Sekretesspolicy för Microsoft Lync för Mac

Senast uppdaterad: juli 2014

Microsoft värnar om din integritet och levererar programvaror som ger dig den prestanda, kraft och enkelhet du önskar i din personliga datoranvändning. I denna sekretesspolicy beskrivs många av de metoder för insamling och användning av data som är relevanta i Lync för Mac. Fokus ligger på funktioner som kommunicerar med Internet. Microsofts övriga produkter, tjänster och webbplatser (online och offline) omfattas inte.

Lync för Mac är en integrerad kommunikationsklient som gör att du kan kommunicera med kontakter inom och utanför din organisation. Lync för Mac är utformat för att tillhandahålla åtkomst till information som publiceras om andra användare, och för att ge andra användare åtkomst till information som publiceras om dig, t.ex. status, befattning, telefonnummer, och anteckningar. Med Lync för Mac kan du även visa dina kontakters status och skicka snabbmeddelanden och filer direkt från Microsoft Word, Microsoft PowerPoint och Microsoft Outlook.

Insamling och användning av din information

Informationen vi samlar in från dig används av Microsoft och dess dotterbolag eller koncernbolag för att aktivera de funktioner du använder och tillhandahålla tjänster, eller utföra transaktioner som du har begärt eller beviljat. Informationen kan också användas för att analysera och förbättra Microsofts produkter och tjänster.

Vi kan skicka vissa obligatoriska tjänstmeddelanden, till exempel välkomstbrev, faktureringspåminnelser, information om tekniska tjänstproblem och säkerhetsmeddelanden. Vissa Microsoft-tjänster kan skicka regelbundna medlemsbrev som ses som en del av tjänsten. Vi kan ibland be om din feedback, bjuda in dig att delta i undersökningar eller skicka kampanjutskick för att informera dig om andra produkter och tjänster från Microsoft och dess koncernbolag.

Utöver vad som anges i denna policy kommer personlig information som du uppger inte att spridas till tredje part utan ditt tillstånd. Ibland anlitar vi andra företag för att tillhandahålla begränsade tjänster å våra vägnar, till exempel för att paketera, sända ut och leverera inköp och annan korrespondens, svara på kundfrågor om produkter eller tjänster, administrera evenemangsregistreringar eller utföra statistiska analyser av våra tjänster. Vi tillhandahåller endast den information som dessa företag behöver för att driva tjänsten och de får inte använda informationen i andra syften.

Microsoft kan komma att bereda åtkomst till eller lämna ut information om dig, och även innehållet i din kommunikation, i syfte att: (a) följa lagar eller svara på rättsliga förelägganden eller processer; (b) skydda rättigheter eller egendom som tillhör Microsoft eller våra kunder, inklusive tillämpningen av våra överenskommelser eller policys gällande användningen av tjänsterna; eller (c) i god tro om det krävs använda eller avslöja information för att skydda den personliga säkerheten hos Microsofts anställda eller kunder eller offentliga personer. Vi kan även behöva lämna ut personlig information som del i en företagstransaktion som t.ex. vid fusionsavtal eller försäljning av tillgångar.

Information som samlas in av eller skickas till Microsoft via Lync för Mac kan lagras och bearbetas i USA eller i något annat land och alla andra länder där Microsoft eller dess koncernbolag, dotterbolag eller tjänsteleverantörer bedriver verksamhet. Microsoft följer de riktlinjer (Safe Harbor-ramverket) som givits ut av USA:s handelsdepartement med avseende på insamling, användning och lagring av data från Europeiska Unionen, europeiska ekonomiska samarbetsrådet eller Schweiz.

Insamling och användning av information om din dator

När du använder programvara med Internetaktiverade funktioner, skickas information om datorn ("standardinformation om datorn") till de webbplatser du besöker och de onlinetjänster du använder. Microsoft använder standardinformationen om datorn för att tillhandahålla internetaktiverade tjänster, förbättra produkter och tjänster samt för statistisk analys. Standardinformation om datorn omfattar vanligtvis information som din IP-adress, din operativsystemversion, din webbläsarversion samt dina nationella inställningar och språkinställningar. I vissa fall kan standardinformation om datorn även omfatta maskinvaru-ID, som anger tillverkaren av enheten, enhetsnamn och version. Om en viss funktion eller tjänst skickar information till Microsoft, skickas även standardinformation om datorn.

