Sekretesstillägg för Microsoft Lync 2010 Attendant

Senast uppdaterat: oktober 2010

Innehåll

Arkivering

Ljudtesttjänst

Samtalsloggar

Klientloggning

Uppringarens ID i mötesförteckningen

Kontaktkort

Konversationshistorik

Anpassade profilfunktioner

Nödsamtal

Ringa ut från ett möte

Onlinemötestillägg för Outlook

Närvaro- och kontaktinformation

Sekretessläge

Inspelning

Enhetligt kontaktarkiv

Förbättrad röstkvalitet

Den här sidan är ett tillägg till Sekretesspolicy för Microsoft Lync-produkter. Du bör läsa både sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter och dess tillägg för att förstå de metoder för insamling och användning av data som är relevanta för en viss Microsoft Lync-produkt eller -tjänst.

Arkivering

Vad denna funktion gör: Arkivering gör att din administratör kan arkivera konversationer med snabbmeddelanden, mötesaktiviteter och innehåll samt användningsegenskaper, till exempel användares inloggningar och initiering av och deltagande i konversationer.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Arkiveringen lagrar innehållet i snabbmeddelandekonversationer och informationen om din användning av snabbmeddelanden på en server som din administratör konfigurerar. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Din administratör kan använda denna information för att administrera ditt företags användning av Microsoft Lync 2010 Attendant.

Valmöjlighet: Arkiveringen är inaktiverad som standard och måste aktiveras av en företagsadministratör. Granska ditt företags policy för användning och övervakning av data för att fastställa om arkivering kan aktiveras.

Ljudtesttjänst

Vad denna funktion gör: Med knappen Kontrollera samtalskvalitet kan du ringa ett testsamtal till Microsoft® Lync 2010 Attendant och kontrollera röstkvaliteten i samtalet. Du får höra hur du skulle låta i ett riktigt samtal. När du ringer ett testsamtal uppmanas du av ljudtesttjänsten att spela in ett röstprov efter ljudsignalen. Röstprovet spelas in under en fördefinierad tidsperiod (till exempel 5 sekunder) och spelas sedan upp för dig. Om nätverket inte är optimalt eller om du inte har en bra enhetskonfiguration upptäcker du det när inspelningen spelas upp.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om du ringer ett testsamtal spelas ditt röstprov in efter en ton. Röstprovet tas bort när du avslutar samtalet. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Röstprovet används av dig så att du kan kontrollera hur du skulle låta i ett verkligt samtal, och det visar om enheten är rätt konfigurerad och färdig för att ringa ett samtal. Användaren kan lyssna på det inspelade röstprovet och avgöra om han eller hon är redo att ringa ett riktigt samtal genom att kontrollera att enheten fungerar korrekt och att ljudet återges ordentligt.

Valmöjlighet: Om du inte vill spela in ett röstprov kan du välja att inte ringa något testsamtal. Så här gör du ett test:

 1. I Menyrad klickar du på ikonen Ljudenhet.

 2. Klicka på Kontrollera samtalskvalitet och följ instruktionerna.

Samtalsloggar

Vad denna funktion gör: Med samtalsloggar kan du lagra en post med dina röstsamtal som bearbetats av Attendant i en Microsoft Outlook-mapp.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Information om dina röstsamtal, till exempel start-och sluttid, längd och samtalsdeltagare lagras i Outlook-mappen Konversationshistorik. I samtalsloggar lagras inte innehållet i dina samtal. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Du kan använda den här informationen om du vill granska din röstsamtalshistorik.

Valmöjlighet: Samtalsloggar är aktiverat som standard. Om din administratör inte har inaktiverat möjligheten att kontrollera samtalsloggar kan du ändra inställningarna genom att:

 1. Klicka på Alternativ i Menyrad.

 2. Avmarkera kryssrutan Spara mina samtalsloggar i mappen Konversationshistorik i Outlook på fliken Personlig information.

