Celler

Sammanfoga och separera celler

Sammanfoga och separera celler

Du kan inte dela en enskild cell, men du kan göra så att det ser ut som om en cell har delats genom att sammanfoga cellerna ovanför den.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Sammanfoga celler

 1. Markera cellerna som ska sammanfogas.

 2. Välj slå samman & Center.

  Viktigt!: När du sammanfogar flera celler visas innehållet i endast en cell (den övre vänstra cellen för språk som läses från vänster till höger respektive den övre högra cellen för språk som läses från höger till vänster) i den sammanfogade cellen. Innehållet i de andra cellerna som du sammanfogar tas bort.

Separera celler

 1. Välj nedpilen för Sammanfoga och centrera.

 2. Välj separera celler.

Viktigt!: 

 • Det går inte att dela upp en cell som inte har sammanfogats. Om du vill ha information om hur du delar upp innehållet i en icke sammanfogad cell över flera celler kan du läsa distribuera innehållet i en cell till angränsande kolumner.

 • När du har sammanfogat celler kan du dela upp en sammanfogad cell i separata celler igen. Om du inte kommer ihåg var du har sammanfogat celler kan du använda kommandot Sök för att snabbt identifiera sammanfogade celler.

Med sammanfogning kombinerar du två eller fler celler för att skapa en ny större cell. Det här är ett bra sätt att skapa en etikett som spänner över flera kolumner.

Här har till exempel cellerna A1, B1 och C1 sammanfogats för att skapa etiketten "Månadsförsäljning" för att beskriva informationen i raderna 2 till 7.

Sammanfoga celler över andra celler

Sammanfoga celler

Sammanfoga två eller flera celler genom att följa dessa anvisningar:

 1. Markera två eller fler intilliggande celler som du vill sammanfoga.

  Viktigt!: Se till att den data som du vill behålla finns i cellen längst upp till vänster och tänk på att alla data i de andra sammanfogade cellerna kommer att tas bort. Om du vill behålla data från andra celler kopierar du dem till en annan plats i kalkylbladet innan du sammanfogar.

 2. På fliken Start väljer du Sammanfoga och centrera
  Välj Sammanfoga och centrera på fliken Start

Tips: 

 • Om du inte kan välja Sammanfoga och centrera kontrollerar du att du inte håller på att redigera en cell och att de celler som du vill sammanfoga inte har formaterats som en Excel-tabell. I celler som har formaterats som en tabell är oftast varannan rad skuggad samt att filterpilar kan synas i kolumnrubrikerna.

 • Om du vill sammanfoga cellerna utan att centrera innehållet klickar du på pilen bredvid Centrera över kolumner och klickar på Sammanfoga i bredd eller Sammanfoga celler.

Separera celler

Om du ångrar en sammanfogning klickar du på den sammanfogade cellen och väljer sedan Separera celler i menyn Sammanfoga och centrera (se bilden ovan).

Dela upp text från en cell i flera celler

Texten från en eller fler celler kan delas upp i ännu fler celler. Det här är motsatsen till sammanfogning, där man kombinerar text från två eller fler celler i en cell.

Du kan t.ex. dela en kolumn med fullständiga namn till separata kolumner för för- och efternamn.

Före och efter texten delades upp i olika kolumner

Följ anvisningarna nedan om du vill dela upp text i flera kolumner:

 1. Markera cellen eller kolumnen som innehåller texten du vill dela upp.

 2. Obs!: Välj hur många rader som helst, men inte mer än en kolumn. Kontrollera även att det finns tillräckligt med tomma kolumner till höger, så att inga data går förlorade. Lägg till tomma kolumner om det behövs.

 3. Klicka på Data > Text till kolumner vilket visar guiden Konvertera text till kolumner.

 4. Klicka på Avgränsade > Nästa.

 5. Markera rutan utrymme och avmarkera resten av rutorna. Eller markera båda rutorna kommatecken och blank steg om det är så att texten är uppdelad (till exempel "Reyes, javiers", med ett kommatecken och ett blank steg mellan namnen). En förhands granskning av data visas i panelen längst ned i popup-fönstret.