Sekretessinformationen för varje funktion, programvara eller tjänst i Lync för Mac som nämns i denna sekretesspolicy beskriver vilka ytterligare uppgifter som samlas in och hur de används.

Säkerhet för informationen

Microsoft arbetar hårt för att skydda din information. Vi använder flera olika säkerhetstekniker och -processer som hjälper till att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Den information du delger oss lagras till exempel på servrar med begränsad åtkomst som är placerade i kontrollerade lokaler.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kan komma att göra vissa uppdateringar av den här sekretesspolicyn som ett resultat av ändringar i våra produkter och tjänster och till följd av synpunkter från våra kunder. När vi gör uppdateringar ändrar vi datumet vid Senast uppdaterad längst upp på sidan. Du bör med jämna mellanrum läsa igenom den här sekretesspolicyn för att hålla dig uppdaterad om hur Microsoft skyddar din information.

Mer information

Microsoft tar gärna del av dina åsikter om den här sekretesspolicyn. Om du har några frågor om Policyn eller tror att den inte har följts får du gärna kontakta oss med hjälp av webbformuläret på Kontakta oss: feedback om sekretess.

Du kan även kontakta oss genom att skriva till:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Specifika funktioner

Resten av dokumentet handlar om specifika funktioner i Lync för Mac:

Uppringarens ID i mötesförteckningen

Vad den här funktionen gör:     Deltagarlistan visar alla deltagare i ett möte.

Information som samlas in, behandlas och överförs:    När du ringer in till en konferens visas det telefonnummer eller det användarnamn som du ringer från (uppringar-ID) för alla deltagare. Ingen information skickas till Microsoft.

Hur informationen används:     Deltagarna i mötet kan använda den här informationen för att skilja mellan olika deltagare som har anslutit till mötet via telefon.

Val/kontroll:     Uppringar-ID visas som standard och hämtas från teleoperatören. Du kan välja att inte dela ditt telefonnummer genom att blockera ditt uppringar-ID när du ringer ett telefonsamtal.

 • Om du vill blockera nummerpresentationen permanent kontaktar du din teleoperatör.

 • Om funktionen är tillgänglig i ditt område kan du skriva in en särskild kod innan du slår telefonnumret som blockerar ditt uppringar-ID för ett enstaka samtal. Kontakta din teleoperatör för anvisningar.

Konversationshistorik

Vad den här funktionen gör:     I konversationshistoriken kan du lagra innehållet från dina snabbmeddelandekonversationer i mappen Användare/ användarnamn/Dokument/Microsoft användardata/Microsoft Lync-historik.

Information som samlas in, behandlas och överförs:     Med den här funktionen kan du lagra konversationstexten från dina snabbmeddelanden. Informationen lagras på datorn och skickas inte till Microsoft.

Hur informationen används:     Du kan använda dina sparade textkonversationer som snabbmeddelanden om du vill granska innehållet i tidigare snabbmeddelandekonversationer.

Val/kontroll:     Med aktuell inställning för Spara konversationer visas en fråga om du vill spara din konversationshistorik när du stänger konversationsfönstret. I Lync för Mac visas ett meddelande i slutet av varje konversation som frågar om du vill spara konversationen. Du kan när som helst inaktivera meddelandet genom att klicka på Inställningar på menyn Lync. Öppna sedan fliken Historik.

Viktig information:     Om du aktiverar alternativet Spara konversationer bör du meddela dina kontakter att deras snabbmeddelandekonversationer sparas.

Klientloggning

Vad den här funktionen gör:    Med klientloggning kan du spara din användningsinformation för Lync i din användarprofil på datorn. Den här informationen kan användas om du behöver felsöka Lync-problem som kan uppstå.