 3. Klicka på OK.

Klientloggning

Vad denna funktion gör: Med klientloggning kan information om din användning av Attendant på datorn loggas i din användarprofil. Informationen kan användas för att felsöka eventuella Attendant-problem du upplever.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om du eller din administratör aktiverar klientloggning lagras information i datorn. Exempel på sådan information är: ämne och plats för möten, SIP-meddelanden (Session Initiation Protocol), svar i dina Attendant-konversationer, information om avsändare och mottagare för alla Attendant-meddelanden, vilken väg samtalet tagit, din kontaktlista och din närvaroinformation. Innehållet i dina Attendant-konversationer lagras inte. Ingen information skickas automatiskt till Microsoft, men du kan välja att skicka den manuellt.

Användning av information: Klientloggar kan användas för att felsöka problem med Attendant.

Valmöjlighet: Klientloggning är inaktiverad som standard och måste aktiveras av en företagsadministratör. Om din administratör inte har inaktiverat din möjlighet att kontrollera loggningen kan du ändra dina inställningar genom att:

 1. Klicka på Alternativ i Menyrad.

 2. Gå till fliken Allmänt och markera Aktivera loggning i Attendant och kryssrutan Aktivera Windows-händelseloggning för Attendant.

 3. Klicka på OK.

Uppringarens ID i mötesförteckningen

Vad denna funktion gör: I deltagarlistan (förteckningen) visas en lista över alla deltagare i mötet.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: När du ringer in till ett konferenssamtal visas det telefonnummer du ringer ifrån (ditt ID som uppringare) för alla deltagare. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Personer i mötet kan med den här informationen särskilja mellan olika deltagare som har anslutit till mötet via telefon.

Valmöjlighet: Uppringarens ID visas som standard och hämtas från telefonbolaget. Du kan välja att inte dela ditt telefonnummer genom att blockera ditt ID som uppringare när du ringer ett samtal.

 • Om du vill blockera ditt ID som uppringare permanent kontaktar du ditt telefonbolag.

Om funktionen är tillgänglig i ditt område kan du skriva in en viss kod innan du slår telefonnumret och därmed blockera ditt ID som uppringare för ett enskilt samtal. Kontakta telefonbolaget om du vill ha anvisningar.

Kontaktkort

Vad denna funktion gör: På kontaktkortet samlas statisk och dynamisk information om andra personer i företaget och informationen visas i Attendant och för kontakter i de senaste Outlook-versionerna. På kontaktkortet behöver du bara klicka en gång för att till exempel skicka e-post, ringa, skicka snabbmeddelanden och schemalägga möten.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Den statiska informationen på kontaktkortet samlas in från företagskatalogen (till exempel Active Directory Domain Services) och delas med andra genom Lync Server 2010. Den dynamiska informationen som samlas in, exempelvis telefonnummer och närvaro, kan anges av dig och sedan delas med andra med hjälp av Lync Server 2010. Tillgänglighetsinformation i kalendern som visas på kortet hämtas från Microsoft Exchange Server. Platsinformation som visas på kontaktkortet hämtas enligt vad som beskrivs i avsnittet Plats. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Kontaktkortsinformationen visas så att du kan dela din kontaktinformation med andra.

Valmöjlighet:

Du har följande kontrollalternativ:

Sekretessrelationer: Du kan välja att ange olika sekretessrelationer (Familj och vänner, Arbetsgrupp, Kolleger, Externa kontakter och Blockerade kontakter) för specifika kontakter. På så vis kan du kontrollera vilken information som delas med vilka kontakter. Du anger sekretessrelationer på följande sätt:

 1. Högerklicka på en kontakt.

 2. Klicka på Ändra sekretessrelation.

 3. Klicka på det alternativ som överensstämmer med hur du vill dela din information.

Kalenderinformation: Du kan ange alternativ för behörighet att visa tillgänglighetsinformation från Outlook.

