Sekretesstillägg för Microsoft Office PowerPoint 2007

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Senast uppdaterat: oktober 2006

Den här sidan är ett tillägg i Sekretesspolicyn för Microsoft Office 2007-systemet. Du bör läsa igenom både sekretesspolicyn för Microsoft Office 2007-systemet och den här tillägg för att se vilka metoder för insamling och användning av data som är relevanta för ett visst Office-program eller en tjänst.

Använda mallar från Microsoft Office Online

Dialogrutan Ny Presentation (klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Nytt ) kan ge dig uppdaterad hjälp som hämtats från Microsoft Office Online för presentationer som baseras på mallar. Dialogrutan Ny Presentation kan du skicka feedback på mallarna och betygsätta för varje mall som du har laddat ned.

Om du vill aktivera eller inaktivera kan hämtas från Microsoft Office Online finns få hjälp, mallar och annat onlineinnehåll i Hjälp-fönstret.

När du öppnar en mall eller en fil som baseras på en mall kan Microsoft Office PowerPoint 2007 kontakta Microsoft Office Online och skicka ID-numret för den mall, det program och den version som du använder, jämte annan datorinformation som skickas som standard. Huruvida den här typen av information skickas beror på dina onlinehjälpinställningar.

Mall-ID:t används för att identifiera den ursprungliga mallen som hämtades från Microsoft Office Online eller som installerades med Office PowerPoint 2007. Det identifierar inte presentationen unikt. ID:t är samma för alla användare av samma mall.

Uppdateringar av aktuella länkar

Office PowerPoint 2007 innehåller en lista med länkar i dialogrutan Ny Presentation (klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Ny ). Du kan välja att uppdatera länkarna på regelbunden basis genom att klicka på automatiskt uppdatera innehållet från Office Online i avsnittet Office Online. Om du väljer att uppdatera länkarna regelbundet Office PowerPoint 2007 regelbundet kommer att kontakta Microsoft Office Online och returnerar uppdaterade länkar till Office PowerPoint 2007.

Länka till bilder och andra dokument

Om du väljer att skapa en länk till en bild, fil, datakälla eller till ett annat dokument på hårddisken eller på en server, sparas sökvägen till filen i presentationen. Ibland kan länken innehålla ditt användarnamn och information om servrar i ditt nätverk. I samband med dataanslutningar kan du välja att spara ett användarnamn eller lösenord i dataanslutningslänken.

Om du kopplar ett XML-schema till en presentation, sparas en sökväg till XML-schemafilen i presentationen. I vissa fall kan sökvägen innehålla ditt användarnamn.

Utskrift

När du skriver ut en Office PowerPoint 2007-presentation från Office PowerPoint 2007 och sedan sparar presentationen, sparas sökvägen till skrivaren med dokumentet. Sökvägen kan innehålla ett användar- eller datornamn.

Webbplatser för dokumentarbetsytor

Du kan komma åt en dokumentarbetsyta på en Microsoft Windows SharePoint-webbplats via Office PowerPoint 2007. En dokumentarbetsyta är ett gemensamt område där du snabbt och lätt kan samarbeta med andra gruppmedlemmar med en eller flera presentationer.

När datorn ansluts till en dokumentarbetsyta hämtas en del data från dokumentarbetsytan till Office PowerPoint 2007, så att du får information om webbplatsen. Följande information hämtas till Office PowerPoint 2007:

 • Windows SharePoint Services-webbplatsens namn

 • webbplatsens URL eller webbadress

 • Namn, e-postadresser och behörighetsnivåer för webbplatsanvändarna

 • listor över dokument, åtgärder och annan information som är tillgänglig på webbplatsen.

Dessutom lagras en lista med de Windows SharePoint Services-webbplatser som du har besökt. Listan lagras på datorn i form av cookies och används för att ge snabb åtkomst till de webbplatser som du har besökt tidigare. Microsoft har inte tillgång till listan med tidigare besökta webbplatser och listan är inte tillgänglig via Internet såvida du inte väljer att offentliggöra den.

