Söka efter och ersätta text och tal

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Delar av innehållet i det här avsnittet gäller inte alla språkversioner.

Du kan söka efter och ersätta text, bland annat specialtecken (t.ex. frågetecken, tildetecken och asterisker) och tal. Du kan söka radvis och kolumnvis, söka i kommentarer eller värden, och söka i kalkylblad eller hela arbetsböcker.

Gör något av följande:

Söka efter text och tal

 1. Markera cellområdet där du vill söka.

  Om du vill söka i hela bladet klickar du i en cell.

 2. Skriv önskad text eller nummer som du vill söka efter i Sök-fältet Sökfält i Excel .

  Tips: Du kan använda jokertecken – frågetecken (?), asterisk (*) och tilde (~) – i sökvillkoren. Använd frågetecken (?) om du vill söka efter ett enskilt tecken, till exempel returnerar s?t "söt" och "sot". Använd asterisk (*) om du vill söka efter valfritt antal tecken, till exempel returnerar s*d "syd" och "startad". Använd tilde (~) följt av ?, * eller ~ om du vill söka efter frågetecken, asterisker och andra specialtecken, till exempel returnerar fy91~? "fy91?".

 3. Tryck på RETUR.

 4. Om du vill ange ytterligare sökalternativ gör du något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Söka i ett blad eller en hel arbetsbok

Klicka på Sök i kalkylbladet eller Sök i arbetsboken på popup-menyn förstoringsglaset.

Söka radvis eller kolumnvis

Klicka på Avancerad sökning på popup-menyn förstoringsglaset och sedan klicka på Radvis eller Kolumnvis på popup-menyn Sök.

Söka efter enbart vissa typer av information

Klicka på Avancerad sökning på popup-menyn förstoringsglaset och klicka sedan på formler, värden eller kommentarer på popup-menyn Sök i.

Söka efter skiftlägeskänsligt innehåll

Klicka på Avancerad sökning på popup-menyn förstoringsglaset och sedan markera kryssrutan Matcha gemener/versaler.

Söka efter enbart exakta matchningar

Klicka på Avancerad sökning på popup-menyn förstoringsglaset och markera sedan kryssrutan Sök enbart hela celler.

 1. Obs!: Klicka på Avancerad sökning för att söka efter dubbelbytetecken på popup-menyn förstoringsglaset och sedan markera kryssrutan Matcha byte.

 2. Om du vill söka efter nästa förekomst av det objekt som du söker efter klickar du i sökfältet och trycker på RETUR, eller klickar på Sök nästa i dialogrutan Sök.

  Tips: Du kan avbryta en pågående sökning genom att trycka på ESC.

Ersätta text och tal

 1. Markera cellområdet där du vill söka.

  Om du vill söka i hela bladet klickar du i en cell.

 2. Skriv önskad text eller nummer som du vill söka efter i Sök-fältet Sökfält i Excel .

  Tips: Du kan använda jokertecken – frågetecken (?), asterisk (*) och tilde (~) – i sökvillkoren. Använd frågetecken (?) om du vill söka efter ett enskilt tecken, till exempel returnerar s?t "söt" och "sot". Använd asterisk (*) om du vill söka efter valfritt antal tecken, till exempel returnerar s*d "syd" och "startad". Använd tilde (~) följt av ?, * eller ~ om du vill söka efter frågetecken, asterisker och andra specialtecken, till exempel returnerar fy91~? "fy91?".

 3. Klicka på Ersätt på menyn för förstoringsglaset.

  Om du vill ange ytterligare sökalternativ gör du något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Söka i ett blad eller en hel arbetsbok

Klicka på Blad eller Arbetsbok på popup-menyn I.

Söka radvis eller kolumnvis

Klicka på Radvis eller Kolumnvis på popup-menyn Sök.

Söka efter skiftlägeskänsligt innehåll

Markera kryssrutan Matcha gemener/VERSALER.

Söka efter enbart exakta matchningar

Markera kryssrutan Sök enbart hela celler.

Obs!: Välj Avancerad sökning för att söka efter dubbelbytetecken på popup-menyn förstoringsglaset och sedan markera kryssrutan Matcha byte.

 1. Skriv in ersättningstecknen i rutan Ersätt med.

  Om du vill ersätta tecknen i rutan Sök efter med ingenting lämnar du rutan Ersätt med tom.

 2. Klicka på Sök nästa.

 3. Om du vill ersätta den markerade förekomsten klickar du på Ersätt.

  Om du vill ersätta alla förekomster av tecknen i bladet utan att gå igenom dem först klickar du på Ersätt alla.

  Tips: Du kan avbryta en pågående sökning genom att trycka på ESC.

Se även

Filtrera efter eller ta bort dubblettvärden

Infoga en punkt, symbol eller ett specialtecken

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×