Sekretesspolicy för Microsoft Office Live Meeting 2007

Senast uppdaterad: juni 2007

På Microsoft värnar vi om att skydda din integritet. Samtidigt vill vi tillhandahålla programvara som uppfyller alla dina krav på prestanda, kraft och bekvämlighet. I detta sekretessdokument beskrivs flera av de metoder vi använder för att samla in och använda data för Microsoft® Office Live Meeting 2007-klienten (Live Meeting-klienten).

I listan ligger fokus på funktioner som används för kommunikationen med Internet och det handlar därför inte om någon uttömmande lista. Microsofts övriga produkter, tjänster och webbplatser, för användning online eller offline, omfattas inte av listan. Om du eller ditt företag använder den här produkten tillsammans med en separat Microsoft-tjänst, t.ex. Microsoft Office Live Meeting-tjänsten, kan det förekomma att vissa av funktionerna väsentligt skiljer sig från de som beskrivs nedan. Vissa av de funktioner som beskrivs nedan kan integreras med Microsoft-tjänsten, och Microsoft-tjänsten kan också innehålla ytterligare funktioner. Information om hur Microsoft hanterar din personliga information när du använder den här produkten med en Microsoft-tjänst finns i sekretessdokumentet för respektive Microsoft-tjänst, t.ex. Sekretesspolicy för Microsoft Office Live Meeting Service.

Insamling och användning av din personliga information

När vi behöver information som identifierar dig som person eller som vi kan använda för att kontakta dig kommer vi att uttryckligen be dig om den. Den personliga information som vi samlar in från dig kommer att användas av Microsoft eller företagets dotterbolag och filialer för att tillhandahålla den eller de tjänster, eller utföra den eller de transaktioner som du har begärt eller beviljat. Som en del i tillhandahållandet av de här tjänsterna kan Microsoft komma att använda din personliga information för att tillhandahålla dig effektivare kundservice, för att förbättra Live Meeting-klienten och övriga av Microsofts relaterade webbplatser, produkter och tjänster, och för att förenkla användningen av Live Meeting-klienten. Det kan till exempel handla om att du ska slippa ange samma information flera gånger och att tjänsten anpassas efter dina personliga önskemål och intressen.

Utöver vad som anges i det här dokumentet kommer ingen personlig information som tillhandahålls av dig att överföras till tredje part utan föregående medgivande från dig. Det förekommer att andra företag tillhandahåller vissa avgränsade tjänster på uppdrag av oss, t.ex. kundsupport, bearbetning av transaktioner eller statistikanalyser av våra tjänster. De företagen får endast ta del av den personliga information de behöver för att kunna tillhandahålla tjänsten, och de har inte tillåtelse att använda informationen för andra syften.

Den information som samlas in eller skickas till Microsoft kan komma att lagras eller bearbetas i USA eller något annat land i vilket Microsoft eller företagets filialer, dotterbolag eller representanter bedriver verksamhet, och genom att använda en Microsoft-webbplats eller -tjänst ger du ditt medgivande till den här typen av informationsöverföring till ett annat land. Microsoft fogar sig efter de skyddsramar (Safe Harbor Framework) som det amerikanska handelsdepartementet fastställt med avseende på insamling, användning och lagring av data från Europeiska unionen.

Microsoft kan komma att lämna ut personuppgifter om lagen så kräver eller om företaget övertygats om att så krävs för att (a) åtlyda lagstiftningen eller stämningar som delges Microsoft, (b) skydda och försvara rättigheter som tillhör Microsoft (inklusive verkställande av avtal) och (c) agera i akutsituationer för att skydda den personliga säkerheten för Microsofts anställda, de som använder Microsofts webbplatser, samt allmänheten.

Insamling och användning av information om din dator

Den här programvaran innehåller Internetaktiverade funktioner som samlar in viss standardinformation om din dator och skickar den till Microsoft. Standardinformation om din dator kan t.ex. vara datorns IP-adress, operativsystemversion, webbläsarversion, maskinvaru-ID, som anger tillverkaren av enheten, enhetsnamn och version, samt datorns nationella inställningar och språkinställningar. Om en specifik funktion eller tjänst skickar information till Microsoft bifogas även standardinformation om datorn.

I sekretessinformationen nedan för varje funktion, programvara eller tjänst som hör till Live Meeting-klienten anges vilken ytterligare information som samlas in och hur den används.

Skydd av din information

Microsoft värnar om att skydda din information. Vi använder en rad olika tekniker och säkerhetsmetoder för att skydda din information mot otillbörlig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi lagrar till exempel den information du uppger på datorer med begränsad åtkomst i skyddade lokaler.

