Söka efter personer och kontakter

Söka efter personer och kontakter

Oavsett om du bara har några få kontakter, flera hundra eller över tusen kan du ibland vilja söka efter en kontakt i stället för att bläddra i en lång lista med kontakter. Du kan söka efter personer i Outlook på flera olika sätt.

Du kan söka efter en kontakt på flera olika sätt. Du kan använda rutan Sök efter personer i menyfliksområdet söka medan du skapar ett nytt meddelande eller möte eller söka i fönstret Kontakter i Outlook (tidigare mappen Kontakter).

Söka efter en kontakt med hjälp av rutan Sök efter personer i menyfliksområdet

Det här är det snabbaste och enklaste sättet att hitta en kontakt. Placera markören i rutan Sök efter personer och börja sedan att skriva de första bokstäverna i personens förnamn eller e-postadress. Medan du skriver förfinar Outlook kontinuerligt sökningen. Om du till exempel skriver bokstaven t returnerar Outlook träffar som Tomas, Therese och Tina. Om du skriver ti förfinar Outlook listan till Tina.

Söka efter en kontakt när du skriver ett nytt meddelande

När du väljer knapparna Till, Kopia eller Hemlig kopia i ett nytt meddelande visar Outlook din standardadressbok. Om du har ett Exchange- eller Office 365-konto är det organisationens globala adresslista. Om du använder ett POP- eller IMAP-konto visas mappen Kontakter.

Om du har flera kontaktmappar eller adressböcker kan du använda listrutan under Adressbok för att välja bland dem. Då visas en alfabetisk lista med kontakter, sorterade efter namn.

Om du vill söka skriver du en del av kontaktens namn i sökrutan och väljer sedan Kör. Du kan välja alternativknappen Flera kolumner för att söka efter andra fält, till exempel avdelning, telefon och plats. När Outlook returnerar en lista med kontakter dubbelklickar du på den du vill lägga till kontakten i rutan Till eller väljer kontakten och klickar sedan på Till, Kopia eller Hemlig kopia för att lägga till kontakten i respektive ruta.

Söka efter en kontakt i fönstret Kontakter

 1. Klicka på Kontakter längst ned på sidan.

  Klicka på kontakter

 2. Placera markören i rutan Sök efter kontakter, ovanför kontaktlistan.

  Klicka på Sök i kontakter på fliken Kontakter

  Obs!: Rutan Sök efter kontakter högst upp i listan över kontakter är annorlunda än rutan Sök efter personer, som finns högst upp till höger i Outlook-menyfliksområdet. Rutan Sök efter personer söker bara på namn och e-postadresser. Rutan Sök efter kontakter söker på telefonnummer, adresser, företagsnamn och mycket mer.

  Rutan Sök efter kontakter i jämförelse med rutan Sök i kontakter

 3. Skriv in personens namn eller annan information du vill söka efter, exempelvis telefonnummer eller företagets namn.

  Tips: Du kan söka efter fullständig eller ofullständig information. Om du till exempel söker efter någon som heter Christian Forsberg kan du skriva in det fullständiga namnet eller ”for”, vilket motsvarar de tre första bokstäverna i efternamnet.

 4. Outlook visar sökresultatet i kortform, med kontaktfoto, e-postadress, företags- eller hemadress och telefonnummer. Klicka på den person du söker i sökresultatet.

  Obs!: När du skriver förfinas sökningen i Outlook. Om du till exempel skriver bokstaven J returnerar Outlook resultat som innehåller Johan, Jan, Jack, Julius och Julia. Om du skriver Jul returnerar Outlook resultat som innehåller Julius och Julia i något fält, inklusive företagsnamn, e-postadress och fysisk adress.

Begränsa kontaktsökningen

Får du för många resultat när du söker på en del av informationen eller den fullständiga informationen? Fundera över att begränsa sökningen ytterligare. När du klickar på rutan Sök efter personer på fliken Kontakter visas fliken Sökverktyg.

Tips: Du kan även öppna fliken Sökverktyg genom att klicka på Ctrl+E.

Fliken Sökverktyg

På fliken Sökverktyg finns det många tillgängliga alternativ som kan hjälpa dig att begränsa sökningen, till exempel följande grupper med alternativ.

 • Omfattning    Byt mappar som du vill söka i.

 • Förfina    Sök efter personer med telefonnummer eller andra specifika uppgifter i sin kontaktinformation.

 • Alternativ    Använd tidigare sökningar eller ändra alternativen för avancerade sökningar.

Gör något av följande i Kontakter:

 • Skriv namnet eller annan kontaktinformation i rutan Sök efter kontakter.

