Schemalagt slut (aktivitetsfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fältet Schemalagt slut anger det datum då arbetet med en aktivitet har planerats ska vara slutförd enligt vad som beräknats i Microsoft Project som baseras på startdatumet, varaktighet, samband, kalendrar och andra schemaläggningsfaktorer. För manuellt schemalagd aktivitet är slutdatumet rekommenderas av Project och är ett skrivskyddat fält. För en automatiskt schemalagd aktivitet är schemalagt slutdatum detsamma som datumet i fältet slut.

Datatyp    Datum

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beräkning    I Project beräknas fältet Schemalagt slut baserat på det planerade startdatumet, aktivitetens varaktighet, aktivitetssamband, villkor, projektkalendern och eventuella aktivitetskalendrar. Om resurser tilldelas anser Project också resursen kalender och tilldelningsenheterna.

Om du anger ett verkligt slutdatum som skiljer sig från det schemalagda slutdatumet, Project ändras det schemalagda slutdatum för överensstämmelse med datumet i fältet Verkligt slut.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Schemalagt slut i en aktivitetslista om du vill granska schemalagda slutdatum som beräknats i Project för alla uppgifter om automatiskt eller manuellt schemalagd.

Exempel    Du vill filtrera fram alla slutdatum schemalagd efter April. Du lägger till schemalagda slutdatum i tabelldelen i Gantt-schemat visa och sedan filter på fältet för att visa dessa aktiviteter med ett schemalagt slutdatum efter 30 April.

Obs!    Om du anger en schemalagda slutdatumet för en automatiskt schemalagd aktivitet, automatiskt tilldelas ett Avsluta tidigast villkor aktiviteten och använder det angivna slutdatumet som villkorsdatum. Om du har lagt till schemaläggning från slutdatumet projekt, och om du anger ett slutdatum, tilldelas villkoret Avsluta senast till aktiviteten i Project.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×