Sekretesstillägg för Microsoft Outlook 2010

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Senast uppdaterad: mars 2010

Länka till bilder och andra dokument

Om du väljer att skapa en länk till en bild, fil, data källa eller något annat dokument på din hård disk eller på en server sparas sökvägen till filen i Outlook-objektet. I vissa fall kan länken innehålla ditt användar namn eller information om servrar i ditt nätverk. Om en dataanslutning används kan du välja att spara ett användarnamn eller lösenord i länken för dataanslutningen.

Om du använder ett XML-schema i ett dokument, sparas en sökväg till det XML-schema som du har skapat i dokumentet. I vissa fall kan den sökvägen innehålla ditt användar namn.

Skriva ut

När du skriver ut ett objekt i Microsoft Outlook 2010 och sedan sparar ett objekt sparas sökvägen till skrivaren med objektet i Outlook 2010. I vissa fall kan sökvägen innehålla ett användar namn eller ett dator namn.

Dokument arbets ytor

I Outlook 2010 kan du komma åt en webbplats för dokument arbets ytor på en Microsoft SharePoint Foundation 2010-webbplats. En webbplats för dokument arbets ytor är en delad plats där du kan samar beta med andra team medlemmar i ett eller flera dokument.

När du får till gång till en 2010 webbplats för dokument arbets yta hämtas data från webbplatsen dokument arbets yta för att du ska få information om webbplatsen. Dessa data inkluderar:

 • Namn på SharePoint Foundation-webbplatsen

 • URL eller adress för webbplatsen

 • Namn, e-postadresser och behörighets nivåer för webbplats användarna

 • Listor över dokument, uppgifter och annan information som är tillgänglig från webbplatsen

I Outlook 2010 lagras även en lista med SharePoint Foundation-webbplatser som du har besökt på din dator, i form av cookies. Denna lista används för att ge dig snabb åtkomst till webbplatserna du har besökt förut. Listan med webbplatser som du har besökt är inte åtkomlig för Microsoft och är inte utsatt för Internet om du inte väljer att göra listan mer allmänt tillgänglig.

Fax tjänst

Med Fax tjänsten kan du skicka ett fax via Internet och ordna fax meddelanden som du har skickat i Outlook 2010. För att använda Fax tjänsten måste du registrera dig för en Fax tjänst leverantör, separat från Microsoft, som bearbetar faxen och skickar dem via Internet. Microsoft samlar inte in data från Fax tjänsten.

När du registrerar dig för Fax tjänsten skapar faxtjänstprovidern ett registrerings paket som lagras av Fax tjänst leverantören och Outlook 2010. Paketet består av adressen till Fax tjänst leverantörens webbplats och en "token" som bekräftar din åtkomst till faxtjänstprovidern. När du skickar ett fax från ett Office-program läggs det här registrerings paketet till i dokumentet.

Du kan också använda Fax tjänsten för att beräkna priset för ett fax utan att skicka faxet. Om du väljer att beräkna priset för ett fax använder Outlook 2010 en krypterad anslutning för att skicka ditt registrerings-token, telefonnumret dit faxet ska skickas och antalet sidor i faxet till Fax tjänst leverantören. Microsoft tar inte emot eller lagrar inte denna information.

SharePoint Foundation

Microsoft SharePoint Foundation 2010 tillhandahåller delade webbaserade webbplatser för arbets ytor där du kan samar beta i dokument och möten.

När du öppnar en SharePoint-webbplats med antingen webbläsaren eller något Office-program sparar webbplatsen cookies på din dator om du har behörighet att skapa en ny under webbplats på webbplatsen. Dessa cookies bildar en lista över webbplatser som du har behörighet till. Den här listan används av flera Office-program för att ge dig snabb åtkomst till webbplatserna du har besökt förut.

Listan med webbplatser som du har besökt är inte åtkomlig för Microsoft och är inte utsatt för Internet om du inte väljer att göra listan mer allmänt tillgänglig.

SharePoint Foundation sparar även en lista med de fem Mötes arbets ytor som du har använt senast i system registret. Register posten innehåller webbplats namnet och URL-adressen för var och en av dessa fem webbplatser, mallens språk-ID, mall-ID, Mallnamn och namn på mötesorganisatören. Det gör det enkelt att hålla reda på de webbplatser som du ofta använder.

När du skapar en ny webbplats eller lista eller lägger till eller bjuder in personer till en befintlig webbplats eller lista i SharePoint Foundation sparas följande för varje person, inklusive din:

 • Fullständigt namn

 • E-postadress

Ett användar-ID läggs till varje element som du eller de andra användarna av webbplatsen lägger till eller ändrar på webbplatsen. Precis som med allt innehåll på SharePoint-webbplatsen bör bara administratörer och medlemmar i själva webbplatsen ha till gång till den informationen.

