Söka efter och ersätta text i e-postmeddelanden och objekt

I Outlook har du tillgång till redigeringsverktyg som ger dig möjlighet att söka efter och ersätta texter eller fraser i ett e-postmeddelande. Du kan utöka sökningen genom att använda jokertecken och koder för att söka efter ord eller fraser som innehåller specifika bokstäver eller kombinationer av bokstäver. Du även kan söka efter och ersätta formateringen, t.ex. teckenstorlek, format, språk, söka och styckemarkeringar. Det går även att söka efter och ersätta olika substantivformer eller verbtempus, t.ex. ”meddelande” kontra ”meddelanden” och ”skicka” kontra ”skickade”.

Du kan snabbt söka efter alla förekomster av ett visst ord eller en viss fras med hjälp av sökalternativet.

 1. Gå till det e-postmeddelande eller det objekt som du skapar och välj Sök i gruppen Redigering på fliken Formatera text.

  Välj Formatera text och sedan Redigering för att öppna listrutan.

 2. I rutan Sök efter skriver du den text du vill söka efter.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter nästa förekomst av ett ord eller en fras väljer du Sök nästa.

  • Om du vill söka efter alla förekomster av ett specifikt ord eller en fras väljer du Sök i > Huvuddokument.

Tips: Om du vill avbryta en pågående sökning trycker du på ESC.

Du kan ersätta ett ord eller en fras automatiskt med något annat. Du kan t.ex. ersätta alla förekomster av ”Acme” med ”Apex”.

Obs!: Den nya texten använder samma versalisering som texten den ersätter. Om du t.ex. söker efter ”PDF” och ersätter ordet med ”Portable Document Format” visas den nya texten som ”PORTABLE DOCUMENT FORMAT”.

 1. Gå till det e-postmeddelande eller det objekt som du skapar och välj Ersätt på fliken Formatera text i gruppen Redigering.

  Välj Formatera text, Redigering och Ersätt i Outlook.

  Obs!: Du kan också välja fliken Ersätt i dialogrutan Sök.

 2. Välj fliken Ersätt i dialogrutan Sök och ersätt och skriv in den text som du vill söka efter i rutan Sök efter.

 3. Skriv in ersättningstexten i rutan Ersätt med.

  Dialogrutan Sök och ersätt i Outlook.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter nästa förekomst av texten väljer du Sök nästa.

  • Om du vill ersätta en förekomst av texten väljer du Ersätt så går Outlook vidare till nästa förekomst.

  • Om du vill ersätta alla förekomster av texten väljer du Ersätt alla.

Tips: Om du vill avbryta en pågående ersättning trycker du på Esc .

Du kan söka efter alla förekomster av ett ord eller en fras och markera texten på skärmen. Det här är ett bra sätt att göra det lättare att se alla förekomster i dokumentet. Markeringarna visas inte på utskrifterna.

 1. Gå till det e-postmeddelande eller det objekt som du skapar och välj Sök i gruppen Redigering på fliken Formatera text.

 2. Skriv texten som du vill söka efter i rutan Sök efter.

 3. Välj Läsmarkering > Markera alla.

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  Obs!: Om du vill inaktivera markeringarna på skärmen väljer du Läsmarkering > Radera markering.

Avancerad sök och ersätt

Du kan söka efter mer än bara text. Med Outlook kan du söka efter formatering som fet eller kursiv stil, teckensnitt, stycketecken, blanksteg, bokmärken och t.o.m. språk.

Du kan söka efter och ersätta eller ta bort teckenformatering. Du kan till exempel söka efter ett särskilt ord eller en fras och ändra teckenfärg, eller också kan du söka efter särskild formatering, som fet, och ändra den.

 1. Gå till det e-postmeddelande eller det objekt som du skapar och välj Ersätt i gruppen Redigering på fliken Formatera text.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter text med särskild formatering skriver du texten i rutan Sök efter.

  • Om du endast vill söka efter formateringen lämnar du rutan Sök efter tom.

 3. (Valfritt) Under Sökalternativ markerar du någon av kryssrutorna för sökning.

 4. Välj Format och välj sedan de format som du vill söka efter och ersätta.

  Gå till dialogrutan Sök och ersätt, välj Format och sedan ett alternativ i listrutan.

  Meddelanden: 

  • Om inte Format visas väljer du Mer.

  • Gå till dialogrutan Sök och ersätt och klicka på knappen Mer när du vill se fler alternativ.

