Sekretesstillägg för Microsoft Office OneNote 2007

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Senast uppdaterat: oktober 2006

Den här sidan är ett tillägg i Sekretesspolicyn för Microsoft Office 2007-systemet. Du bör läsa igenom både sekretesspolicyn för Microsoft Office 2007-systemet och den här tillägg för att se vilka metoder för insamling och användning av data som är relevanta för ett visst Office-program eller en tjänst.

Länka till bilder och andra dokument

Om du väljer att skapa en länk till en bild, fil, datakälla eller till ett annat dokument på hårddisken eller på en server, sparas sökvägen till filen i dokumentet. Ibland kan länken innehålla ditt användarnamn och information om servrar i ditt nätverk. I samband med dataanslutningar kan du välja att spara ett användarnamn eller lösenord i dataanslutningslänken.

Om du kopplar ett XML-schema till ett dokument, sparas en sökväg till XML-schemafilen i dokumentet. I vissa fall kan sökvägen innehålla ditt användarnamn.

Utskrift

När du skriver ut en Microsoft Office OneNote 2007-anteckningsbok och sedan sparar den, sparas sökvägen till skrivaren i anteckningsboken i Office OneNote 2007. Ibland kan sökvägen innehålla ett användar- eller datornamn.

Referensinformation

I Office OneNote 2007 kan du begära information om en viss term eller fras från ett antal mycket uppskattade innehållsleverantörer. När du söker efter ett visst ord eller en viss fras använder Office OneNote 2007 Internet för att skicka den begärda texten jämte information om vilket program du använder och vilka nationella inställningar och språkinställningar som är aktiverade på datorn, samt autentiseringsinformation som bekräftar att du har behörighet att hämta referensinformationen, om så krävs.

Den här informationen skickas från Office OneNote 2007 till den innehållsleverantör som du har valt. Innehållsleverantören skickar tillbaka information om ordet eller frasen.

Ofta innehåller informationen som du får en länk till mer information som finns på innehållsleverantörens webbplats. Om du klickar på länken kan innehållsleverantören spara en cookie på din dator för att kunna identifiera dig vid senare transaktioner. Observera att Microsoft inte ansvarar för externa leverantörers sekretesspolicy. Microsoft har inte tillgång till och lagrar inte den här informationen, såvida du inte begärt en tjänst som tillhör Microsoft.

Översättningstjänst

I Office OneNote 2007 kan du översätta hela eller en del av anteckningsboken genom att använda en tvåspråkig ordbok eller maskinöversättning. Du kan välja hur du vill översätta anteckningsboken. Du kan markera eller ange ett ord eller en fras som du vill översätta, eller välja att översätta hela anteckningsboken.

Om du markerar eller anger ett ord som du vill översätta, jämförs frasen som du har angett med en tvåspråkig ordbok. Vissa tvåspråkiga ordböcker medföljer programvaran och andra är tillgängliga på Microsoft Office Online.

Om du väljer att översätta hela anteckningsboken, skickas anteckningsboken i okrypterad form till en utomstående översättningstjänst. Precis som annan information som skickas i okrypterat format över Internet, kan andra få tillgång till informationen i anteckningsboken.

Om du väljer att använda någon av ordböckerna som är tillgängliga på Microsoft Office Online eller via en extern översättningstjänst, används Internet för överföring av den begärda texten jämte information om vilket program du använder och vilka nationella inställningar och språkinställningar som är aktiverade på datorn. Om du använder en extern översättningstjänst kan tidigare cachelagrad autentiseringsinformation, som anger att du redan har registrerat dig på webbplatsen, skickas.

Ofta innehåller informationen som du får en länk till mer information som finns på leverantörens webbplats för översättningstjänster. Om du klickar på länken kan innehållsleverantören spara en cookie på din dator för att kunna identifiera dig vid senare transaktioner.

Webbplatser för dokumentarbetsytor

Du kan komma åt en dokumentarbetsyta på en Microsoft Windows SharePoint-webbplats via Office OneNote 2007. En dokumentarbetsyta är ett gemensamt område där du snabbt och lätt kan samarbeta med andra gruppmedlemmar med ett eller flera dokument.