Information som samlas in, behandlas och överförs:     Om du eller din administratör aktiverar klientloggning lagras följande typ av information på din dator: meddelanden för sessionsinitieringsprotokoll (SIP), svar på dina Lync-inbjudningar, information om avsändaren och mottagaren för varje Lync-meddelande, hur meddelandet dirigerades, kontaktlistan, din närvaroinformation, namnen på alla bifogade filer du delar, namnen på alla Microsoft PowerPoint-filer du delar. Innehållet i dina konversationer lagras inte. Ingen information skickas automatiskt till Microsoft, men du kan välja att skicka information manuellt.

Hur informationen används:     Klientloggar kan användas för att felsöka Lync-problem.

Val/kontroll:     Klientloggning är inaktiverat som standard och måste aktiveras av företagsadministratören. Om administratören inte har inaktiverat möjligheten att kontrollera loggning kan du ändra inställningarna så här: Du kan när som helst ändra loggningsinställningarna genom att klicka på Inställningar på menyn Lync. Öppna sedan fliken Allmänt.

Skrivbordsdelning

Vad den här funktionen gör:     Med skrivbordsdelning kan du dela en vy av datorns skärmbild med andra deltagare i Lync för Mac-konversationen.

Information som samlas in, behandlas och överförs:     Om du aktiverar skrivbordsdelning kan alla konversationsdeltagare se allt som visas på din bildskärm. Ingen information skickas till Microsoft.

Hur informationen används:     Du kan använda dig av skrivbordsdelning för att samarbeta med konversationsdeltagare.

Val/kontroll:     Användare har möjlighet att godkänna eller avböja en inbjudan om skrivbordsdelning.

Så här delar du ditt skrivbord med en person som du kommunicerar med:

 • I konversationsfönstret och klickar du på  Dela innehåll och klickar sedan på Skrivbordet.

I deltagarens konversationsfönster visas meddelandet Inbjudan om skrivbordsdelning. Deltagaren klickar på Acceptera för att ansluta till delningssessionen eller på Avböj för att avböja inbjudan om skrivbordsdelning.

Så här avbryter du delningen av skrivbordet:

 • I skrivbordsdelningsfönstret klickar du på popup-menyn Skrivbordsdelning . Peka på skrivbordet som du vill sluta dela och klicka sedan på Sluta dela.

Viktig information:     Dokument eller bilder som är öppna på skrivbordet och som skyddas av DRM-programvara (Digital Rights Management) kan bli synliga för andra om du delar skrivbordet i en Lync för Mac-konversation.

Bifogade filer i möten

Vad den här funktionen gör:     Du kan dela filer med andra mötesdeltagare genom att överföra dem som bifogade filer.

Information som samlas in, behandlas och överförs:     Bifogade filer lagras på Lync-servern. Du kan välja att överföra bilagor. Bifogade filer hämtas av dig eller andra i ett möte. Ingen information skickas till Microsoft.

Hur informationen används:     Den information som ingår i överförda bifogade filer delas med andra deltagare i ett Lync-möte.

Val/kontroll:     Presentatörerna kan begränsa tillgängligheten till bifogade filer enligt mötesdeltagarnas roller (organisatör, presentatörer, alla).

Ringa ut från ett möte

Vad den här funktionen gör:     Om du använder Lync och deltar i ett ljud-video-möte kan du använda funktionen Ringa ut från ett möte för att lägga till ett PSTN-nummer i det pågående mötet.

Information som samlas in, behandlas och överförs:     När PSTN-användaren som bjudits in till ljud-video-mötet tar emot samtalet får han eller hon mötesorganisatörens uppringar-ID (som inte nödvändigtvis är uppringar-ID:t för den som lägger till personen till mötet). Så snart PSTN-användaren svarar i telefonen kan han eller hon genast delta i mötet.

Hur informationen används:     Organisatörens uppringar-ID skickas ut till PSTN-användaren som bjudits in till mötet.

