Sekretesspolicy för Microsoft Communicator för Mac 2011

Senast uppdaterad: Oktober 2010

Microsoft värnar om din integritet, samtidigt som vi tillhandahåller programvara som ger dig de prestanda, den kraft och den bekvämlighet du vill ha. I den här sekretesspolicyn förklaras många av metoderna för datainsamling och användning i Microsoft Communicator för Mac 2011 (Communicator för Mac). Fokus ligger på funktioner som kommunicerar med Internet och gäller inte för några andra platser, produkter eller tjänsterMicrosoft varken online eller offline.

Communicator för Mac är en integrerad kommunikationsklient som du kan använda för att kommunicera med kontakter utanför ditt företag. Communicator för Mac har utformats för att ge dig tillgång till information som publiceras om andra användare samt för att ge andra användare tillgång till information som publiceras om dig. Det gäller t.ex. status, befattning, telefonnummer och anteckningar. När Communicator för Mac körs kan du även visa status för dina kontakter och skicka snabbmeddelanden och filer direkt från Microsoft Word och Microsoft Outlook.

Insamling och användning av din information

Informationen vi samlar in från dig används av Microsoft och dess kontrollerade dotterbolag och samarbetspartner för att tillhandahålla de funktioner och tjänster du använder eller för att utföra de transaktioner du har begärt eller godkänt. Den kan även användas för att analysera och förbättra produkter och tjänster från Microsoft.

Vi kan skicka viss obligatorisk kommunikation för tjänsten, som välkomstbrev, fakturapåminnelser, information om tekniska problem och säkerhetsmeddelanden. Vissa Microsoft-tjänster skickar regelbundna medlemsbrev som utgör en del av tjänsten. Vi kan ibland komma att be om feedback från dig, bjuda in dig att delta i undersökningar eller skicka kampanjmaterial med information om andra produkter eller tjänster från Microsoft och dess partner.

Vid sidan av det som beskrivs i denna policy kommer personlig information som du uppger inte att spridas till tredje part utan ditt tillstånd. Ibland anlitar vi andra företag för att tillhandahålla begränsade tjänster å våra vägnar, till exempel för att paketera, sända ut och leverera inköp och annan korrespondens, svara på kundfrågor om produkter eller tjänster, administrera evenemangsregistreringar eller utföra statistiska analyser av våra tjänster. Vi tillhandahåller endast den information som dessa företag behöver för att driva tjänsten och de får inte använda informationen i andra syften.

Microsoft kan skaffa åtkomst till eller lämna ut information om dig, inklusive innehållet i din kommunikation, för att kunna: (a) efterleva lagen eller fullgöra lagenliga begäranden eller rättsliga processer; (b) skydda rättigheter eller egendom som tillhör Microsoft eller våra kunder, inklusive tillämpandet av våra avtal eller principer som styr hur du använder tjänsterna; eller (c) agera i god tro om att sådan åtkomst eller sådant utlämnande krävs för att skydda den personliga säkerheten för anställda och kunder hos Microsoft eller för allmänheten. Vi kan också komma att lämna ut personlig information som en del av en affärstransaktion, t.ex.en sammanslagning eller en försäljning av tillgångar.

Information som samlas in av eller skickas till Microsoft av Communicator för Mac kan lagras och behandlas i USA eller i något annat land där Microsoft eller våra samarbetspartner, dotterbolag eller tjänstleverantörer har lokaler. Microsoft rättar sig efter "the safe harbour framework" som framställts av U.S. Department of Commerce avseende insamling, användning och bevarande av data från Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

Insamling och användning av information om datorn

När du använder programvara med Internetaktiverade funktioner, skickas information om datorn ("standardinformation om datorn") till de webbplatser du besöker och de onlinetjänster du använder. Microsoft använder standardinformation om datorn för att tillhandahålla Internetaktiverade tjänster, förbättra våra produkter och tjänster samt för statistisk analys. Standardinformation om datorn omfattar vanligtvis information som din IP-adress, din operativsystemversion, din webbläsarversion samt dina nationella inställningar och språkinställningar. I vissa fall kan standardinformation om datorn även omfatta maskinvaru-ID, vilket anger enhetstillverkare, enhetsnamn och version. Om en viss funktion eller tjänst skickar information till Microsoft, skickas även standardinformation om datorn.

