Schemalagt slut (aktivitetsfält)

I fältet Schemalagt slut anges det datum då arbetet med en aktivitet planeras vara slutfört enligt vad som beräknats i Microsoft Project baserat på startdatum, varaktighet, samband, kalendrar och andra schemaläggningsfaktorer. För en manuellt schemalagd aktivitet är detta det slutdatum som rekommenderas i Project och fältet är skrivskyddat. För en manuellt schemalagd aktivitetautomatiskt schemalagd aktivitet är datumet i Schemalagt slut samma som datumet i fältet Slut.

Datatyp    datumfält

Typ av post    beräknat eller angivet fält

Beräkning    I Project beräknas fältet Schemalagt slut baserat på det schemalagda startdatumet, aktivitetens varaktighet, aktivitetssamband, villkor, projektets kalender och eventuella aktivitetskalendrar. Om resurser har tilldelats beaktas också resurskalendern och tilldelningsenheter.

Om du anger ett verkligt slutdatum som inte är detsamma som det schemalagda slutdatumet, ändras datumet i Schemalagt slut så att det stämmer överens med datumet i fältet Verkligt slut.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Schemalagt slut i en aktivitetslista när du vill granska schemalagda slutdatum som beräknats i Project för alla aktiviteter, oavsett om de schemalagts automatiskt eller manuellt.

Exempel    Du vill filtera fram alla slutdatum som enligt schemat infaller efter april. Du lägger till datumet i Schemalagt slut i tabellavsnittet i Gantt-schemat och filtrerar sedan fältet så att endast aktiviteter med ett schemalagt slutdatum som infaller efter 30 april visas.

Kommentarer    Om du anger ett schemalagt slutdatum för en automatiskt schemalagd aktivitet tilldelas aktiviteten villkor Avsluta tidigast och det angivna slutdatumet används som villkorsdatum. Om du har ställt in Project till att schemalägga från slutdatumet, och anger ett slutdatum, tilldelas aktiviteten villkoret Avsluta senast i Project.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×