Sekretessnivåer (Power Query)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Power Query kallas Hämta och transformera in Excel 2016. Informationen här gäller båda. Mer information finns i Hämta och transformera i Excel 2016.

Jag vill

Konfigurera sekretessnivå

Konfigurera Snabbkombinera

I Power Query sekretessnivåer anger en avgränsningsnivå som definierar i vilken grad en datakälla är isolerad från andra datakällor. Även om en restriktivt isoleringsnivå blockerar information från bytts mellan datakällor, kan det minska funktioner och påverkar prestanda.

Snabbkombinera-inställningen anger om Power Query använder Sekretessnivå inställningarna när du kombinerar data. Dialogrutan Sekretessnivåer ger ett detaljerat meddelande om följderna av att välja datakällans sekretessnivåer. Detta omfattar en länk till Power Query-onlinehjälp om Sekretessnivåer och Snabbkombinera.

Sekretessnivåer

Varning!:  En datakälla som innehåller mycket känslig eller konfidentiell information bör konfigureras som Privat.

Konfigurera sekretessnivå

Med sekretessnivåinställningarna kan du ange den avgränsningsnivå som definierar i vilken grad en datakälla måste isoleras från andra datakällor.

Inställning

Beskrivning

Exempel på datakällor

Privat datakälla

En privat datakälla innehåller känslig eller konfidentiell information och visning av datakällan kan vara begränsat till auktoriserade användare. En privat datakälla är helt isolerad från övriga datakällor.

Facebook-uppgifter, en textfil som innehåller aktieutdelningar eller en arbetsbok som innehåller information om utvecklingssamtal.

Organisatorisk datakälla

En organisatorisk datakälla begränsar visningen av en datakälla för en tillförlitlig grupp personer. En organisatorisk datakälla är isolerad från alla offentliga datakällor, men är synlig för andra organisatoriska datakällor.

Ett Microsoft Word-dokument på en SharePoint-webbplats i ett intranät som en betrodd grupp har behörighet till.

Offentlig datakälla

En offentlig datakälla ger alla personer möjlighet att visa data som finns i datakällan. Endast filer, internetdatakällor eller arbetsboksdata kan markeras som Offentlig.

Kostnadsfria data från Microsoft Azure Marketplace, data från en Wikipedia-sida, eller en lokal fil som innehåller data som kopierats från en offentlig webbsida

Konfigurera sekretessnivåinställningar

  1. När du uppmanas att göra med dialogrutan Välj sekretess nivå för datakällor klickar du på offentlig, Organizational eller privat beroende på typ av specifika datakällan. Mer information finns i hur du konfigurerar sekretessnivå.

  2. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Konfigurera Snabbkombinera

Snabbkombinera är en arbetsboksinställning som är inställd att kombinera data enligt inställningarna sekretessnivån för varje källa som standard, vilket innebär att Snabbkombinera inte är aktiverad.

Inställning

Beskrivning

Kombinera data enligt inställningarna sekretessnivån för varje källa (vidare, och standardinställningen)

Sekretessnivåinställningar används för att fastställa nivån av isolering mellan datakällor när du kombinerar data.

Ignorera sekretessnivåer och förbättra prestanda (inaktiverat)

Sekretessnivåer används inte när du kombinerar data, däremot kan prestanda och funktionalitet som avser informationen förbättras.

Säkerhetsmeddelande: Aktivera Snabbkombinera genom att välja Ignorera sekretessnivåer och förbättra prestanda i dialogrutan Inställningar för arbetsboken kan exponera känslig eller konfidentiell information till en obehörig person. Aktivera inte Snabbkombinera om du inte är säker på att datakällan inte innehåller känslig eller konfidentiell information.

Konfigurera Snabbkombinera

  1. Markera i Excel 2016 Ny fråga > frågealternativData-menyfliken vill visa dialogrutan Frågealternativ. Välja Alternativ i menyfliken Power Query i tidigare versioner av Excel. Eller välj i FrågeredigerarenArkiv > Alternativ och inställningar > frågealternativ vill visa dialogrutan Frågealternativ. Välj Sekretess i den vänstra fönsterrutan i dialogrutan Frågealternativ.

    1. Kombinera data enligt inställningarna sekretessnivån för varje källa är alternativet kombineras data beroende på inställningarna för Sekretessnivåer. Sammanfoga data över sekretess isolering zoner resulterar i vissa data lagringen.

    2. När Ignorera sekretessnivåer och förbättra prestanda är markerad kan kombineras data ignorerar din Sekretessnivåer som kan exponera känslig eller konfidentiell information till en obehörig användare. Inställningen kan det ge bättre prestanda och funktionalitet.

      Säkerhetsmeddelande: Markera Ignorera sekretessnivåer och förbättra prestanda kan det ge bättre prestanda. Power Query kan inte dock säkerställa sekretess av data som slås samman till arbetsboken.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×