Sekretessinformationen för varje funktion, programvara eller tjänst i Communicator för Mac som anges i den här sekretesspolicyn beskriver vilken ytterligare information som samlas in och hur den används.

Informationssäkerhet

Microsoft arbetar hårt för att skydda din information. Vi använder flera olika säkerhetstekniker och -processer som hjälper till att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Den information du delger oss lagras till exempel på servrar med begränsad åtkomst som är placerade i kontrollerade lokaler.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kommer då och då att uppdatera denna sekretesspolicy för att avspegla ändringar av våra produkter och tjänster samt i enlighet med kundfeedback. När vi genomför ändringar ändras datumet för senaste uppdatering högst upp i policyn. Vi uppmuntrar dig att regelbundet läsa igenom denna policy så att du alltid känner till hur Microsoft skyddar din information.

För mer information

Microsoft tar gärna emot kommentarer om den här sekretesspolicyn. Om du har frågor om denna policy eller anser att vi inte har följt den, ska du kontakta oss via vårt Webbformulär.

Du kan även kontakta oss via post på:

MicrosoftSekretess
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Specifika funktioner

Resten av det här dokument behandlar specifika funktioner i Communicator för Mac:

Ljud- och videosamtal

Vad den här funktionen gör:    Communicator för Mac är ett nätverksprogram som kommunicerar med Office Kommunikationsserver (OCS) och upprättar anslutningar mellan användare.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs:     Vid ljud- och videosamtal används användar-ID, IP-adresser och kontaktnamn för att upprätta direktanslutningar mellan en användare och andra kontakter. Under ljud- och videosamtal överförs ljud och bilder (video) från en användare till en annan. Ljud- och videosamtal kan även användas för att överföra filer från en användare till en annan.

Användning av informationen:     Användar-ID, IP-adresser och kontaktnamn samlas inte in eller lagras och visas inte heller för användarna. De exponeras däremot i nätverket.

Användarkontroll:     Ljud- och videosamtal sker alltid i samförstånd. En användare bjuder in en annan till ett samtal. Den andra användaren måste uttryckligen acceptera inbjudan innan ett ljud- eller videosamtal kan inledas. När samtalet inleds öppnas ett fönster där information om ljudsamtalet visas eller video spelas upp. Det finns både synliga och hörbara tecken på att ett ljud- eller videosamtal pågår. Filöverföringar utförs också med hjälp av inbjudningar. Avsändaren bjuder in mottagaren att ta emot en fil. Mottagaren måste acceptera filöverföringen innan den utförs.

Företagsadministratörer kan inaktivera funktioner för ljud- och videosamtal eller filöverföring.

Bonjour

Vad den här funktionen gör:     Med Bonjour kan du visa information om andra Communicator för Mac-användare som befinner sig i samma undernät som du och i närheten av dig.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs:      När du aktiverar Bonjour kan andra Communicator för Mac-användare i samma undernät som har aktiverat Bonjour se din närvarostatus (dvs. huruvida du är online eller offline för närvarande) och din kontaktinformation.

Användning av informationen:     Med den här funktionen kan du enkelt hitta Mac-kontakter som är online och i närheten av dig i nätverket och som har valt att tillåta att lokala Bonjour-användare visar information om dem. Du kan skicka och ta emot meddelanden med Bonjour-användare precis som med andra kontakter.

Användarkontroll:     Bonjour är inaktiverat som standard. Du kan när som helst ändra Bonjour-inställningarna genom att klicka på InställningarCommunicator-menyn och sedan på fliken Sekretess.

Konversationshistorik

Vad den här funktionen gör:     Med Konversationshistorik kan du lagra innehållet i snabbmeddelandekonversationer i mappen Användare/användarnamn/Dokument/Microsoft användardata/Microsoft Communicator History.

Information som samlas in, bearbetas eller sänds:     Med den här funktionen kan du lagra innehållet från dina snabbmeddelandekonversationer. Informationen lagras i datorn och skickas inte till Microsoft.