 5. Välj Format i rutan Ersätt med och välj sedan ersättningsformat.

  Obs!: Om du även vill ersätta texten som du skrev in i rutan Sök efter skriver du in ersättningstext i rutan Ersätt med.

 6. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter och ersätta varje förekomst av den angivna formateringen väljer du Sök nästa > Ersätt.

  • Om du vill ersätta alla förekomster av den angivna formateringen väljer du Ersätt alla.

Du kan söka efter och ersätta specialtecken och dokumentelement som tabbar och manuella sidbrytningar. Du kan till exempel hitta alla dubbla styckebrytningar och ersätta dem med en enkel styckebrytning.

 1. Gå till det e-postmeddelande eller det objekt som du skapar och välj Sök i gruppen Redigering på fliken Formatera text.

 2. Välj Special och välj sedan ett alternativ.

  Gå till dialogrutan Sök och ersätt, välj Special och sedan ett alternativ i listan.

  Meddelanden: 

  • Om inte Special visas väljer du Mer.

  • Gå till dialogrutan Sök och ersätt och klicka på knappen Mer när du vill se fler alternativ.

 3. Om du vill ersätta objektet klickar du på fliken Ersätt och skriver sedan in ersättningstexten i rutan Ersätt med.

 4. Välj Sök nästa, Sök alla, Ersätt eller Ersätt alla.

  Tips: Om du vill avbryta en pågående sökning trycker du på ESC.

Du kan använda jokertecken för att söka efter text. Du kan till exempel använda jokertecknet * (asterisk) för att söka efter teckensträngar (med ”s*t” hittar du till exempel ”söt” och ”solkatt”).

Använda jokertecken för att söka efter och ersätta text

 1. Gå till det e-postmeddelande eller det objekt som du skapar och välj Sök eller Ersätt i gruppen Redigering på fliken Formatera text.

 2. Markera kryssrutan Använd jokertecken under Sökalternativ.

  Obs!: Om inte Sökalternativ visas väljer du Mer.

 3. Gör något av följande:

  • Välj Special, välj ett jokertecken och skriv sedan in ytterligare text i rutan Sök efter. Mer information finns i tabellen under ”Jokertecken för objekt som du vill söka efter och ersätta” längre fram i det här avsnittet.

  • Ange ett jokertecken direkt i rutan Sök efter. Mer information finns i tabellen Jokertecken för objekt som du vill söka efter och ersätta längre fram i det här avsnittet.

  Obs!: Om du även vill ersätta objektet som du angav i rutan Sök efter skriver du in ersättningstext i rutan Ersätt med.

 4. (Valfritt) Om du vill ersätta objektet du angav i rutan Sök efter väljer du fliken Ersätt och skriver in ersättningstexten i rutan Ersätt med.

 5. Välj Sök nästa, Sök alla, Ersätt eller Ersätt alla.

  Tips: Om du vill avbryta en pågående sökning trycker du på ESC.

Jokertecken för objekt som du vill söka efter och ersätta

 • Om du markerar kryssrutan Använd jokertecken söker Outlook endast efter exakt den text som du anger. Lägg märke till att kryssrutorna Matcha gemener/VERSALER och Matcha hela ord inte är tillgängliga (de är nedtonade) eftersom de alternativen har aktiverats automatiskt. Du kan inte stänga av de alternativen.

 • Om du vill söka efter ett tecken som används som ett jokertecken skriver du ett omvänt snedstreck (\) före tecknet. Skriv till exempel \? om du vill söka efter ett frågetecken.

 • Du kan använda parentes för att gruppera jokertecken och text och ange utvärderingsordningen. Skriv till exempel <(pre)*(at)> för att söka efter ”presenterat” och ”preparat”.

 • Du kan använda jokertecknet \n för att söka efter ett uttryck och sedan ersätta det med det omorganiserade uttrycket. Skriv till exempel (Ashton) (Chris) i rutan Sök efter och \2 \1 i rutan Ersätt med. Outlook söker efter Ashton Chris och ersätter det med Chris Ashton.

