Söka efter och ersätta text eller formatering i Word för Mac

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan söka efter och ersätta text, inklusive specialtecken (till exempel långa tankstreck) och dokumentelement (till exempel sidbrytningar). Du kan också söka efter särskilda formatering (till exempel tecken och stycken format), format och markera och ändra formateringen utan att ändra texten. När du söker efter text markeras alla träffar i dokumentet. Du kan också använda jokertecken för att söka efter och ersätta text.

Skriv ordet eller frasen som du vill söka efter i det övre högra hörnet av dokumentet, i Sök rutan Ange text som ska sökas efter i dokumentet , och alla förekomster av ordet eller frasen i dokumentet markeras.

Så här ersätter du att hitta text:

 1. Klicka på förstoringsglaset och sedan på Ersätt.

  Alternativet Ersätt är markerat i sökrutan

 2. Skriv ersättningstexten i rutan Ersätt med.

 3. Klicka på Ersätt alla eller Ersätt.

  Tips!: 

  • Du kan också öppna grundläggande fönstret Sök och Ersätt med kortkommandot CTRL + H.

  • När du ersätter text är en bra idé att klicka på Ersätt i stället för Ersätt alla. På så sätt kan du granska varje objekt innan du ersätter den.

Du kan söka efter text med särskild formatering, som till exempel fet eller markera med hjälp av Format-menyn.

 1. Klicka på Visa > Navigeringsfönstret.

  Navigeringsfönstret är markerat på fliken Visa

 2. Klicka på förstoringsglaset i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på knappen Inställningar och sedan på Avancerad Sök och ersätt.

  Avancerad Sök och ersätt är markerat i rutan Sök och ersätt

  Meddelanden: 

  • Klicka på pilen längst ned i dialogrutan Sök och Ersätt så visas alla alternativ.

  • Visar hur du öppnar popup-menyn Format

 4. Klicka på det alternativ du vill använda på Format-menyn.

  Visar formatalternativen

  Om en andra dialogruta öppnas, markera de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK.

 5. Klicka på Sök nästa eller Sök alla i dialogrutan Sök och ersätt.

Du kan hitta och ersätta text med särskild formatering, t.ex fet eller markera med hjälp av Format-menyn.

 1. Klicka på Visa > Navigeringsfönstret.

  Navigeringsfönstret är markerat på fliken Visa

 2. Klicka på förstoringsglaset i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på knappen Inställningar och sedan på Avancerad Sök och ersätt.

  Avancerad Sök och ersätt är markerat i rutan Sök och ersätt

 4. Klicka på Ersätt högst upp i dialogrutan.

  Meddelanden: 

  • Klicka på pilen längst ned i dialogrutan Sök och Ersätt så visas alla alternativ.

  • Visar hur du öppnar popup-menyn Format

 5. Skriv den text som du vill söka efter i rutan Sök efter.

 6. Markera den formatering som du vill söka efter på Format-menyn.

  Visar formatalternativen

  Om en andra dialogruta öppnas, markera de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK.

 7. Klicka i rutan bredvid Ersätt med.

 8. Markera den nya formateringen på Format-menyn. Om ytterligare en dialogruta visas markerar du de format du vill använda och klickar sedan på OK.

 9. Klicka på Ersätt, Ersätt alla eller Sök nästa.

 1. Klicka på Visa > Navigeringsfönstret.

 2. Klicka på förstoringsglaset i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på knappen Inställningar och sedan på Avancerad Sök och ersätt.

  Avancerad Sök och ersätt är markerat i rutan Sök och ersätt

  Meddelanden: 

  • Klicka på pilen längst ned i dialogrutan Sök och Ersätt så visas alla alternativ.

  • Visar hur du öppnar popup-menyn Format

 4. Klicka på det specialtecken som du vill söka efter på Special-menyn.

  Sök efter specialtecken

 5. Klicka på Sök nästa.

 1. Klicka på Visa > Navigeringsfönstret.

  Navigeringsfönstret är markerat på fliken Visa

 2. Klicka på förstoringsglaset i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på knappen Inställningar och sedan på Avancerad Sök och ersätt.

  Avancerad Sök och ersätt är markerat i rutan Sök och ersätt

  Meddelanden: 

  • Klicka på pilen längst ned i dialogrutan Sök och Ersätt så visas alla alternativ.

  • Visar hur du öppnar popup-menyn Format

 4. Klicka på Ersätt högst upp i dialogrutan Sök och Ersätt och klicka i rutan Sök efter, men Skriv ingenting det. Senare, när du väljer ett specialtecken visas placeras Word automatiskt teckenkoden i rutan åt dig.

  Obs!: Klicka på pilen längst ned i dialogrutan Sök och ersätt så visas alla alternativ.
  Visar hur du öppnar popup-menyn Format

 5. Klicka på det specialtecken som du vill söka efter på Special-menyn.

 6. Klicka i rutan Ersätt med.

 7. Klicka på det specialtecken som du vill använda som ersättning på Special-menyn.

 8. Klicka på Ersätt eller Sök nästa.

 1. Klicka på Visa > Navigeringsfönstret.

  Navigeringsfönstret är markerat på fliken Visa

 2. Klicka på förstoringsglaset i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på knappen Inställningar och sedan på Avancerad Sök och ersätt.