  Steg 2 i guiden. Under Avgränsare väljer du hur data ska delas. Under Förhandsgranska kan du se en förhandsgranskning av data

 6. Klicka på Nästa och välj sedan format för de nya kolumnerna. Om du inte vill använda standardformatet väljer du ett format som textoch klickar sedan på den andra kolumnen med data i fönstret förhands granskning och klickar sedan på samma format igen. Upprepa detta för alla kolumner i förhands gransknings fönstret.
  Steg 3 i guiden, alternativet Text markerat

 7. Klicka på knappen Knappen Dölj dialogrutan bild till höger om rutan Mål om du vill dölja popup-fönstret.

 8. Vart som helst i arbetsboken markerar du cellerna som du vill ska innehålla dina uppdelade data. Om du till exempel delar upp ett namn i en kolumn med förnamnet och en kolumn med efternamnen markerar du passande antal celler i två intilliggande kolumner.

  Markera de celler där du vill klistra in de delade cellerna

 9. Klicka på knappen Knappen Visa om du vill visa popup-fönstret igen och klicka sedan på knappen Slutför.

  Klicka på knappen Visa

Med sammanfogning kombinerar du två eller fler celler för att skapa en ny större cell. Det här är ett bra sätt att skapa en etikett som spänner över flera kolumner. Här var till exempel cellerna A1, B1 och C1 sammanfogade för att skapa etiketten "Månadsförsäljning" för att beskriva information i raderna 2 till 7.

Sammanfoga celler över andra celler

Sammanfoga celler

 1. Klicka på den första cellen och tryck på SKIFT medan du klickar på den sista cellen i området som du vill sammanfoga.

  Viktigt!: Kontrol lera att bara en av cellerna i området innehåller data.

 2. Klicka på Start > Centrera över kolumnen.

  knappen Centrera över kolumnen i menyfliksområdet

  Om sammanfoga & centrera är nedtonat ska du kontrol lera att du inte redigerar en cell eller att de celler som du vill sammanfoga inte finns i en tabell.

  Tips:  Om du vill sammanfoga celler utan att centrera data klickar du på den sammanfogade cellen och klickar sedan på alternativen vänster, centrera eller högerjustering bredvid sammanfoga & Center.

  Om du ändrar dig kan du alltid ångra kopplingen genom att klicka på den sammanfogade cellen och klicka på sammanfoga & Center.

Separera celler

Tryck på CTRL + Z om du vill separera celler direkt efter att de kopplats till dem.

 • Klicka på den sammanfogade cellen och klicka på start > slå samman & Center.

  knappen Centrera över kolumnen i menyfliksområdet

  Informationen i den sammanfogade cellen flyttas till den vänstra cellen när celler delas.

  Före och efter cellerna bryts upp

Sammanfogning kombinerar två eller fler celler för att skapa en ny större cell. Det här är ett bra sätt att skapa en etikett som spänner över flera kolumner. Gör så här om du vill sammanfoga celler:

 1. Dra markerings handtaget Markeringshandtag för att markera de celler som du vill sammanfoga. Dra till exempel handtaget från cell a1 till cell C1.

 2. På din iPad trycker du på slå samman .

  Bryta upp celler

  På din iPhone trycker du på ikonen Redigera Tryck för att visa menyfliksområdet trycker på Start om den inte redan är markerad och sedan på slå samman Tryck för att visa menyfliksområdet Center.

  Kommandot Koppla och centrera

Viktigt!: Endast data i cellen längst upp till vänster från ett markerat cellområde kvarstår i den sammanfogade cellen. Excel tar bort data i övriga celler i det markerade området.

Om det inte går att slå samman eller sammanfoga & centrera på fliken Start kontrollerar du att de celler som du vill sammanfoga inte finns i en tabell.

Om du ändrar dig kan du alltid dela de celler du sammanfogade.

 1. Välj en sammanfogad cell.

 2. På fliken Start trycker du på sammanfoga eller slå ihop & centrera igen.

Om alternativet för att sammanfoga eller sammanfoga & inte är tillgängligt på fliken Start kanske den markerade cellen inte är en sammanfogad cell.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×