Konversationshistorik

Vad denna funktion gör: Med konversationshistorik i Attendant hämtas en användares konversationshistorik från Exchange Server och visas Outlook.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om du har aktiverat konversationshistorikloggning kommer innehållet i dina snabbmeddelandekonversationer och statistik om dina röstkonversationer (exempelvis datum, tid, längd och information om uppringare) att lagras i ditt Exchange-konto. Om konversationshistorikloggning är inaktiverad i Attendant, av dig eller i enlighet med företagsadministratörens princip, kommer inte de här objekten att samlas in eller visas. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: I Attendant visas den här informationen i Outlook, vilket gör det enklare för användare att visa och fortsätta tidigare konversationer. En sammanfattning av konversationerna visas också i huvudmenyn i Attendant.

Valmöjlighet: Du kan inaktivera loggning av snabbmeddelandekonversationer eller samtal, eller både och. Du kan ändra de här inställningarna enligt följande:

 1. Klicka på Alternativ i Menyrad.

 2. Markera kryssrutan Spara mina snabbmeddelandekonversationer i mappen Konversationshistorik i Outlook på fliken Personlig information.

 3. Klicka på OK.

Om du aktiverar konversationshistorik bör du meddela de personer du kommunicerar med om att deras snabbmeddelandekonversationer kommer att sparas.

Anpassade profilfunktioner

Vad dessa funktioner gör: Med följande anpassade profilfunktioner kan du anpassa din användning av Attendant:

 • I Senaste sökning lagras den senaste sökningen som gjordes i Attendant så att du snabbare kommer åt informationen i framtiden.

 • I Tidigare konversationer visas en lista med de konversationer som nyligen har bearbetats i Attendant så att du snabbare kommer åt informationen i framtiden.

 • I Nummer som anges ofta lagras de nummer du väljer så att du snabbare kommer åt informationen i framtiden.

 • I Kontaktkategorier och anteckningar visas anteckningar och anpassade kategoritilldelningar för dina kontakter, så att du lättare kan identifiera hur viktig en kontakt är när du tar emot en vidarebefordrad konversation.

 • I Konversationsmallar lagras språk som används ofta i dina snabbmeddelandekonversationer i mallar, så att du snabbare kan starta nya snabbmeddelandekonversationer genom att välja någon av mallarna.

 • I Konferensmallar lagras konfigurationsinställningar som används ofta i dina konferenser i mallar, så att du snabbare kan starta en ny konferens genom att välja en av mallarna.

 • I Konfiguration för vyn sida vid sida kan du ändra hur kontaktkorten ska visas.

 • I Distributionsgruppsordning kan du ändra i vilken ordning anpassade distributionsgrupper ska visas.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Med anpassade profilfunktioner lagras användningsinformation, inställningar och mallar för Attendant i din Windows-användarprofil på datorn. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Du kan använda information i anpassade profilfunktioner för att anpassa din användning av Attendant. Om du delar ett Windows-användarkonto med andra Attendant-användare delar du och de andra användarna gemensamma inställningar för anpassade profilfunktioner. Om ni har olika Attendant-konton är informationen separat och kan inte visas av en person med samma Windows-konto.

Valmöjlighet: Anpassade profilfunktioner är aktiverade som standard och går inte att inaktivera. Du rekommenderas att logga in på Attendant med ett unikt Windows-konto om du vill förhindra att andra användare ser din användningsinformation, dina inställningar och dina mallar för Attendant.

Du kan ta bort lagrad Sökhistorik och information i listan Nummer som anges ofta. Du kan ta bort de här objekten på följande sätt:

 1. Klicka på Alternativ i Menyrad.

 2. Leta efter inställningen Ta bort min sökhistorik och numren i listan med nummer som anges ofta på fliken Personlig information.

