Samar beta med filer i Microsoft Teams

När ditt team arbetar tillsammans har du tveklöst filer som du vill dela och samar beta med. Teams gör det enkelt för dig att dela filer och arbeta med dem tillsammans. Om dina filer är Word-, Excel-, PowerPoint-eller Visio-filer kan dina kollegor Visa, redigera och samar beta på dem, direkt i Teams (redigering i Visio kräver en licens).

Obs!: Om filen inte är en av de typer som nämns ovan måste den visas i antingen SharePoint eller motsvarande app.

Ditt fil bibliotek

Inom varje team finns det kanaler. Dessa kanaler kan ses som en plats för hela teamet för att diskutera ett visst ämne, till exempel kommande utbildning eller projekt uppdateringar. Varje kanal har en egen filmapp där du kan dela filer för den specifika kanalen. Öppna mappen genom att gå till kanalen och välja fliken filer ovanför konversations fönstret.

Med fil biblioteket kan du samar beta med filer i ditt team

Obs!: Se till att använda fliken Arkiv längst upp i fönstret konversations samtal i stället för knappen filer på vänster sida av appen. Med den knappen får du till gång till alla dina molnappar och inte bara filerna för en viss kanal.

I biblioteket kan du ladda upp befintliga filer eller skapa nya. När du laddar upp en fil skapas en kopia i Teams.

Ladda upp befintliga filer

Det finns två primära sätt att överföra befintliga filer till biblioteket. Båda metoderna börjar med att gå till mappen filer för din kanal och båda metoderna, som standard, ladda upp kopior av dina filer till mappen kanal fil.

  • Dra och släpp -använder musen, dra filen från den plats där den finns och släpp den i Teams-fönstret bland filerna. 

  • Ladda upp-Välj Ladda uppochVälj sedan filen (eller filerna) som du vill ladda upp och välj Öppna.

Skapa eller ladda upp en ny fil till kanalens fil bibliotek

Alla filer du laddar upp kommer att vara tillgängliga för alla medlemmar i gruppen. Och precis som i SharePoint kan du fästa specifika filer högst upp i listan för enkel åtkomst.

Skapa en fil

Om du vill skapa ett Word-, PowerPoint-eller Excel-dokument i Teams väljer du nyttoch väljer sedan den typ av fil du vill skapa. Den nya filen öppnas i Teams så att du kan börja redigera den och om du föredrar att arbeta i Skriv bords versionen av programmet väljer du fler alternativ Knappen Fler alternativ till vänster om knappen Stäng i menyfliksområdet.

Så fort det skapas blir den tillgängliga för grupp medlemmarna att redigera.

Obs!: Linux-användare kan inte öppna filer med Skriv bords versionen av Office.

Samar beta med filer

Filer som lagras i teamets fil bibliotek är tillgängliga för alla medlemmar i gruppen. I Office på webben, Office för Android eller iOS eller de senaste programmen från Office 365 kan du och dina grupp medlemmar redigera Word-, PowerPoint-eller Excel-dokument eller kommentar om Visio-filer. Du behöver inte kontrol lera filer eller oroa dig för om en av dina kollegor har dokumentet öppet. Öppna filen som du vill redigera och om andra grupp medlemmar redigerar den blir dina ändringar sömlöst sammanfogade medan du arbetar.

Dela med personer utanför ditt team

Det kan uppstå ett tillfälle när du vill dela din fil med någon utanför ditt team. Om filen är en Word-, Excel-, PowerPoint-eller Visio-fil det enklaste sättet att göra det är att öppna filen med rätt Office på webben eller Skriv bords program och välja dela i det övre högra hörnet i fönstret. Då öppnas dialog rutan Dela där du kan ange alias eller e-postadresser för de personer som du vill dela med.

Ikon och dialogruta för delning i Excel

Viktigt!: Om du vill dela med någon utanför ditt team måste du öppna filen i Office på webben eller Skriv bords versionen av Office; Teams-redigeraren saknar den funktionen. Klicka på pilen bredvid knappen Redigera och välj lämplig app. Knappen Redigera med de alternativ som visas och en pil som pekar på den nedrullningsbara knappen

Om du vill dela med personer utanför din organisation kan du behöva klicka på list rutan behörigheter (strax ovanför där du lägger till de personer som du vill dela med) och välja att vissa personer ska ha åtkomst till filen.

Använd dialog rutan länk inställningar för att ange behörigheter för en delnings länk

När du har delat filen kan användarna redigera filen i real tid (såvida du inte avmarkerar Tillåt redigering i dialog rutan länk inställningar) precis som de andra medlemmarna i gruppen kan.

Obs!: Linux-användare kan inte öppna filer med Skriv bords versionen av Office.

Se även

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×