Val/kontroll:     Företagsadministratören eller användaren kan inte kontrollera den här funktionen. Innan du lägger till en PSTN-användare kan du, om det är möjligt, förbereda personen genom att skicka ett snabbmeddelande eller ett e-postmeddelande och fråga om han eller hon vill delta i ljud-video-mötet. PSTN-användaren kan även välja att inte ta emot samtalet.

Microsoft AutoUpdate för Mac

Vad den här funktionen gör:    Microsoft AutoUpdate för Mac ("AutoUpdate”) samlar in grundläggande information från datorn om installerade Microsoft-program för att kontrollera vilka uppdateringar som är tillgängliga och för att förbättra uppdateringstjänsten.

Information som samlas in, behandlas eller skickas:    Du kan läsa mer om vilken information som samlas in och hur den används i Sekretesspolicy för Microsoft AutoUpdate för Mac.

Microsoft-felrapportering

Vad den här funktionen gör:    Microsoft-felrapportering är en tjänst som gör att du kan rapportera problem som uppstår med Office 2011 till Microsoft, och få information som kan hjälpa dig att undvika eller lösa problemen.

Information som samlas in, behandlas eller överförs:    Microsoft-felrapporteringen samlar in IP-adresser, men som inte används för att identifiera användare. Tjänsten har inte som syfte att samla in information som namn, adress, e-postadress, datornamn, eller annan information som kan användas för att identifiera eller kontakta dig. Det är möjligt att sådan information kan finnas i minnet eller i data som samlas in från öppna filer, men Microsoft använder den inte till att identifiera eller kontakta dig.

I sällsynta fall, om ett problem är särskilt svårt att lösa, kan Microsoft be att få ytterligare information, t.ex. en eller flera filer från din dator. Dina aktuella dokument kan också inkluderas. Mer information om vilken information som samlas in och hur den används finns i Sekretesspolicy för Microsofts felrapporteringstjänst.

Hur informationen används:    Microsoft använder data i felrapporter för att lösa problem och förbättra vår programvara och våra tjänster.

Val/kontroll:     När du stöter på ett problem med programvara skapas en felrapport och Microsoft-felrapporteringen frågar om du vill skicka den till Microsoft. Om Microsoft behöver ytterligare data för att analysera problemet uppmanas du att granska informationen och välja om du vill skicka den eller inte. Om du väljer att inte skicka felrapporter till Microsoft, skickas inte rapporterna. Mer information om verktyget Microsoft-felrapportering och en fullständig sekretesspolicy finns i Sekretesspolicy för Microsofts felrapporteringstjänst.

Onlinemöte med Outlook

Vad den här funktionen gör:     Den här Outlook-funktionen är aktiverad när du har installerat Lync. Med den här funktionen kan användare schemalägga och anpassa onlinemöten.

Information som samlas in, behandlas och överförs:     Följande information lagras i datorn. Ingen information skickas till Microsoft.

 • Organisatörens namn

 • Deltagarnas namn

 • Presentatörernas namn

 • Lista med e-postadresser

 • Mötets ämne och annan information om mötet (till exempel start- och sluttid, konferens-ID, deltagarens lösenord och information om automatisk dirigering för konferensen/ljudkonferensleverantör för användaren)

 • Alla proxyadresser för användaren i Microsoft Exchange (X400-X500-adresser, UM-adresser (Exchange Unified Messaging) samt URI för UM-röstmeddelanden för telefon/Exchange och SIP)

 • Information om mötesplats

Hur informationen används:     Informationen ovan används enbart för att schemalägga ett möte och relaterad loggning enligt beskrivningen i avsnittet Klientloggning. Vid schemaläggning bearbetas informationen i minnet och lagras i datorns lokala register för snabbåtkomst.

Obs!: Informationen är krypterad och delas med Lync-servern.

Val/kontroll:     Loggning är inaktiverad som standard. Om ditt företag tillåter loggning kan du kontrollera aktiverad/inaktiverad loggning i avsnittet Lync > Inställningar > Allmänt.