 3. Klicka på Ta bort.

 4. Klicka på OK.

Nödsamtal

Vad denna funktion gör: Om företagsadministratören har gjort funktionen nödsamtal tillgänglig kan Attendant överföra en plats till dem som tar emot nödsamtalet när ett nödnummer har slagits (t.ex. 112 i Sverige). Företagsadministratören kan begränsa funktionen nödsamtal till din arbetsplats. Fråga därför administratören i vilken utsträckning funktionen nödsamtal är tillgänglig. När funktionen är aktiverad är den platsinformation som överförs vid ett nödsamtal den plats som företagsadministratören har tilldelat din plats (till exempel ditt kontorsnummer) och angett i platsdatabasen. Om du ringer ett nödsamtal när du använder Attendant med en trådlös Internet-anslutning, kommer den platsinformation som överförs till räddningstjänsten bara att vara en ungefärlig plats, nämligen den särskilda trådlösa slutpunktsplats som datorn kommunicerar med, fast du är på din plats. Platsinformationen för den trådlösa slutpunkten anges dessutom manuellt av företagsadministratören och därför är den platsinformation som överförs till räddningstjänsten kanske inte din egentliga plats. Om den här funktionen ska fungera fullt ut måste företaget använda en routingtjänst som tillhandahålls av certifierade lösningsleverantörer, och tjänsten är endast tillgänglig i USA.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Vilken platsinformation som hämtas av Attendant avgörs av den automatiska platsinformationen som fylls i av Location Information Server. Informationen lagras i datorns minne och när ett nödnummer slås överförs platsinformationen med samtalet, så att samtalet kopplas till rätt nödtjänstleverantör och information om din ungefärliga plats tillhandahålls. Vid nödsamtal innehåller samtalsinformationen din platsinformation. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Platsinformation används för att dirigera samtalet till rätt nödtjänstcentral. Den här informationen kan även skickas till företagets säkerhetscentral som ett meddelande med uppringarens plats och information om återuppringning.

Valmöjlighet:

Den här funktionen är inaktiverad som standard och måste aktiveras av företagsadministratören. Fråga företagsadministratören om funktionen är tillgänglig. Du kan inte själv kontrollera huruvida platsinformationen hämtas automatiskt eller skickas till nödtjänstcentralen när ett nödsamtal rings.

Men om en plats inte hämtas automatiskt kommer du att få meddelande om att kontakta administratören och konfigurera platsen rätt. Du kan bekräfta nuvarande platsinformation på följande sätt:

 1. Klicka på Alternativ i Menyrad.

 2. På fliken Personlig information går du till gruppen Plats och visar din plats.

 3. Klicka på OK.

Ringa ut från ett möte

Vad denna funktion gör: Med den här funktionen kan Attendant-användare som deltar i ett möte lägga till ett PSTN-nummer i ett befintligt ljud-video-möte.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: När den PSTN-användare som blir inbjuden till ett ljud-video-möte tar emot samtalet får han eller hon mötesorganisatören som uppringarens ID (alltså inte nödvändigtvis uppringarens ID för den part som lade till honom eller henne i mötet). När PSTN-användaren besvarar samtalet ansluts han eller hon direkt till mötet.

Användning av information:

Organisatörens ID som uppringare skickas till den PSTN-användare som bjuds in till mötet.

Valmöjlighet:

Det finns ingen användarkontroll eller administratörskontroll för den här funktionen. Om det är möjligt kan du, innan du lägger till en PSTN-användare, skicka ett snabbmeddelande eller ett e-postmeddelande till PSTN-användaren och fråga om han eller hon vill ansluta till ljud-video-mötet, så att de vet vad som pågår. PSTN-användaren kan välja att inte ta emot samtalet.

Onlinemötestillägg för Outlook

Vad denna funktion gör: Det här är ett Outlook-tillägg som installeras med Attendant och gör det möjligt för användare att schemalägga och anpassa onlinemöten.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas:

 • Organisatörens namn

 • Deltagarnas namn

 • Presentatörernas namn

 • Lista med e-postadresser

 • Mötets ämne och annan mötesinformation (t.ex. start- och sluttid, konferens-ID, kod och information för användaren om automatisk dirigering för konferenser/ljudkonferensleverantör)

 • Alla proxyadresser för Microsoft Exchange (X400-X500-adresser, Exchange Unified Messaging (UM)-adresser och URI:er för SIP och telefon/Exchange UM-röstmeddelanden)

 • Information om mötesplats

Användning av information: Informationen används bara för att schemalägga ett möte och för relaterad inloggning som beskrivs i avsnittet om klientloggning. För schemaläggning bearbetas informationen i minnet och lagras i den lokala datorns register för snabb åtkomst.