Ändringar av sekretesspolicyn

Vi kan komma att göra vissa uppdateringar av den här sekretesspolicyn som ett resultat av ändringar i våra produkter och till följd av synpunkter från våra kunder. När vi publicerar ändringar reviderar vi datumet för den senaste uppdateringen som återfinns överst i dokumentet. Vid viktiga ändringar av dokumentet eller av hur Microsoft kommer att använda din personliga information meddelas du innan ändringen sker, antingen på en framträdande plats eller via ett medelande som skickas direkt till dig. Du bör med jämna mellanrum läsa igenom policyn för att hålla dig uppdaterad om hur Microsoft skyddar din information.

Mer information

Microsoft välkomnar dina synpunkter på den här sekretesspolicyn. Om du misstänker att Microsoft inte har agerat i överensstämmelse med den här policyn ber vi dig kontakta oss med hjälp av vårt webbformulär.

Microsofts sekretesspolicy – UCG
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington, 98052-6399, USA

Specifika funktioner

Återstoden av det här dokumentet handlar om följande specifika funktioner:

Innehålls- och programdelning

Användningsområden: Med Live Meeting-klienten kan du dela innehåll och program, till exempel filer eller öppna program på skrivbordet, med mötesdeltagare.

Insamlad, bearbetad eller överförd information: När du aktiverar delning kan alla övriga mötesdeltagare visa det innehåll som du delar. Dessutom kan mötespresentatörer redigera det innehåll som du har delat. I syfte att förbättra innehållsvisningen kan delar av mötesinnehållet komma att loggas eller hämtas till deltagarnas datorer innan det visas under mötet.

Informationsanvändning: Du kan använda det innehåll du delar och som andra delar med sig av när du samarbetar med mötesdeltagarna.

Val/kontroll: För att kunna använda innehålls- och programdelning måste du välja eller skapa det innehåll som ska delas och sedan navigera till menyn Innehåll och använda den nedrullningsbara menyn Dela. Du kan ta bort innehåll från mötet genom att högerklicka på innehållet i den nedrullningsbara menyn Dela och sedan klicka på Ta bort.

Klientloggning

Användningsområden: Med klientloggning sparas information om dina Live Meeting-sessioner i en tillfällig mapp. Den här informationen kan sedan användas vid felsökning om det skulle uppstå problem vid användningen av Live Meeting-klienten.

Insamlad, bearbetad eller överförd information: Mötesinformation, till exempel din unika Live Meeting-identifierare, identiteten för mötesdeltagarna, mötesinnehållets URL-ursprung, övergång av ljudtillstånd och start- och sluttid för möte sparas på datorn. Klientloggningen skickar ingen av denna information från datorn. Administratören kan emellertid välja att samla in liknande data på en server som administratören konfigurerar. Se avsnittet Serverloggning nedan om du vill veta mer.

Informationsanvändning: Loggarna kan användas vid felsökning om det skulle uppstå problem vid användningen av Live Meeting-klienten. De skickas inte till Microsoft av Live Meeting-klienten men du kan välja att skicka dem manuellt.

Val/kontroll: Loggningen sker automatiskt och kan inte inaktiveras. En logg skapas per konsolsession och det kan skapas upp till 10 åt gången. Varje påföljande möte under samma dag läggs till i slutet på loggfilen för den dagen och för den sessionen. Loggarna skrivs över med nyare mötesloggar efter en vecka. Du kan ta bort loggfilerna manuellt genom att ta bort filerna i den %TEMP%-katalog vars namn inleds med ”pwconsole”, ”lmpub” eller ”bgpubmgr”.

Serverloggning

Användningsområden: Med serverloggningen kan administratören arkivera Live Meeting-relaterade aktiviteter, innehåll, konversationer och användarinformation, t.ex. inloggningar och vilka som startar och ansluter till konferenser.

Insamlad, bearbetad eller överförd information: När administratören har aktiverat serverloggningen lagras innehållet och informationen om din användning av Live Meeting-klienten på en server som administratören konfigurerar. Information som samlas in med serverloggningen inkluderar den information som genereras från mötesdeltagarnas Live Meeting-klienter, t.ex. vilka mötesdeltagare som visar bilder under presentationen, frågor och svar som tillhandahålls mötespresentatörerna och mötesdeltagarna, bildövergångar, anteckningar eller kommentarer som du eller andra mötesdeltagare gör, programdelning, publicering av kommentarer och begäranden om utskrifter eller hämtningsbara filer av presentationer. Den här informationen kan visas av administratören. Ingen del av den här informationen skickas till Microsoft.

Informationsanvändning: Administratören kan använda informationen för att administrera företagets användning av Live Meeting-klienten.