  Avancerad Sök och ersätt är markerat i rutan Sök och ersätt

 4. Markera kryssrutan Använd jokertecken.

  Om kryssrutan Använd jokertecken inte visas klickar du på NEDPIL för fler alternativ .

 5. Klicka på Special-menyn, klicka på ett jokertecken och Skriv eventuell ytterligare text i rutan Sök efter.

  Använda jokertecken i dialogrutan Sök och Ersätt

 6. Klicka på Sök nästa.

  Tips!: 

  • Om du vill avbryta en pågående sökning trycker du på KOMMANDO + PUNKT.

  • Du kan också använda jokertecken direkt i rutan Sök efter i stället för att markera ett alternativ på popup-menyn Special.

  • Om du vill söka efter ett tecken som används som ett jokertecken skriver du ett omvänt snedstreck (\) före tecknet. Skriv till exempel \? om du vill söka efter ett frågetecken.

  • Du kan använda parenteser för att gruppera jokertecknen och texten, och för att ange i vilken ordning de ska utvärderas. Skriv exempelvis <(för)*(ad)> om du vill söka efter "försenad" och "förväntad".

  • Du kan söka efter ett uttryck och använda den \n jokertecken söksträngen ska ersättas Omordnade uttrycket. Skriv till exempel (Newman) (Belinda) i rutan Sök efter och \2 \1 i rutan Ersätt med. Word hittar "Newman Belinda" och ersätta det med "Belinda Newman".

 7. Så här ersätter du att hitta text:

  1. Klicka på fliken Ersätt och sedan i rutan Ersätt med.

  2. Klicka på Special, på ett jokertecken och skriv eventuell ytterligare text i rutan Ersätt med.

  3. Klicka på Ersätt alla, Ersätt eller Sök nästa.

   Tips: När du ersätter text är en bra idé att klicka på Ersätt i stället för Ersätt alla. På så sätt du bekräfta varje byte om du vill se till att den är korrekt.

Du kan begränsa en sökning genom att använda något av följande jokertecken.

Om du vill söka efter

Använder du

Till exempel

Ett enstaka tecken

?

s?t returnerar "söt" och "sot".

En teckensträng

*

s*d returnerar "syd" och "startad".

Ett av de angivna tecknen

[ ]

h[aä]r returnerar "har" och "här".

Alla enskilda tecken i det här intervallet

[-]

[r-t]ätt returnerar "rätt" och "sätt" och "tätt".

Intervallen måste vara i stigande ordning.

Alla enskilda tecken förutom tecknen inom hakparenteser

[!]

m[!a]st returnerar "mest" och "must", men inte "mast".

Alla enskilda tecken förutom tecknen i intervallet inom hakparenteser

[!x-z]

s[!a-m]nt returnerar "sunt" och "sänt", men inte "sant" eller "sent".

Intervallen måste vara i stigande ordning.

Exakt n förekomster av ett tecken eller uttryck

{ n}

man{2}a returnerar "manna", men inte "mana".

Minst n förekomster av ett tecken eller uttryck

{ n,}

man{1,}a returnerar "mana" och "manna".

Ett intervall av förekomster av ett tecken eller uttryck

{ n, n}

10{1,3} returnerar "10," "100" och "1000".

En eller flera förekomster av ett tecken eller uttryck

@

mat@a returnerar "mata" och "matta".

Början på ett ord

<

<(inter) returnerar "intern" och "interiör", men inte "slinter".

Slutet på ett ord

>

(in)> returnerar "in" och "fin", men inte "inte".

 1. Skriv det ord eller den fras du vill söka efter i sökfältet Sökfältet i Word .

  Word markerar alla förekomster av ordet eller frasen i dokumentet.

 2. Så här ersätter du att hitta text:

  1. Klicka på Ersätt på menyn för förstoringsglaset.

   Popup-menyn Sök

   Använda tangentbordet genväg KOMMANDOT KOMMANDO + SKIFT + H.

  2. Skriv in ersättningstexten i rutan Ersätt med.

  3. Klicka på Ersätt alla, Ersätt eller Sök.

  Tips!: 

  • När du ersätter text kan det vara bra att klicka på Ersätt i stället för Ersätt alla. På så sätt kan du bekräfta varje ersättning och kontrollera att den är korrekt.

  • Om du vill avbryta en pågående sökning trycker du på KOMMANDO + PUNKT.

 1. Peka på SökRedigera-menyn och klicka på Avancerad Sök och ersätt.

 2. Klicka på de format du vill söka efter på menyn Format.

  Om du inte ser menyn Format klickar du på Pilknapp .

 3. Om en andra dialogruta visas väljer du de format du vill använda och klickar på OK.

 4. Klicka på Sök nästa.

  Tips!: 

  • Om du vill välja en tidigare sökning klickar du på Knappen Föregående sökning .

  • Om du vill avbryta en pågående sökning trycker du på KOMMANDO + PUNKT.