Faxtjänst

Med faxtjänsten kan du skicka fax via Internet och ordna de faxmeddelanden som du har skickat i Microsoft Office Outlook. Innan du kan använda faxtjänsten måste du registrera dig hos en faxtjänstleverantör (inte Microsoft), som behandlar faxmeddelandena och skickar dem via Internet. Microsoft samlar inte in information om dessa transaktioner.

När du registrerar dig för en faxtjänst skapar faxtjänstleverantören ett registreringspaket som lagras av faxtjänstleverantören och Office PowerPoint 2007. Paketet består av adressen till faxtjänstleverantörens webbplats och en "biljett" som bekräftar att du har rätt att använda tjänsten. När du skickar ett fax från ett Office-program, kopplas registreringspaketet till dokumentet.

Med faxtjänsten kan du också beräkna kostnaden för ett faxmeddelande, utan att skicka faxet. Om du väljer att beräkna faxkostnaden skickas din registreringsbiljett, telefonnumret som faxmeddelandet ska skickas till och faxmeddelandets sidantal till faxtjänstleverantören via en SSL-anslutning (Secure Sockets Layer). Microsoft har inte tillgång till och lagrar inte den här informationen.

Referensinformation

I Office PowerPoint 2007 kan du begära information om en viss term eller fras från ett antal mycket uppskattade innehållsleverantörer. När du söker efter ett visst ord eller en viss fras använder Office PowerPoint 2007 Internet för att skicka den begärda texten jämte information om vilket program du använder och vilka nationella inställningar och språkinställningar som är aktiverade på datorn, samt autentiseringsinformation som bekräftar att du har behörighet att hämta referensinformationen, om så krävs.

Office PowerPoint 2007 skickar den här informationen till den utomstående innehållsleverantör som du har valt. Innehållsleverantören skickar tillbaka information om ordet eller frasen.

Ofta innehåller informationen som du får en länk till mer information som finns på innehållsleverantörens webbplats. Om du klickar på länken kan innehållsleverantören spara en cookie på din dator för att kunna identifiera dig vid senare transaktioner. Observera att Microsoft inte ansvarar för externa leverantörers sekretesspolicy.

Microsoft tar inte emot och lagrar heller ingen information om detta, såvida du inte har ställt en fråga till en tjänst som ägs av Microsoft.

Översättningstjänst

I Office PowerPoint 2007 kan du översätta hela eller en del av presentationen genom att använda en tvåspråkig ordbok eller maskinöversättning. Du kan välja hur du vill översätta presentationen.

Du kan markera eller ange ett ord eller en fras som du vill översätta, eller välja att översätta hela presentationen. Om du markerar eller anger ett ord som du vill översätta, jämförs frasen som du har angett med en tvåspråkig ordbok. En del tvåspråkiga ordböcker ingår i programvaran, och andra finns på Microsoft Office Online.

Om du väljer att översätta hela dokumentet, skickas presentationen i okrypterad form till en utomstående översättningstjänst. Precis som annan information som skickas i okrypterat format över Internet, kan andra få tillgång till informationen i presentationen.

Om du väljer att använda någon av ordböckerna som är tillgängliga på Microsoft Office Online eller via en extern översättningstjänst används Internet för överföring av den begärda texten jämte information om vilket program du använder och vilka nationella inställningar och språkinställningar som är aktiverade på datorn. Om du använder en extern översättningstjänst kan tidigare cachelagrad autentiseringsinformation, som anger att du redan har registrerat dig på webbplatsen, skickas.

Ofta innehåller informationen som du får en länk till mer information som finns på leverantörens webbplats för översättningstjänster. Om du klickar på länken kan innehållsleverantören spara en cookie på din dator för att kunna identifiera dig vid senare transaktioner.

Windows SharePoint Services

Microsoft Windows SharePoint Services tillhandahåller gemensamma, webbaserade arbetsytor där du kan arbeta med dokument eller möten med andra.

När du besöker en SharePoint-webbplats (antingen via webbläsaren eller ett Office-program), sparas en cookie på din dator om du har behörighet att skapa en ny underwebbplats på webbplatsen. Tillsammans definierar dessa cookies en lista över webbplatser som du har behörighet till. Listan används av flera Office-program för att tillhandahålla snabb åtkomst till de webbplatser som du har besökt förut.

