SA (fält)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fältet SA (schemaavvikelse) visar skillnaden i kostnader mellan den aktuella statusen och originalplan för en aktivitet, alla tilldelade aktiviteter av en resurs eller för en tilldelning fram till rapportdatumet eller dagens datum. Du kan använda SA för att kontrollera kostnader för att avgöra om aktiviteter eller tilldelningar på schema. Tidfasade versionerna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

Det finns flera kategorier av fälten SA.

Datatyp    Valuta

SA (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    SA är skillnaden mellan budgeterad kostnad för arbete utfört (BKUA) och budgeterad kostnad för planerat arbete (BKPA). Microsoft Office Project beräknas SA på följande sätt:

SA = BKUA - BKPA

Rekommenderad användning    Lägg till fältet SA i en aktivitet ark att avgöra om aktiviteten ligger före eller efter originalschemat avseende kostnader.

Exempel    I originalplanen för aktiviteten ”Skriva förslag” stod schemalades 50 timmars arbete (med en kostnad på 500 kr) 1 juni aktiviteten. Men var procent färdigt för aktiviteten 1 juni endast 80 procent. BKUA för den här uppgiften är 400 dollar (80 procent av 500 kr). BKPA är 500 kr. Därför är SA - 100 kr, som visar kostnader hur mycket aktiviteten ligger bakom originalplanen.

Obs!    Om SA är positivt kan är aktiviteten för närvarande före originalschemat avseende kostnader. Om SA är negativt returneras är aktiviteten försenad kostnader. SA uttrycks i valutaenheten, samma enheter som används i fältet KA (kostnadsavvikelse). Det här är det enkelt att rita SA och KA i samma kurva.

SA (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    SA är skillnaden mellan BKUA och BKPA. Microsoft Office Project beräknas SA på följande sätt:

SA = BKUA - BKPA

Rekommenderad användning    Lägg till fältet SA i en resurslista för att avgöra om resursen ligger före eller efter originalschemat avseende kostnader.

Exempel    Originalplanen angavs att Stefan schemalades 50 timmars arbete (vid $10 per timme) 1 juni och Stefan var endast 80 procent av arbete som utförts av 1 juni. BKUA för Stefan tilldelningar är 400 dollar (80 procent av 500). BKPA är 500 kr. Därför är SA - 100 kr, som anger kostnader hur mycket resursen efter originalschemat.

Obs!    Om SA är positivt kan är resursens aktiviteter före schemat kostnader. Om SA är negativt returneras är resursens aktiviteter för närvarande efter originalschemat avseende kostnad. SA uttrycks i valutaenheten, samma enheter som används i fältet KA (kostnadsavvikelse). Det här är det enkelt att rita SA och KA i samma kurva.

SA (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Schemaavvikelsen (SA) är skillnaden mellan BKUA och BKPA. Microsoft Office Project beräknas SA på följande sätt:

SA = BKUA - BKPA

Rekommenderad användning    Lägg till fältet SA i listdelen i i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning vy att avgöra om tilldelningen ligger före eller efter originalschemat. Jämförelse mellan två kan visa om aktiviteterna ligger före eller efter originalplanen.

Exempel    Originalplanen angavs att Stefan, vid $10 per timme, arbeta åtta timmar med en aktivitet 1 juni. På grund av ändringar i schemat schemalagts tilldelningen nu till 2 juni. När rapportdatumet är 1 juni är BKPA för Stefan tilldelning är $80 och BKUA är 0 kr, eftersom inga verkligt arbete har gjorts. Därför är SA-$80, vilket innebär kostnad att uppgiften är försenad.

Obs!    Om värdet SA är positivt kan är tilldelningen för närvarande före originalschemat avseende kostnader. Om SA är negativt returneras är tilldelningen för närvarande efter originalschemat avseende kostnader. SA uttrycks i valutaenheten, samma enheter som används i fältet KA (kostnadsavvikelse). Det här är det enkelt att rita SA och KA i samma kurva.