 5. Så här ersätter du att hitta text:

  1. På fliken Ersätt klickar du i rutan bredvid Ersätt med.

  2. Klicka på de format du vill ersätta på menyn Format.

  3. Om en andra dialogruta visas väljer du de format du vill använda och klickar på OK.

  4. Klicka på Ersätt alla, Ersätt eller Sök.

   Tips: När du ersätter text kan det vara bra att klicka på Ersätt i stället för Ersätt alla. På så sätt kan du bekräfta varje ersättning och kontrollera att den är korrekt.

 1. I verktygsfältet Standard klickar du på Visa eller dölj marginallisten  Knappen Marginallist .

 2. Klicka på Sök och ersätt Knappen Sök och ersätt i marginallisten.

 3. På menyn med sökalternativ Knappen Sökalternativ klickar du på Avancerad Sök och ersätt.

 4. Klicka på önskat specialtecken på menyn Special.

  Om du inte ser menyn Special klickar du på Pilknapp .

 5. Klicka på Sök nästa.

  Tips!: 

  • Om du vill välja en tidigare sökning klickar du på Knappen Föregående sökning .

  • Om du vill avbryta en pågående sökning trycker du på KOMMANDO + PUNKT.

 6. Så här ersätter du hittar du märken eller tecken, klickar du på Ersätt alla, Ersätt eller Sök.

  Tips: När du ersätter text kan det vara bra att klicka på Ersätt i stället för Ersätt alla. På så sätt kan du bekräfta varje ersättning och kontrollera att den är korrekt.

 1. Peka på SökRedigera-menyn och klicka sedan på Avancerad Sök och ersätt.

 2. Markera kryssrutan Använd jokertecken.

  Om kryssrutan Använd jokertecken inte visas klickar du på Pilknapp .

 3. Klicka på ett jokertecken på popup-menyn Special och skriv eventuell ytterligare text i rutan Sök efter.

 4. Klicka på Sök nästa.

  Tips!: 

  • Om du vill avbryta en pågående sökning trycker du på KOMMANDO + PUNKT.

  • Du kan också använda jokertecken direkt i rutan Sök efter i stället för att markera ett alternativ på popup-menyn Special.

  • Om du vill söka efter ett tecken som används som ett jokertecken skriver du ett omvänt snedstreck (\) före tecknet. Skriv till exempel \? om du vill söka efter ett frågetecken.

  • Du kan använda parenteser för att gruppera jokertecknen och texten, och för att ange i vilken ordning de ska utvärderas. Skriv exempelvis <(för)*(ad)> om du vill söka efter "försenad" och "förväntad".

  • Du kan söka efter ett uttryck och använda den \n jokertecken söksträngen ska ersättas Omordnade uttrycket. Skriv till exempel (Newman) (Belinda) i rutan Sök efter och \2 \1 i rutan Ersätt med. Word hittar "Newman Belinda" och ersätta det med "Belinda Newman".

 5. Så här ersätter du att hitta text:

  1. Klicka på fliken Ersätt och sedan i rutan Ersätt med.

  2. Klicka på Special, på ett jokertecken och skriv eventuell ytterligare text i rutan Ersätt med.

  3. Klicka på Ersätt alla, Ersätt eller Sök.

   Tips: När du ersätter text kan det vara bra att klicka på Ersätt i stället för Ersätt alla. På så sätt kan du bekräfta varje ersättning och kontrollera att den är korrekt.

Du kan begränsa en sökning genom att använda något av följande jokertecken.

Om du vill söka efter

Använder du

Till exempel

Ett enstaka tecken

?

s?t returnerar "söt" och "sot".

En teckensträng

*

s*d returnerar "syd" och "startad".

Ett av de angivna tecknen

[ ]

h[aä]r returnerar "har" och "här".

Alla enskilda tecken i det här intervallet

[-]

[r-t]ätt returnerar "rätt" och "sätt" och "tätt".

Intervallen måste vara i stigande ordning.

Alla enskilda tecken förutom tecknen inom hakparenteser

[!]

m[!a]st returnerar "mest" och "must", men inte "mast".

Alla enskilda tecken förutom tecknen i intervallet inom hakparenteser

[!x-z]

s[!a-m]nt returnerar "sunt" och "sänt", men inte "sant" eller "sent".

Intervallen måste vara i stigande ordning.

Exakt n förekomster av ett tecken eller uttryck

{ n}

man{2}a returnerar "manna", men inte "mana".

Minst n förekomster av ett tecken eller uttryck

{ n,}

man{1,}a returnerar "mana" och "manna".

Ett intervall av förekomster av ett tecken eller uttryck

{ n, n}

10{1,3} returnerar "10," "100" och "1000".

En eller flera förekomster av ett tecken eller uttryck

@

mat@a returnerar "mata" och "matta".

Början på ett ord

<

<(inter) returnerar "intern" och "interiör", men inte "slinter".

Slutet på ett ord

>

(in)> returnerar "in" och "fin", men inte "inte".

Snabbreferens

Söka efter och ersätta text och andra data i Word för Windows

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×