Schemalägga dagliga aktiviteter i Microsoft StaffHub

Viktigt!: Den 31 december 2019 kommer Microsoft StaffHub att avvecklas. Vi bygger in StaffHubs funktioner, inklusive schema- och aktivitetshantering, i Microsoft Teams. Mer information finns att läsa i Microsoft StaffHub att tas bort.

Team chefer kan nu skapa detaljerade dagliga scheman för anställda på webben och enkelt lägga till specifika uppgifter om skiften för de dagliga scheman. StaffHub har introducerat en ny dags vy tillsammans med funktionen aktiviteter för att tillåta användare att interagera med mer information i dagsvyn. Informationen kan vara relaterad till uppgifter, skicka information om eller till och med schemalagda pauser. Det gör det möjligt för chefer att ta hänsyn till vilken anställd som är på ett enklare sätt och hantera teamets schema.

Till exempel tilldelas Diana Bergqvist ett arbetspass kl. 9–17. Under arbetspasset ska hon vara vid receptionen kl. 9–11, ta en lunchrast kl. 11–12, svara på telefonsamtal kl. 12–15 och vara i företagets andra lokal kl. 15–17. All information går nu att lägga till som aktiviteter under arbetspasset i dagsvyn.

Allt du behöver veta om aktiviteter

 • Schemaläggning av aktiviteter görs bara på StaffHub-webbplatsen, där all annan schemaläggning av arbetspass görs.

 • Endast gruppchefer kan skapa, uppdatera och ta bort aktiviteter.

 • Anställda ser en skrivskyddad vy av det dagliga schemat och aktiviteterna på StaffHub-webbplatsen.

 • Anställda kan visa aktiviteter som de har blivit tilldelade på mobiltelefonen.

 • Aktiviteter skapas alltid inom ett arbetspass. Ett arbetspass kan innehålla flera aktiviteter.

 • Ett enda arbetspass får inte innehålla flera överlappande aktiviteter. En användare kan ändå tilldelas flera arbetspass som möjligtvis överlappar varandra.

 • Varje aktivitet har en rubrik, en färg, en valfri kod (som hjälper dig att identifiera aktiviteter i dagsvyn) starttid och längd, samt ett alternativ för betald eller obetald.

 • Aktiviteter schemaläggs alltid för en viss tidsperiod under ett arbetspass.

 • Den kortaste längden på en aktivitet är 15 minuter. En aktivitet kan inte vara längre än arbetspassets längd.

 • En aktivitet är som standard alltid betald, men chefen har ett alternativ som markerar den som obetald.

 • När en aktivitet skapas sparas den i systemet för smidig användning i framtiden.

 • När du kopierar och klistrar in ett arbetspass i veckovyn eller i månadsvyn kopieras inte arbetspassets aktiviteter.

 • Om du klickar på Kopiera senaste schema i veckovyn finns det ett alternativ som du kan använda om du vill kopiera aktiviteterna med arbetspassen till det kommande schemat. Om du inte vill kopiera aktiviteterna med arbetspasset avmarkerar du alternativet.

Skapa en aktivitet

Precis som med schemaläggningen av arbetspass skapas aktiviteter bara via StaffHub-webbplatsen. Aktiviteter skapas alltid inom ett arbetspass, så du måste skapa ett arbetspass innan du lägger till aktiviteter. Så här skapar du en aktivitet:

 1. Öppna dialogrutan Arbetspass och aktiviteter från valfri vy: dag, vecka eller månad. Dubbelklicka på en cell eller högerklicka och välj Lägg till/redigera arbetspass eller Lägg till/redigera aktivitet.

 2. Gå till fliken Aktiviteter och klicka på Lägg till en aktivitet.

 3. Fyll i information om aktiviteten. Knappen Spara förblir inaktiverad tills aktiviteten tilldelas en rubrik och tills inga aktiviteter längre överlappar varandra.

 4. Klicka på Spara när du är klar så skapas aktiviteterna.

  Skärmbild: Sidan där du lägger till eller visar aktiviteter

Först måste alla aktiviteter skapas i dialogrutan Arbetspass och aktiviteter. När de har skapats minst en gång kan de läggas till i olika arbetspass på flera olika sätt.

 • Kopiera och klistra in i dagsvyn

  • Gå till dagsvyn och kopiera och klistra in aktiviteter för den dagen. Du kan bara kopiera aktiviteter som varar 30 minuter eller mer. Om du vill skapa aktiviteter som är under 30 minuter använder du dialogrutan Aktivitet.

 • Använda sökmenyn för aktiviteter i dagsvyn

  • Gå till dagsvyn och klicka på den högra stapeln i en cell i ett arbetspass. En liten meny med de senaste aktiviteterna visas. Du kan också söka efter alla aktiviteter i sökfältet i menyn.

 • Använda Kopiera senaste schema i veckovyn

  • Gå till veckovyn och välj Kopiera senaste schema. En dialogruta öppnas med ett alternativ för att kopiera aktiviteter med arbetspassen till det kommande schemat. Markera dialogrutan och kopiera aktiviteterna med arbetspassen.

Information om aktiviteterna kan ändras när som helst genom att följa samma steg som ovan.

Visa aktiviteter på webben

Du visar aktiviteternas fullständiga rubriker genom att gå till fliken Aktiviteter i dialogrutan Arbetspass och aktiviteter. Det bästa sättet att visa aktiviteter är ändå i dagsvyn, där de visas i kalendern med motsvarande aktivitetskoder.

Aktiviteter kan också visas i *.pdf-format och skrivas ut. Det gör du genom att gå till dagsvyn och klicka på Skriv ut till pdf uppe till höger. En *.pdf-fil med alla aktiviteter den dagen laddas då ned.

Skärmbild: Visa StaffHub-aktiviteter i en webbläsare

Visa aktiviteter på en mobil enhet

Du kan visa aktiviteter genom att klicka på ett visst skift på sidan Mina arbets pass på telefonen. Då öppnas sidan Shift-information som innehåller dag anteckningarna, och sedan flyttas anteckningarna och aktiviteterna för detta Skift, tillsammans med deras specifika tid och varaktighet.

Skärmbild: Visa StaffHub-aktiviteter på en mobil enhet

Ta bort en aktivitet

Det går bara att ta bort aktiviteter på webben i en webbläsare. Det här går att göra på flera sätt.

 1. Ta bort ett arbetspass med aktiviteter i dagsvyn, veckovyn eller månadsvyn. Om du gör det här tas alla aktiviteter i arbetspasset bort. Om ett arbetspass med aktiviteter har tagits bort går det inte att återställa det.

 2. Ta bort aktiviteter i dialogrutanArbetspass och aktiviteter. Öppna dialogrutan, gå till fliken Aktiviteter och klicka på Ta bort. Klicka på Ångra om du inte vill ta bort aktiviteten. Efter att du tryckt på Spara går det inte att hämta de borttagna aktiviteterna.

 3. Ta bort i dagsvyn. Markera aktiviteterna som du vill ta bort och klicka på Ta bort. Efter att aktiviteten har tagits bort går det inte att återställa den.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×