordinaterna i videoklippet som skickas. Den mottagande Skype för företag-klienten använder den här informationen för att beskära den inkommande videon från dess ursprungliga proportioner enligt de rektangulära koordinaterna som centrerar användarens huvud i den beskurna videon. Smart beskärning är en realtidsfunktion som kontinuerligt övervakar användarens rörelser och anpassar koordinaterna som placerats i videon, vilket gör att den mottagande Skype för företag-klienten kan anpassa videobeskärningen och hålla användarens huvud centrerat i videovyn.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Koordinaterna för användarens huvud inom kamerafältet läggs till i videoklippet. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Koordinaterna används för att beskära den korrekta delen av en inkommande video.

Inställning/hantering: Den här funktionen kan inte inaktiveras.

Obs!: Användare av äldre Lync-klienter och Lync för mobila enheter ser den skickade videons fulla proportioner.

Flikar i konversationer

Vad funktionen gör: Med konversationer i flikar kan användaren visa och hantera flera konversationer som pågår samtidigt i konversationsflikfönstret.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Du kan använda den här funktionen för att visa alla dina pågående konversationer i ett enda konversationsfönster.

Inställning/hantering: Konversationer i flikar är avstängd som standard och måste aktiveras av en användare.

Enhetligt kontaktarkiv

Vad funktionen gör: Det enhetliga kontaktarkivet består av tre huvudfunktioner:

 • Sammanslagen sökning Med den här funktionen slås den globala adresslistan samman med en användares personliga Outlook-kontakter så att bara en post i visas sökresultaten när användaren söker efter en kontakt.

 • Sammanslagning av kontakter – Den här funktionen slår samman kontaktinformationen i Outlook-posterna med kontaktinformationen i den globala adresslistans poster med hjälp av matchningsidentifierare för e-post och inloggning. När en matchning har hittats läggs data till i Skype för företag från tre datakällor (Outlook, den globala adresslistan och närvaroinformation). Dessa sammanslagna data visas i olika komponenter i användargränssnittet, däribland sökresultat, din kontaktlista och ett kontaktkort.

 • Skapa Outlook-kontakter för Skype för företag-kontakter (kontaktsynkronisering) – Outlook-kontakter skapas för alla användarens kontakter i standardmappen för kontakter i Skype för företag om användaren har en postlåda i Microsoft Exchange Server 2010 eller senare version. Genom att det finns en Outlook-kontakt för varje Skype för företag-kontakt kan användaren komma åt kontaktinformation i Skype för företag från Outlook, Outlook Web Access och mobila enheter som synkroniserar kontakter med Exchange.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: I Skype för företag sammanställs kontaktinformation från närvaro, Active Directory och Outlook. Den här informationen används internt i Skype för företag. När Outlook-kontakter skapas förs närvaro-, Active Directory- och Outlook-kontaktinformation över till Exchange med Skype för företag. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Kontaktinformation från närvaro, Active Directory och Outlook visas i användargränssnittet för Skype för företag (kontaktlistan, kontaktkort, sökresultat och så vidare). Den här informationen kan även skrivas till Exchange med hjälp av kontaktsynkronisering (den tredje punkten i ovanstående lista).

Inställning/hantering: Du kan aktivera och inaktivera kontaktsynkronisering genom att göra följande:

 1. Klicka på Alternativ (kugghjulsikonen) längst upp till höger i huvudfönstret i Skype för företag.

 2. Klicka på Personligt i dialogrutan Skype för företag – Alternativ.

 3. Gör lämpliga ändringar i kryssrutorna under Personal information manager.

 4. Klicka på OK.

Ett användaralternativ för Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook är tillgängligt under Personal Information Manager i dialogrutan Skype för företag – Alternativ.

Förbättrad röstkvalitet

Vad funktionen gör: Skype för företag skickar aviseringar till användaren som hjälper denne att förbättra samtalskvaliteten om enhets-, nätverks- eller datorproblem identifieras under samtalet.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Information om slutanvändarens ljudenhetskonfiguration, nätverkskonfiguration och andra medieanslutningar samlas in av Skype för företag för att avgöra ljudkvaliteten. Om Skype för företag upptäcker att något påverkar ljudkvaliteten under ett röstsamtal informeras slutanvändaren om att det finns problem med röstkvaliteten. Andra ser bara en avisering om att slutanvändaren använder en enhet som orsakar dålig ljudkvalitet. De vet inte vilken enhet slutanvändaren använder. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Informationen som skickas till andra som deltar i samtalet hjälper dem att förbättra samtalskvaliteten.

Inställning/hantering: Meddelanden om samtalskvalitet aktiveras eller inaktiveras av företagsadministratören.

Whiteboard-samarbete

Vad funktionen gör: Med funktionen whiteboard-samarbete kan användare skapa och dela en virtuell whiteboard där sessionsdeltagarna kan göra anteckningar, skissa och importera bilder som de kan arbeta på tillsammans under möten och konversationer.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Anteckningar som görs på en whiteboard visas för alla deltagare. När en whiteboard sparas lagras den och alla anteckningar på Lync-servern. De behålls på servern enligt mötesinnehållets förfallopolicy som konfigureras av administratören. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Funktionen med whiteboard-tavlor förbättrar samarbetet genom att deltagare kan diskutera idéer, hålla brainstorming, göra anteckningar och så vidare.

Inställning/hantering:

 1. Håll pekaren över knappen Dela innehåll och led mötesaktiviteter.

 2. Klicka på Whiteboard på fliken Presentera.

Mötesägare kan begränsa tillgängligheten för hämtning enligt deltagarnas roller (organisatör, presentatör, alla) genom att göra följande:

 1. Håll pekaren över knappen Dela innehåll och led mötesaktiviteter.

 2. Klicka på Hantera presenterbart innehåll under fliken Presentera.

 3. Välj det alternativ du vill ha i dialogen Presenterbart innehåll i den nedrullningsbara listrutan under Behörighet.

 4. Klicka på OK.

Obs!: Om tillgängligheten till en whiteboard är begränsad för vissa roller är den inte tillgänglig i deras innehållslista och de kan inte spara den på sin dator.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×