Söka efter och markera celler som uppfyller vissa villkor

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd kommandot Gå till att snabbt hitta och markera alla celler som innehåller specifika typer av data, till exempel formler. Också använda Gå till för att söka efter endast celler som uppfyller vissa villkor, till exempel den sista cellen på kalkylblad som innehåller data eller formatering.

Följ anvisningarna nedan:

 1. Börja med att göra något av följande:

  • Om du vill söka i hela kalkylbladet efter specifika celler klickar du i en cell.

  • Om du vill söka efter specifika celler inom ett angivet område väljer du område, rader eller kolumner som du vill använda. Mer information finns i Markera celler, områden, rader eller kolumner i ett kalkylblad.

   Tips: Klicka på vilken cell som helst i kalkylbladet om du vill avbryta markeringen av celler.

 2. Klicka på fliken StartSök och markera > Gå till (i gruppen Redigering ).

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Kortkommando: Tryck på CTRL + G.

 3. Klicka på Special.

 4. Klicka på ett av följande alternativ i dialogrutan Gå till special.

Klicka på

Om du vill markera

Kommentarer

Celler som innehåller kommentarer.

Konstanter

Celler som innehåller konstanter.

Formler

Celler som innehåller formler.

Obs!: Kryssrutor under formler definiera vilken typ av formeln.

Tomma celler

Tomma celler.

Aktuellt område

Det aktuellt område, till exempel en hel lista.

Aktuell matris

En hel matris, om den aktiv cell finns i en matris.

Objekt

Grafiska objekt, bland annat diagram och knappar, i kalkylbladet och i textrutor.

Avvikande i rader

Alla celler som skiljer sig från den aktiva cellen i en markerad kolumn. Det finns alltid en aktiv cell i en markering, om detta är ett område, rad eller kolumn. Du kan ändra platsen för den aktiva cellen, som enligt standard är den första cellen i en rad genom att trycka på RETUR eller TABB-tangenten.

Om fler än en rad markeras jämförelsen utförs för varje enskild rad i markeringen och den cell som ska användas i jämförelsen för varje rad som finns i samma kolumn som den aktiva cellen.

Avvikande i kolumner

Alla celler som skiljer sig från den aktiva cellen i en markerad kolumn. Det finns alltid en aktiv cell i en markering om det gäller ett område, rad eller kolumn. Du kan ändra platsen för den aktiva cellen genom att trycka på RETUR eller TABB-tangenten – vilket som standard är den första cellen i en kolumn.

När du markerar mer än en kolumn, klar jämförelsen för varje enskild kolumn i markeringen. Den cell som ska användas i jämförelsen för varje ytterligare kolumn finns i samma rad som den aktiva cellen.

Överordnade

Celler som refereras av formeln i den aktiva cellen. Gör något av följande under underordnade:

 • Klicka på Endast direkt om du bara vill söka efter celler som refereras direkt av formler.

 • Klicka på Alla nivåer om du vill söka efter alla celler som refereras direkt eller indirekt av cellerna i markeringen.

Underordnade

Celler med formler som refererar till den aktiva cellen. Gör något av följande:

 • Klicka på Endast direkt om du bara vill söka efter celler med formler som refererar direkt till den aktiva cellen.

 • Klicka på Alla nivåer om du vill söka efter alla celler som direkt eller indirekt refererar till den aktiva cellen.

Sista cell

Den sista cellen i kalkylbladet som innehåller data eller formatering.

Enbart synliga celler

Enbart celler som syns i ett område som sträcker sig över dolda rader eller kolumner.

Villkorsstyrd formatering

Enbart celler där villkorsstyrd formatering används. Under dataverifiering, gör du något av följande:

 • Klicka på Alla om du vill söka efter alla celler där villkorsstyrd formatering används.

 • Klicka på Samma om du vill söka efter celler som har samma villkorsstyrda formatering som den markerade cellen.

Dataverifiering

Enbart celler där regler för dataverifiering används. Gör något av följande:

 • Klicka på Alla om du vill söka efter alla celler där dataverifiering används.

 • Klicka på Samma om du vill söka efter celler som har samma dataverifiering som den markerade cellen.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×