När datorn ansluts till en dokumentarbetsyta hämtas en del data från dokumentarbetsytan till Office OneNote 2007, så att du får information om webbplatsen. Följande information hämtas till Office OneNote 2007:

 • Windows SharePoint Services-webbplatsens namn

 • webbplatsens URL eller webbadress

 • Namn, e-postadresser och behörighetsnivåer för webbplatsanvändarna

 • listor över dokument, åtgärder och annan information som är tillgänglig på webbplatsen.

Dessutom lagras en lista med de Windows SharePoint Services-webbplatser som du har besökt. Listan lagras på datorn i form av cookies och används för att ge snabb åtkomst till de webbplatser som du har besökt tidigare. Microsoft har inte tillgång till listan med tidigare besökta webbplatser och listan är inte tillgänglig via Internet, om du inte väljer att offentliggöra den.

Windows SharePoint Services

Microsoft Windows SharePoint Services tillhandahåller gemensamma, webbaserade arbetsytor där du kan arbeta med dokument eller möten med andra.

När du besöker en SharePoint-webbplats (antingen via webbläsaren eller ett Office-program), sparas en cookie på din dator om du har behörighet att skapa en ny underwebbplats på webbplatsen. Tillsammans definierar dessa cookies en lista över webbplatser som du har behörighet till. Listan används av flera Office-program för att tillhandahålla snabb åtkomst till de webbplatser som du har besökt förut.

Listan över webbplatser som du har besökt undersöks inte av Microsoft och visas inte för andra på Internet, såvida du inte väljer att publicera den.

Du kan rensa listan genom att ta bort de cookies som har lagrats i din webbläsare.

När du skapar en ny webbplats eller lista, eller när du lägger till eller bjuder in användare till en befintlig webbplats eller lista i Windows SharePoint Services, sparas följande information om varje användare (även om dig):

 • fullständigt namn

 • e-postadress

 • användarens inloggningsnamn (inloggningsinformation för Microsoft Windows NT, till exempel DOMÄN\användarnamn).

Ett användar-ID läggs till för alla element som du eller de andra webbplatsanvändarna lägger till eller ändrar på webbplatsen. Som med allt annat innehåll på SharePoint-webbplatsen, bör endast administratörerna och webbplatsmedlemmar ha tillgång till den här informationen.

Alla element på SharePoint-webbplatsen innehåller två fält: Skapad av och Ändrad av. Fältet Skapad av innehåller användarnamnet på den person som skapade elementet och det datum då elementet skapades. Fältet Ändrad av innehåller användarnamnet på den person som senast ändrade Office OneNote 2007-dokumentet och det datum då dokumentet senast ändrades.

Administratörer av servrarna där SharePoint-webbplatserna lagras har tillgång till vissa data på webbplatserna, som används för att analysera hur webbplatsen används och för att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Dessa data är endast tillgängliga för serveradministratörerna och delges inte Microsoft, såvida inte Microsoft agerar värd åt SharePoint-webbplatsen. Informationen som samlas in omfattar namn, e-postadresser och behörigheter för alla som har tillgång till webbplatsen.

Alla användare som har tillgång till en viss SharePoint-webbplats kan söka i och visa allt tillgängligt innehåll på webbplatsen.

Granskning

Windows SharePoint Services inkluderar granskningsfunktioner som administratörerna kan använda för att kontrollera hur viktigt innehåll används.

När en Windows SharePoint Services-administratör aktiverar granskningsfunktionen registreras automatiskt vissa åtgärder som utförs av användaren i innehållsdatabasen för SharePoint. Dessa åtgärder omfattar bland annat visning, redigering, incheckning och utcheckning. För varje registrerad åtgärd registreras identifierande information om filen och åtgärden liksom användarens SharePoint-ID och IP-adress. Observera att ingen information skickas till Microsoft.

Den här funktionen är inaktiverad som standard och är bara tillgänglig för administratörer av SharePoint-webbplatserna där innehållet lagras.