Om du vill söka efter

Skriv

Exempel

Ett enstaka tecken

?

s?t returnerar ”söt” och ”sot”

En teckensträng

*

s*d returnerar ”syd” och ”startad”

Början på ett ord

<

<(inter) returnerar ”intern” och ”interiör”, men inte ”slinter”

Slutet på ett ord

>

(in)> returnerar ”in” och ”fin”, men inte ”inte”

Ett av de angivna tecknen

[ ]

h[aä]r returnerar ”har” och ”här”

Alla enskilda tecken i det här intervallet

[-]

[b-g]om returnerar ”bom” och ”dom”. Intervallen måste vara i stigande ordning.

Alla enskilda tecken förutom tecknen i intervallet inom hakparenteserna

[!x-z]

s[!a-m]nt returnerar ”sunt” och ”sänt”, men inte ”sant” eller ”sent”

Exakt n förekomster av föregående tecken eller uttryck

{n}

man{2}a returnerar ”manna”, men inte ”mana”

Minst n förekomster av föregående tecken eller uttryck

{n,}

man{1,}a returnerar ”mana” och ”manna”

Från n till m förekomster av föregående tecken eller uttryck

NM

10{1,3} returnerar 10, 100 och 1000.

En eller fler förekomster av föregående tecken eller uttryck

@

mat@a returnerar ”mata” och ”matta”

Använd följande koder för att söka efter bokstäver, formatering, fält eller specialtecken. Tänk på att vissa koder bara kan användas om alternativet Använd jokertecken är aktiverat eller inte.

Koder som kan användas i rutan Sök efter eller Ersätt med

Om du vill söka efter

Skriv

Stycketecken ( Stycketecken )

^p (kan inte användas i rutan Sök efter när alternativet Använd jokertecken är aktiverat), eller ^13

Tabbtecken ( Tabbtecken )

^t eller ^9

ASCII-tecken

^nnn, där nnn är teckenkoden.

ANSI-tecken

^0nnn, där 0 är noll och nnn är teckenkoden

Långt tankstreck ( — )

^+

Kort tankstreck ( – )

^=

Cirkumflex

^^

Manuell radbrytning ( Manuell radbrytning )

^l eller ^11

Spaltbrytning

^n eller ^14

Sid- eller avsnittsbrytning

^12 (vid ersättning infogas en sidbrytning)

Manuell sidbrytning

^m (söker efter eller ersätter dessutom avsnittsbrytningar när alternativet Använd jokertecken är aktiverat)

Hårt blanksteg ( hårt blanksteg () )

:s

Hårt bindestreck ( Hårt bindestreck )

^~

Mjukt bindestreck ( Mjukt bindestreck )

^-

Koder som endast kan användas i rutan Sök efter (när Använd jokertecken är aktiverat)

Om du vill söka efter

Skriv

Bild eller grafik (endast infogad)

^g

Koder som endast kan användas i rutan Sök efter (när Använd jokertecken är inaktiverat)

Om du vill söka efter

Skriv

Valfritt tecken

^?

Valfri siffra

^#

Valfri bokstav

^$

Unicode-tecken

^Unnnn där nnnn är teckenkoden

Bild eller grafik (endast infogad)

^1

Fotnotstecken

^f eller ^2

Slutkommentarstecken

^e

Fält

^d

Inledande klammerparentes (när fältkoder visas)

^19

Avslutande klammerparentes (när fältkoder visas)

^21

Kommentar

^a eller ^5

Avsnittsbrytning

^b

Långt blanksteg (Unicode)

^u8195

Kort blanksteg (Unicode)

^u8194

Tomt utrymme

^w (en kombination av vanliga och hårda blanksteg samt tabbtecken)

Kod som endast kan användas i rutan Ersätt med

Om du vill söka efter

Skriv

Innehåll i Microsoft Windows Urklipp

^c

Innehållet i rutan Sök efter

^&

Du kan gå till specifika objekt, t.ex. en sida, ett bokmärke eller en rad i ett e-postmeddelande.

 1. Gå till det e-postmeddelande eller det objekt som du skapar och välj Sök > Gå till i gruppen Redigering på fliken Formatera text.

  Välj Sök och sedan Gå till i gruppen Redigering på fliken Formatera text.

 2. Välj ett objekt i listan Gå till.

  Gå till i dialogrutan Sök och ersätt, välj fliken Gå till och ange vilket alternativ du vill börja med.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill gå till ett visst objekt skriver du rätt identifieringsinformation för objektet i rutan Ange och väljer sedan på Gå till.

  • Om du vill gå till nästa eller föregående objekt av angiven typ låter du rutan Ange vara tom och väljer sedan på Nästa eller Föregående.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×