Listan över webbplatser som du har besökt undersöks inte av Microsoft och visas inte för andra på Internet, såvida du inte väljer att publicera den.

Du kan rensa listan genom att ta bort de cookies som har lagrats i din webbläsare.

När du skapar en ny webbplats eller lista, eller när du lägger till eller bjuder in användare till en befintlig webbplats eller lista i Windows SharePoint Services, sparas följande information om varje användare (även om dig):

 • fullständigt namn

 • e-postadress

 • användarens inloggningsnamn (inloggningsinformation för Microsoft Windows NT, till exempel DOMÄN\användarnamn).

Ett användar-ID läggs till för alla element som du eller de andra webbplatsanvändarna lägger till eller ändrar på webbplatsen. Som med allt annat innehåll på SharePoint-webbplatsen, bör endast administratörerna och webbplatsmedlemmar ha tillgång till den här informationen.

Alla element på SharePoint-webbplatsen innehåller två fält: Skapad av och Ändrad av. Fältet Skapad av innehåller användarnamnet på den person som skapade elementet och det datum då elementet skapades. Fältet Ändrad av innehåller användarnamnet på den person som senast ändrade Office PowerPoint 2007-dokumentet och det datum då presentationen senast ändrades.

Administratörer av servrarna där SharePoint-webbplatserna lagras har tillgång till vissa data på webbplatserna, som används för att analysera hur webbplatsen används och för att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Dessa data är endast tillgängliga för serveradministratörerna och delges inte Microsoft, såvida inte Microsoft agerar värd åt SharePoint-webbplatsen.

Informationen som samlas in omfattar namn, e-postadresser och behörigheter för alla som har tillgång till webbplatsen. Alla användare som har tillgång till en viss SharePoint-webbplats kan söka i och visa allt tillgängligt innehåll på webbplatsen.

Granskning

Windows SharePoint Services inkluderar granskningsfunktioner som administratörerna kan använda för att kontrollera hur viktigt innehåll används.

När en Windows SharePoint Services-administratör aktiverar granskningsfunktionen registreras automatiskt vissa åtgärder som utförs av användaren i innehållsdatabasen för SharePoint. Dessa åtgärder omfattar bland annat visning, redigering, incheckning och utcheckning. För varje registrerad åtgärd registreras identifierande information om filen och åtgärden liksom användarens SharePoint-ID och IP-adress. Observera att ingen information skickas till Microsoft.

Den här funktionen är inaktiverad som standard och är bara tillgänglig för administratörer av SharePoint-webbplatser där innehåll lagras.

Snabbmeddelanden och aviseringar

I Microsoft Office PowerPoint 2007 kan du skicka snabbmeddelanden från själva programmet och aviseras när andra användare ansluter eller när vissa ändringar görs i delade presentationer eller arbetsytor.

Office PowerPoint 2007 innehåller ett program för snabbmeddelanden från Microsoft som gör att du kan se när andra användare är online och skicka meddelanden till dem. Office PowerPoint 2007 innehåller också en webbkontroll som gör det möjligt att visa den här informationen på en webbsida. Avsikten med den här funktionen är att du ska kunna använda webbsidor för att arbeta med presentationer eller arbetsytor med andra användare.

Skript på webbsidor som utnyttjar den här webbkontrollen kan skicka närvaroinformation från ditt program för snabbmeddelanden till den webbserver som skriptet lagras på. Som standard är den här funktionen bara aktiverad för intranätwebbplatser, betrodda webbplatser och webbplatser på den lokala datorn.

Den här kontrollen används på både Microsoft Windows SharePoint Services-sidor och på Microsoft Office 2007-sidor. Ingen av dessa sidor skickar tillbaka närvaroinformation till webbservern.

När du besöker en Microsoft Windows SharePoint Services-webbplats eller en Office SharePoint Server-webbplats och skapar en avisering, sparas en cookie på datorn med följande information:

 • webbplatsens namn

 • webbplatsens adress

 • huruvida aviseringskällan är en Windows SharePoint Services-webbplats eller en SharePoint Server-webbplats

 • adressen på webbplatsen där aviseringstjänsten kan nås.