Alla element på SharePoint-webbplatsen innehåller två fält: skapad av och ändrad av. Fältet skapad av fylls i med användar namnet på den person som ursprungligen skapade elementet och det datum då det skapades. Fältet ändrad av fylls i med användar namnet på den person som senast ändrade Outlook 2010-dokumentet och det datum då den senast ändrades.

Administratörer för servrar där SharePoint-webbplatser finns har åtkomst till vissa data från dessa webbplatser, som används för att analysera webbplatsens användnings mönster och förbättra den tid som webbplatsen är tillgänglig. Dessa data är bara tillgängliga för Server administratörer och delas inte med Microsoft såvida inte Microsoft är värd för SharePoint-webbplatsen. De data som sparas specifikt inkluderar namn, e-postadresser och behörigheter för alla med åtkomst till webbplatsen.

Alla användare som har tillgång till en viss SharePoint-webbplats kan söka i och visa allt tillgängligt innehåll på webbplatsen.

Granskning

Microsoft SharePoint Foundation 2010 tillhandahåller gransknings funktioner som gör att administratörer kan hålla en tillförlitlig gransknings spårning för hur användare arbetar med visst innehåll.

När SharePoint Foundation-administratörer aktiverar gransknings funktionen registrerar servern automatiskt i SharePoint-innehålls databasen vissa åtgärder som utförs av användaren. De här åtgärderna inkluderar Visa, redigera, checka in och checka ut. För varje inspelad åtgärd visar servern information om filen, åtgärden och användarens SharePoint-ID. Ingen information skickas till Microsoft som en del av den här funktionen.

Den här funktionen är som standard inaktive rad och är endast tillgänglig för administratörer av SharePoint-webbplatser där innehåll lagras.

Snabb meddelanden och meddelanden

I Outlook 2010 kan du skicka snabb meddelanden inifrån programmet och ger dig möjlighet att bli aviserad när personer är online eller när vissa ändringar görs i delade dokument eller arbets ytor.

I Outlook 2010 kan du använda en snabb meddelande klient för att ge dig möjlighet att se online-närvaron för andra personer och skicka meddelanden till dem. I Outlook 2010 ingår en webb kontroll som gör att snabb meddelande närvaro visas på en webb sida. Microsoft SharePoint Foundation 2010-sidor och Microsoft SharePoint Server 2010-sidor använder den här kontrollen. Ingen av dessa typer av sidor skickar närvaro data tillbaka till webb servern. Denna webb kontroll kan användas för att överföra närvaro data från programmet direkt meddelanden till webb servern. Som standard kan närvaro data endast skickas till intranäts webbplatser, tillförlitliga platser och webbplatser på den lokala datorn.

Inspelning av makron

Med makro inspelning kan du spela in en serie åtgärder så att du kan återskapa åtgärderna senare. Om du väljer att spela in ett makro sparas ditt användar namn som en kommentar i koden när makrot skapas. Du kan ta bort ditt användar namn manuellt från den här platsen.

Outlook-funktioner

Som personlig informations hanterare lagrar Outlook 2010 e-post, avtalade tider, dina möten, dina kontakter och adress boks poster, dina uppgifter, eventuella anteckningar som du gör med hjälp av Outlook-anteckningar och eventuella Journal poster som sparats i Outlook journal.

All den här informationen sparas som standard på din dator och är bara tillgänglig för dig. Om du vill kan du emellertid dela den här informationen med andra på något av följande sätt:

 • Du kan skicka ett e-postmeddelande eller en mötesförfrågan.

 • Du kan skicka eller dela en kontakt eller uppgift. Om du skickar eller delar en kontakt med någon delas all information som du har sparat i kontakten med den andra personen.

 • Du kan välja att dela Kalender information med andra i ditt företag eller med andra i andra nätverk som kan kommunicera med företagets kalender system, till exempel med personer som har federerad Microsoft Exchange Server eller Windows Live ID-konton. Du kan välja vem du vill dela kalendern med och hur detaljerad information från kalendern du vill dela. Du kan sluta dela din kalender när som helst.

 • Du kan skicka ett krypterat e-postmeddelande med en digital signatur. Om du signerar ett meddelande digitalt, sparas signaturen med meddelandet. Den digitala signaturen innehåller ett digitalt certifikat som kan innehålla en e-postadress. Om du använder Exchange Server kan du också publicera offentliga nycklar på den Exchange Server-datorn.

Outlook-integrering med Exchange Server

När du arbetar med en server med Microsoft Exchange Server samlar Outlook 2010 viss prestanda statistik om de fjärrproceduranrop (RPC) som Outlook har skickat till den servern. Syftet med den här funktionen är att låta Exchange Server-administratörer se hur väl deras servrar fungerar.