  Rutan Sök kontakter

 • Tryck på CTRL+E.

Du kan söka efter fullständig eller ofullständig information. Du kan till exempel ange en del av ett företagsnamn eller ett telefonnummer.

 • I en av kortvyerna, till exempel Visitkort eller Adresskort, klickar du på en bokstav i det alfabetiska indexet som visas bredvid korten.

 • I en tabellvy, till exempel Telefonlista eller Efter företag, klickar du på en kolumnrubrik för att sortera kontakterna efter de villkor som är kopplade till kolumnen. Några exempel på kolumnrubriker är Fullständigt namn, Befattning, Företag och Kategorier.

Du kan också söka efter kontakter från en mapp i Outlook. Gör följande:

 • På fliken Start går du till gruppen Sök och skriver kontaktens namn i rutan Sök efter kontakt.

  Du kan ange en del av ett namn, till exempel Judy L, ett för- eller efternamn, en e-postadress, ett visningsnamn eller ett företagsnamn.

Begränsa kontaktsökningen

När du klickar på rutan Sök efter kontakter visas fliken Sökverktyg. Med sökkommandona kan du förfina sökningen så att du hittar en kontakt.

Sökverktyg på fliken Sök i menyfliksområdet

 • Omfattning    Ändra vilka Outlook-mappar som tas med i sökningen.

 • Förfina    Sök efter objekt utifrån kategorisering eller endast poster med telefonnummer, adresser eller kontaktfält som du väljer.

 • Alternativ    Visa och återanvänd tidigare sökningar eller ändra avancerade sökalternativ.

Sök från din inkorg

Du kan också söka efter kontakter från en mapp i din postlåda.

 • På fliken Start går du till gruppen Sök och skriver namnet på personen du vill hitta i rutan Sök efter kontakt.

  Du kan ange en del av ett namn, ett för- eller efternamn, en e-postadress, ett visningsnamn eller ett företagsnamn.

Söka med hjälp av rutan Sök i adressböcker

Rutan Sök i adressböcker

 • I verktygsfältet Standard skriver du namnet på kontakten du vill söka efter i rutan Sök i adressböcker. Dina Outlook-kontakter söks igenom först. Om inga träffar hittas genomsöks alla andra tillgängliga adressböcker, även sådana som du har lagt till.

  Tips: Du kan även ange en del av ett namn, till exempel Judy L, ett för- eller efternamn, ett visningsnamn, ett e-postalias eller ett företagsnamn. Du kan snabbt öppna en kontakt som du har sökt efter tidigare genom att klicka på pilen bredvid rutan Sök i adressböcker och klicka på önskat namn.

Ange en adress i ett meddelande när du har hittat namnet eller e-postadressen

 1. Klicka på rutan Till, Kopia eller Hemlig kopia i meddelandehuvudet i ett nytt meddelande.

 2. Skriv namnet i rutan Sök.

 3. Dubbelklicka på namnet i listan Namn och klicka sedan på OK.

  Varför visas inte namnlistan (kolumnen) i adressboken?

  Du kanske använde sökalternativet Fler kolumner senast du använde adressboken. Återställ namnlistvyn genom att klicka på Endast namn bredvid Sök.

  Söka i fler kolumner

Andra sätt att söka

När du skriver ett namn i rutan Till, Kopia eller Hemlig kopia i ett e-postmeddelande kontrollerar Outlook automatiskt om namnet du angav matchar ett namn i adressboken. Om det finns en matchning fylls visningsnamnet och e-postadressen i, så att du kan skicka meddelandet. Om det inte finns någon matchning uppmanas du att ange mer information i dialogrutan Kontrollera namn. Om fler än ett namn innehåller de bokstäver du har skrivit kan du välja önskat namn i listan. Om namnet inte hittas kan du behöva söka i en annan adressbok eller skapa en ny kontakt.

Om du skriver en e-postadress eller ett alias i rutorna, och den personen eller distributionslistan finns i adressboken, fylls visningsnamnet i och ersätter den text du har skrivit.

 1. Klicka på Adressbok Knappbild i verktygsfältet Standard.

  Tips: Du kan också öppna adressboken på menyn Verktyg och i ett öppet meddelande. I meddelandet klickar du på Adressbok i gruppen Namn på fliken Meddelande.

 2. I listan Adressbok klickar du på adressboken där du vill söka efter namn.

  Adressböckerna i listan Adressbok, förutom den globala adresslistan (GAL), skapas från mappar i dina kontakter. Som standard utgörs Outlook-adressboken av innehållet i den primära mappen Outlook-kontakter. Andra kontaktmappar som du skapar visas också, om du inte anger en egenskap så att de inte visas. Microsoft Exchange-GAL skapas och hanteras av organisationens administratör.