Informationen i cookien gör det möjligt att skicka aviseringar från webbplatsen till dig. Microsoft har inte tillgång till cookien, om den inte ursprungligen skickades från en server som tillhör Microsoft. Om så är fallet används den enbart av Windows SharePoint Server- eller SharePoint Server-webbplatsen.

Nya filformat

Ett nytt XML-baserat filformat används som standard för Office PowerPoint 2007. Det här filformatet är utökningsbart, vilket betyder att användaren kan definiera fler scheman eller taggar som ska inkluderas i filen. Ett tillägg eller tredjepartskod kan också lägga till ytterligare metadatainformation i Microsoft Office-filformatet, som inte visas i Office PowerPoint 2007.

Du kan kontrollera vilka metadata som har kopplats till en fil genom att visa XML-filen med hjälp av ett externt textläsningsprogram.

Kommentarer

Som standard föregås kommentarer som du sparar i Microsoft Office PowerPoint 2007 av dina initialer. Den här informationen är tillgänglig för alla som har tillgång till filen.

Du kan ta bort personlig information från kommentarerna (klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Slutför och klicka sedan på Kontrollera dokument ).

Spåra ändringar

Om funktionen Spåra ändringar är aktiverad när du gör ändringar i en fil lagras som standard ditt användarnamn och/eller dina initialer i dokumentet och associeras med de ändringar du gör. Den här informationen, inklusive den ursprungliga och modifierade texten, är tillgänglig för alla som har tillgång till filen.

Ditt namn avlägsnas efter ändringarna har accepterats eller avvisats. Du kan också ta bort personlig information från ändringarna (klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Slutför och klicka sedan på Kontrollera dokument ).

Platser där ditt namn kan sparas

I vissa fall sparas ditt namn för att underlätta ditt arbete då du använder vissa funktioner. Ditt namn sparas exempelvis på följande ställen:

 • i fält av typen Författare

 • i filegenskapen Författare.

Du kan ta bort ditt namn från dessa fält och egenskaper (klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Slutför och klicka sedan på Kontrollera dokument ).

Microsoft Office-lösningar som tagits fram av andra företag kan också inkludera ditt namn eller annan personlig information i filens anpassade egenskaper.

Om du använder Microsoft Offices webbkontroll, Microsoft Excel Data Access, DataCalc eller andra funktioner som gör det möjligt att ansluta direkt till en annan datakälla i ditt dokument, kan det hända att ditt användarnamn och lösenord sparas i dokumentet. Om du vill ändra eller ta bort den här informationen måste du ändra anslutningsegenskaperna.

Andra dolda data och metadata

Som standard inkluderar alla filer som sparas i Office PowerPoint 2007 följande filegenskaper:

 • Författare

 • Chef

 • Företag

 • Senast sparad av

 • Namnen på de som granskat presentationen

Även andra egenskaper kan sparas med filen beroende på vilka funktioner eller externa lösningar du använder. Om presentationen exempelvis är en del av ett dokumentarbetsflöde sparas ytterligare filegenskaper som kan användas för att spåra arbetsflödet.

Denna information är tillgänglig för alla som har tillgång till filen.

Du kan ta bort ditt namn från egenskaperna (klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Slutför och klicka sedan på Kontrollera dokument ).

Funktionen Kontrollera dokument kan också användas för att ta bort andra typer av data som kanske inte är tillgängliga i alla vyer, t.ex. kommentarer och omarbetningar. Vi rekommenderar att du kör Kontrollera dokument för presentationer som du planerar att publicera och offentliggöra. Mer information om funktionen Kontrollera dokument finns i hjälpen.