Användning av informationen:     Du kan lagra innehållet från dina snabbmeddelandekonversationer så att du kan granska det vid ett senare tillfälle.

Användarkontroll:      Inställningen Spara konversationer har angetts så att du tillfrågas om du vill spara konversationen när du stänger konversationsfönstret. Communicator för Mac visar ett meddelande i slutet av varje konversation med en fråga om du vill spara konversationen. Du kan när som helst inaktivera det här meddelandet genom att klicka på InställningarCommunicator-menyn och sedan på fliken Historik.

Viktig information:     Om du aktiverar alternativet Spara konversationer ska du informera dina kontakter om att deras snabbmeddelandekonversationer kommer att sparas.

Skrivbordsdelning

Vad den här funktionen gör:     Med Skrivbordsdelning kan du dela en vy över din datorskärm med andra deltagare i en Communicator för Mac-konversation.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs:     Om du aktiverar Skrivbordsdelning kan alla konversationsdeltagare se allting på din datorskärm. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen:     Du kan använda Skrivbordsdelning för att samarbeta med konversationsdeltagare.

Användarkontroll:     Användarna kan välja att acceptera eller avvisa en inbjudan till skrivbordsdelning.

Så här aktiverar du Skrivbordsdelning i en ny Communicator för Mac-konversation:

  • Klicka på Dela skrivbord i kontaktlistan och klicka på namnet på kontakten.

Så här delar du skrivbordet med någon som du konverserar med:

  • Klicka på Dela skrivbord i konversationsfönstret.

Ett meddelande med en inbjudan till skrivbordsdelning visas i deltagarens konversationsfönster. Deltagaren klickar på Acceptera om han eller hon vill delta i delningssessionen eller på Neka för att avvisa inbjudan.

Så här slutar du dela skrivbordet:

  • Klicka på Avsluta delning.

Viktig information:     Öppna dokument eller bilder på skrivbordet som skyddas med Digital Rights Management-programvara kan visas för andra som du delar skrivbordet med i en Communicator för Mac-konversation.

Loggning

Vad den här funktionen gör:     Med loggning kan du spara information om dina privata Communicator-sessioner i /Användare/användarnamn/Bibliotek/Logs. Informationen är avsedd för felsökning av problem med Communicator som kan uppstå.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs:     Om du väljer att aktivera klientloggning loggas information som kontakter, närvarouppdateringar och alla snabbmeddelandekonversationer på datorn.

Användning av informationen:     Loggning kan användas för att felsöka problem med Communicator för Mac. Loggarna skickas inte till Microsoft, men du kan välja att skicka dem till Microsoft manuellt.

Val/kontroll:     Loggning är inaktiverat som standard. Du kan när som helst ändra loggningsinställningarna genom att klicka på InställningarCommunicator-menyn och sedan på fliken Allmänt.

Microsoft AutoUpdate för Mac

Vad den här funktionen gör:    Microsoft AutoUpdate för Mac (AutoUpdate) samlar in grundläggande information från datorn om installerade Microsoft-program för att identifiera vilka uppdateringar som finns tillgängliga och för att förbättra uppdateringstjänsten.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs:     Information om vilken information som samlas in och hur den används finns i Sekretesspolicy för Microsoft AutoUpdate för Mac.

Närvaro- och kontaktinformation

Vad den här funktionen gör:     När du loggar in i Communicator för Mac delar den här funktionen information som e-postadress, telefonnummer och befattning med de kontakter med vilka du kan skicka och ta emot snabbmeddelanden. Med den här funktionen visas även liknande information om de kontakterna för dig.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas:     Du ansluter till Communicator för Mac-kontot med e-postadressen för inloggning och ett lösenord.

Användning av informationen:     När du kommunicerar med andra användare som använder Communicator för Mac eller lägger till dem i kontaktlistan delas viss information med de användarna. Den här informationen kan omfatta e-postadress, visningsnamn, närvarostatus (dvs. huruvida du är online eller offline för närvarande), personlig anteckning, telefonnummer, befattning och IP-adress (när peer to peer-kommunikation används). Företagsadministratörerna bestämmer vilken information som är tillgänglig.

