Schemalägga ett möte med andra

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du har skickat en mötesförfrågan till en eller flera personer. Outlook spårar vilka som accepterar förfrågan och blockerar tid i din kalender för mötet. När du skapar en mötesförfrågan kan du lägga till bifogade filer, ange en plats och använda Schemaläggningsassistenten till att välja den bästa tiden för mötet.

Vad vill du göra?

Schemalägga ett möte

När du schemalägger ett nytt möte kan du ange ett ämne för mötet, Välj deltagare och ange när och var mötet ska äga rum. Svar på mötesförfrågningar visas i Inkorgen.

 1. Gör något av följande i gruppen Ny i huvudfönstret i Outlook:

  • Välj Nya objekt från Inkorgen > möte.

   Välj Nya objekt och sedan Möte i gruppen Ny på fliken Start om du vill schemalägga ett möte.

  • Klicka på Nytt möte i Kalender.

   Kommandot Nytt möte i menyfliksområdet

  Tips: Du kan också använda kortkommandot Ctrl + Skift + Q för att skapa en ny mötesförfrågan.

 2. Lägg till deltagare i rutan till.

  Obs!: Du kan också lägga till, eller ta bort – deltagare när du markerar den Schemaläggningsassistenten i menyfliksområdet.

 3. Du kan berätta för mottagarna vad mötet handlar om i rutan Ämne .

 4. I rutan plats berätta för mottagarna där det här mötet ska hållas. I Outlook 2016 kan du börja skriva namnet på en plats, till exempel fjärde café eller konferens rum 23 och Outlook efter plats matchningar. Välj ett förslag till väljer du den platsen eller fortsätta att skriva om du vill ange en annan plats.

  Tips: Om du använder ett Microsoft Exchange-konto eller Office 365 e-postkonto klickar du på rum om du vill kontrollera tillgänglighet och reservera rum. Mer information finns i använda Schemaläggningsassistenten och hitta rum.

 5. Välj något av följande:

  • Du kan ange en viss start- och sluttid i listorna Starttid och Sluttid. Klicka på mötets start- och sluttid.

  • För en heldagshändelse markerar du kryssrutan Hela dagen, så visas händelsen som en 24-timmarshändelse, från midnatt till midnatt.

  Obs!: Om du vill schemalägga möten baserat på ett alternativt tidszon klickar du på tidszoner på fliken möte i gruppen Alternativ i menyfliksområdet.

 6. I mötesförfrågningens meddelanderuta kan du ange information som du vill dela med mottagarna.

 7. Välj Bifoga filom du vill bifoga en fil till en mötesförfrågan på fliken Infoga och sedan väljer du den fil du vill lägga till.

 8. Klicka på Schemaläggningsassistenten. Exchange-kontots schemaläggningsassistent hjälper dig att hitta den bästa tiden för ditt möte genom att analysera när mottagare och mötesresurser, som rum, är tillgängliga.

  Tips: Om du inte använder ett Exchange-konto klickar du på Schemaläggning.

 9. Välj något av följande:

  • Klicka på Lägg till deltagare och skriv sedan in mottagarnas namn, e-postadresser, eller resursnamn (separeras med semikolon) i rutorna Nödvändig, Valfri eller Resurser.

   Tips: Om du inte använder ett Exchange konto, klickar du på Lägg till andra > Lägg till från adressbok.

  • I rutan Sök skriver du namnet på en inbjudna deltagare, klicka på , Välj ett namn i resultatlistan och klicka sedan på obligatoriskt, valfri eller resurser.

  Meddelanden: 

  • Vertikala linjer representerar start- och sluttider för mötet. Du kan klicka och dra linjerna till en ny start- och sluttid.

  • För Exchange-konton visas i rutnätet ledig/upptagen om deltagarna är tillgängliga eller inte. En grön lodrät linje står för mötets starttid. En röd lodrät linje står för mötets slut.

