Office
Logga in

Sekretesstillägg för Microsoft Office Visio 2007

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Senast uppdaterad: oktober 2006

Den här sidan är ett tillägg i Sekretesspolicyn för Microsoft Office 2007-systemet. Du bör läsa igenom både sekretesspolicyn för Microsoft Office 2007-systemet och den här tillägg för att se vilka metoder för insamling och användning av data som är relevanta för ett visst Office-program eller en tjänst.

Använda mallar från Microsoft Office Online

I dialogrutan Komma igång (öppna Arkiv-menyn, peka på Nytt och klicka på Komma igång) kan du få tillgång till uppdaterade resurser som hämtas från Microsoft Office Online för dokument som baseras på mallar. Du kan också skicka feedback om mallarna och betygsätta de mallar som du hämtar.

Om du vill aktivera eller inaktivera kan hämtas från Microsoft Office Online finns få hjälp, mallar och annat onlineinnehåll i Hjälp-fönstret.

När du öppnar en mall eller en fil som baseras på en mall kan Microsoft Office Visio 2007 kontakta Microsoft Office Online och skicka ID-numret för den mall, det program och den version som du använder, jämte annan datorinformation som skickas som standard. Huruvida den här typen av information skickas beror på dina onlinehjälpinställningar.

Mall-ID:t används för att identifiera den ursprungliga mallen som hämtades från Microsoft Office Online eller som installerades med Office Visio 2007. Det identifierar inte Visio-ritningen unikt. ID:t är samma för alla användare av samma mall.

Uppdateringar av aktuella länkar

Dialogrutan Komma igång i Office Visio 2007 (öppna Arkiv-menyn, peka på Nytt och klicka på Komma igång) innehåller en lista med länkar. Du kan välja att uppdatera länkarna med jämna mellanrum genom att klicka på Uppdatera det här innehållet från Office Online under Office Online. Om du väljer att uppdatera länkarna ansluts Office Visio 2007 regelbundet till Microsoft Office Online för hämtning av uppdaterade länkar till Office Visio 2007.

Länka till bilder och andra dokument

Om du väljer att skapa en länk till en bild, fil, datakälla eller ett diagram på hårddisken eller på en server, sparas sökvägen till filen i Office Visio 2007-diagrammet. Ibland kan länken innehålla ditt användarnamn och information om servrar i ditt nätverk. I samband med dataanslutningar kan du välja att spara ett användarnamn eller lösenord i dataanslutningslänken.

Utskrift

När du skriver ut en Office Visio 2007-ritning och sedan sparar ritningen, sparar Office Visio 2007 sökvägen till skrivaren med Visio-ritningen. Ibland kan sökvägen innehålla ett användar- eller datornamn.

Webbplatser för dokumentarbetsytor

Du kan komma åt en dokumentarbetsyta på en Microsoft Windows SharePoint-webbplats via Office Visio 2007. En dokumentarbetsyta är ett gemensamt område där du snabbt och lätt kan samarbeta med andra gruppmedlemmar med ett eller flera Visio-diagram.

När datorn ansluts till en dokumentarbetsyta hämtas en del data från dokumentarbetsytan till Office Visio 2007, så att du får information om webbplatsen. Följande information hämtas till Office Visio 2007:

 • Windows SharePoint Services-webbplatsens namn

 • webbplatsens URL eller webbadress

 • Namn, e-postadresser och behörighetsnivåer för webbplatsanvändarna

 • listor över dokument, åtgärder och annan information som är tillgänglig på webbplatsen.

Dessutom lagras en lista med de Windows SharePoint Services-webbplatser som du har besökt. Listan lagras på datorn i form av cookies och används för att ge snabb åtkomst till de webbplatser som du har besökt tidigare. Microsoft har inte tillgång till listan med tidigare besökta webbplatser och listan är inte tillgänglig via Internet såvida du inte väljer att offentliggöra den.

Referensinformation

I Office Visio 2007 kan du begära information om en viss term eller fras från ett antal mycket uppskattade innehållsleverantörer. När du söker efter ett visst ord eller en viss fras använder Office Visio 2007 Internet för att skicka den begärda texten jämte information om vilket program du använder och vilka nationella inställningar och språkinställningar som är aktiverade på datorn, samt autentiseringsinformation som bekräftar att du har behörighet att hämta referensinformationen, om så krävs.