Obs!:  Informationen delas med Microsoft Lync 2010 Managed API och med Lync Server.

Valmöjlighet: Loggningen av personuppgifter inaktiveras som standard. Med företagsadministratörens hjälp kan du uppdatera registret och aktivera avancerad inloggning på datorn.

Närvaro- och kontaktinformation

Vad denna funktion gör: Med den här funktionen får du åtkomst till information som publicerats om andra användare (både inom och utanför organisationen) och andra användare får åtkomst till information som publicerats om dig, t.ex.status, befattning, telefonnummer, plats och anteckningar. Administratören kan också konfigurera integration med Outlook och Exchange så att frånvaromeddelanden och annan statusinformation visas för dig (till exempel när du har ett möte schemalagt i din Outlook-kalender).

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Du använder din inloggningsadress och ett lösenord när du ansluter till Lync Server. Du och administratören kan publicera information om din närvarostatus och kontaktinformation som associeras till din inloggning.

Användning av information: Andra Microsoft Lync 2010- och Attendant-användare och program kan komma åt din närvaro- och kontaktinformation och se din publicerade status och information, och kommunicera med dig på ett bättre sätt.

Valmöjlighet Du kan välja vilken information som publiceras om dig. Administratören kan konfigurera publicerad information åt dig. Om din administratör inte har inaktiverat din möjlighet att kontrollera informationen som publiceras om dig, kan du ändra dina inställningar på följande sätt:

 1. Klicka på Alternativ i Menyrad.

 2. På fliken Telefoni ser du information om de telefonnummer som din administratör har publicerat. Du kan också ange fler nummer och bestämma vilka som ska publiceras för andra användare.

 3. Klicka på OK.

Om du vill ändra din inloggningsinformation gör du följande:

 1. Om du är inloggad i Attendant måste du först logga ut.

 2. På inloggningsskärmen anger du inloggningsadressen. Sedan kan du använda länken Ändra inställningar och manuellt ange namnet på den server du vill ansluta till.

 3. Klicka på Logga in.

Du kan också ange sekretessrelationer och tilldela hur mycket av din närvaronivå och information som användarna ska kunna se. Gör så här:

 1. Högerklicka på en kontakt.

 2. Klicka på Ändra sekretessrelation.

 3. Välj sedan lämplig åtkomstnivå för användaren.

Sekretessläge

Vad denna funktion gör: Med inställningen sekretessläge kan du dela din närvaroinformation (t.ex. tillgänglig, upptagen, stör ej o.s.v.) med endast de kontakter som finns i din kontaktlista.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: När sekretessläge aktiveras går Attendant in i ett läge där du kan byta användarinställningar och dela din närvaroinformation endast med kontakterna i din kontaktlista. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Inställningen för det här läget avgör hur närvarodata delas.

Valmöjlighet: Om standardläge har aktiverats på servern med administratörsinställningarna kan du inte ändra till sekretessläge.

Inspelning

Vad denna funktion gör

Med den här funktionen kan organisatörer och presentatörer spela in alla delar av en Lync 2010-session, även vem som deltar i mötet, ljud, video och innehåll, till exempel konversationer med snabbmeddelanden, programdelning, Microsoft PowerPoint-presentationer, åhörarkopior och whiteboard-tavlor. När organisatören eller andra presentatörer pausar eller stoppar sin inspelning påverkas inte andra pågående inspelningar.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas:

Om presentatörer väljer att spela in sparas inspelningen på deras datorer. Ytterligare videofiler som skapas från inspelningen sparas på presentatörens lokala dator som standard, men kan även sparas på en annan dator om presentatören som gör inspelningen anger det. När användare överför innehåll till ett möte ges tillstånd att lägga till det innehållet i inspelningar som dessa eller andra användare skapar.

