Scenarier för användning av malldelar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln erbjuds scenarier för att använda malldelar i dina egna formulärmallar. Trots att du kanske har andra behov än de som beskrivs i den här artikeln kan du använda dig av principerna och tillämpa dem på din egen situation.

Obs!: I den här artikeln beskrivs inte hur du designar och distribuerar malldelar. Gå till avsnittet Se även för att se länkar till mer information om design och distribution av malldelar.

Artikelinnehåll

Fördelar med att använda malldelar

Scenario 1: Personalfrågor

Scenario 2: Försäljning

Fördelar med att använda malldelar

Malldelar är återanvändbara delar av en formulärmall. De inkluderar vanligtvis kontroller, datakälla och funktioner, till exempel dataanslutningar eller dataverifiering. Malldelar som kan vara användbara i många situationer. De är särskilt bra när du har ett stort antal formulärmallar som innehåller vanliga kontroller och utforma komponenter. Du kan designa en malldel och återanvända i flera formulärmallar i stället för att skapa ett standardavsnitt i enskilda formulärmallar.

Följande bild visar en malldel för information om företagets anställda, som återanvänds i olika företagsformer inom en organisation.

Malldel som visas i flera formulär

Det finns mycket att tjäna på att standardisera formuläravsnitt, så att alla formulärdesigners använder identiska malldelar. Genom att använda malldelar kan du göra det enklare att:

  • Designa formulärmallar    Om du erbjuder formulärdesigners ett bibliotek för malldelar kan de återanvända vanliga designelement i ett sortiment av olika formulärmallar. Genom att använda ett bibliotek av malldelar kan formulärdesignern spara tid, eftersom han/hon inte behöver designa samma avsnitt för varje separat formulär. Många företagsformulär innehåller exempelvis en serie textrutor för den anställdes namn, jobbtitel, e-postadress och annan relevant kontaktinformation. Du kan designa det här avsnittet en gång, genom att använda en malldel, lägga till dataverifiering eller andra företagslogiska funktioner till speciella kontroller och sedan distribuera malldelen till formulärdesignern. Efter att formulärdesignern har lagt till malldelen till rutan Kontroller kan han/hon återanvända avsnittet Kontaktinformation var som helst och behöver inte designa avsnittet Kontaktinformation varje gång han/hon behöver använda det.

  • Fylla i formulär    För människor som fyller i formulär blir det enklare om konsekvensen är hög. Det hjälper dem att fylla i formulären snabbare, eftersom det går snabbare att fylla i återkommande fält om de är utformade med samma layout och sorterade på ett konsekvent sätt.

  • Återanvända formulärdata    Standardiseringen är avgörande om formulärdata skickas till företagssystem, exempelvis CRM-databaser (Customer Relationship Management), som kräver konsekventa fältnamn och datatyper. Genom att använda malldelar kan du lättare säkerställa att data i identiska avsnitt för ett formulär tillhör en gemensam modell för datautbyte.

Överst på sidan

Scenario 1: Personalfrågor

Personalavdelningen för ett stort försäkringsbolag ansvarar för att designa och hantera en serie formulärmallar. Eftersom många av de här formulärmallarna delar gemensamma avsnitt, t.ex. information om anställda och avsnitt för signaturer, kan det finnas anledning för personalavdelningen att arbeta med utvecklare inom IT-avdelningen för att utveckla ett gemensamt bibliotek för ofta förekommande mallar. Formulärdesigners inom företaget kan få åtkomst till malldelarna från uppgiftsrutan Kontroller.

Malldelar som visas i uppgiftsrutan Kontroller

Anta exempelvis att personalavdelningen anse att följande malldelar är nödvändiga inslag i sjukersättningsformulär.

