Sekretesspolicy för Office Communicator 2007

Senast uppdaterad: juni 2007

Microsoft arbetar för att skydda din integritet, samtidigt som vi levererar programvara som ger dig den prestanda, kraft och bekvämlighet som du vill ha från en persondator. Denna sekretesspolicy förklarar många av datainsamlings- och användningsfunktionerna i Microsoft Office Communicator 2007 (“Office Communicator”). Denna friskrivningsklausul fokuserar på funktioner som kommunicerar med Internet och är inte tänkt att vara en uttömmande lista. Den gäller inte andra Microsoft-platser, produkter eller tjänster, online eller offline.Om du eller ditt företag använder denna produkt med en separat Microsoft-tjänst, kan vissa av funktionerna skilja sig ordentligt från de som beskrivs nedan. Vissa av de funktioner som beskrivs nedan kan vara integrerade i Microsoft-tjänsten, eller så kan Microsoft-tjänsten innehålla andra extrafunktioner. För information om hur Microsoft hanterar din integritet när du använder den här produkten med en Microsoft-tjänst kan du läsa sekretesspolicyn för den aktuella Microsoft-tjänsten.

Insamling och användning av dina personuppgifter

När vi behöver information som identifierar dig personligen eller gör så att vi kan kontakta dig, kommer vi uttryckligen att fråga dig om dem. De personuppgifter vi samlar in från dig kommer att användas av Microsoft och dess kontrollerade dotterbolag och filialer för att ge den service, eller utföra den transaktion, som du har begärt eller godkänt. Till stöd för denna användning kan Microsoft använda personuppgifter för att tillhandahålla dig mer effektiv kundtjänst, för att förbättra Office Communicator och andra relaterade Microsoft-platser, produkter eller tjänster, och för att göra Office Communicator lättare att använda genom att undvika att du måste uppge samma uppgifter flera gånger eller genom att anpassa tjänsten till dina egna preferenser eller intressen. Förutom det som beskrivs i denna policy kommer de personuppgifter som du uppger inte att överföras till tredje part utan ditt samtycke. Ibland hyr vi in andra företag för att tillhandahålla tjänster å våra vägnar, till exempel kundsupport, transaktioner eller statistiska analyser av våra tjänster. Vi kommer endast att ge dessa företag de personuppgifter de behöver för att leverera tjänsten, och de är förbjudna att använda de uppgifterna för något annat syfte. Information som samlas in av eller skickas till Microsoft kan lagras och behandlas i USA eller i något annat land där Microsoft eller dess dotterbolag, filialer eller agenter har anläggning, och genom att användaren Microsoft-webbplats eller -tjänst samtycker du till all sådan överföring av uppgifter utanför ditt land. Microsoft står fast vid ramverket för skyddad zon som har fastställts av USA:s Handelsdepartement gällande insamling, användning och behållning av uppgifter från den Europeiska Unionen. Microsoft kan uppge personuppgifter om dig om det krävs i lag, eller i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) efterleva lagens påbud eller för att bifalla de juridiska processer som Microsoft utsätts för; (b) skydda och försvara Microsofts rättigheter (inklusive genomdrivande av våra avtal); eller (c) agera i akuta situationer för att skydda den personliga säkerheten för Microsoft-anställda, användare av Microsofts webbplatser, produkter eller tjänster, eller människor i allmänhet.

Insamling och användning av information om din dator

Denna programvara innehåller Internetaktiverade funktioner som samlar in viss standardinformation om din dator (“standardinformation om dator”) och skickar den till Microsoft. Standardinformation om en dator omfattar information som exempelvis din IP-adress, version av operativsystem, webbläsarversion, ditt maskinvaru-ID som identifierar tillverkaren av enheten, enhetsnamn och version och dina regions- och språkinställningar. Om en särskild funktion eller tjänst skickar information till Microsoft kommer även standardinformation om datorn att skickas.

Sekretessuppgifterna för varje Office Communicator-funktion, -programvara eller -tjänst som anges här kommer att visa vilken extrainformation om samlas in och hur den används.