Ett fjärrproceduranrop (RPC) är ett samtal från Outlook 2010 till Exchange-servern och ber Exchange-servern att utföra en uppgift och returnera resultatet till Outlook. Outlook 2010 utfärdar till exempel ett fjärrproceduranrop till en Exchange-Server när den ber Exchange-servern att leverera ett nytt e-postmeddelande.

Outlook 2010 samlar in statistik om antalet fjärrproceduranrop (Remote Procedure Calls), antalet lyckade och misslyckade samtal, antalet fjärrproceduranrop (Remote Procedure Calls) och hur lång tid det tar för varje fjärrproceduranrop. Dessa data sparas i en fil som heter en händelse logg. Ingen personlig information sparas i dessa loggar. Som standard är loggarna bara tillgängliga på användarens dator, men en nätverks administratör kan göra den här loggen tillgänglig för en Exchange Server-administratör.

Automatisk konfiguration av konto

I Outlook 2010 finns ett alternativ för att automatiskt konfigurera Outlook-postlådan för att skicka och ta emot e-postmeddelanden från en server. Om du vill konfigurera kontot automatiskt måste du ange ditt användar namn, lösen ord och din e-postadress i dialog rutan Lägg till nytt e-postkonto under första körningen. Om du vill ändra dessa värden gör du följande:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på konto inställningar.

 3. Klicka på konto inställningaroch välj sedan det konto du vill ändra.

Som standard skickas ditt användar namn och lösen ord via Internet till en server på domän namnet för den e-postadress som du tillhandahåller. Alternativt kan du välja att konfigurera inställningar för e-postserver manuellt genom att klicka på alternativet Konfigurera Server inställningar manuellt i dialog rutan Lägg till nytt e-postkonto under första körningen. Om du vill ändra dessa värden gör du följande:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på konto inställningar.

 3. Klicka på konto inställningaroch välj sedan det konto du vill ändra.

Skicka och spåra e-postmeddelanden

I Outlook 2010 finns ett alternativ för att utföra uppföljnings flaggor (när du skriver ett nytt meddelande klickar du på uppföljning i menyfliksområdet) i e-postmeddelandena. Dessa flaggor används för att spåra och följa upp både skickade och mottagna e-postmeddelanden. Flagg data lagras som en del av e-postmeddelandet och i vissa fall kan andra personer som du vidarebefordrar meddelandet. Som standard tar en Microsoft Exchange-Server bort flagg data innan de skickar meddelandet till mottagaren.

Hantering av informationsbehörigheter

Med IRM (Information Rights Management) kan du ge vissa användare eller grupper rätt att komma åt och ändra ett objekt. Trots vissa likheter är IRM inte samma sak som dokument skydd. Med IRM kan du ange behörigheter för hela objektet för specifika åtgärder, till exempel skriva ut objektet eller vidarebefordra objektet till andra personer, samt för att läsa eller redigera objektet.

När du lagrar ett objekt med IRM aktiverat sparas Outlook 2010 i objektet en lista över alla användare som har rättigheter till objektet och deras behörigheter. Informationen är krypterad så att endast objektets ägare kan komma åt den här informationen.

Dessutom innehåller objekt med IRM aktiverat innehålls licenser. En innehålls licens innehåller en e-postadress, behörighet och autentiseringsinformation. Varje gång ett försök görs att öppna ett objekt med IRM aktiverat kontrollerar Outlook 2010 innehålls licenserna som sparats i objektet mot användarens identitet. Om användaren aldrig har öppnat dokumentet förut verifierar Outlook 2010 en IRM-Server och bekräftar användarens identitet, laddar ned en ny innehålls licens för användaren (förutsatt att användaren har nödvändig behörighet) och sparar innehålls licensen för objektet.

Objekt ägare har alternativet att förhindra att innehålls licenser sparas för objektet. Om denna innehålls licens inte sparas i objektet måste Outlook 2010 kontakta IRM-servern varje gång objektet öppnas. Om Outlook 2010 inte är anslutet till ett nätverk eller om det inte går att kontakta IRM-servern kan objektet inte öppnas.

Tillägget SharePoint Server för kolleger

Tillägget importera kollega i Microsoft SharePoint Server hjälper dig att hitta de kollegor och ämnen som du ofta diskuterar i Outlook 2010 och lista dem på din betrodda min webbplats på Microsoft SharePoint Server 2010. Om du vill skapa en lista över dina kolleger kan du använda tillägget för att söka igenom e-postmappen för skickade objekt och leta efter namn och nyckelord samt hur ofta dessa namn och nyckelord ska visas. Listan uppdateras regelbundet och lagras under användarens profil på din lokala dator. Listan med möjliga kollegor öppnas på sidan My site Add kollegor där du kan välja vilka kollegor du vill lägga till på din betrodda min webbplats. Det här tillägget är aktiverat som standard när du installerar Outlook 2010. Du kan välja att stänga av tillägget för kolleger i SharePoint och förhindra att tillägget skannar e-postmappen skickat och laddar upp information till min webbplats genom att göra följande:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp.

