Se till att kontroller sträcks ut, ändrar storlek eller flyttas när du ändrar storlek på ett formulär

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Som standard är kontrollerna i ett formulär fästa i det övre vänstra hörnet av formuläret och deras storlek ändras inte när du ändrar storlek på formuläret. Om du vill ändra detta kan du använda kommandot Fästpunkt. Du kan till exempel konfigurera en textruta så att den dras ut nedåt och till höger när formuläret blir större. På så vis ser du mer text i kontrollen.

I den här artikeln

Fästa en kontroll

Saker att tänka på när du använder kontrollayouter

Fästa en kontroll

 1. Högerklicka på det formulär som du vill ändra i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy.

 2. I formuläret klickar du på den kontroll som du vill fästa.

 3. Klicka på Fästpunkt i gruppen Storlek på fliken Ordna Bild av knapp .

 4. Klicka på det alternativ du vill använda.

  Alternativ för fästpunkter

  Alternativ för fästpunkter

  Kontrollens beteende när du ändrar storlek på formuläret

  Vänster överkant (standard)

  Kontrollen är fäst i det övre vänstra hörnet av formuläret och ändrar inte storlek.

  Utdragen nedåt

  Kontrollen är fäst till det övre vänstra hörnet av formuläret och dras ut nedåt för att fylla det tillgängliga utrymmet.

  Vänster nederkant

  Kontrollen är fäst i det nedre vänstra hörnet av formuläret och ändrar inte storlek.

  Utdragen överkant

  Kontrollen är fäst i det övre vänstra hörnet av formuläret och dras ut vågrätt för att fylla det tillgängliga utrymmet.

  Utdragen nedåt och tvärs över

  Kontrollen är fäst i det övre vänstra hörnet av formuläret och dras ut nedåt och tvärs över för att fylla det tillgängliga utrymmet.

  Utdragen nederkant

  Kontrollen är fäst i det nedre vänstra hörnet av formuläret och dras ut vågrätt för att fylla det tillgängliga utrymmet.

  Höger överkant

  Kontrollen är fäst i det övre högra hörnet av formuläret och ändrar inte storlek.

  Utdragen nedåt och åt höger

  Kontrollen är fäst i det övre högra hörnet av formuläret och dras ut lodrätt för att fylla det tillgängliga utrymmet.

  Höger nederkant

  Kontrollen är fäst i det nedre högre hörnet av formuläret och ändrar inte storlek.

  Obs!: 

  • Om egenskapen Orientering i formuläret är inställd till Höger till vänster, är standardalternativet för fästpunkter med kommandot ”Utdragen tvärs över” till höger i formuläret i stället för till vänster.

  • Om du anger ett av ”utdragen”-alternativen för en kontroll blir kontrollen aldrig mindre än den storlek som anges i egenskaperna Bredd och Höjd för kontrollen.

Tips: Om du vill att en kontroll inte ska dras ut, krympa eller flyttas när du ändrar storlek på ett formulär återställer du standardvärdet för fästpunkter för kontrollen, Vänster överkant.

Fästa en kommandoknapp

 • Om du har konfigurerat Access så att objekt visas som överlappande fönster i stället för dokumentflikar är det fästpunktsalternativ som du väljer synligt när du ändrar storlek på formulärfönstret (eller när du ändrar storlek på Access-fönstret om formuläret är maximerat). Om du har angett att databasen ska visa objekt som dokumentflikar (standardinställningen) är fästpunktsalternativet som du väljer endast synligt när du ändrar storlek på Access-fönstret.

  Hur anger jag alternativ för dokumentfönster?

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

  2. Klicka på Aktuell databas.

  3. Under Alternativ för dokumentfönster under Programalternativ väljer du Överlappande fönster eller Flikdokument.

Tips: Kontrollera att formuläret är så stort att det finns så mycket tomt utrymme i designrutnätet nedanför och till höger om kontrollerna som behövs som minimum i designvyn. På så sätt ser du till att kontrollerna kan fästa och dras ut nedåt och till höger i formulärfönstret. Ange även bredd och höjd för varje kontroll till den minsta storleken som du skulle använda i vanliga fall.