Val/kontroll: Serverloggningen är som standard inaktiverad och måste konfigureras av en administratör. Granska organisationens uppgiftsanvändning och övervakningsprinciper och ta reda på om loggningen får aktiveras.

Inspelning på datorn

Användningsområden: När mötesorganisatören aktiverar den här funktionen kan du spela in mötet, inklusive chatt i realtid med både ljud och bild, mellan användarna under ett Live Meeting. När du spelar in på datorn loggas även allt mötesinnehåll som har hämtats eller redigerats under mötet, t.ex. whiteboard, frågor och svar, anteckningar, text och omröstningar. Inspelning av ljud och bild stöds inte när du använder en fjärrskrivbordsanslutning.

Insamlad, bearbetad eller överförd information: Om du väljer att aktivera inspelning till datorn sparas innehåll, ljud och bild från mötet på datorn.

Informationsanvändning: Du kan använda informationen när du vill granska innehåll, ljud och bild från tidigare Live Meetings.

Val/kontroll: Möjligheten för mötesdeltagarna att använda inspelning till datorn är som standard inaktiverad och måste aktiveras av mötesorganisatören eller av administratören. Om funktionen är aktiverad kan alla mötesdeltagare spela in mötet. När du eller någon annan mötesdeltagare startar inspelning visas för alla deltagare ett meddelande om att inspelningen startar, och en röd inspelningssymbol visas i det övre vänstra hörnet i Live Meeting-klienten för alla mötesdeltagare.

Så här aktiverar eller inaktiverar du inspelning på datorn när du är mötesorganisatör:

 1. Klicka på Mötesalternativ.

 2. Välj ett av följande alternativ under Deltagare som spelar in på sin lokala dator i avsnittet Inspelning:

  • Inaktivera inspelning på lokal dator.

  • Endast presentatörer får göra inspelningar.

  • Presentatörer kan göra inspelningar och bevilja deltagare att göra inspelningar.

 3. Klicka på OK.

Så här aktiverar du Spela in på datorn när du är mötesdeltagare:

 1. Klicka på menyn Inspelning i Live Meeting-klienten.

 2. Klicka på Spela in på fliken Till min dator.

Så här lyssnar du på eller tar bort tidigare inspelningar:

 1. Klicka på Start, Alla program, Microsoft Office Live Meeting 2007 och sedan på Inspelningshanteraren i Microsoft Office Live Meeting.

 2. Om du vill spela upp en inspelning högerklickar du på den inspelning du vill visa under Senaste inspelningar och sedan på Spela upp.

 3. Om du vill ta bort en inspelning högerklickar du på den inspelning du vill ta bort under Senaste inspelningar och sedan på Ta bort.

Hjälp om Microsoft Office Live Meeting

Användningsområden: Med Hjälp om Microsoft Office Live Meeting kan du komma åt den senaste hjälpinformationen om Live Meeting från Microsoft Office Online.

Insamlad, bearbetad eller överförd information/Användning av information: Mer detaljer om den information som skickas och hur den används finns i Sekretesspolicyn för Microsoft Online. Om du prenumerar på Microsoft Office Live Meeting-tjänsten kan du få ytterligare information i Sekretesspolicyn för Microsoft Office Live Meeting Service eller direkt från kundsupporten för Live Meeting-tjänsten.

Val/kontroll: Du väljer själv om du vill använda hjälp om Microsoft Office Live Meeting.

Kontaktkort

Användningsområden: Med kontaktkortet kan du tillhandahålla mötesdeltagarna mer information om dig själv.

Insamlad, bearbetad eller överförd information: Den information du anger och delar på kontaktkortet blir synlig för alla övriga mötesdeltagare när deltagarlistan visas. Den information du anger på kontaktkortet synkroniseras med alla dina Live Meeting-klienter och visas vid alla möten tills du väljer att inaktivera delningen av informationen på kontaktkortet.

Informationsanvändning: Du kan använda kontaktkortet för att dela med dig av information om dig själv till övriga mötesdeltagare och för att ta reda på mer om övriga mötesdeltagare som också har kontaktkort.

Val/kontroll: Du väljer själv om du vill använda kontaktkortet. Ingen information inkluderas automatiskt på kortet. Så här aktiverar eller inaktiverar du delning av kontaktinformation:

 1. Klicka på Start, Alla program, Microsoft Office Live Meeting 2007 och sedan på Microsoft Office Live Meeting 2007.

 2. Klicka på pilen för menyn på sidan Välkommen till Microsoft Office Live Meeting.

 3. Klicka på Alternativ.

 4. Klicka i kryssrutan bredvid den information du vill dela med övriga mötesdeltagare i avsnittet Kontaktkort och ange sedan informationen.

 5. Klicka på OK.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×