SV (tidfasat aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    SA är skillnaden mellan BKUA och BKPA. Microsoft Office Project beräknas SA på följande sätt:

SA = BKUA - BKPA

Rekommenderad användning    Lägg till fältet SA i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning för att avgöra om aktiviteten ligger före eller efter originalplanen kostnader. Eftersom tidfasade värden sparas för BKUA och BKPA i Project, är även tidfasade värden för SA tillgängliga.

Exempel     I originalplanen för aktiviteten ”Skriva förslag” stod schemalades 50 timmars arbete (med en kostnad på 500 kr) 1 juni aktiviteten. Men var procent färdigt med uppgiften 1 juni endast 80 procent. BKUA för den här uppgiften är 400 dollar (80 procent av 500 kr). BKPA är 500 kr. Därför är SA - 100 kr, som visar kostnader hur mycket aktiviteten ligger bakom originalplanen.

Obs!    Om SA är ett positivt värde returnerar är aktiviteten för närvarande originalschemat avseende kostnader. Om SA är ett negativt värde returnerar är aktiviteten för närvarande efter originalschemat avseende kostnader. SA uttrycks i valutaenheten, samma enheter som används i fältet KA (kostnadsavvikelse). Det här är det enkelt att rita SA och kostnadsavvikelse (CV) på samma diagram.

SV (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    SA är skillnaden mellan BKUA och BKPA. Microsoft Office Project beräknas SA på följande sätt:

SA = BKUA - BKPA

Rekommenderad användning    Lägg till fältet SA i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning för att avgöra om resursen ligger före eller efter originalschemat avseende kostnader. Eftersom tidfasade värden sparas för BKUA och BKPA i Project, är även tidfasade värden för SA tillgängliga.

Exempel    Originalplanen angavs att Stefan schemalades 50 timmars arbete (vid $10 per timme) 1 juni och Stefan var endast 80 procent av arbete som utförts av 1 juni. BKUA för Stefan tilldelningar är 400 dollar (80 procent av 500). BKPA är 500 kr. Därför är SA - 100 kr, som anger kostnader hur mycket resursen efter originalschemat.

Obs!    Om SA är ett positivt värde, är resursens aktiviteter originalschemat avseende kostnader. Om SA är ett negativt värde returnerar är resursens aktiviteter för närvarande efter originalschemat avseende kostnader. SA uttrycks i valutaenheten, samma enheter som används i fältet KA (kostnadsavvikelse). Det här är det enkelt att rita SA och kostnadsavvikelse (CV) på samma diagram.

SV (tidfasat tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    SA är skillnaden mellan BKUA och BKPA. Microsoft Office Project beräknas SA på följande sätt:

SA = BKUA - BKPA

Rekommenderad användning    Lägg till fältet SA i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill avgöra om tilldelningen ligger före eller efter originalschemat avseende kostnader. Jämförelsen kan visa om aktiviteterna ligger före eller efter originalplanen. Eftersom tidfasade värden sparas för BKUA och BKPA i Project, är även tidfasade värden för SA tillgängliga.

Exempel    Originalplanen angavs att Stefan, vid $10 per timme, arbeta åtta timmar med en aktivitet 1 juni. På grund av ändringar i schemat schemalagts tilldelningen nu till 2 juni. Om rapportdatumet är 1 juni är BKPA för Stefan tilldelning är $80 och BKUA 0 kr eftersom inget verkligt arbete har utförts. Därför är SA-$80, som visar kostnader att uppgiften är försenad.

Obs!    Om SA är ett positivt värde, är tilldelningen före originalschemat. Om SA är ett negativt värde, är tilldelningen för närvarande efter originalschemat avseende kostnader. SA uttrycks i valutaenheten, samma enheter som används i fältet KA (kostnadsavvikelse). Det här är det enkelt att rita SA och kostnadsavvikelse (CV) på samma diagram.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×