Sekretesspolicy för tillägget Microsoft Conferencing

Senast uppdaterad: december 2007

På Microsoft värnar vi om att skydda din integritet. Samtidigt vill vi tillhandahålla programvara som uppfyller alla dina krav på prestanda, kraft och bekvämlighet. I detta sekretessdokument beskrivs flera av de metoder vi använder för att samla in och använda data för tillägget för Microsoft® Office Outlook och tillägget för Microsoft Office Live Meeting Lotus Notes (”Tillägget”).

I listan ligger fokus på funktioner som används för kommunikationen med Internet och det handlar därför inte om någon uttömmande lista. Den gäller heller inte för andra Microsoft-platser (online eller offline), produkter eller tjänster. Om du eller ditt företag använder den här produkten tillsammans med en separat Microsoft-tjänst, t.ex. Microsoft Office Live Meeting-tjänsten, kan det förekomma att vissa av funktionerna väsentligt skiljer sig från de som beskrivs nedan. Vissa av de funktioner som beskrivs nedan kan integreras med Microsoft-tjänsten, och Microsoft-tjänsten kan också innehålla ytterligare funktioner. Information om hur Microsoft hanterar din personliga information när du använder den här produkten med en Microsoft-tjänst finns i Sekretesspolicy för Microsoft Office Live Meeting-tjänsten.

Insamling och användning av din personliga information

När vi behöver information som identifierar dig som person eller som vi kan använda för att kontakta dig kommer vi att uttryckligen be dig om den. Den personliga information som vi samlar in från dig kommer att användas av Microsoft eller företagets dotterbolag och filialer för att tillhandahålla den eller de tjänster, eller utföra den eller de transaktioner som du har begärt eller beviljat. Som en del i tillhandahållandet av de här tjänsterna kan Microsoft komma att använda din personliga information för att tillhandahålla dig effektivare kundservice, för att förbättra Tillägget och övriga av Microsofts relaterade webbplatser, produkter och tjänster, och för att förenkla användningen av Tillägget. Det kan till exempel handla om att du ska slippa ange samma information flera gånger och att tjänsten anpassas efter dina personliga önskemål och intressen.

Utöver vad som anges i det här dokumentet kommer ingen personlig information som tillhandahålls av dig att överföras till tredje part utan föregående medgivande från dig. Det förekommer att andra företag tillhandahåller vissa avgränsade tjänster på uppdrag av oss, t.ex. kundsupport, bearbetning av transaktioner eller statistikanalyser av våra tjänster. De företagen får endast ta del av den personliga information de behöver för att kunna tillhandahålla tjänsten, och de har inte tillåtelse att använda informationen för andra syften.

Den information som samlas in eller skickas till Microsoft kan komma att lagras eller bearbetas i USA eller något annat land i vilket Microsoft eller företagets filialer, dotterbolag eller representanter bedriver verksamhet, och genom att använda en Microsoft-webbplats eller -tjänst ger du ditt medgivande till den här typen av informationsöverföring till ett annat land. Microsoft fogar sig efter de skyddsramar (Safe Harbor Framework) som det amerikanska Handelsdepartementet fastställt med avseende på insamling, användning och lagring av data från Europeiska unionen.

Microsoft kan komma att lämna ut personuppgifter om lagen så kräver eller om företaget övertygats om att så krävs för att (a) åtlyda lagstiftningen eller stämningar som delges Microsoft, (b) skydda och försvara rättigheter som tillhör Microsoft (inklusive verkställande av avtal) och (c) agera i akutsituationer för att skydda den personliga säkerheten för Microsofts anställda, de som använder Microsofts webbplatser, samt allmänheten.

Insamling och användning av information om din dator

Den här programvaran innehåller Internetaktiverade funktioner som samlar in viss standardinformation om din dator och skickar den till Microsoft. Standardinformation om din dator kan t.ex. vara datorns IP-adress, operativsystemversion, webbläsarversion, maskinvaru-ID, som anger tillverkaren av enheten, enhetsnamn och version, samt datorns nationella inställningar och språkinställningar. Om en specifik funktion eller tjänst skickar information till Microsoft bifogas även standardinformation om datorn.

I sekretessinformationen nedanför varje funktion, programvara eller tjänst som hör till Tillägget anges vilken ytterligare information som samlas in och hur den används.

