Söka i poster i Business Contact Manager

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Söka affärsposter är ett snabbt sätt att hitta en eller flera poster med den information som du vill se. Använd sökfunktionen att identifiera högsta värde eller hög prioritet projekt, till exempel eller för att söka efter alla konton, affärskontakter, affärsprojekt och affärsmöjligheter som har tilldelats dig att hantera.

I den här artikeln beskrivs hur du använder sökfunktionerna för att hitta Business Contact Manager för Outlook poster.

Vad vill du göra?

Sök affärsposter

Upprepa en nyligen genomförd sökning

Förslag för att söka

Alternativ för avancerad sökning

Bredda sökningen

Förfina dina sökresultat

Använda sökmappar

Skapa en sökmapp

Söka i affärsposter

Varje typ av post kan du söka i Business Contact Manager för Outlook samt annan information, till exempel resultatet av marknadsföringsaktiviteter.

När du startar sökningen kontrolleras all text i nyckelfälten i den valda posttypen för den information som du vill söka efter, inklusive alla dina egna eller anpassade, fält. Om du vill kan du söka nästan alla fält på en posttyp.

 1. I navigeringsfönstret klickar du under Business Contact Manager på en av följande mappar om du vill visa arbetsytan:

  Kontakthantering.

  Försäljning.

  Marknadsföring.

  Projekthantering.

 2. I arbetsytan klickar du på den flik som innehåller den posttyp som du vill söka efter.

 3. I rutan Sök i ”(namn på lista)” på fliken skriver du en term som du tror finns med i posterna som du vill söka efter, till exempel en stad, ett riktnummer eller en del av ett namn. Om du anger flera söktermer, till exempel Jesper 555, omfattar sökresultaten posterna som innehåller båda de termerna.

Hur söker jag kommunikationshistorikobjekt?

Du kan söka kommunikationshistorikobjekt för enskilda poster eller du kan söka i hela kommunikationshistorik-mappen.

Så här söker du historikobjekt för en post    Dubbelklicka på posten så att den öppnas och klicka sedan på knappen Historik i menyfliksområdet.

Så här söker du mappen kommunikationshistorik    Klicka på Kommunikationshistorik under Business Contact Manager i navigeringsfönstret.

Tips: Sökoperatorer, till exempel OCH eller ELLER, indikerar förhållandet mellan söktermerna. Standardoperator är OCH. Om du inte inkluderar en operator med flera söktermer, till exempel Jesper ELLER 555, returnerar sökningen bara de poster som innehåller alla de söktermer som du angett.

 1. Klicka på Sök knappen knappen sök . Sökresultatet visas på fliken. Namnet på flikändringar att inkludera ord (Sökresultat).

Obs!: Sökfunktionen i Business Contact Manager för Outlook söker inte i sökresultatet.

 1. När du är klar klickar du på Stäng sökningen knappen knappen stäng i en gadget .

  Tips: Du kan också filter listan med poster på fliken högerklickar du på fliken och klicka sedan på Ändra. Klicka på knappen Filter och ange sedan de kriterier du vill använda. Mer information om filter finns i Filtrera poster i Business Contact Manager.

Överst på sidan

Upprepa en nyligen genomförd sökning

Om du behöver se sökresultaten igen efter att du har stängt dem kan du snabbt upprepa sökningen utan att behöva ange sökkriterierna igen. De 10 senaste sökningarna sparas automatiskt för varje flik.

Obs!: Senaste sökningar kan inte användas på andra flikar.

 1. Klicka på rutan Sök på valfri flik i en arbetsyta.

 2. Klicka på fliken Sök i menyfliksområdet om det behövs.

 3. Klicka på Senaste sökningar Knappen Senaste sökning i gruppen Alternativ. Sökningar identifieras med sina villkor med den senaste Sök högst upp i listan.

 4. Klicka på sökningen som du vill upprepa. Posterna som matchar sökkriterierna visas i sökresultatfönstret.

Om du vill skapa en återanvändningsbar lista rekommenderar vi att du skapar en ny flik i arbetsyta och använda ett filter. I arbetsytan klickar du på knappen Skapa ny flik och ange sedan informationen. Mer information om hur du skapar en ny flik finns i informationen på flikar i artikeln Hantera arbetsytorna i Business Contact Manager .