Filöverföring peer-to-peer

Vad den här funktionen gör:    Lync-användare kan överföra filer till varandra i snabbmeddelandekonversationer mellan två parter (inte möten).

Information som samlas in, behandlas och överförs:     Filen överförs direkt mellan Lync-klienter. Användarna väljer att inleda filöverföringen och väljer vilken fil som ska överföras. Filmottagaren måste uttryckligen godkänna att filen ska tas emot. Ingen information skickas till Microsoft.

Hur informationen används:     Med filöverföring peer-to-peer kan användare skicka filer till varandra i realtid under pågående snabbmeddelandekonversation.

Val/kontroll:    Du kan välja att acceptera eller avböja en förfrågan om filöverföring från en annan användare.

Personlig bild

Vad den här funktionen gör:     Med funktionen Personlig bild visas din bild och bilder på andra i företaget.

Information som samlas in, behandlas och överförs:     Dina delningsinställningar för personlig bild samlas in både för visning och delning av bilden inklusive webbadressen. Ingen information skickas till Microsoft.

Hur informationen används:    Informationen används för att anpassa användarmiljön och för att dela din bild med andra.

Val/kontroll:    Företagsadministratören kontrollerar följande:

 • Huruvida användare delar bilderna som standard eller inte. Du kan åsidosätta det här.

 • Kontrollerar den maximala bildstorleken som en användare kan hämta.

 • Kontrollerar vilka typer av bilder som kan användas.

Du kan göra följande inställningar för Personlig bild:

 • Visa inte min bild:     Publicerar ett värde i närvaro som gör att andra som visar din närvaro kan se din bild eller inte.

 • Visa standardbild:     Om företaget tillhandahåller möjlighet att redigera bilden i Active Directory kan du ändra den. Bilden visas i Lync inom 48 timmar. Lync har också en länk till din profil i Min webbplats i Microsoft SharePoint och ändringar i bilden kan påverka Active Directory, beroende på administratörens konfiguration.

Närvaro- och kontaktinformation

Vad den här funktionen gör:     När du loggar in i Lync för Mac delar den här funktionen information som exempelvis din e-postadress, telefonnummer och befattning med de kontakter som du kan skicka och ta emot snabbmeddelanden till/från. Funktionen visar liknande information om dina kontakter.

Lync är dessutom tätt integrerat i Outlook och fungerar smidigt med andra program i Office för Mac 2011, t.ex. Word och PowerPoint.

Information som samlas in, behandlas och överförs:     Du loggar in med din e-postadress och ett lösenord när du ansluter till Lync för Mac-kontot.

Hur informationen används:     När du kommunicerar med andra användare som har Lync för Mac eller lägger till dem i din kontaktlista delas viss information med dem. Den här informationen kan inkludera din e-postadress, visningsnamn, närvarostatus (om du är online eller offline), personliga anteckningar, telefonnummer, befattning och IP-adress (när du använder Peer to Peer-kommunikation). Företagsadministratörer avgör vilken information som är tillgänglig.

Val/kontroll:     Du kan välja att inte logga in i Lync för Mac om du inte vill dela din närvaro och inte vill ha kontakt via snabbmeddelanden, ljud eller video. Du kan också välja att inte dela din kalenderstatus via Lync för Mac genom att göra följande:

 1. Klicka på Inställningar och på Konto på menyn Lync.

 2. Under Microsoft Exchange och Outlook-inställningar avmarkerar du kryssrutan Visa min frånvaroinformation för kontakter eller Uppdatera min närvaro utifrån kalenderinformation.

Om en organisation distribuerar Lync Server exponeras närvaro via Lync för Mac, och via övriga program i Microsoft Office för Mac 2011.

Viktig information:     För att få närvaroinformation i realtid om andra användare måste du vara inloggad i Lync för Mac.

Viktig information:    Lync för Mac stöder kryptering om servern är konfigurerad för att kryptera informationen.