  Listan Adressböcker
 3. I rutan Sök skriver du namnet, eller en del av ett namn, som du söker efter.

  Söka efter namn

  Sök efter ett namn med hjälp av annan information, till exempel titel eller plats, genom att klicka på Fler kolumner och ange informationen. Du kan söka på flera villkor i den här rutan. Skriv ett kommatecken efter varje villkor. Alla kolumner som tas med (kallas även fält för den här informationen) söks igenom.

  Varför visas inte namnlistan (kolumnen) i adressboken?

  Du kanske använde sökalternativet Fler kolumner senast du använde adressboken. Återställ namnlistvyn genom att klicka på Endast namn bredvid Sök.

  Söka i fler kolumner

  Meddelanden: 

  • Om du inte hittar önskat namn i aktuell adressbok kan du söka efter det i en annan adressbok. Listan Adressbok kan innehålla flera adressböcker, som innehåller olika information. Söka efter objekt i alla kolumner

  • Om du söker i en LDAP-Internetkatalog efter en e-postadress kan du välja att söka efter ett namn med tecknet som namnet börjar med eller med tecknen som namnet innehåller genom att klicka på Börjar med eller Innehåller.

  1. I dialogrutan Adressbok klickar du på en annan adressbok i listan Adressbok.

  2. Du kan visa kontakter från listan Outlook-kontakter genom att klicka på namnet på önskad kontaktmapp under Outlook-adressbok i listan Adressbok.

   En kontakt måste ha varit en post i fältet E-post eller i fältet Fax för att den ska visas i Outlook-adressboken/mappen Kontakter.

Ange en adress i ett meddelande när du har hittat namnet eller e-postadressen

 1. Klicka på Till, Kopia eller Hemlig kopia i meddelandehuvudet i ett nytt meddelande.

 2. Hitta namnet eller e-postadressen med hjälp av anvisningarna i föregående avsnitt, Söka efter namn i adressboken.

 3. Dubbelklicka på namnet eller e-postadressen i listan i adressboken och klicka sedan på OK.

  Varför visas inte namnlistan (kolumnen) i adressboken?

  Du kanske använde sökalternativet Fler kolumner senast du använde adressboken. Återställ namnlistvyn genom att klicka på Endast namn bredvid Sök.

  Söka i fler kolumner

 1. Klicka på Adressbok Knappbild i verktygsfältet Standard.

  Tips: Du kan också öppna adressboken på menyn Verktyg och i ett öppet meddelande. I meddelandet klickar du på Adressbok i gruppen Namn på fliken Meddelande.

 2. I listan Adressbok klickar du på adressboken där du vill söka efter namn.

  Listan Adressböcker

 3. Klicka på Fler kolumner i rutan Sök.

 4. Skriv informationen som du söker efter, eller en del av den. Skriv till exempel ett telefonnummer, en plats eller personens titel.

  Meddelanden: 

  • Du kan söka på flera villkor i den här rutan. Skriv ett kommatecken efter varje villkor. Alla kolumner som tas med (kallas även fält för den här informationen) söks igenom.

  • Du kan förfina sökningen genom att ange personens namn, eller en del av det, i rutan Sök.

  • Om du inte hittar den du letar efter kanske du behöver söka i en annan adressbok. Alla adressböcker innehåller inte samma fält.

Med funktionen Avancerad sökning kan du använda flera nyckelord eller villkor när du söker efter någon. Den liknar sökningen som utförs med alternativet Fler kolumner i rutan Sök, men du anger sökvillkoren i separata fält i stället för i en enda ruta som avgränsas med kommatecken. Beroende på vilken kontaktinformation som anges för en person kanske inte alla fält gäller för sökningen.

Med Avancerad sökning kan du se vilka fält som genomsöks efter dina specifika nyckelord eller villkor.

 1. Klicka på Adressbok Knappbild i verktygsfältet Standard.

  Tips: Du kan också öppna adressboken på menyn Verktyg och i ett öppet meddelande. I meddelandet klickar du på Adressbok i gruppen Namn på fliken Meddelande.

 2. I listan Adressbok klickar du på adressboken där du vill söka efter namn.

  Välj en adressbok att söka efter i listan

 3. Klicka på Avancerad sökning.

 4. Skriv informationen i lämpliga fält i rutan Sök.

  Skriv sökvillkor för att hitta någon

  Ju mer information du anger, desto mer förfinat blir sökresultatet.

  Obs!: Om du inte hittar den du letar efter kanske du behöver söka i en annan adressbok. Alla adressböcker innehåller inte samma information.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×