Schemalagd varaktighet (aktivitetsfält)

I fältet Schemalagd varaktighet visas den totala aktiva arbetstiden för en aktivitet som den har angetts eller beräknats i Microsoft Project baserat på startdatum, slutdatum, kalendrar och andra schemaläggningsfaktorer. Schemalagd varaktighet är oftast arbetstiden från att en aktivitet börjar till att den slutar, där tid som lagts på delade aktiviteter eller ledig tid har räknats bort. För en manuellt schemalagd aktivitet är detta den varaktighet som rekommenderas i Project och fältet är skrivskyddat. För en manuellt schemalagd aktivitetautomatiskt schemalagd aktivitet är intervallet för Schemalagd varaktighet samma som intervallet i fältet Varaktighet.

Datatyp    varaktighetsfält

Typ av post    beräknat eller angivet fält

Beräkning    Om varaktigheten inte anges i fältet Varaktighet för en antingen manuellt schemalagd eller automatiskt schemalagd aktivitet beräknas den schemalagda varaktigheten för en aktivitet i Project genom att den aktiva arbetstiden mellan schemalagd start och schemalagt slut räknas och värdet anges i fältet Schemalagd varaktighet. Om det inte finns något start- eller slutdatum uppskattas varaktigheten till en dag.

Du kan skriva eller välja ett värde i fältet Schemalagd varaktighet för en automatiskt schemalagd varaktighet, vilket gör att fältet Varaktighet uppdateras. För manuellt schemalagda aktiviteter är fältet Schemalagd varaktighet skrivskyddat.

Rekommenderad användning    Använd fältet Schemalagd varaktighet när du vill granska projektberäkningar för manuellt schemalagda aktiviteter. Tidsintervallet som visas i Gantt-platshållarfälten i ljusare färger för manuellt schemalagda aktiviteter avspeglar också den schemalagda varaktigheten.

Exempel    Chris ska enligt schemat arbeta med den manuellt schemalagda aktiviteten "Skriv förslag" på onsdag, torsdag och fredag. Jamie ska enligt schemat arbeta med aktiviteten "Skriv förslag" på onsdag och torsdag. Sean ska enligt schemat arbeta med aktiviteten "Skriv förslag" nästa måndag och tisdag. Du vill vara säker på att varaktigheten du har angett stämmer. Du lägger till fältet Schemalagd varaktighet i tabellavsnittet i Gantt-schemat och det visar att arbetsintervallet för aktiviteten "Skriv förslag", och därmed den schemalagda varaktigheten, är fem dagar (onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag).

Kommentarer    Som standard är varaktigheten för nya aktiviteter 1 dag (1d?). Frågetecknet indikerar att varaktigheten är en uppskattning. Lägg till ett frågetecken efter alla uppskattade varaktigheter. Ta bort frågetecknet om du vill ange en fastställd varaktighet. Du kan filtrera och sortera efter uppskattade varaktigheter.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×