Författarens namn

Alla Office OneNote 2007-filer innehåller namnet på den användare som skapar filen eller avsnittet. Om du inte vill att namnet ska sparas gör du följande i Office OneNote 2007:

 1. Klicka på Alternativ i Verktyg-menyn.

 2. Klicka på Visa.

 3. Ta bort namnet i rutan Användarnamn under Anpassa din version av Office.

 4. Ta bort initialerna i rutan Initialer.

  OneNote lagrar även tidsstämplar i filen, inklusive tiden då filen skapades och när den senast ändrades.

Synkronisering av anteckningsboken

I Office OneNote 2007 kan du redigera en anteckningsbok på en delad plats eller på en SharePoint-webbplats och sedan regelbundet sammanfoga dina ändringar med andra användares ändringar. Om det uppstår en konflikt mellan olika versioner under sammanfogningen, lagras dokumentförfattarens namn med respektive sida och visas bredvid sidan. Namnet kan användas för att identifiera konflikterna. Om du vill ändra eller ta bort författarnamnet kan du läsa i det föregående avsnittet Författarnamn.

Delade sessioner

I Office OneNote 2007 kan du både skapa och delta i delade sessioner med andra för att i realtid arbeta med avsnitt i delade anteckningsböcker. Du kan dela ett avsnitt genom att peka på Delad realtidssessionDela-menyn och sedan klicka på Starta delning av aktuellt avsnitt. Du kan också delta i en befintlig session genom att peka på Delad realtidssessionDela-menyn och sedan klicka på Anslut till befintlig session. Din IP-adress används för att upprätta anslutningen till den delade sessionen och visas för alla som deltar i sessionen eller som har fått en inbjudan till sessionen. När du ansluter till en session visas ditt användarnamn för alla andra deltagare tills du lämnar sessionen. Under sessionen visas informationen från alla dina sidor i det delade avsnittet för alla deltagare.

Om du är administratör för din dator kan du definiera principer för att inaktivera delade sessioner.

Metadata lagras i OneNote-filer

I Office OneNote 2007 kan utvecklare skapa och komma åt OneNote-avsnitt med hjälp av ett tillägg. När du skapar och ändrar OneNote-filer kan det hända att en del metadata bäddas in i filen av ett tilläggsprogram. Den här typen av metadata kan omfatta godtycklig information som kanske inte visas i OneNote. Om du använder ett tillägg för Office OneNote 2007 kontaktar du utvecklaren av tillägget för mer information.

Snabbmeddelanden och aviseringar

I Microsoft Office OneNote 2007 kan du skicka snabbmeddelanden från själva programmet och aviseras när andra användare ansluter eller när vissa ändringar görs i delade dokument eller arbetsytor.

Office OneNote 2007 innehåller ett program för snabbmeddelanden från Microsoft som gör att du kan se när andra användare är online och skicka meddelanden till dem. Office OneNote 2007 innehåller också en webbkontroll som gör det möjligt att visa den här informationen på en webbsida. Avsikten med den här funktionen är att du ska kunna använda webbsidor för att arbeta med dokument eller arbetsytor med andra användare.

Skript på webbsidor som utnyttjar den här webbkontrollen kan skicka närvaroinformation från ditt program för snabbmeddelanden till den webbserver som skriptet lagras på. Som standard är den här funktionen bara aktiverad för intranätwebbplatser, betrodda webbplatser och webbplatser på den lokala datorn.

Den här kontrollen används på både Microsoft Windows SharePoint Services-sidor och på Microsoft Office 2007-sidor. Ingen av dessa sidor skickar tillbaka närvaroinformation till webbservern.

När du besöker en Microsoft Windows SharePoint Services-webbplats eller en Office SharePoint Server-webbplats och skapar en avisering, sparas en cookie på datorn med följande information:

 • webbplatsens namn

 • webbplatsens adress

 • huruvida aviseringskällan är en Windows SharePoint Services-webbplats eller en SharePoint Server-webbplats

 • adressen på webbplatsen där aviseringstjänsten kan nås.

Informationen i cookien gör det möjligt att skicka aviseringar från webbplatsen till dig. Microsoft har inte tillgång till cookien, om den inte ursprungligen skickades från en server som tillhör Microsoft. Om så är fallet används den enbart av Windows SharePoint Server- eller SharePoint Server-webbplatsen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×