Sammanfoga och separera celler i Excel för Mac

Med sammanfogning kombinerar du två eller fler celler för att skapa en ny större cell. Det här är ett bra sätt att skapa en etikett som spänner över flera kolumner.

Här har till exempel cellerna A1, B1 och C1 sammanfogats för att skapa etiketten "Månadsförsäljning" för att beskriva informationen i raderna 2 till 7.

Sammanfoga celler över andra celler

Sammanfoga celler

Sammanfoga två eller flera celler genom att följa dessa anvisningar:

 1. Markera två eller fler intilliggande celler som du vill sammanfoga.

  Viktigt!: Se till att den data som du vill behålla finns i cellen längst upp till vänster och tänk på att alla data i de andra sammanfogade cellerna kommer att tas bort. Om du vill behålla data från andra celler kopierar du dem till en annan plats i kalkylbladet innan du sammanfogar.

 2. På fliken Start väljer du Sammanfoga och centrera
  Välj Sammanfoga och centrera på fliken Start

Tips: 

 • Om du inte kan välja Sammanfoga och centrera kontrollerar du att du inte håller på att redigera en cell och att de celler som du vill sammanfoga inte har formaterats som en Excel-tabell. I celler som har formaterats som en tabell är oftast varannan rad skuggad samt att filterpilar kan synas i kolumnrubrikerna.

 • Om du vill sammanfoga cellerna utan att centrera innehållet klickar du på pilen bredvid Centrera över kolumner och klickar på Sammanfoga i bredd eller Sammanfoga celler.

Separera celler

Om du ångrar en sammanfogning klickar du på den sammanfogade cellen och väljer sedan Separera celler i menyn Sammanfoga och centrera (se bilden ovan).

Dela upp text från en cell i flera celler

Texten från en eller fler celler kan delas upp i ännu fler celler. Det här är motsatsen till sammanfogning, där man kombinerar text från två eller fler celler i en cell.

Du kan t.ex. dela en kolumn med fullständiga namn till separata kolumner för för- och efternamn.

Före och efter texten delades upp i olika kolumner

Följ anvisningarna nedan om du vill dela upp text i flera kolumner:

 1. Markera cellen eller kolumnen som innehåller texten du vill dela upp.

 2. Obs!: Välj hur många rader som helst, men inte mer än en kolumn. Kontrollera även att det finns tillräckligt med tomma kolumner till höger, så att inga data går förlorade. Lägg till tomma kolumner om det behövs.

 3. Klicka på Data > Text till kolumner vilket visar guiden Konvertera text till kolumner.

 4. Klicka på Avgränsade > Nästa.

 5. Markera rutan Mellanslag och avmarkera resten av rutorna. Markera både rutorna Kommatecken och Mellanslag om det är så texten är uppdelad (t.ex. “Lindgren, Max” med ett komma och mellanslag mellan namnen). En förhandsgranskning av data visas i panelen längst ned i popup-fönstret.

  Steg 2 i guiden. Under Avgränsare väljer du hur data ska delas. Under Förhandsgranska kan du se en förhandsgranskning av data

 6. Klicka på Nästa och välj sedan format för dina nya kolumner. Om du inte vill ha standardformatet väljer du ett format som Text och klickar sedan på den andra datakolumnen i fönstret Förhandsgranskning. Klicka sedan på samma format igen. Gör så här för alla kolumner i fönstret förhandsgranskning.
  Steg 3 i guiden, alternativet Text markerat

 7. Klicka på knappen Bild på knappen Dölj dialogruta till höger om rutan Mål om du vill dölja popup-fönstret.

 8. Vart som helst i arbetsboken markerar du cellerna som du vill ska innehålla dina uppdelade data. Om du till exempel delar upp ett namn i en kolumn med förnamnet och en kolumn med efternamnen markerar du passande antal celler i två intilliggande kolumner.

  Markera de celler där du vill klistra in de delade cellerna

 9. Klicka på knappen Knappen Visa om du vill visa popup-fönstret igen och klicka sedan på knappen Slutför.

  Klicka på knappen Visa

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×