   Rutnätet ledig/upptagen i Outlook

 10. Om du har ett Exchange-konto kan du i fönstret Hitta rum hitta förslag på de bästa tiderna för ditt möte (när flest deltagare är tillgängliga). Om du vill välja tid klickar du på en föreslagen tid i fönstret Hitta rum i avsnittet Föreslagna tider. Du kan också välja en tid från rutnätet ledig/upptagen i din Kalender.

 11. Om du vill växla tillbaka till din mötesförfrågan efter att dina deltagare har lagts klickar du på Avtalad tid i menyfliksområdet.

 12. Välj något av följande:

  • Om du inte vill göra det till ett återkommande möte klickar du på Skicka.

  • Om du vill göra det till ett återkommande möte går du till Göra ett möte återkommande.

 1. Klicka på Möte > Återkommande.

  Kommandot Återkommande i menyfliksområdet

  Obs!: Använd kortkommandot Ctrl + G för att schemalägga mötet så att det återkommer regelbundet.

 2. Välj de alternativ för det återkommande mönstret som du vill ha och klicka sedan på OK.

  Obs!: När du lägger till upprepningsmönstret i mötesförfrågan ändras fliken Möte till Mötesserie.

 3. Klicka på Skicka för att skicka din mötesförfrågan.

Lägga till en person i ett befintligt möte

Du kan lägga till en annan deltagare i ett befintligt möte.

Om du är ägaren möte:

 1. Dubbelklicka för att öppna mötet och sedan använda raden till eller Schemaläggningsassistenten för att lägga till en eller flera personer i mötet.

 2. Klicka på Skicka och välj sedan något av följande:

 • Skicka uppdateringar endast till tillagda eller borttagna deltagare.

 • Skicka uppdateringar till alla deltagare.

Om du inte äger möte

 1. Öppna mötesförfrågan. Välj Svara, sedan framåti gruppen Svara i menyfliksområdet. Lägga till en eller flera mottagare i mötesförfrågan.

 2. Klicka på Skicka. Mötet äger får ett meddelande att du har vidarebefordrats mötesförfrågan till en annan person.

Vad vill du göra?

 1. På menyn Arkiv pekar du på Nytt och klickar sedan på Mötesförfrågan.

  Obs!: Använd kortkommandot Ctrl + Skift + Q för att skapa en ny mötesförfrågan.

 2. Ange en beskrivning i rutan Ämne.

 3. I rutan Plats anger du en beskrivning eller klickar på Rum för att välja bland tillgängliga rum för automatisk schemaläggning genom att använda Microsoft Exchange.

 4. I listorna Starttid och Sluttid väljer du mötets start- och sluttid. Om det är en heldagshändelse markerar du kryssrutan Hela dagen.

  En heldagshändelse är en 24-timmarshändelse från midnatt till midnatt.

  Obs!: Som standard används datorns tidszonsinställning vid schemaläggningen av möten. Om du vill schemalägga möten baserat på en annan tidszon går du till fliken Möte, guppen Alternativ och klickar på Tidszoner.

 5. Ange den information du vill dela med mottagarna, bifoga filer eller skapa en mötesarbetsyta.

  Mer information om mötesarbetsytor finns i avsnittet Se även.

 6. På fliken Möte går du till gruppen Visa och klickar på Schemaläggningsassistenten.

  Med Schemaläggningsassistenten kan du hitta den bästa tiden för mötet.

 7. Klicka på Lägg till andra och klicka sedan på Lägg till från adressbok.

 8. I dialogrutan Välj deltagare och resurser, i sökrutan anger du namnet på en person eller resurs som du vill bjuda in till mötet. Om du söker med alternativet Fler kolumner klickar du på .

 9. Välj namnet från resultatlistan och klicka på Obligatorisk, Valfri eller Resurser och klicka sedan på OK.

  Obligatoriska och valfria deltagare visas i rutan Till på fliken Möte och resurser visas i rutan Plats.

