Söka efter personer

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan söka efter personer i Microsoft Office SharePoint Server 2007 via sökcenterwebbplatsen. Du kan antingen söka efter personens namn eller efter värden i personens användarprofil.

Vad vill du göra?

Ändra ordning på sökresultaten

Söka efter personer via sökcenterwebbplatsen

Använda Förfina sökningen för att välja sökresultat

Skriva effektiva frågor

Ändra ordning på sökresultaten

Du kan sortera resultaten i en personsökning efter personernas sociala avstånd till dig eller deras relevans för din användarprofil. Det sociala avståndet är förhållandet mellan dig och personerna i sökresultaten i relation till din befattning i organisationen. Om sorteringsordningen sker efter socialt avstånd visas dina kollegor först i resultaten, följt av dina kollegors kollegor. Efter dina kollegors kollegor visas alla andra i resultaten.

Som standard sorteras resultaten i en personsökning efter socialt avstånd.

Det andra sättet att sortera resultaten är efter relevans för värdena i din användarprofil. Personer vars användarprofiler stämmer överens med din visas först i resultaten.

Om du vill sortera resultaten efter relevans klickar du på Visa efter relevans.

Klicka på Sortera efter relevans för att ändra sorteringsordningen till relevans.

Om du vill veta mer om sociala avstånd och relevans i söka efter personer, finns i blogginlägget inlägg kollegor, socialt avstånd och relevans i personsökning; Verktyg för sociala nätverk.

Överst på sidan

Söka efter personer via sökcenterwebbplatsen

Sökcenterwebbplatsen i Office SharePoint Server har flera flikar. På varje flik finns en frågeruta mitt på sidan och resultatet visas i området under rutan.

 1. Klicka på Sök bland navigeringslänkarna längst upp på de flesta sidor.

 2. Markera fliken Personersökcenterwebbplatsen.

  Personsökning i sökcenter

  Obs!: Som standard kan administratören för webbplatssamlingen administrera webbplatssamlingen som innehåller sökcentret, och redigera webbplatsen som dess ägare. Administratören kan ändra eller ta bort flikar, inklusive fliken Personer, och ändra andra sökfunktioner.

 3. Du kan söka efter en person med hjälp av frågerutan genom att ange hela namnet inom citattecken eller skriva användarprofilsegenskaper i formatet egenskap:värde.

  Obs!: Värden inom citattecken måste matcha hela egenskapsvärdet. Värden utan citattecken matchar alla värden för egenskapen som börjar på samma bokstäver. Mer information om frågor finns i avsnittet Skriva effektiva frågor.

  Du kan också klicka på Sökalternativ och ange värden för användarprofilsegenskaper i rutorna, enligt bilden nedan.

  Sökcenter, personsökning

  Obs!: Om en egenskap har en lista med fasta värden klickar du på Bläddra Läs egenskapsvärden och väljer ett alternativ i listan.

 4. Klicka på Sök Bild av knapp när du vill att sökresultatet ska visas.

  Som standard sorteras sökresultaten efter ditt sociala avstånd i organisationen till personerna i resultatet. Om du vill sortera dem efter relevans för din användarprofil klickar du på Visa efter relevans.

Överst på sidan

Använda Förfina sökningen för att välja sökresultat

När en sökning returnerar flera personer visas länkar under Förfina sökningen på resultatsidan. Länkarna är indelade i grupper, till exempel "Förfina efter befattning" och "Förfina efter avdelning", som du ser i bilden nedan. Förfina din sökning

 1. Sök efter personer, antingen via rutan Sök efter anställda eller fliken Personersökcenterwebbplatsen (om den är tillgänglig).

 2. Leta reda på länkarna under Förfina sökningen på sökresultatsidan. I texten i varje länk anges ett användarprofilvärde för en eller flera personer som sökningen returnerade.

 3. Klicka på en länk om du enbart vill visa sökresultat som markerats med just det användarprofilvärdet.

 4. Du kan fortsätta begränsa sökresultatet genom att klicka på andra länkar under Förfina sökningen för att matcha fler användarprofilvärden.

Överst på sidan

Skriva effektiva frågor

Du kan skriva frågor för personer i rutan Sök efter anställda på en webbplats startsida (när den är tillgänglig) eller på fliken Personersökcenterwebbplatsen. Här följer några grundläggande regler för att skriva egna frågor:

 • En fråga för personsökning kan innehålla namn och användarprofilsegenskaper. Avgränsa termer med blanksteg. Textrutor för frågor får innehålla högst 200 tecken.

 • Om du vill söka efter ett fullständigt namn kan du antingen ange namnet inom citattecken eller skriva användarprofilsegenskaper i formatet egenskap:värde. Om egenskaperna förnamn och efternamn är tillgängliga returnerar frågorna "Bo Svensson" och förnamn:"Bo" efternamn:"Svensson" en person som heter Bo Svensson.

 • Ange ett egenskapsvärde inom citattecken om du vill få en exakt träff, eller utan citattecknen om du vill få delvisa träffar som börjar med de bokstäver du anger. Värden är inte skiftlägeskänsliga. Om du till exempel söker efter efternamn:mc efternamn:mac returnerar sökningen alla personer vars efternamn börjar med antingen "Mc" eller "Mac".

 • Frågor kan inte ha jokertecken, som asterisker (*) eller frågetecken (?), eller booleska operatorer som OCH och ELLER.

 • Söktjänsten tolkar blanksteget mellan termer för olika egenskaper som OCH. Om du till exempel söker efter förnamn:Bo efternamn:"Svensson" returnerar sökningen resultat för "Bo Svensson" och andra namn som börjar med "Bo", t.ex. "Bosse".

 • Söktjänsten tolkar blanksteget mellan termer för samma egenskap som ett ELLER. Om till exempel egenskapen författare är tillgänglig och du söker efter författare:"Bo Svensson" författare:"Erika Engström", returneras alla objekt som skapats av någon av dem.

 • Du kan utelämna personer från sökningen genom att sätta ett minustecken (-) före namnet på en identifierande egenskap. Om du till exempel lägger till -förnamn:"Bo" i frågan utelämnas alla med förnamnet "Bo" från sökresultatet.

  Obs!: En fråga måste innehålla minst en term att söka efter. Frågor som endast består av termer som ska utelämnas ger ett felmeddelande.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×