Samtidig redigering av ett dokument med andra författare

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du samarbetar med andra författare att skapa ett dokument kan spara du tid genom att samtidigt ha redigerat dokument i stället för att göra detta separat. Om du vill redigera dokumentet på samma gång, öppnar varje författaren filen från en gemensam plats på en server.

När du och dina kolleger vill samarbeta i ett dokument kan du se alla ändringar när de görs med funktionen för samtidig redigering i realtid. Samarbetsprocessen består av tre steg:

Du sparar dokumentet till OneDrive eller SharePoint Online, så att andra kan arbeta i den.

Därefter bjuder du in andra att redigera det med dig.

När de öppnas och arbeta i dokumentet i Word för Mac 2016 ser varandras ändringar så snart de är gjort. Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumeranter på Office 365. Prenumeranter få nya funktioner och förbättringar i varje månad. Klicka för att prova eller köpa en prenumeration.

Först sparar du dokumentet på OneDrive eller SharePoint Online så att andra kan arbeta med den. I nästa steg ska du bjuder in andra ska kunna redigera med dig.

Om du vill samarbeta, måste du spara dokumentet i OneDrive eller SharePoint så att andra kan komma åt den. Mer information om hur du sparar dina filer, inklusive hur du sparar till en annan plats på en onlinetjänst finns i Spara en fil i Office för Mac.

 1. Välj Dela > Bjud in personer.

  Välj Dela och välj sedan Bjud in personer

 2. Om du inte har sparat dokumentet på OneDrive eller SharePoint Online, uppmanas du att göra detta. Välj en plats och välj sedan Spara.

 3. I dialogrutan Bjud in personer skriver du namnen eller e-postadresserna till de personer du vill dela dokumentet med.

  Dialogrutan Bjud in användare

 4. (Valfritt) Skriv ett kort meddelande.

 5. Markera kryssrutan Kan redigera och välj sedan Dela.

  De personer som du bjuder in får ett e-postmeddelande med en länk till det delade dokumentet. När personer följer den länk du skickade, öppnas dokumentet i deras version av Word eller i Word Web App.

 1. Öppna och redigera dokumentet i Word 2016 för Mac eller i Word Web App.

 2. I Word 2016 för Mac kan du se antalet personer som för närvarande redigerar dokumentet bredvid ikonen Dela. Dela-ikon Klicka på ikonen om du vill se vem som har behörighet att redigera dokumentet och vem som för närvarande redigerar.

  I Word Online visas namnen på de andra personer redigerar dokumentet i det övre högra hörnet av skärmen.

 3. Klicka på Spara och uppdateringsikon för att spara dina ändringar i dokumentet och uppdatera det med ändringar gjorda av andra. Spara och uppdatera

 4. Du får ett felmeddelande om dina ändringar i konflikt med uppdateringar som utförts av någon annan.

  Meddelande om konfliktskapande ändringar

  Klicka på Lös.

 5. På fliken konflikter du godkänner ändringarna, ignorera ändringarna och lägga till kommentarer.

  Fliken Konflikter

  När du är klar visas ett meddelande att konflikter har lösts. Klicka på Stäng konflikt visa.

  Lösta konflikter

  Klicka på Spara.

Snabbreferens

Samarbeta i Word-dokument med samtidig redigering i realtid

Viktigt!: Du kan redigera dokument i filformatet .docx som finns på Microsoft OneDrive eller på en server med Microsoft SharePoint Server 2010 samtidigt. Om du vill arbeta med SharePoint i Office för Mac måste ha du Microsoft Office för Mac Home and Business 2011, Microsoft Office för Mac akademiska 2011 eller Microsoft Office för Mac Standard 2011.

När du öppnat dokumentet på datorn kan du se vilka andra som redigerar dokumentet, vilka som redigerar ett särskilt stycke och när uppdateringar från andra författare är tillgängliga på servern.

Samtidig redigering av ett dokument

Bildtext 1 En annan författare redigerar för närvarande dokumentet

Bild av knapp Alla författare redigerar för närvarande dokumentet

Bildtext 3  Ändringar från andra författare är tillgängliga på servern

När du sparar dina ändringar på servern uppdateras automatiskt uppdateringar från andra författare i dokumentet. Uppdateringar från andra författare uppdateras automatiskt om de inte står i konflikt med ändringarna. Om du och en annan författare båda ändrar samma objekt, kan en konflikt uppstå. Om en konflikt inträffar när du sparar dokumentet, uppmanas du att granska konflikten och acceptera eller avvisa ändringen.

När du sparar ett dokument i ett bibliotek på organisationens SharePoint-webbplats har du och dina kollegor en central plats för åtkomst till dokumentet. Du kan skicka en länk i stället för att skicka en bifogad fil. På det här sättet behövs bara en enda kopia av dokumentet. Om personer göra ändringar, gör de det i samma kopia. Du behöver inte stämma av flera versioner och kopior av dokumentet.

 1. På menyn Arkiv pekar du på Dela och klickar sedan på Spara i SharePoint.

 2. Om du vill lägga till en SharePoint-webbplats, klicka på Lägg till en plats   Lägg till en plats , ange URL-Adressen till SharePoint-biblioteket och klicka på Lägg till.

  Obs!: Som standard har många SharePoint-webbplatser ett Delade dokument-bibliotek. Ett exempel på en URL-adress som länkar till det här biblioteket är http://fabrikam/shared%documents.

 3. I rutan Spara som anger du namnet på dokumentet.

 4. Under Nyligen använda platser eller Sparade platser klickar du på det SharePoint-bibliotek där du vill spara dokumentet och klickar sedan på Spara.