PowerPoint-samarbete

Vad den här funktionen gör:    Lync-användare kan ansluta till en PowerPoint-presentation som är initierad från ett Windows-skrivbord. Du kan ta över som presentatör och göra den tillgänglig endast för andra presentatörer eller för alla som ansluter till gruppkonversationen.

Information som samlas in, behandlas och överförs:    Dina åtgärder driver all tillämpning av den här funktionen, till exempel navigering i en PowerPoint-presentation. Filer som presenteras i ett möte överförs till alla mötesdeltagare och kan hämtas direkt från en mapp på deras datorer. Ägaren till filen eller den som presenterat filen kan hindra andra från att spara filen, men de kan fortfarande hämta och se den. PowerPoint-filer lagras på Lync enligt policyn om förfallodatum för mötesinnehåll som regleras av din företagsadministratör. Ingen information skickas till Microsoft.

Hur informationen används:    Samarbete med PowerPoint gör att konversationsdeltagare kan hålla effektiva presentationer och få feedback.

Val/kontroll:    Så här kan presentatörer begränsa möjligheten att lägga till anteckningar efter deltagarroll (endast presentatörer, alla, ingen):

 • Du kan ändra visnings- och anteckningsalternativen genom att först klicka på Fler alternativ och sedan på Alternativ för möte.

  I följande tabell beskrivs de olika alternativen i detalj.

Alternativ

Beskrivning

Vem som kan visa privat

Ändra Vem som kan visa privat till Endast presentatörer, Alla eller Ingen.

Som standard kan endast presentatören bläddra igenom mötesinnehållet i sin egen takt utan att påverka vad alla andra i mötet ser. Välj Ingen (endast organisatör) om du föredrar att styra vad deltagare ser under mötet.

Vem kan göra anteckningar i presentationer?

Ändra Vem som kan göra anteckningar i presentationer till Endast presentatörer, Alla eller Ingen.

Normalt kan alla som deltar i mötet göra anteckningar i en PowerPoint-presentation.

Presentatörerna kan begränsa tillgängligheten i PowerPoint-presentationer efter deltagarens roll (organisatör, presentatörer, alla). Om en PowerPoint-presentation inte är tillgänglig kan du inte se den i innehållslistan när den inte delas och du kan inte spara den på datorn.

Enhetligt kontaktarkiv

Vad den här funktionen gör:     Det enhetliga kontaktarkivet består av tre huvudfunktioner:

 • Sammanslagen sökning     – Med den här funktionen slås den globala adresslistan samman med dina personliga Exchange-kontakter så att bara en post i visas sökresultaten när du söker efter en kontakt.

 • Sammanslagning av kontakter     – Den här funktionen slår samman kontaktinformationen i Exchange-posterna med kontaktinformationen i den globala adresslistans poster med hjälp av matchningsidentifierare för e-post och inloggning. När en matchning har hittats läggs data till i Lync från tre datakällor (Exchange, den globala adresslistan och närvaroinformation). Dessa sammanslagna data visas i olika komponenter i användargränssnittet, däribland sökresultat, din kontaktlista och ett kontaktkort.

Information som samlas in, behandlas och överförs:     I Lync sammanställs kontaktinformation från närvaro, Active Directory och Outlook. Den här informationen används internt i Lync. När Outlook-kontakter skapas förs närvaro-, Active Directory- och Outlook-kontaktinformation över till Exchange. Ingen information skickas till Microsoft.

Hur informationen används:    Kontaktinformation från närvaro, Active Directory och Outlook visas i Lync-användargränssnittet (kontaktlistan, kontaktkort, sökresultat och så vidare). Den här informationen kan även skrivas till Exchange med hjälp av kontaktsynkronisering (den tredje punkten i ovanstående lista).