Dolda former

I Office PowerPoint 2007 kan du dölja former eller textobjekt i dina presentationer eller mallar med hjälp av åtgärdsfönstret Markering. (Du visar åtgärdsfönstret Markering och visning genom att markera en form och sedan klicka på Markeringsfönster på fliken Format.) De dolda formerna eller textobjekten kan innehålla personlig information som lagts till av den som skapat presentationen. De dolda textobjekten eller formerna kan sparas med ett tema eller en mallfil och visas inte i bildspelet. Om mallfilen används för att skapa en ny presentation, kopieras alla dolda former eller dolda textobjekt till den nya presentationen. Du kan se vilka former som är dolda och välja att visa dem i åtgärdsfönstret Markering och visning.

Teman

Office PowerPoint 2007 kan du skapa ett tema från en befintlig presentation (klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen klickar du på Spara som. (Välj Office-tema i listan Filformat i dialogrutan Spara som ). När du skapar ett tema, kopieras vissa element, till exempel text, bilder eller dolda former från den ursprungliga presentationen bildbakgrunden till temat. Dessa objekt används som designelement när du använda temat för en ny presentation och är synliga för andra användare. Om du publicerar ditt tema för andra användare, kan du inte vill lagra personlig eller konfidentiell information i den ursprungliga presentationen. Du kan ta bort personlig eller konfidentiell information från ett befintligt tema genom att redigera temats bildbakgrunden och spara tema med samma namn och ersätta den ursprungliga cellen.

Inspelning av makron

När du spelar in ett makro sparas en följd av åtgärder som du kan upprepa vid ett senare tillfälle. Om du väljer att spela in ett makro, sparas ditt användarnamn i makroegenskapen Beskrivning och som en kommentar i koden då makrot skapas. Du kan ta bort ditt användarnamn manuellt från bägge ställena.

Digitala signaturer

En digital signatur är en valfri funktion som du kan använda för att bekräfta avsändaren av en presentation som du mottagit. En digital signatur är ett unikt, krypterat värde för informationen i den PowerPoint-presentation som du signerar. När du skickar en presentation med en digital signatur skickas signaturen till mottagaren, jämte informationen i presentationen och ett digitalt certifikat från dig (en betrodd avsändare). Det digitala certifikatet utfärdas av en certifikatutfärdare, t.ex. VeriSign, och innehåller information som används för att autentisera avsändaren och för att verifiera att det ursprungliga innehållet i presentationen inte har modifierats.

När du signerar en presentation visas en dialogruta med den information som kommer att inkluderas i den digitala signaturen, t.ex. systemdatum- och tid, operativsystemversion, Microsoft Office-version och Office PowerPoint 2007-version. Om du skickar en signerad presentation till andra, kan mottagarna inte se informationen om din dator, men däremot innehållet i själva presentationen.

Information Rights Management

Du kan använda IRM (Information Rights Management) för att bevilja särskilda användare eller grupper åtkomst och redigeringsbehörighet till en presentation. Bortsett från vissa likheter, bör IRM inte förväxlas med Dokumentskydd. Med IRM kan du definiera behörigheter för hela presentationen för specifika åtgärder, t.ex. utskrift eller vidarebefordring av presentationen, eller läs- eller redigeringsbehörigheter för presentationen.

När du lagrar en IRM-aktiverad presentation sparas en lista över alla användare som har behörighet till presentationen, samt information om vilka rättigheter de har. Informationen är krypterad så att endast presentationsägarna kan komma åt den.

Dessutom innehåller IRM-aktiverade presentationer så kallade innehållslicenser. En innehållslicens innehåller en e-postadress, samt behörighets- och autentiseringsinformation. Varje gång någon försöker öppna en IRM-aktiverad presentation kontrollerar Office PowerPoint 2007 innehållslicenserna i presentationen och jämför dem med användarens identitet. Om användaren aldrig har öppnat presentationen förut kontaktar Office PowerPoint 2007 en IRM-server, verifierar användarens identitet, hämtar en ny innehållslicens för användaren (under förutsättning att han eller hon har nödvändiga rättigheter) och sparar innehållslicensen i presentationen.

Presentationens ägare kan ange att innehållslicenser inte ska sparas i presentationen. Om så är fallet måste Office PowerPoint 2007 kontakta IRM-servern varje gång presentationen öppnas. Om Office PowerPoint 2007 inte är anslutet till nätverket eller inte kan kontakta IRM-servern, kan presentationen inte öppnas.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×