Den här informationen skickas från Office Visio 2007 till den innehållsleverantör som du har valt. Innehållsleverantören skickar tillbaka information om ordet eller frasen.

Ofta innehåller informationen som du får en länk till mer information som finns på innehållsleverantörens webbplats. Om du klickar på länken kan innehållsleverantören spara en cookie på din dator för att kunna identifiera dig vid senare transaktioner. Observera att Microsoft inte ansvarar för externa leverantörers sekretesspolicy. Microsoft har inte tillgång till och lagrar inte den här informationen, såvida du inte begärt en tjänst som tillhör Microsoft.

Översättningstjänst

I Office Visio 2007 kan du översätta ett helt Visio-dokument eller delar av ett dokument genom att använda en tvåspråkig ordbok eller genom maskinöversättning. Du kan välja hur du vill översätta Office Visio 2007-dokumentet. Du kan markera eller ange ett ord eller en fras som du vill översätta, eller välja att översätta hela Visio-dokumentet.

Om du markerar eller anger ett ord som du vill översätta, jämförs frasen som du har angett med en tvåspråkig ordbok. Vissa tvåspråkiga ordböcker medföljer programvaran och andra är tillgängliga på Microsoft Office Online.

Om du väljer att översätta hela dokumentet, skickas Visio-dokumentet i okrypterad form till en utomstående översättningstjänst. Precis som annan information som skickas i okrypterat format över Internet, kan andra få tillgång till informationen i Visio-dokumentet.

Om du väljer att använda någon av ordböckerna som är tillgängliga på Microsoft Office Online eller via en extern översättningstjänst, används Internet för överföring av den begärda texten jämte information om vilket program du använder och vilka nationella inställningar och språkinställningar som är aktiverade på datorn. Om du använder en extern översättningstjänst kan tidigare cachelagrad autentiseringsinformation, som anger att du redan har registrerat dig på webbplatsen, skickas.

Ofta innehåller informationen som du får en länk till mer information som finns på leverantörens webbplats för översättningstjänster. Om du klickar på länken kan innehållsleverantören spara en cookie på din dator för att kunna identifiera dig vid senare transaktioner.

Windows SharePoint Services

Microsoft Windows SharePoint Services tillhandahåller gemensamma, webbaserade arbetsytor där du kan arbeta med dokument eller möten med andra.

När du besöker en SharePoint-webbplats (antingen via webbläsaren eller ett Office-program), sparas en cookie på din dator om du har behörighet att skapa en ny underwebbplats på webbplatsen. Tillsammans definierar dessa cookies en lista över webbplatser som du har behörighet till. Listan används av flera Office-program för att tillhandahålla snabb åtkomst till de webbplatser som du har besökt förut.

Listan över webbplatser som du har besökt undersöks inte av Microsoft och visas inte för andra på Internet, såvida du inte väljer att publicera den.

Du kan rensa listan genom att ta bort de cookies som har lagrats i din webbläsare.

När du skapar en ny webbplats eller lista, eller när du lägger till eller bjuder in användare till en befintlig webbplats eller lista i Windows SharePoint Services, sparas följande information om varje användare (även om dig):

 • fullständigt namn

 • e-postadress

 • användarens inloggningsnamn (inloggningsinformation för Microsoft Windows NT, till exempel DOMÄN\användarnamn).

Ett användar-ID läggs till för alla element som du eller de andra webbplatsanvändarna lägger till eller ändrar på webbplatsen. Som med allt annat innehåll på SharePoint-webbplatsen, bör endast administratörerna och webbplatsmedlemmar ha tillgång till den här informationen.

Alla element på SharePoint-webbplatsen innehåller två fält: Skapad av och Ändrad av. Fältet Skapad av innehåller användarnamnet på den person som skapade elementet och det datum då elementet skapades. Fältet Ändrad av innehåller användarnamnet på den person som senast ändrade Office Visio 2007-diagrammet och det datum då dokumentet senast ändrades.

Administratörer av servrarna där SharePoint-webbplatserna lagras har tillgång till vissa data på webbplatserna, som används för att analysera hur webbplatsen används och för att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Dessa data är endast tillgängliga för serveradministratörerna och delges inte Microsoft, såvida inte Microsoft agerar värd åt SharePoint-webbplatsen. Informationen som samlas in omfattar namn, e-postadresser och behörigheter för alla som har tillgång till webbplatsen.