Användarkontroll:     Företagsadministratörerna väljer vilken information som publiceras i profilen.

Viktig information:    Communicator för Mac stöder kryptering om servern har konfigurerats för att kryptera informationen.

Global närvaroinformation

Vad den här funktionen gör:     Med den här funktionen visas närvaroinformation för alla i Office Kommunikationsserver-organisationen (OCS) så att du snabbt kan börja kommunicera med dina kontakter.

Den här funktionen tillhandahåller användbar och snabb närvaroinformation om kontakter från strategiska platser i Microsoft Office för Mac 2011-programmen. Om du t.ex. arbetar med samtidig redigering kan du se de övriga författarna och tack vare den integrerade närvaroinformationen ta reda på om en person är tillgänglig för uppföljning via e-post, snabbmeddelanden, ljudsamtal eller ett möte.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs:     Med den här funktionen hämtas befintlig information om andra användare som är tillgänglig från Exchange-servrar och synliggörs i Microsoft Office för Mac 2011-programmen. Ingen information samlas in eller lagras av den här funktionen. Den faktiska informationen lagras av Outlook (lokal adressbok eller offlineadressbok) eller Office Kommunikationsserver (OCS). Med Outlook får du åtkomst till information om användare från Exchange-servern som omfattar namn, befattning, e-postadress, kalenderinformation, foto och telefonnummer. En närvarostatus (ledig, upptagen osv.) och ett användardefinierat statusmeddelande (om det finns något) läggs till av Communicator för Mac.

Användning av informationen:     Den här informationen används av Global närvaroinformation för att skapa ett "närvarokort" för varje användare. Realtidsnärvaron kan visas i Outlook, Word och PowerPoint. Närvarokortet innehåller knappar för vanliga åtgärder i Outlook och Communicator för Mac, som att skapa ett nytt e-postmeddelande eller möte, eller påbörja ett snabbmeddelande eller samtal. Med den här funktionen flyttas data endast mellan program på samma dator. Data flyttas inte mellan datorer eller nätverk.

Användarkontroll:     Du kan välja att inte logga in i Communicator för Mac om du inte vill dela med dig av närvaroinformation eller bli kontaktad via snabbmeddelanden, ljud- eller videosamtal. Du kan också välja att inte dela din kalenderstatus via Communicator för Mac genom att göra följande:

  1. Klicka på InställningarCommunicator-menyn och sedan på Konto.

  2. Avmarkera alternativet Visa min frånvaroinformation för mina kontakter eller alternativet Uppdatera min närvaro baserat på min Exchange-kalenderinformation under Systemkalender.

Om OCS har implementerats i en organisation visas närvaroinformation via Communicator för Mac och via Microsoft Office för Mac 2011-programmen.

Viktig information:     Om du vill visa närvaroinformation om andra användare i realtid måste du vara inloggad i Communicator för Mac.

Utökat VoIP

Vad den här funktionen gör:     Syftet med den här funktionen är att förse Communicator för Mac-användare med nya funktioner som gör det möjligt att använda Communicator för Mac som en telefon. Med funktionen blir det möjligt att ringa och ta emot telefonsamtal och kontaktlistan med telefonnummer som är tillgänglig från Office Kommunikationsserver (OCS) visas om den har definierats på närvarokortet av företagsadministratörerna.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs:     Alla som använder Communicator för Mac-klienten kan komma åt den kontaktdatabas som definieras av företagsadministratörerna.

Användning av informationen:     Företagsadministratörerna gör databasen med kontakternas telefonnummer synlig för att du enklare ska kunna ringa telefonsamtal med Communicator för Mac.

Användarkontroll:    Du kan välja att använda Communicator för Mac för att ringa och ta emot telefonsamtal.

Funktionen Utökat VoIP är inaktiverad som standard. Om den här funktionen ska göras tillgänglig måste varje klient aktiveras på servern. Företagsadministratörerna kan välja att inte aktivera funktionen Utökat VoIP.

Viktig information:     Om du vill komma åt databasen med kontakternas telefonnummer måste du ange användarnamn och lösenord och logga in i Communicator för Mac för att autentisera klienten på servern.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×