Sekretesstillägg för Microsoft Lync Web Scheduler

Senast uppdaterad i juni 2013

Innehåll

Tillägg i sekretesspolicyn för Microsoft Lync Web Scheduler

Lync Web Scheduler

Cookies

Insamling och rapportering av tjänstekvalitetsdata

Tillägg i sekretesspolicyn för Microsoft Lync Web Scheduler

Den här sidan är ett tillägg till sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter. Vi rekommenderar att du läser både sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter och det här tillägget för att du ska förstå vilka metoder för insamling och användning av data som gäller för olika typer av produkter och tjänster.

I det här sekretesstillägget kan du läsa om hur kommunikationsprogramvaran Microsoft Lync Web Scheduler distribueras och används på ditt företags enheter. Om du använder Microsoft Lync som en del av en online-lösning eller tjänst (med andra ord, om en tredje part som exempelvis Microsoft är värd åt din server där programvaran körs) överförs information till den tredje parten. Om du vill veta mer om hur informationen används kan du kontakta företagsadministratören eller din Internetleverantör.

Lync Web Scheduler

Vad verktyget gör: Med Lync Web Scheduler kan slutanvändarna schemalägga och hantera onlinemöten.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Följande information samlas in. Ingen information skickas till Microsoft.

 • Organisatörens namn

 • Deltagarnas namn

 • Presentatörernas namn

 • Lista med e-postadresser

 • Mötets ämne och annan information om mötet (till exempel start- och sluttid, konferens-ID, lösenord och information om automatisk dirigering för konferensen/ljudkonferensleverantör för användaren)

 • Alla proxyadresser för användaren i Microsoft Exchange (X400-X500-adresser, UM-adresser (Exchange Unified Messaging) samt URI för UM-röstmeddelanden för telefon/Exchange och SIP)

 • Information om mötesplats

Hur informationen används: Informationen ovan används för att schemalägga och hantera ett möte. Informationen bearbetas i minnet och skickas till Lync Server. Ingen information skickas till Microsoft.

Obs!: Informationen delas med Lync Managed API och Lync Server.

Valmöjlighet: Slutanvändaren kan inte kontrollera överföringen av informationen ovan till Lync-servrarna.

Cookies

Vad funktionen gör: Lync Web Scheduler använder cookies, små textfiler som kan läsas av en webbserver på den domän som la cookie-filerna på datorn. Cookies kan användas för att spara inställningar, inloggningsuppgifter samt upprätthålla anslutningen till servern och resurstillhörigheter.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Lync Web Scheduler använder inte cookies eller webb-beacons för riktad reklam och inte heller för att samla in personlig information. Alla cookies är sessionscookies.

Inställning/hantering:

Funktioner i webbläsaren för att blockera cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men du kan oftast ändra inställningarna i webbläsaren så att cookies blockeras. I Internet Explorer 9 gör du så här:

 1. Klicka på Verktyg och välj Internetalternativ.

 2. Klicka på fliken Sekretess högst upp i dialogrutan.

 3. Välj vilka typer av cookies du vill blockera genom att dra skjutreglaget uppåt eller nedåt.

Anvisningar för hur du blockerar cookies i andra webbläsare finns på http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Om du väljer att blockera cookies kanske du inte kan logga in eller använda andra interaktiva funktioner i Microsofts webbplatser och tjänster som är beroende av cookies. Dessutom kan det hända att vissa annonseringsinställningar som är beroende av cookies inte kan upprätthållas.

Funktioner i webbläsaren för att ta bort cookies. Om du accepterar cookies kan du ta bort dem vid ett senare tillfälle. I Internet Explorer 9 gör du så här:

 1. Klicka på Verktyg och välj Internetalternativ.

 2. Välj fliken Allmänt, och klicka på Ta bort under Webbhistorik.

 3. Markera kryssrutan Cookies i popup-fönstret.

 4. Klicka på Ta bort.

Anvisningar för hur du tar bort cookies i andra webbläsare finns på http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Om du tar bort cookies försvinner alla inställningar, till exempel annonseringsinställningar, som styrs av dessa cookies, vilket innebär att de kanske måste återskapas.

Insamling och rapportering av tjänstekvalitetsdata

Vad funktionen gör: Via funktionen Insamling och rapportering av tjänstekvalitetsdata samlas information om mediekvaliteten vid peer-to-peer-kommunikationer och möten in och rapporteras med hjälp av Lync. Statistiken omfattar IP-adresser, förlustfrekvens, använda enheter, förekomster av dålig kvalitet under samtalet och så vidare.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Om företagsadministratören aktiverar tjänstekvalitetsfunktionen registreras information om mediekvaliteten vid peer-to-peer-kommunikationer och Lync-möten i tjänstekvalitetsdatabasen. Själva innehållet i Lync registreras inte. Tjänstekvalitetsuppgifterna lagras i serverdelsdatabasen för övervakningsservern som distribueras på företaget, och de rapporteras sedan i en uppsättning standardrapporter för övervakningsservern. Ingen information skickas till Microsoft.

Hur informationen används: Företagsadministratören kommer åt informationen och kan använda den för att samla in feedback om kvaliteten på medierna i systemet. Det handlar bland annat om användarnas IP-adresser.

Inställning/hantering: Som standard är tjänstekvalitetsfunktionen aktiverad, men företagsadministratören måste installera en övervakningsserver, som är ansluten till en serverdelsdatabas, för att kunna samla in tjänstekvalitetsuppgifterna. Företagsadministratören kan distribuera övervakningsserverns standardrapporter eller skapa anpassade rapporter genom att köra frågor i databasen för övervakningsservern.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×