Schemalägga återstående arbete med en aktivitet

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du inser att en pågående aktivitet kommer att kräva mer eller mindre arbete än planerat kan du justera det återstående arbete med aktiviteten.

Vad vill du göra?

Ändra hur mycket återstående arbete

Justera återstående arbete dag för dag

Tilldela om återstående arbete

Ändra mängden återstående arbete

Justera den totala mängden återstående arbete om totalt arbete är det viktigaste och du kan acceptera konsekvenserna för andra scheman faktorer. Om öka det återstående arbetet inte orsakar en resurs blir överbelagd, vill du kanske använda den här metoden.

 1. Klicka på Gantt-schemaVisa-menyn.

 2. Peka på TabellVisa-menyn och klicka sedan på Arbete.

 3. Skriv den nya mängden arbete i fältet Återstående för den aktivitet som du vill ändra.

  De nya beräknade värdena för arbete och mängden slutfört arbete i procent visas i fälten Arbete och Procent färdigt arbete. Tryck på TABB för att gå till fältet om det inte syns.

Obs!: När du ändrar mängden återstående arbete för en aktivitet beräknas arbetet och procent slutfört arbete baserat på värdena för verkligt arbete enligt formlerna Arbete = Återstående arbete + Verkligt arbete och Procent färdigt arbete = Verkligt arbete / Arbete.

Överst på sidan

Ändra mängden återstående arbete dag för dag

Ändra mängden återstående arbete dag för dag för att kontur mängden återstående arbete efter dina schemabehov. Anta exempelvis att en ökning av mängden återstående arbete resulterar i att en aktivitet tar två dagar mer än planerat, samt att ökningen leder till att en resurs blir överbelagd den andra dagen. Du kan undvika att resursen blir överbelagd genom att lägga till mer arbete till den första dagen.

Tips: Du kan också ändra mängden återstående arbete på andra nivåer, t.ex. vecka för vecka eller månad för månad. I stället för att välja Dagar i följande procedur, väljer du den tidsenhet som du vill ändra mängden återstående arbete för.

 1. Klicka på AktivitetsanvändningVisa-menyn.

 2. Klicka på TidsskalaFormat-menyn och klicka sedan på någon av flikarna: Övre nivå, Mellannivå eller Nedre nivå. Klicka på Dagar i rutan Enheter och klicka på OK.

  Om vyn Aktivitetsanvändning redan är inställd på att visa dagar hoppar du över det här steget.

 3. Peka på InformationFormat-menyn och klicka på Arbete.

  Obs!: Om Arbete redan är markerat klickar du inte en gång till. I så fall döljs fältet Arbete i stället för att visas.

 4. Skriv den nya mängden återstående arbete för dagen i fältet Arbete för en viss dag i tidrapportdelen av vyn.

  Viktigt!: Ändra inte arbetsvärdet för dagar som du redan har angett verkligt arbete för. Det nya värde som du anger ersätter det verkliga arbetet.

Överst på sidan

Tilldela om återstående arbete

Följ anvisningarna nedan om du vill kontrollera vilka av flera resurser som utför vilken del av det återstående arbetet, om du vill ange exakt när det återstående arbetet ska utföras eller om du har ändrat mängden återstående arbete och åtgärden har lett till schemaförändringar som inte kan accepteras.

 1. Klicka på AktivitetsanvändningVisa-menyn.

 2. Klicka på den aktivitet som du tilldelar om återstående arbete för.

 3. Klicka på Tilldela resurserVerktyg-menyn.

 4. Klicka på den resurs som du tilldelar om arbetet till i rutnätet och klicka sedan på Tilldela.

 5. Klicka på Stäng när du har identifierat de resurser som du tilldelar om arbete till.

 6. Om fältet Arbete inte visas i det tidfasade rutnätet i vyn Aktivitetsanvändning, måste du visa det. Peka på InformationFormat-menyn och klicka på Arbete.

  Obs!: Om Arbete redan är markerat klickar du inte en gång till. I så fall döljs fältet Arbete i stället för att visas.

 7. Ta bort värdena för återstående arbete från fältet Arbete i det tidfasade rutnätet i vyn Aktivitetsanvändning i rutnätet för den resurs som för närvarande ansvarar för arbetet och skriv värdena i fältet Arbete i rutnätet för den nya resursen.

  Obs!: Om du redan har angett ett värde för verkligt arbete bör du inte ändra värdet för återstående arbete för samma dag, såvida du inte vill ändra värdet för verkligt arbete.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×