Tips: Du kan starta en marknadsföringsaktivitet från en uppsättning sökresultat genom att välja alla poster i resultatet, högerklicka och sedan klicka på Skapa och vilken typ av marknadsföringsaktivitet som du vill starta. Mer information om starta marknadsföringsaktiviteter finns i marknadsföra produkter och tjänster i Business Contact Manager.

Överst på sidan

Söktips

 • Om du inte är säker på stavningen av en sökterm, till exempel ett namn, skriver du bara några bokstäver i namnet.

 • Sökfunktionen går igenom all text som angetts i de nödvändiga fälten för varje post som du söker efter, så sökresultaten kan bli bredare än du förväntar dig. Om du till exempel skriver Göteborg som sökterm visas kontakter med Göteborgsadresser och termer med Göteborg i företagsnamnet i sökresultaten.

 • Du kan ange fler än en sökterm, till exempel namn eller stad, i rutan Sök.

 • Standardsökoperatorn är OCH. Om du inte använder andra operatorer visas bara posterna som matchar alla sökkriterierna.

 • Använd operatorer (= < > ELLER) fristående eller tillsammans mellan söktermer för att begränsa sökresultaten.

Skriv operatorerna OCH och ELLER med enbart versaler.

Överst på sidan

Avancerade sökalternativ

Använd avancerade sökalternativ för att bredda eller begränsa sökningens omfattning.

Använd alternativen Scope för att bredda din sökfältet. Om du söker affärskontaktposter men vill ta med Leads i sökresultaten du ta med andra poster av samma typ i sökningen.

Använd alternativen under Förfina för att begränsa sökningen till specifika fält, däribland dina användardefinierade fält. Klicka på valfritt fält i gruppen om du vill lägga till den typen av information till sökkriterierna.

Överst på sidan

Bredda en söknings omfattning

När du startar en sökning kan du ändra dess omfattning så att den omfattar ytterligare poster av samma typ, eller alla Business Contact Manager för Outlook poster och objekt. Prova den här proceduren om du inte hittar en post där du förväntade dig att se den.

Om du letar efter några poster – kommunikationshistorikobjekt, affärsmöjlighetsposter, länkade konton och så vidare – som är associerade med en viss affärskontakt kan expandera du sökningen till att automatiskt inkludera alla poster i sökningen, inklusive alla anpassade posttyper.

När du har startat en sökning kan du använda följande procedur för att bredda sökningens omfattning.

 1. På fliken Sök i gruppen Omfattning i menyfliksområdet klickar du på ett av följande alternativ:

  • Alla (post) namntyper Det här alternativet utökar sökningen så att den omfattar alla posttyper som baseras på den valda posttypen.

  • Alla Business Contact Manager-objekt Det här alternativet ( Knappen Sök alla BCM-objekt ) expanderar sökresultat så att den omfattar alla Business Contact Manager för Outlook-poster och objekt, inklusive kommunikationshistorikobjekt.

   Obs!: Outlook-objekt, till exempel avtalade tider och e-postmeddelanden tas inte med i sökresultatet.

 2. Du kommer tillbaka till de ursprungliga sökresultaten genom att klicka på Aktuell flik i menyfliksområdet.

Överst på sidan

Förfina sökresultaten

Du kan när som helst under sökningen lägga till sökkriterier som förfinar dina resultat ytterligare. Lägg till sökvärden för nästan varje fält på den valda posttypen.

När du har startat en sökning använder du följande procedur för att begränsa sökningens omfattning.

 1. På fliken Sök i gruppen Förfina i menyfliksområdet klickar du på ett av följande alternativ om du vill inkludera kriteriet i sökningen:

När du klickar på ...

Omfattar sökresultatet ...

Alternativet (etikett varierar beroende på de poster som du söker)

Alla poster som innehåller namnet, eller delar av namnet, som du skriver i rutan Sök.

Tilldelad och sedan klickar på ett namn i listan

Alla poster som är tilldelade användarnamnet som du har valt.