Säkerhet för dina uppgifter

Microsoft arbetar för att skydda säkerheten hos dina uppgifter. Vi använder flera olika säkerhetstekniker och procedurer för att skydda dina uppgifter från ej auktoriserad åtkomst, användning eller avslöjande. Till exempel lagrar vi de uppgifter du uppger på datorsystem med begränsad åtkomst, som finns på kontrollerade anläggningar.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kommer ibland att uppdatera denna säkerhetspolicy för att reflektera ändringar i våra produkter och tjänster och feedback från kunder. När vi lägger upp ändringar kommer vi att ändra datumet för senaste uppdateringen längst fram i denna policy. Om vi genomför omfattande ändringar i denna policy eller i hur Microsoft kommer att använda dina personuppgifter kommer vi att meddela dig, antingen genom att på ett framträdande sätt lägga ut ett meddelande om sådana förändringar innan de genomförs, eller genom att skicka ett meddelande direkt till dig. Vi uppmuntrar dig att regelbundet läsa igenom denna sekretesspolicy för att hålla dig informerad om hur Microsoft skyddar dina uppgifter.

Mer information

Microsoft tar gärna emot dina kommentarer om denna sekretesspolicy. Om dy anser att Microsoft inte har uppfyllt åtagandena i denna policy kan du kontakta oss genom att använda vårt webbformulär.

Microsoft Privacy - UCG
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington, 98052-6399, USA

Speciella funktioner

Resten av detta dokument kommer att ta upp dessa särskilda funktioner:

Närvaro och kontakt

Vad denna funktion gör:     Office Communicator är en integrerad kommunikationsklient som gör att du kan kommunicera med kontakter inom och utanför ditt företag. Office Communicator har utformats för att ge dig tillgång till information som har publicerats om andra användare, och för att tillhandahålla andra användare med information som har publicerats om dig, till exempel status, befattning, telefonnummer och anteckningar. Din administratör kan även konfigurera integration med Microsoft Office Outlook® och Microsoft Exchange Server, för att visa frånvaromeddelanden och annan statusinformation, till exempel när du har ett schemalagt möte i din Outlook-kalender.

Information som samlas in, behandlas eller överförs:     Du kommer att använda din inloggningsadress och ett lösenord för att ansluta till Office Communications Server 2007. Du och din administratör kan publicera information om din status som kommer att associeras med din inloggning.

Användning av information:     Andra Office Communicator-användare och program kommer att ha tillgång till din närvaro- och kontaktinformation för att fastställa din publicerade status och för att kommunicera bättre med dig.

Val/Kontroll:     Du kan välja vilken information som publiceras om dig. Din administratör kan också konfigurera publicerad information å dina vägnar. Om din administratör inte har inaktiverat din möjlighet att kontrollera din publicerade information, kan du ändra dina inställningar när som helst genom att:

 1. Klicka på VerktygMeny-knappen och sedan på Alternativ.

 2. På fliken Personligt anger du din inloggningsadress under Min kontoinformation. Du kan använda knappen Avancerat för att ange namnet på den server som du vill ansluta till …

 3. På fliken Telefoner kan du visa information om de telefonnummer som din administratör har publicerat. Du kan även publicera fler nummer och bestämma att publicera till andra användare som har rätt till åtkomst till denna information.

 4. Klicka på OK.

Du kan även ställa in åtkomstnivåer för att fastställa vad varje användare får se vad gäller din närvaronivå och -information. Om du vill göra detta ska du göra följande:

 1. Högerklicka på en kontakt.

 2. Ställ in alternativet att Ändra åtkomstnivå.

 3. Välj lämplig åtkomstnivå för användaren.

Programmet för kvalitetsförbättring

Vad denna funktion gör: Om du väljer att delta kommer Programmet för kvalitetsförbättring (“CEIP”) att samla in grundläggande information om din maskinvarukonfiguration och hur du använder vår programvara och våra tjänster för att identifiera trender och användarmönster. Programmet samlar även in de feltyper och de antal fel som du stöter på, programvaru- och maskinvaruprestanda och tjänsternas hastighet. Denna information skickas till Microsoft, där vi använder den för att förbättra de funktioner våra kunder använder mest frekvent, och för att skapa lösningar på vanliga problem.

Information som samlas in, behandlas eller överförs:     När du väljer att delta i Programmet för kvalitetsförbättring genom att gå med via Alternativpanelen i Office Communicator kommer information om din användning av Office Communicator på din dator att skickas till Microsoft. Om du använder Office Communicator på flera datorer kan du konfigurera dina CEIP-inställningar separat för varje dator.

Användning av information:     Vi använder denna information för att förbättra kvaliteten, tillförlitligheten och prestandan hos program och tjänster från Microsoft.

Val/Kontroll:     CEIP är inaktiverats som standard, om inte din administratör har valt att aktivera det åt dig. Om din administrator inte har inaktiverat kontrollen, kan du ändra dina CEIP-inställningar när som helst genom att:

 1. Välja Verktyg på Meny-knappen och sedan Alternativ

 2. På fliken Allmänt markerar eller avmarkerar du Tillåt Microsoft att samla in information om hur jag använder Communicator.