Skydd av din information

Microsoft värnar om att skydda din information. Vi använder en rad olika tekniker och säkerhetsmetoder för att skydda din information mot otillbörlig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi lagrar till exempel den information du uppger på datorer med begränsad åtkomst i skyddade lokaler.

Ändringar av sekretesspolicyn

Vi kan komma att göra vissa uppdateringar av den här sekretesspolicyn som ett resultat av ändringar i våra produkter och till följd av synpunkter från våra kunder. När vi publicerar ändringar reviderar vi datumet för den senaste uppdateringen som återfinns överst i dokumentet. Vid viktiga ändringar av dokumentet eller av hur Microsoft kommer att använda din personliga information meddelas du innan ändringen sker, antingen på en framträdande plats eller via ett meddelande som skickas direkt till dig. Du bör med jämna mellanrum läsa igenom policyn för att hålla dig uppdaterad om hur Microsoft skyddar din information.

Mer information

Microsoft välkomnar dina synpunkter på den här sekretesspolicyn. Om du misstänker att Microsoft inte har agerat i överensstämmelse med den här policyn ber vi dig kontakta oss med hjälp av vårt webbformulär.

Microsofts sekretesspolicy – UCG
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington, 98052 USA

Specifika funktioner

Återstoden av det här dokumentet handlar om följande specifika funktioner:

Microsoft Office Communications Server 2007 (gäller endast tillägget Conferencing för Outlook)

Integration med Microsoft Live Meeting

Vad funktionen gör: Med tillägget Conferencing för Outlook kan du schemalägga Microsoft Live Meeting-konferenser i Microsoft Outlook utan att behöva ange Live Meeting-inloggningsinformationen varje gång. Mer information om Microsoft Live Meeting finns på Sekretesspolicy för Microsoft Office Live Meeting-klienten.

Insamlad, bearbetad eller överförd information: När du schemalägger en avtalad tid i Office Communications Server överförs ditt Office Communications Server-användarnamn (SIP-adress), deltagarnas SIP-adresser och ljudledarkoden till företagets Office Communications Server. Ingen information skickas till Microsoft.

Informationsanvändning: Den överförda informationen används för att schemalägga en Microsoft Live Meeting-konferens.

Val/kontroll: Inloggningsinformationen kan registreras manuellt eller fyllas i automatiskt av nätverksadministratören. Din kontoinformation skickas bara när Live Meeting-konferenser schemaläggs.

Integration med Microsoft Office Communicator

Vad funktionen gör: Med tillägget Conferencing för Outlook kan du schemalägga Communicator-konferenssamtal utan att behöva ange inloggningsinformationen varje gång. Mer information om Microsoft Office Communicator finns på Sekretesspolicy för Microsoft Office Communicator 2007.

Insamlad, bearbetad eller överförd information: När du schemalägger en avtalad tid i Office Communications Server överförs ditt Office Communications Server-användarnamn (SIP-adress), deltagarnas SIP-adresser och ljudledarkoden till företagets Office Communications Server. Ingen information skickas till Microsoft.

Informationsanvändning: Den överförda informationen används för att schemalägga en Microsoft Office Communicator-konferens.

Val/kontroll: Inloggningsinformationen kan registreras manuellt eller fyllas i automatiskt av nätverksadministratören. Din kontoinformation skickas bara när Communicator-konferenssamtal schemaläggs.

Klientloggning

Vad funktionen gör: Med klientloggning sparas viktig felinformation om tillägget Conferencing för Outlook i din användarprofil. Den här informationen kan sedan användas för felsökning vid eventuella problem med tillägget Conferencing för Outlook.

Insamlad, bearbetad eller överförd information: Det finns två typer av loggning: enkel loggning och utförlig loggning. Vid enkel loggning lagras mötesinformation på datorn, till exempel ditt unika Live Meeting-ID, mötesdeltagarnas SIP-adresser, URL:en till mötesinnehållet och när mötet upphör.

Vid utförlig loggning lagras din IP-adress och personlig information som e-postadress och detaljerad kontoinformation samt all den information som lagras vid enkel loggning.

Informationsanvändning: Loggarna kan användas vid felsökning om det skulle uppstå problem vid användningen av tillägget Conferencing för Outlook. De skickas inte till Microsoft, men du kan välja att skicka dem manuellt om du vill.

Val/kontroll: Enkel loggning sker automatiskt och kan inte inaktiveras. Utförlig loggning kan aktiveras och inaktiveras med registerinställningen HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Live Meeting\Addins.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×