  I rutnätet ledig/upptagen ser du om deltagarna är tillgängliga eller inte. En grön lodrät linje står för mötets starttid. En röd lodrät linje står för mötets slut.

  Rutnätet ledig/upptagen

  I fönstret Föreslagna tider hittas den bästa tiden för mötet, vilket definieras som den tid då flest deltagare är tillgängliga. Den bästa mötestiden visas högst upp i fönstret. Välj någon av de föreslagna tiderna genom att klicka på tidsförslaget i fönstret Föreslagna tider. Du kan också välja en tid manuellt i rutnätet ledig/upptagen.

  Fönstret Föreslagna tider

 10. Om du vill göra mötet återkommande går du till fliken Möte, gruppen Alternativ och klickar på Återkommande. Välj upprepningsmönster och klicka sedan på OK.

  När du lägger till ett återkommande mönster till en mötesförfrågan ändras fliken Möte till Återkommande möte.

 11. På fliken Möte, i gruppen Visa klickar du på Avtalad tid.

 12. Klicka på Skicka.

 1. Öppna mötet du vill ändra.

 2. Gör något av följande:

  • Ändra alternativ för ett möte som inte ingår i en serie    

   • Ändra alternativ som ämne, plats och tid.

   • Klicka på Skicka uppdatering.

  • Ändra alternativ för alla möten i en serie    

   • Klicka på Öppna serien.

   • Du kan ändra alternativ som ämne, plats och tid.

   • Om du vill ändra alternativen för återkommande möten går du till fliken Återkommande möte, gruppen Alternativ och klickar på Återkommande. Ändra alternativ som tid, upprepningsmönster och upprepningsintervall och klicka sedan på OK.

   • Klicka på Skicka uppdatering.

  • Ändra alternativ för ett möte som ingår i en serie    

   • Klicka på Öppna den här förekomsten.

   • På fliken Återkommande möte ändrar du de alternativ du vill ha, till exempel ämne, plats och tid.

   • Klicka på Skicka uppdatering.

Tips: I Kalender kan du dra mötet till ett annat datum och du kan också redigera ämnet genom att klicka på beskrivningstexten, trycka på F2 och sedan skriva dina ändringar.

 1. Öppna mötet du vill göra återkommande.

 2. På fliken Möte, i gruppen Alternativ klickar du på Återkommande.

 3. Klicka på hur ofta – Varje dag, Varje vecka, Varje månad eller Varje år – du vill att mötet ska återkomma. Välj sedan alternativ för den frekvensen och klicka sedan på OK.

 4. Klicka på Skicka uppdatering.

 1. Skapa eller öppna mötet du vill göra privat.

 2. På fliken Möte, i gruppen Alternativ klickar du på Alternativ och sedan på Privat.

Viktigt!: Du bör inte förlita dig på funktionen Privat för att förhindra att andra kommer åt informationen för ett möte, en kontakt eller en uppgift. Om du vill se till att andra inte kan läsa objektet du har markerat som privat ska du inte ge dem läsbehörighet för mappen Kalender, Kontakter eller Uppgifter. En person med läsbehörighet för åtkomst till dina mappar kan använda programmässiga metoder eller andra e-postprogram för att visa ett privat objekts information. Använd bara funktionen Privat när du delar mappar med personer du litar på.

Gör något av följande:

 • För alla nya möten du skapar    

  • Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

  • Om du vill aktivera eller inaktivera en påminnelse för nya möten markerar eller avmarkerar du kryssrutan Standardpåminnelse.

  • Om du har markerat kryssrutan anger du hur lång tid före mötet som påminnelsen ska visas.

 • För befintliga möten    

  • Öppna mötet eller serien om mötet är återkommande.

  • Aktivera eller inaktivera en påminnelse genom att gå till fliken Möte, gruppen Alternativ och välja Ingen eller en påminnelsetid som visas.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×