Nödsamtal (112)

Vad denna funktion gör:     När funktionen har gjorts tillgänglig av företagsadministratören kan platsinformation skickas till nödcentralen när ett nödsamtal rings (till exempel 112 i Sverige). Företagsadministratören kan begränsa funktionen för nödsamtal till användarens arbetsplats, så vi rekommenderar att du frågar administratören i vilken omfattning nödsamtalsfunktionen är tillgänglig. När funktionen är aktiverad är den platsinformation som skickas till nödtjänstpersonalen den plats som företagsadministratören har tilldelat till din plats (till exempel kontorsnummer) och angett i platsdatabasen eller, om en sådan plats inte är tillgänglig, den plats som du kan ha angett manuellt i fältet Plats. Om du behöver ringa nödsamtal samtidigt som Lync används via en trådlös internetanslutning medan du fortfarande är på din arbetsplats, är den platsinformation som skickas till nödtjänstpersonalen endast en ungefärlig plats eftersom det är platsen för den specifika trådlösa slutpunkt som din dator kommunicerar med. Platsinformationen för den trådlösa slutpunkten har dessutom angetts manuellt av företagsadministratören, vilket betyder att den platsinformation som skickas till nödtjänstpersonalen kanske inte är din egentliga placering. För att den här funktionen ska fungera optimalt krävs en routningstjänst från en certifierad lösningsleverantör. Tjänsten är tillgänglig endast i USA.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas:     Platsinformationen som inhämtas i Lync bestäms av den automatiska platsinformation som anges av platsinformationsservern eller av den platsinformation som du angett manuellt i fältet Plats. Den här informationen lagras i datorns minne och när ett nödsamtal rings skickas den här platsinformationen med samtalet för att dirigera det till rätt nödtjänstcentral och ange din ungefärliga position. Din platsinformation kan även skickas med hjälp av ett snabbmeddelande till en lokal säkerhetscentral. Vid nödsamtal innehåller samtalsinformationen din platsinformation. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information:    Platsinformation används för att dirigera samtalet till rätt nödtjänstcentral. Den här informationen kan även skickas till företagets säkerhetscentral som ett meddelande med uppringarens plats och information om återuppringning.

Inställning/hantering:    Den här funktionen är av som standard. Företagsadministratören aktiverar funktionen. Fråga företagsadministratören om funktionen är tillgänglig. Du kan inte själv kontrollera huruvida platsinformationen hämtas automatiskt eller skickas till nödtjänstcentralen när ett nödsamtal rings.

Plats

Så fungerar den här funktionen:     Plats och tidszon beräknas och delas med andra genom närvarofunktionerna. Dessutom kan platsinformationen användas för nödsamtal, som beskrivs i avsnittet Nödsamtal ovan. Om du aktiverar sekretessläget (som nämns i avsnittet Sekretessläge) kommer platsinformationen att delas enligt beskrivningen i avsnittet Sekretessläge.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas:    Data om din geografiska position samlas in med en av två mekanismer: antingen anger du data manuellt eller så skickas platsinformationen till Lync från företagets platsinformationsserver. Dessutom hämtas din tidszon från Windows-operativsystemet på datorn. Platsdata som samlas in består av en beskrivningssträng samt formaterad adressinformation. Beskrivningen är en sträng som hjälper andra att förstå var du befinner dig (till exempel "Hemma" eller "På jobbet"), medan den formaterade adressinformationen är en formell adress (till exempel "Storgatan 123, Storstad"). Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen:     Platsbeskrivningen och tidszonen delas via Lync-närvaron, beroende på hur sekretessinställningarna för din närvaroinformation har konfigurerats. Den här informationen visas i användarens kontaktkort. Observera att den formaterade, eller formella, adressen inte delas i närvaroinformationen.

Inställning/hantering:    Om företagsadministrationen har aktiverat platsdelning och har ställt in att du ska kunna se hela platsanvändargränssnittet får du följande kontroller med hjälp av fältet och menyn för plats högst upp i huvudfönstret i Skype för företag:

 • Ange plats:     Du kan manuellt redigera den textsträng som delas genom närvaroinformationen (platsbeskrivningen).

 • Visa kontakter min plats:     En växlingsknapp för på/av där du styr huruvida platsdata ska delas i närvaroinformationen. Det här påverkar inte delandet av platsen för nödsamtal.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×