Alla användare som har tillgång till en viss SharePoint-webbplats kan söka i och visa allt tillgängligt innehåll på webbplatsen.

Granskning

Windows SharePoint Services inkluderar granskningsfunktioner som administratörerna kan använda för att kontrollera hur viktigt innehåll används.

När en Windows SharePoint Services-administratör aktiverar granskningsfunktionen registreras automatiskt vissa åtgärder som utförs av användaren i innehållsdatabasen för SharePoint. Dessa åtgärder omfattar bland annat visning, redigering, incheckning och utcheckning. För varje registrerad åtgärd registreras identifierande information om filen och åtgärden liksom användarens SharePoint-ID och IP-adress. Observera att ingen information skickas till Microsoft.

Den här funktionen är inaktiverad som standard och är bara tillgänglig för administratörer av SharePoint-webbplatser där innehåll lagras.

Snabbmeddelanden och aviseringar

I Microsoft Office Visio 2007 kan du skicka snabbmeddelanden från själva programmet och aviseras när andra användare ansluter eller när vissa ändringar görs i delade dokument eller arbetsytor.

Office Visio 2007 innehåller ett program för snabbmeddelanden från Microsoft som gör att du kan se när andra användare är online och skicka meddelanden till dem. Office Visio 2007 innehåller också en webbkontroll som gör det möjligt att visa den här informationen på en webbsida. Avsikten med den här funktionen är att du ska kunna använda webbsidor för att arbeta med dokument eller arbetsytor med andra användare.

Skript på webbsidor som utnyttjar den här webbkontrollen kan skicka närvaroinformation från ditt program för snabbmeddelanden till den webbserver som skriptet lagras på. Som standard är den här funktionen bara aktiverad för intranätwebbplatser, betrodda webbplatser och webbplatser på den lokala datorn.

Den här kontrollen används på både Microsoft Windows SharePoint Services-sidor och på Microsoft Office 2007-sidor. Ingen av dessa sidor skickar tillbaka närvaroinformation till webbservern.

När du besöker en Microsoft Windows SharePoint Services-webbplats eller en Office SharePoint Server-webbplats och skapar en avisering, sparas en cookie på datorn med följande information:

 • webbplatsens namn

 • webbplatsens adress

 • huruvida aviseringskällan är en Windows SharePoint Services-webbplats eller en SharePoint Server-webbplats

 • adressen på webbplatsen där aviseringstjänsten kan nås.

Informationen i cookien gör det möjligt att skicka aviseringar från webbplatsen till dig. Microsoft har inte tillgång till cookien, om den inte ursprungligen skickades från en server som tillhör Microsoft. Om så är fallet används den enbart av Windows SharePoint Server- eller SharePoint Server-webbplatsen.

Platser där ditt namn kan sparas

I vissa fall sparas ditt namn för att underlätta ditt arbete då du använder vissa funktioner iOffice Visio 2007. Ditt namn sparas exempelvis på följande ställen:

 • i fält av typen Författare

 • i filegenskapen Författare.

Du kan ta bort ditt namn från dessa fält och egenskaper genom att klicka på Ta bort dold informationArkiv-menyn..

Microsoft Office-lösningar som tagits fram av andra företag kan också inkludera ditt namn eller annan personlig information i filens anpassade egenskaper.

Om du använder Microsoft Offices webbkontroll, Microsoft Excel Data Access, DataCalc eller andra funktioner som gör det möjligt att ansluta direkt till en annan datakälla i ditt dokument, kan det hända att ditt användarnamn och lösenord sparas i dokumentet. Om du vill ändra eller ta bort den här informationen måste du ändra anslutningsegenskaperna.

Andra dolda data och metadata

Som standard inkluderar alla filer som sparas i Office Visio 2007 följande filegenskaper:

 • Författare

 • Chef

 • Företag

 • Senast sparad av

 • Namnen på de som har granskat dokumentet

Du kan ta bort ditt namn från dessa fält genom att klicka på Ta bort dold InformationArkiv-menyn. Information om den här funktionen finns i avsnittet Ta bort dold och personlig information från Office-dokument.

Även andra egenskaper kan sparas med filen beroende på vilka funktioner eller externa lösningar du använder. Om dokumentet exempelvis är en del av ett dokumentarbetsflöde sparas ytterligare filegenskaper som kan användas för att spåra arbetsflödet.

Denna information är tillgänglig för alla som har tillgång till filen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×