 3. Klicka på OK.

Logg på klientsidan

Vad denna funktion gör:     Loggning på klientsidan för att du kan registrera information om dina Office Communicator-sessioner i din användarprofil. Informationen ska användas för att felsöka problem i Office Communicator som kan uppstå.

Information som samlas in, behandlas eller överförs: Om du eller din administratör väljer att aktivera loggning på klientsidan kommer information som exempelvis mötesämne och -plats och SIP-protokoll (session initiation protocol ) meddelanden och svar som associeras med alla dina Office Communicator-sessioner att registreras på din dator. SIP-data som kan registreras är information om sändaren och mottagaren av varje Office Communicator-meddelande och den väg meddelandet tar. Dessutom kommer din kontaktlista och närvaroinformation att registreras. innehållet i dina snabbmeddelanden registreras dock inte av denna funktion. Loggning på klientsidan skickar inte någon del av denna information från din dator, men din administratör kan välja att spara liknande data med hjälp av Arkivering. Se avsnittet om arkivering nedan för mer information.

Användning av information: Loggar kan användas för att felsöka alla Office Communicator-problem som du kan ha. De skickas inte till Microsoft av Office Communicator, men du kan välja att skicka dem manuellt.

Val/Kontroll:     Loggningen är inaktiverad som standard. Din administratör kan konfigurera loggning å dina vägnar. Om din administratör inte har inaktiverat din möjlighet att kontrollera loggningen, kan du ändra dina inställningar när som helst genom att:

 1. Klicka på VerktygMeny-knappen och sedan klicka på Alternativ.

 2. På fliken Allmänt klickar du på Aktivera loggning och Aktivera Windows händelseloggning.

 3. Klicka på OK.

Du eller din administratör kan också logga ditt mötesämne och dina mötesplatser genom att välja att använda Microsoft Office Outlook som din personliga informationshanterare på fliken Personligt i Communicators Alternativ-panel.

Arkivering

Vad denna funktion gör:     Arkivering för att din administratör ska kunna arkivera konversationer med snabbmeddelanden, mötesaktiviteter och innehåll, och användningsegenskaper som exempelvis användares inloggningar och konferensstarter och -anslutningar.

Information som samlas in, behandlas eller överförs:     Innehållet i snabbmeddelanden och information om din användning av snabbmeddelanden lagras på en server som din administratör konfigurerar. Ingen del av denna information skickas till Microsoft.

Användning av information:     Din administratör kan använda denna information för att administrera ditt företags användning av Office Communicator.

Val/Kontroll:     Arkiveringen är inaktiverad som standard, och måste konfigureras av en administratör. Granska ditt företags dataanvändnings- och övervakningspolicy för att fastställa om arkivering kan aktiveras.

Konversationshistorik

Vad denna funktion gör:     Konversationshistorik gör att du kan lagra innehållet i dina snabbmeddelanden i mappen Konversationshistorik i Outlook.

Information som samlas in, behandlas eller överförs:     Om du väljer att aktivera Konversationshistorik kommer innehållet i dina snabbmeddelanden att lagras i Outlook.

Användning av information:     Du kan använda den här information för att granska innehållet i dina tidigare konversationer med snabbmeddelanden.

Val/Kontroll:     Konversationshistorik är inaktiverat som standard. Din administratör kan konfigurera Konversationshistorik å dina vägnar. Om din administratör inte har inaktiverat din möjlighet att kontrollera Konversationshistorik, kan du ändra dina inställningar när som helst genom att:

 1. Klicka på Verktyg från Meny-knappen och sedan klicka på Alternativ.

 2. Klicka på fliken Personligt och klicka sedan på Spara mina snabbmeddelandekonversationer i mappen Konversationshistorik i Outlook.

 3. Klicka på OK.

Om du aktiverar Konversationshistorik bör du meddela dina kontakter att deras sessioner med snabbmeddelanden kommer att sparas.

Feedback online

Vad denna funktion gör:     Feedback online gör att du kan ge feedback om Office Communicator direkt till Microsoft.

Information som samlas in, behandlas eller överförs:     Om du väljer att använda Feedback online kommer innehållet i ditt meddelande och standardinformation om datorn att skickas till Microsoft.

Användning av information:     Den information du uppger kan användas av Microsoft för att förbättra Office Communicator eller andra Microsoft-webbplatser, produkter eller tjänster.

Val/Kontroll:     Det är frivilligt att använda Feedback online.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×