 3. Klicka på Avancerat.

 4. Under övrigtavmarkerar du Tillåt analys av skickade e-postmeddelanden för att identifiera personer som du ofta skickar via e-post och ämnen som du ofta diskuterar och överföra informationen till kryss rutan min webbplats på Microsoft SharePoint Server .

Dela information på flera konton

Du kan komma åt flera konton i Outlook 2010. Du kan till exempel använda Outlook 2010 för att komma åt flera Microsoft Exchange-konton eller Windows Live Hotmail-konton med Outlook Connector. Som standard lagrar dessa konton separat information, men de delar vissa konfigurations uppgifter, till exempel inställningar som lagras i Outlook-alternativ. Dessutom kan data som lagras separat samlas in i en vy i Outlook 2010, till exempel listan med kontakter som du skickar e-postmeddelanden till oftast lagras separat men visualiseras i en lista.

Du kan stoppa Outlook 2010 från att dela information mellan konton genom att konfigurera en Outlook-profil för varje konto du har åtkomst till.

Outlook-mobiltjänst

Med Outlook Mobile Service (OMS) kan du skicka SMS-(Short Message Service) eller MMS-meddelanden (Media Messaging Service) via Internet med Outlook 2010. Om du använder Outlook 2010 med ett Microsoft Exchange 2010-konto som stöder SMS/MMS-meddelanden skickas meddelanden via Exchange-kontot. Om du använder Outlook 2010 utan ett Exchange-konto eller om din Exchange-Server inte stöder SMS/MMS måste du registrera dig för att du ska kunna skicka SMS-och MMS-meddelanden till en tredjepartsleverantör. Microsoft samlar inte in data från den här funktionen. Din tjänste leverantör bearbetar SMS-och MMS-meddelanden och skickar dem via Internet åt dig. Microsoft är inte ansvarigt för integritets policyn och praxis för tredjeparts SMS-eller MMS-leverantörer.

Under installationen av OMS-kontot kan du Visa en lista med de tjänst leverantörer som stöder OMS-protokollet och ge meddelande tjänsten i din region. När du har valt en tjänste leverantör dirigeras du till tjänste leverantörens webbplats för att slutföra konfigurationen av ditt OMS-konto. De flesta SMS-och MMS-leverantörer erbjuder sina tjänster för en avgift och de hanterar all fakturerings information.

I Outlook 2010 lagras webb tjänst adressen för din SMS-eller MMS-tjänstprovider som används för att skicka OMS-meddelanden. Outlook kan också lagra ditt användar namn och lösen ord för din tjänst leverantör som används för att ansluta till tjänsten. När du använder OMS-funktionerna i Outlook 2010 skickas meddelanden (SMS och MMS) via Internet till den webb tjänst adress som tillhandahålls av tjänste leverantören med användar namn och lösen ord för identifiering, via en SSL-anslutning (Secure Sockets Layer). Utgående meddelanden (SMS och MMS) lagras i mappen Skickat i Outlook 2010.

Outlook Social Connector

Med Outlook Social Connector kan du installera tillägg för att ansluta till sociala nätverk. I Outlook kan du som standard ansluta till funktioner för sociala nätverk i Microsoft SharePoint Server 2010. Du kan använda Outlook Social Connector för att:

 • Spara ditt användar namn och lösen ord för att enkelt kunna ansluta till sociala nätverk. Om du sparar ditt användar namn och lösen ord lagras de på din dator.

 • Synkronisera kontakter automatiskt mellan Outlook och sociala nätverk. Gör så här om du vill inaktivera synkronisering av kontakter från sociala nätverk till Outlook:

  1. Klicka på konto inställningari gruppen person på fliken Visa .

  2. Klicka på det sociala nätverk som du vill ändra och klicka sedan på ändra.

  3. Klicka på alternativi dialog rutan Inställningar för det sociala nätverk som du har valt.

  4. Avmarkera kryss rutan Ladda ned kontakter från socialt nätverk .

 • Visa aktivitetsfeeds i Outlook och lagra dessa feeds i Outlook för offlinevisning. Som standard kan du Visa nyhets objekt i offlineläge i 30 dagar. Du kan ändra hur länge objekt ska bevaras för att visa och ta bort aktivitets objekt genom att göra följande:

  1. Klicka på konto inställningari gruppen person på fliken Visa .

  2. Klicka på Inställningar.

  3. Avmarkera kryss rutan ta bort aktivitets objekt automatiskt från feed-mappen efter: 30 dagar eller ändra antalet dagar till något annat än 30.

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders