Schemalagd start (aktivitetsfält)

Fältet Schemalagd start anger det datum då arbetet med en aktivitet är planerat att starta enligt vad som beräknats i Microsoft Project, baserat på samband, villkor, kalendrar och andra schemaläggningsfaktorer. För en manuellt schemalagd aktivitet är detta det startdatum som rekommenderas i Project och fältet är skrivskyddat. För en manuellt schemalagd aktivitetautomatiskt schemalagd aktivitet är datumet i Schemalagd start samma som datumet i fältet Start.

Datatyp    datumfält

Typ av post    beräknat eller angivet fält

Beräkning    I Project beräknas fältet Schemalagd start baserat på aktivitetssamband, villkor, projektets kalender och eventuella aktivitetskalendrar. Om resurser har tilldelats beaktas också resurskalendern och tilldelningsenheter.

Om du anger ett verkligt startdatum som inte är detsamma som det schemalagda startdatumet, ändras datumet i Schemalagd start så att det stämmer överens med datumet i fältet Verklig start.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Schemalagd start i en aktivitetslista när du vill granska schemalagda startdatum som beräknats i Project för alla aktiviteter, oavsett om de schemalagts automatiskt eller manuellt.

Exempel    Du vill filtera fram alla startdatum som enligt schemat infaller efter april. Du lägger till datumet i Schemalagd start i tabellavsnittet i Gantt-schemat och filtrerar sedan fältet så att endast aktiviteter med ett schemalagt startdatum som infaller efter 30 april visas.

Kommentarer    Om du anger ett schemalagt startdatum för en automatiskt schemalagd aktivitet tilldelas aktiviteten villkor Starta tidigast och det angivna startdatumet används som villkorsdatum. Om du har ställt in Project till att schemalägga från startdatumet, och anger ett startdatum, tilldelas aktiviteten villkoret Starta senast i Project.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×