Marknadsföringskampanj  (för marknadsföringsaktivitet enbart poster)

Marknadsföringsaktivitetsposter som tillhör kampanjen eller kampanjerna med namnet som du skriver i rutan Kampanj.

Flaggade

Poster som har flaggats.

Försäljningsfaser  (för möjlighetsposter)

Affärsmöjlighetsposter i försäljningsfasen (till exempel potentiell eller kvalifikation) som du klickar på i listan.

Status  (för marknadsföringsaktivitet, affärsprojekt och endast projektaktivitetsposter)

Poster som har markerats med den status som du klickar på i listan Status.

Kategorier

De poster som har tilldelats kategorin som du klickar på i listan Kategorier.

Överordnade alternativ (etikett varierar beroende på de poster som du söker)

De poster som är kopplade till ett konto eller ett projekt med namnet som du skriver in i rutan Sök.

Formulärfält Knappen Formulärfält

Alla poster som har fält med samma värde som du skriver in eller klickar på i rutan Sök för fälten som du klickar på i listan Formulärfält.

 1. Klicka på knappen Sök för att visa sökresultaten.

Tips: Varje val du gör från gruppen Förfina läggs till som ett fält under sökrutan. Du kan granska och ändra dessa kriterier och kör ytterligare sökningar så länge sökrutan är markerat.

Överst på sidan

Använda sökmappar

Sökmappar, liksom flikar i en arbetsyta, är ett användbart sätt att enkelt visa specifik information som du vill se.

Sökmappar Business Contact Manager för Outlook visas i navigeringsfönstret när du klickar på e-post. Klicka på en mapp om du vill visa de poster som innehåller.

Du kan skapa och använda Sökmappar efter behov. De fungerar på ett liknande sätt som en filtrerad lista på en flik. Sökmappar kräver emellertid betydligt mer av datorns processorkraft än vad flikar gör, för att hålla data aktuella. Flikar hålls aktuella när de visas, men Sökmappar uppdateras hela tiden, oavsett om de visas eller inte.

Vi rekommenderar att du begränsar antalet Sökmappar som du skapar och i stället använda tabbar när du behöver för att skapa en återanvändningsbar lista. Du kan skapa upp till 20 flikar i varje arbetsyta. Information om hur du skapar flikar från filtrerade listor finns i avsnittet på flikar i artikeln Hantera arbetsytorna i Business Contact Manager .

Skapa en sökmapp

 1. I navigeringsfönstret klickar du på E-post.

 2. Högerklicka på Sökmappar i Business Contact Manager och klicka sedan på Ny sökmapp.

 3. Skriv ett namn för mappen i dialogrutan Ny sökmapp.

 4. Klicka på den posttyp som du vill att sökmappen ska innehålla.

Du kan välja posttyper som affärskontakter, konton, affärsmöjligheter, affärsprojekt och projektuppgifter eller kommunikationshistorik poster som tidigare företagskontakter, tidigare konton, Affärsmöjlighetshistorik och företag projekthistorik. Mapparna historik innehåller kommunikationshistorikobjekt för de valda posttyperna.

Tips: Om du skapar en mapp med konto eller affärskontakt poster kan du använda sökmappen som mottagarlista i en marknadsföringsaktivitet. Väljer du posterna och sedan klicka på marknadsföring i menyfliksområdet i gruppen kommunicera och klicka sedan på den aktivitet som du vill starta.

 1. Klicka på knappen Filter för att öppna dialogrutan Filter. Gör något av följande:

  • Klicka på de alternativ som du vill ta med i resultaten på fliken Enkelt filter.

  • Klicka på fliken Avancerat filter för att skapa en eller flera frågor som ytterligare begränsar resultaten.

  • Klicka på fliken Granska resultat om du vill se listan med poster. Avmarkera kryssrutorna för ytterligare poster som du inte vill ha med i resultaten.

   Mer information om hur du använder filter finns i Filtrera poster i Business Contact Manager.

 2. Klicka på OK om du vill spara resultaten som en Sökmapp.

  Mappen visas i navigeringsfönstret, under mappen Business Contact Manager.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×