Sammanfattning av ritverktygen för skisser

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

I följande tabell beskrivs verktygen som du kan använda för att rita på skissen.

Verktyg

Uppgift

Markeringsverktyget

Markerar eller avmarkerar ett eller flera ritade objekt.

Frihandsverktyget

Ritar på frihand som om du skulle rita på papper med en penna.

Linjeverktyget

Ritar en rak linje. Alla linjer är något hackiga förutom exakt vågräta och lodräta linjer

Rektangelverktyget

Ritar en rektangel.

Rektangel med rundade hörn-verktyget

Ritar en rektangel med rundade hörn.

Ellipsverktyget

Ritar en ellips.

Polygonverktyget

Ritar en polygon. En polygon kan vara så komplex du vill. Slutpunkten för den sista linjen du ritar måste dock vara ansluten till startpunkten för den första linjen för att polygonen ska vara komplett (dvs. en polygon är inte komplett om den har lösa slutpunkter). Om du har valt en fyllningsfärg används den i polygonen när du ansluter start- och slutpunkten.

Textverktyget

Ritar en textruta och öppnar fönstret Skiss där du kan skriva, redigera och formatera text.

Linjefärgsverktyget

Anger linjefärg för det markerade ritade objektet och för efterföljande objekt som du ritar. Alternativet Standard anger systemets standardfärg vilket oftast är svart.

Fyllningsfärgsverktyget

Anger fyllningsfärg för en markerad rektangel, rundad rektangel, ellips eller polygon och för efterföljande former som du ritar. Alternativet Standard anger systemets standardfärg vilket oftast är svart.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×