Malldel

Möjliga fält

Använd i

Logotyprubrik

Inget

De flesta formulären

Avsnitt för information om anställd

Den anställdes förnamn och efternamn; Födelsedatum; Adress; Hemtelefonnummer; Företagstelefonnummer; Arbetstitel; Avdelningsnamn

De flesta formulären

Avsnitt för information om anställd

Den anställdes förnamn och efternamn; Adress; ID-nummer; Gruppnummer

Sjukersättningsformulär

Avsnitt för patientinformation

Patientens förnamn och efternamn; Födelsedatum; Adress; Kön; Relation till anställd

Sjukersättningsformulär

Avsnitt för leverantörsinformation

Leverantörens förnamn och efternamn; Adress; Telefonnummer

Sjukersättningsformulär

Avsnitt för information om anspråk

Bearbetningsdatum; Totalt verkställd betalning

Sjukersättningsformulär

Avsnitt för den anställdes signatur

Anställdes signatur; Datum

Sjukersättningsformulär

Avsnitt för ID för anställd

ID för anställd; Den anställdes förnamn och efternamn; E-postadress, Telefonnummer; Anställningsdatum; Arbets-ID; Lön; provision; chef; avdelning

Sjukersättningsformulär

Överst på sidan

Scenario 2: Försäljning

Säljavdelningen på ett läkemedelsföretag planerar att designa en serie av formulärmallar för InfoPath som ska användas för att samla in information om produktorder och kunder. Företaget använder ett XML-schema för att göra det enklare att standardisera insamlingen av företagsdata. Det här schemat används främst av marknads-, sälj- och kundavdelningen och definierar data som är relaterade till kunder, produkter och order.

I InfoPath kan formulärdesigners skapa malldelar som är baserade på befintliga scheman genom att välja alternativet XL eller Schema i dialogrutan Designa en formulärmall.

Designa en malldel som är baserade på ett befintligt XL-schema

När malldelen har skapats kan de Infoga kontroller på malldelen som är bundna till lämpliga fält från schemat. Designers kan ange dataverifieringsinställningar, regler, beräknade standardvärden och dataanslutningar för kontroller i malldelen. När de har utformat malldelen kan de spara den och meddela dess tillgänglighet till andra formulärkonstruktörer i organisationen, som sedan kan använda malldelen i sin egen formulärmallar.

Som ett exempel kan anställda på säljavdelningen avgöra att följande malldelar krävs.

Malldel

Möjliga fält

Använd i

Kundavsnitt

Kund-ID; Kundnamn; Kundtyp; Adress; Stad; Område; Postnummer; Land/region; E-postadress; Telefonnummer

Kundinteraktionsformulär; formulär för informationsbegäran; orderformulär; formulär för samtalssökning; demobegäran; tjänstebegäran

Orderrubrik

Avdelning; Distributionscenter; Säljorganisation

Kundinteraktionsformulär; formulär för informationsbegäran; orderformulär; samtalssökningsformulär; demobegäran; tjänstebegäran

Avsnitt för orderstatus

Orderdatum; Transportdatum; E-postadress

Orderformulär; fakturaformulär

Avsnitt för leveransstatus

Patientnamn; Relation till den anställde; Födelsedatum

Orderformulär; fakturaformulär

Avsnitt för betalningsinformation

Betalningstyp; Betalningsdatum; Betalningsanteckningar

Orderformulär; fakturaformulär

Avsnitt för orderdetaljer

Produkt-ID; Kvantitet; Enhetskostnad; Mottagningsdatum; Rabatt; Totalt pris; Status

Orderformulär; fakturaformulär

Avsnitt för leveransadress

Leveransnamn; Leveransadress; Stad; Område; Postnummer; Land/region

Orderformulär; fakturaformulär

Avsnitt för faktureringsadress

Faktureringsnamn; Faktureringsadress; Stad; Område; Postnummer; Land/region

Orderformulär; fakturaformulär

Avsnitt för säljare

Säljarens namn; Startdatum; Slutdatum; Avdelning

Orderformulär; fakturaformulär

Avsnitt för provision

Säljorganisation; Säljare, Provisionskvantitet; Provisionsbelopp; Orderbelopp; Orderkvantitet; Procentuell kvantitet

Orderformulär; fakturaformulär

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×