Schemalägga start- och slutdatum för en publicerad sida

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har skapat en sida måste du publicerat den innan webbplatsen läsare kan se den. Du kan ange det datum då en publicerad sida blir tillgänglig och du kan också ange när en publicerad sida skulle bli otillgängligt. När du ska schemalägga publikation på en sida måste du godkänna behörigheter för listan eller biblioteket som innehåller önskad sida.

I den här artikeln

Översikt över schemaläggning av sidor

Schemalägg startdatum och slutdatum för en publicerad sida

Översikt över schemaläggning av sidor

Samband mellan olika funktioner     Möjligheten att schemalägga publiceringen av en sida ingår i de publiceringsfunktioner som finns i Microsoft Office SharePoint Server 2007. Schemaläggningen av sidor är beroende av versionshanterings- och redigeringsfunktionerna i Office SharePoint Server 2007. För att schemaläggningen ska fungera för ett visst objekt, måste listan eller biblioteket som innehåller objektet ha versionshantering och redigering aktiverat. På en publiceringswebbplats har sidbiblioteket versionshantering och redigering aktiverat som standard och har stöd för schemaläggning av sidor.

Sidan Versionsinställningar     När versionshantering är aktiverad har varje sida en versionsnumret. Versioner kan vara större eller mindre. En huvudversion siffran har x.0 formulär där x är ett positivt heltal, till exempel 2.0. En delversion siffran har i formuläret x.y, där x är ett icke-negativt heltal och y är ett positivt heltal, till exempel, 0,4.

Varje gång som du redigerar en sida, skapas en delversion av sidan. Det nya delversionsnumret ökas på med ett steg om 0.1 från den tidigare versionen av sidan, oavsett om den tidigare versionen är en huvud- eller delversion. Om du till exempel redigerar en sida som har versionsnummer 2.0, får den nya versionen nummer 2.1.

Obs!: En ny delversion skapas oavsett om du redigerar en sidas innehåll eller egenskaper.

När en sida godkänns skapas en ny huvudversion av sidan. Det nya huvudversionsnumret är nästa positiva heltal som är större än sidans tidigare version, oavsett om det är en del- eller huvudversion. Om du till exempel godkänner en sida som har versionsnummer 3.5, får den nya versionen nummer 4.0.

Sidredigering     När redigering är aktiverat måste sidorna skickas för godkännande innan de kan publiceras. Varje sida har en status som anger skedet i redigeringsprocessen. Det finns fem statusvärden, och de kommer i allmänhet i följande ordning:

 1. Utkast     En sida med denna status har skapats men inte skickats för godkännande, eller så har sidan godkänts men inte publicerats och slutdatumet har redan passerat. Alla sidor med denna status är delversioner.

 2. Väntande     En sida med denna status har skapats och skickats för godkännande, men har inte godkänts eller avvisats, eller så har den godkänts med ett publiceringsdatum som ligger i framtiden.

 3. Schemalagd     En sida med denna status har skapats och godkänts, men är schemalagd att publiceras i framtiden. När publiceringsdatumet infaller ändras sidans status till Godkänd.

 4. Godkänd eller Avvisad     En sida med denna status har skapats och godkänts för publicering, har schemalagts för omedelbar publicering eller har ett publiceringsdatum som redan har passerat, och ingen av dem har ett slutdatum eller ett slutdatum som infaller i framtiden. Alla godkända sidor är huvudversioner. En sida med status Avvisad har skapats och skickats för godkännande, men har inte godkänts för publicering. Alla avvisade sidor är delversioner.

Schemaläggning av sidor     När en sida godkänns schemaläggs den för publicering. Godkända sidor publiceras som standard direkt, utan något slutdatum. Vilka standardvärden som gäller kan variera. När du redigerar en sidas innehåll eller egenskaper kan du ändra det schemalagda startdatumet och slutdatumet.

När en sida godkänns för publicering, men startdatumet ligger i framtiden, har sidan statusvärdet Schemalagd. När startdatumet infaller ändras sidans status från Schemalagd till Godkänd. När slutdatumet för en godkänd sida infaller ändras sidans status från Godkänd till Utkast.

Överst på sidan

Schemalägga start- och slutdatum för en publicerad sida

Så här schemalägger du start- och slutdatum för en sida:

 1. Bläddra till den sida du vill schemalägga.

 2. Klicka Visa verktygsfältet SidredigeringWebbplatsåtgärder-menyn om verktygsfältet Sidredigering inte visas.

 3. Klicka på länken med etiketten Publiceringens startdatum i verktygsfältet Sidredigering. Sidan Sidinställningar öppnas.

 4. I området Schemaläggning på sidan Sidinställningar kan du ange följande egenskaper:

  • Startdatum     Om du vill att sidan ska publiceras direkt klickar du på Omedelbart.

   Om du vill schemalägga publiceringen till ett kommande datum klickar du på På följande datum och väljer ett datum genom att klicka på kalenderikonen. Du kan också välja en viss startdag för publiceringen med hjälp av menyerna som finns bredvid kalenderikonen. Om du väljer ett datum utan att ange tid, används midnatt som standard.

  • Slutdatum      Klicka på aldrig om du vill att sidan ska förbli publicerade hög nivå. Om du har avisering för din webbplats kan ange du också ett intervall som sidan kontakt tar emot periodiska påminnelser om du vill titta på sidan för att säkerställa att innehållet är aktuell och lämpliga. Om du vill göra detta väljer du Skicka en innehåll granska begäran e-post till sidan kontakt varje intervall och ange ett intervall. Sidan kontakt får en påminnelse om du vill granska sidan varje gång det angivna intervallet passerar.

   Om du vill att publiceringen ska upphöra vid ett visst datum klickar du på På följande datum och väljer ett datum genom att klicka på kalenderikonen. Du kan också välja en viss slutdag för publiceringen med hjälp av menyerna som finns bredvid kalenderikonen. Om du väljer ett datum utan att ange tid, används midnatt som standard. Om du väljer att publiceringen ska upphöra en viss dag, och du har konfigurerat aviseringar för webbplatsen, kan du också ange ett intervall med vilket sidans kontaktperson ska få en påminnelse om att slutdatumet närmar sig. Detta gör du genom att markera Meddela sidans kontaktperson och ange ett intervall. Kontaktpersonen får en påminnelse med angivet intervall före publiceringens slutdatum.

 5. Klicka på OK längst ned på sidan Sidinställningar när du har schemalagt sidan.

Obs!: Om en sida har publicerats och har ett slutdatum som redan har passerat, kan du inte ändra egenskaperna för sidan såvida du inte ändrar slutdatumet till ett kommande datum. Detta beror på att du skapar en ny delversion när du redigerar sidans egenskaper, och delversioner kan inte publiceras.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×