Ställa in kontrollstorlekar och marginaler i ett formulär

1. Textrutan Beskrivning har ställts in till att vara utdragen nedåt och tvärs över och har angetts till den minsta användbara storleken.

2. Formulärrutnätet har minskats i storlek nedåt så att endast en liten mängd tomt utrymme finns kvar.

Obs!: Du kan behöva flytta eller ändra storlek på andra kontroller i formuläret (särskilt objekt i formulärets sidhuvud eller sidfot) innan du kan ändra storlek på formulärrutnätet.

Överst på sidan

Saker att tänka på när du använder kontrollayouter

En kontrollayout är ett tabelliknande rutnät som gör att du kan justera flera kontroller mot varandra i ett formulär. Kontrollayouter är praktiska eftersom du snabbt kan justera och placera ut grupper med kontroller samtidigt, utan att först behöva markera var och en av kontrollerna. När du skapar ett formulär med hjälp av något av snabbverktygen i gruppen Formulär på fliken Skapa visas fält i kontrollayouter som standard i Access.

Det finns två varianter av kontrollayouter: staplade och i tabellformat. I formulär med ett objekt (sådana där egenskapen Standardvy har angetts till Enstaka formulär) används staplade kontrollayouter som standard i Access. I en staplad layout innebär fästpunktsfunktionen att kontroller flyttas och dras ut lodrätt och vågrätt.

I formulär med flera objekt (sådana där egenskapen Standardvy har angetts till Kontinuerligt formulär används kontrollayouter i tabellformat som standard i Access. I en tabellayout innebär fästpunktsfunktionen att kontroller flyttas och dras ut lodrätt. Till exempel innebär fästpunktsalternativet Utdragen nedåt och tvärs över att kontrollen endast dras ut tvärs över, inte nedåt.

Du kan endast ange fästpunkten för en kontroll i varje kontrollayout. Fästpunkter för de andra kontrollerna i kontrollayouten anges automatiskt, enligt tabellen nedan:

Alternativ för fästpunkter

Automatiska inställningar för andra kontroller i s amma kontrollayout

Staplad layout

Tabellayout

Vänster överkant (standard)

Alla kontroller anges till Vänster överkant.

Alla kontroller anges till Vänster överkant.

Utdragen nedåt

Kontroller ovanför anges till Vänster överkant. Kontroller nedanför anges till Vänster nederkant.

Alla andra kontroller anges till Utdragen nedåt.

Vänster nederkant

Alla andra kontroller anges till Vänster nederkant.

Alla andra kontroller anges till Vänster nederkant.

Utdragen överkant

Alla andra kontroller anges till Utdragen överkant.

Kontroller till vänster anges till Vänster överkant. Kontroller till höger anges till Höger överkant.

Utdragen nedåt och tvärs över

Kontroller ovanför anges till Utdragen överkant. Kontroller nedanför anges till Utdragen nederkant.

Kontroller till vänster anges till Utdragen nedåt. Kontroller till höger anges till Utdragen nedåt och åt höger.

Utdragen nederkant

Alla andra kontroller anges till Utdragen nederkant.

Kontroller till vänster anges till Vänster nederkant. Kontroller till höger anges till Höger nederkant.

Höger överkant

Alla andra kontroller anges till Höger överkant.

Alla andra kontroller anges till Höger överkant.

Utdragen nedåt och åt höger

Kontroller ovanför anges till Höger överkant. Kontroller nedanför anges till Höger nederkant.

Alla andra kontroller anges till Utdragen nedåt och åt höger.

Höger nederkant

Alla andra kontroller anges till Höger nederkant.

Alla andra kontroller anges till Höger nederkant.

Obs!: Beroende på formulärets design kan du behöva ta bort en kontroll från en kontrollayout för att det fästpunktsalternativ som du vill använda ska fungera. Om du vill ta bort en kontroll från en kontrollayout markerar du de kontroller som du vill ta bort från layouten medan rapporten är öppen i designvyn och klickar sedan på Ta bort i gruppen Kontrollayout på fliken Ordna.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×