Sammanfoga, dela eller ta bort tabellceller

Du kan ändra utseendet på tabeller i PowerPoint-presentationen genom att kombinera, dela eller ta bort tabell celler.

Sammanfoga tabell celler

Om du vill kombinera två eller fler tabell celler på samma rad eller kolumn till en enda cell gör du så här:

 1. Markera de celler som du vill kombinera på bilden.

  Tips: Det går inte att markera flera icke angränsande celler.

 2. Klicka på Sammanfoga celler i gruppen sammanfoga på fliken layout under tabellverk tyg.

  Sammanfoga eller dela tabell celler

Tips: Du kan också radera cell kant linjer för att sammanfoga tabell celler. Klicka på Raderai gruppen Rita kant linjer på fliken design under tabellverk tygoch klicka sedan på de cell kant linjer som du vill ta bort. När du är klar trycker du på ESC.

Dela tabell celler

Gör så här om du vill dela upp en tabell cell i fler celler:

 1. Klicka på den tabell cell som du vill dela upp.

 2. Klicka på dela celleri gruppen sammanfoga på fliken layout under tabellverk tygoch gör sedan något av följande:

  Sammanfoga eller dela tabell celler

  • Om du vill dela upp en cell lodrätt skriver du in antalet nya celler i rutan antal kolumner .

  • Om du vill dela upp en cell vågrätt skriver du in antalet nya celler i rutan antal rader .

  • Om du vill dela upp en cell både vågrätt och lodrätt anger du antalet nya kolumner i rutan antal kolumner och anger sedan antalet nya rader i rutan antal rader .

Dela upp innehållet i en tabell över två bilder

PowerPoint kan inte automatiskt dela en tabell som är för lång för att passa på en bild, men det är enkelt att göra det själv:

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

1:21

Ta bort innehållet i en cell

 • Markera det cell innehåll som du vill ta bort och tryck på Delete.

  Obs!: När du tar bort innehållet i en cell tas inte cellen bort. Om du vill ta bort cellen måste du slå samman tabell celler (enligt beskrivningen i ett avsnitt ovan) eller ta bort raden eller kolumnen.

Sammanfoga tabell celler

Om du vill kombinera två eller fler tabell celler på samma rad eller kolumn till en enda cell gör du så här:

 1. Markera de celler som du vill kombinera på bilden.

  Tips: Det går inte att markera flera icke angränsande celler.

 2. Klicka på Sammanfoga celler i gruppen sammanfoga på fliken layout under tabellverk tyg.

  Sammanfoga eller dela tabell celler

Tips: Du kan också radera cell kant linjer för att sammanfoga tabell celler. Klicka på Raderai gruppen Rita kant linjer på fliken design under tabellverk tygoch klicka sedan på de cell kant linjer som du vill ta bort. När du är klar trycker du på ESC.

Dela tabell celler

Gör så här om du vill dela upp en tabell cell i fler celler:

 1. Klicka på den tabell cell som du vill dela upp.

 2. Klicka på dela celleri gruppen sammanfoga på fliken layout under tabellverk tygoch gör sedan något av följande:

  Sammanfoga eller dela tabell celler

  • Om du vill dela upp en cell lodrätt skriver du in antalet nya celler i rutan antal kolumner .

  • Om du vill dela upp en cell vågrätt skriver du in antalet nya celler i rutan antal rader .

  • Om du vill dela upp en cell både vågrätt och lodrätt anger du antalet nya kolumner i rutan antal kolumner och anger sedan antalet nya rader i rutan antal rader .

Ta bort innehållet i en cell

 • Markera det cell innehåll som du vill ta bort och tryck på Delete.

  Obs!: När du tar bort innehållet i en cell tas inte cellen bort. Om du vill ta bort cellen måste du slå samman tabell celler (enligt beskrivningen i ett avsnitt ovan) eller ta bort raden eller kolumnen.

Sammanfoga celler

 1. I tabellen drar du pekaren över de celler som du vill sammanfoga.

 2. Klicka på fliken layout .

 3. Klicka på Sammanfoga celleri gruppen sammanfoga .

  Skärm bild som visar gruppen sammanfoga på fliken Tabellayout, med alternativen Sammanfoga celler och dela celler.

Dela celler

 1. Klicka på den cell som du vill dela upp i tabellen.

 2. Klicka på fliken Layout.

 3. Klicka på dela celleri gruppen sammanfoga .

 4. I dialog rutan dela celler markerar du antalet kolumner och rader som du vill använda och klickar sedan på OK.

  Skärm bild som visar dialog rutan Dela celler med alternativen för att ange antalet kolumner och antal rader.

Se även 

Lägga till en tabell i ett bildspel

Sammanfoga celler

 1. I tabellen drar du pekaren över de celler som du vill sammanfoga.

 2. Klicka på fliken tabellayout .

 3. Under cellerklickar du på sammanfoga.

  Fliken Tabellayout, gruppen Celler

Dela celler

 1. Klicka på den cell som du vill dela upp i tabellen.

 2. Klicka på fliken tabellayout .

 3. Under cellerklickar du på dela.

  Fliken Tabellayout, gruppen Celler

 4. I dialog rutan väljer du antalet kolumner och rader som du vill använda.

Sammanfoga tabell celler

Om du vill kombinera två eller fler tabell celler på samma rad eller kolumn till en enda cell gör du så här:

 1. Markera de celler som du vill kombinera på bilden.

  Tips: Det går inte att markera flera icke angränsande celler.

 2. Under tabellverk tygväljer du fliken layout och väljer Sammanfoga celleri gruppen sammanfoga .

  Välj Sammanfoga celler i gruppen sammanfoga på fliken Layout under tabellverk tyg.

  (Du kan också högerklicka på de markerade cellerna och välja Sammanfoga celler.)

Ta bort innehållet i en cell

 • Markera det cell innehåll som du vill ta bort och tryck på Delete på tangent bordet.

  Obs!: När du tar bort innehållet i en cell tas inte cellen bort. Om du vill ta bort cellen måste du slå samman tabell celler (enligt beskrivningen i ett avsnitt ovan) eller ta bort raden eller kolumnen.

Dela tabell celler

Gör så här om du vill dela upp en tabell cell i fler celler:

 1. Markera den eller de tabell celler som du vill dela.

 2. Under tabellverk tygväljer du fliken layout och väljer dela celleri gruppen sammanfoga .

  Välj Sammanfoga celler i gruppen sammanfoga på fliken Layout under tabellverk tyg.

  (Du kan också högerklicka på de markerade cellerna och välja dela celler.)

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill dela upp en cell lodrätt skriver du in antalet nya celler i rutan antal kolumner .

  • Om du vill dela upp en cell vågrätt skriver du in antalet nya celler i rutan antal rader .

  • Om du vill dela upp en cell både vågrätt och lodrätt anger du antalet nya kolumner i rutan antal kolumner och anger sedan antalet nya rader i rutan antal rader .

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×