Om det uppstår fel under en inspelnings publiceringsfas är det möjligt att data som registreras när inspelningen är i pausläge oavsiktligt tas med i inspelningen. Om någon del av publiceringsfasen misslyckas (se Inspelningshanteraren för en status av typen "Varning...") bör inte inspelningar distribueras till andra även om de kan spelas upp i någon form.

Användning av information:

Inspelningen kan spelas upp av alla som har åtkomst till den plats där inspelningen sparas.

Valmöjlighet:

Som standard är möjligheten att spela in inaktiverad och måste aktiveras av företagsadministratören. Om den här funktionen är aktiverad kan alla mötespresentatörer starta en inspelning. När en presentatör aktiverar inspelning skickas ett meddelande om att en inspelning har startats till deltagare med kompatibla klienter och enheter. Användare som deltar i en inspelad session genom att använda någon av följande inkompatibla klienter eller enheter spelas in, men får inte inspelningsmeddelandet.

Exempel på inkompatibla klienter:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Exempel på inkompatibla enheter:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Enhetligt kontaktarkiv

Vad denna funktion gör: Det enhetliga kontaktarkivet består av tre huvudfunktioner:

 • Sammanslagen sökning – Med den här funktionen slås den globala adresslistan samman med dina personliga Outlook-kontakter så att bara en post i visas sökresultaten när du söker efter en kontakt.

 • Sammanslagning av kontakter – Den här funktionen slår samman kontaktinformationen i Outlook-posterna med kontaktinformationen i den globala adresslistans poster med hjälp av matchningsidentifierare för e-post och inloggning. När en matchning har hittats läggs data till i Lync från tre datakällor (Outlook, den globala adresslistan och närvaroinformation). Dessa sammanslagna data visas i olika komponenter i användargränssnittet, däribland sökresultat, din kontaktlista och ett kontaktkort.

 • Skapa Outlook-kontakter för Lync-kontakter (kontaktsynkronisering) – Outlook-kontakter skapas för alla användarens kontakter i standardmappen för kontakter, om användare har en postlåda i Microsoft Exchange Server 2010 eller senare version. Genom att ha en Outlook-kontakt för varje Lync-kontakt kan användaren få åtkomst till Lync-kontaktsinformation från Outlook, Outlook Web Access och mobila enheter som synkroniserar med Exchange.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: I Attendant slås kontaktinformation samman från närvaroinformation, Active Directory och Outlook. Informationen används internt i företaget i Attendant. När Outlook-kontakter skapas skrivs information om närvaro, Active Directory och Outlook-kontakter till Exchange. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Kontaktinformation från närvaro, Active Directory och Outlook visas i Attendant-användargränssnittet (kontaktlista, kontaktkort, sökresultat och så vidare). Den här information kan även skrivas till Exchange med hjälp av kontaktsynkronisering (den tredje punkten i ovanstående lista).

Valmöjlighet:

Synkroniseringsinställningar kontrolleras av principer som konfigureras av företagsadministratören.

Förbättrad röstkvalitet

Vad denna funktion gör: Attendant ger aviseringar som kan hjälpa dig att förbättra samtalskvaliteten om enhets-, nätverks- eller datorproblem identifieras under samtalet.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om du har en enhetskonfiguration som ger dåligt ljud under ett samtal (till exempel eko eller brus) informeras du och även andra som deltar i samtalet om att samtalskvaliteten är försämrad på grund av din enhetskonfiguration. Andra ser bara en avisering om att du använder en enhet som orsakar dålig ljudkvalitet. De vet inte vilken enhet du använder. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Informationen som skickas till andra som deltar i samtalet hjälper dem att förbättra samtalskvaliteten. Presentatörer kan exempelvis stänga av ljudet för din linje om du bara lyssnar på samtalet.

Valmöjlighet: Det går inte att inaktivera aviseringarna om samtalskvalitet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×