  Tips: Flera av de senaste dokumenten som du har öppnat från en SharePoint-webbplats, antingen via Office för Mac, Document Connection för Mac eller din webbläsare, visas under Nyligen använda platser.

När du sparar ett dokument på OneDrive är dokumentet lagrat på en central plats där du kan komma åt från nästan var som helst. Även om du är borta från datorn kan arbeta du med dokumentet när du har en anslutning till Internet. Spara ett dokument på OneDrive är det också enkelt att dela dokumentet med andra. Du kan skicka en länk i stället för att skicka en bifogad fil. På så sätt kan behålla du en enda kopia av dokumentet. Om personer gör ändringar kan göra det i samma kopia. Du behöver inte stämma av flera versioner och kopior av dokumentet.

 1. Peka på DelaArkiv-menyn och klicka sedan på Spara till OneDrive.

 2. Om det är första gången som du försöker använda OneDrive, ange ditt Windows Live-ID och lösenord och klicka sedan på Logga In.

  Om du använder Hotmail, Messenger eller Xbox Live har du redan ett Windows Live-ID. Om du inte har ett klickar du på Skaffa ett Live-ID för att skapa ett nytt Windows Live-ID.

 3. I rutan Spara som anger du namnet på dokumentet.

 4. Under Personliga mappar eller Delade mappar klickar du på den mapp där du vill spara dokumentet och klickar sedan på Spara.

 1. På menyn Arkiv klickar du på Öppna URL.

 2. I rutan URL anger du URL-adressen för dokument som finns på SharePoint, till exempel http://fabrikam/shared%20documents/DocumentName.docx.

  Obs!: Du måste använda en URL-adress för ett dokument i ett SharePoint-bibliotek. Du kan inte använda en URL-adress för andra områden av en SharePoint-webbplats, till exempel en SharePoint-lista eller webbplatser på den högsta nivån.

 3. Klicka på Öppna.

  Meddelanden: 

  • Du kan också öppna ett dokument som finns på SharePoint från din webbläsare. För att öppna dokumentet i Word klickar du på Öppna i Word.

  • Om du föredrar att redigera filen separat i stället för samtidigt som andra författare kan du checka ut filen från SharePoint-webbplatsen. När du checkar ut en fil kommer andra författare att "låsas ute" och kan bara läsa filen.

 1. Öppna webbläsaren och logga in på OneDrive.

 2. Sök efter och klicka på dokumentet och klicka sedan på Öppna i Word.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Se vem som redigerar var som helst i dokumentet

  Klicka på den numrerade ikonen Närvaroikon i samarbetsfältet i statusfältet längst ned i fönstret.

  Om du vill skicka ett meddelande till någon klickar du på hans eller hennes namn och sedan på ett kommunikationssätt – till exempel skicka ett snabbmeddelande.

  Se vem som redigerar ett visst stycke

  I dokumentet klickar du på ikonen bredvid stycket.

  Närvaroikon

  Om du vill skicka ett meddelande till någon klickar du på hans eller hennes namn och sedan på ett kommunikationssätt – till exempel skicka ett snabbmeddelande.

När du sparar dina ändringar på servern får alla andra författare som redigerar dokumentet ett meddelande om att uppdateringar är tillgängliga. Alla uppdateringar från andra författare uppdateras automatiskt i dokumentet vid den tidpunkten om de inte står i konflikt med dina ändringar. Du kan se när andra författare sparar ändringar på servern eftersom ett meddelande som anger att uppdateringar är tillgängliga visas i statusfältet längst ned i fönstret.

 1. Klicka på Uppdateringar är tillgängliga för   Uppdateringar är tillgängliga för att kunna uppdatera dokumentet med uppdateringar i statusfältet längst ned i fönstret.

 2. I dialogrutan Det här dokumentet uppdaterades med uppdateringar av andra författare klickar du på OK.

  Dina ändringar sparas på servern och uppdateringar som gjorts av andra författare visas i ditt dokument som spårade ändringar.

  Meddelanden: 

  • Uppdateringar som har gjorts av andra författare uppdateras automatiskt bara om de inte står i konflikt med dina ändringar. Om eventuella uppdateringar står i konflikt med dina ändringar kan du granska de ändringarna innan de sparas och bestämma vilka ändringar som ska godkännas eller avvisas.

  • Du kan också klicka på Spara   Knappen Spara och uppdatera i verktygsfältet Standard att uppdatera dokumentet med uppdateringar som gjorts av andra författare.

Om du vill spåra ändringar gjorda av andra författare kan du aktivera spåra ändringar och sparar dokumentet på servern. När du är redo att granska uppdateringar från andra författare kan se vad som har lagts till eller tas bort från dokumentet. Med hjälp av spåra ändringar kan bestämma du om du vill acceptera eller avvisa ändringarna.

Varning!: Innan du kan acceptera eller avvisa ändringar av en annan författare i en spärrade området, måste du ta bort den författarens block. Du bör bara ta bort ett block när du vet att alla andra författare har redigerat dokumentet. I annat fall kan köra du risken för att skapa konflikter. Använda Ångra   Knappen Ångra återställs inte ett block.

 1. Klicka på områden som blockerats av andra författare och klicka sedan på Tillåt.

 2. Godkänn eller avvisa ändringar som i andra dokument. Mer information finns i Använda spåra ändringar.

 3. När du är klar med att godkänna ändringar sparar du den här versionen av dokumentet på servern.

Se även

Spara och uppdatera dokument på en server

Blockera författare

Lösa konfliktskapande ändringar

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×