Söka efter och ersätta text eller formatering i Word för Mac

Du kan söka efter och ersätta text, inklusive specialtecken (t.ex. långa tankstreck) och dokumentelement (t.ex. sidbrytningar). Du kan också söka efter särskild formatering (till exempel tecken- och styckeformat), format och markeringar, samt ändra formateringen utan att ändra texten. När du söker efter text markerar Word eventuella matchningar i dokumentet. Du kan också använda jokertecken för att hitta och ersätta text.

I det övre högra hörnet i dokumentet, i sökrutan Ange text som ska sökas efter i dokumentet , skriver du ordet eller frasen du vill söka efter. Word markerar då alla förekomster av ordet eller frasen i hela dokumentet.

Så här ersätter du den hittade texten:

 1. Klicka på förstoringsglaset och sedan på Ersätt.

  Alternativet Ersätt är markerat i sökrutan

 2. Skriv ersättningstexten i rutan Ersätt med.

 3. Klicka på Ersätt alla eller Ersätt.

  Tips: 

  • Du kan också öppna standardfönstret Sök och ersätt med kortkommandot CTRL + H.

  • När du ersätter text kan det vara bra att klicka på Ersätt i stället för Ersätt alla. På så sätt kan du granska varje förekomst innan du ersätter den.

Du kan söka efter text med särskild formatering, som fetstil eller markerad text, med hjälp av menyn Format.

 1. Klicka på Visa > Navigeringsfönstret.

  Navigeringsfönstret är markerat på fliken Visa

 2. Klicka på förstoringsglaset i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på knappen Inställningar och sedan på Avancerad Sök och ersätt.

  Avancerad Sök och ersätt är markerat i rutan Sök och ersätt

  Meddelanden: 

  • Klicka på pilen längst ned i dialogrutan Sök och ersätt så visas alla alternativ.

  • Visar hur du öppnar popup-menyn Format

 4. Klicka på önskat alternativ på Format-menyn.

  Visar formatalternativen

  Om ytterligare en dialogruta öppnas markerar du de alternativ du vill ha och klickar på OK.

 5. Klicka på Sök nästa eller Sök alla i dialogrutan Sök och ersätt.

Du kan söka efter och ersätta text med särskild formatering, som fetstil eller markerad text, med hjälp av menyn Format.

 1. Klicka på Visa > Navigeringsfönstret.

  Navigeringsfönstret är markerat på fliken Visa

 2. Klicka på förstoringsglaset i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på knappen Inställningar och sedan på Avancerad Sök och ersätt.

  Avancerad Sök och ersätt är markerat i rutan Sök och ersätt

 4. Klicka på Ersätt högst upp i dialogrutan.

  Meddelanden: 

  • Klicka på pilen längst ned i dialogrutan Sök och ersätt så visas alla alternativ.

  • Visar hur du öppnar popup-menyn Format

 5. Skriv den text du vill söka efter i rutan Sök efter.

 6. Välj den formatering du vill söka efter på Format-menyn.

  Visar formatalternativen

  Om ytterligare en dialogruta öppnas markerar du de alternativ du vill ha och klickar på OK.

 7. Klicka i rutan bredvid Ersätt med.

 8. Markera den nya formateringen på Format-menyn. Om ytterligare en dialogruta visas markerar du de format du vill använda och klickar sedan på OK.

 9. Klicka på Ersätt, Ersätt alla eller Sök nästa.

 1. Klicka på Visa > Navigeringsfönstret.

 2. Klicka på förstoringsglaset i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på knappen Inställningar och sedan på Avancerad Sök och ersätt.

  Avancerad Sök och ersätt är markerat i rutan Sök och ersätt

  Meddelanden: 

  • Klicka på pilen längst ned i dialogrutan Sök och ersätt så visas alla alternativ.

  • Visar hur du öppnar popup-menyn Format

 4. Klicka på det specialtecken du vill söka efter på Special-menyn.

  Sök efter specialtecken

 5. Klicka på Sök nästa.

 1. Klicka på Visa > Navigeringsfönstret.

  Navigeringsfönstret är markerat på fliken Visa

 2. Klicka på förstoringsglaset i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på knappen Inställningar och sedan på Avancerad Sök och ersätt.

  Avancerad Sök och ersätt är markerat i rutan Sök och ersätt

  Meddelanden: 

  • Klicka på pilen längst ned i dialogrutan Sök och ersätt så visas alla alternativ.

  • Visar hur du öppnar popup-menyn Format

 4. Överst i dialogrutan Sök och ersätt klickar du på Ersätt. Klicka sedan i rutan Sök efter, men skriv ingenting där. När du senare väljer ett specialtecken anges teckenkoden automatiskt i rutan i Word.

  Obs!: Klicka på pilen längst ned i dialogrutan Sök och ersätt så visas alla alternativ.
  Visar hur du öppnar popup-menyn Format

 5. Klicka på det specialtecken du vill söka efter på Special-menyn.

 6. Klicka i rutan Ersätt med.

 7. Markera det specialtecken du vill använda som ersättning på Special-menyn.

 8. Klicka på Ersätt eller Sök nästa.

 1. Klicka på Visa > Navigeringsfönstret.

  Navigeringsfönstret är markerat på fliken Visa

 2. Klicka på förstoringsglaset i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på knappen Inställningar och sedan på Avancerad Sök och ersätt.

  Avancerad Sök och ersätt är markerat i rutan Sök och ersätt

 4. Markera kryssrutan Använd jokertecken.

  Om du inte ser kryssrutan Använd jokertecken klickar du på Nedpilen för fler alternativ .

 5. Klicka på ett jokertecken på menyn Special och skriv eventuell ytterligare text i rutan Sök efter.

  Använda jokertecken i dialogrutan Sök och ersätt

 6. Klicka på Sök nästa.

  Tips: 

  • Om du vill avbryta en pågående sökning trycker du på KOMMANDO +PUNKT.

  • Du kan också använda jokertecken direkt i rutan Sök efter i stället för att markera ett alternativ på popup-menyn Special.

  • Om du vill söka efter ett tecken som används som ett jokertecken skriver du ett omvänt snedstreck (\) före tecknet. Skriv till exempel \? om du vill söka efter ett frågetecken.

  • Du kan använda parenteser för att gruppera jokertecknen och texten, och för att ange i vilken ordning de ska utvärderas. Skriv exempelvis <(för)*(ad)> om du vill söka efter "försenad" och "förväntad".

  • Du kan söka efter ett uttryck och använda jokertecknet \n för att ersätta söksträngen med det omordnade uttrycket. Skriv exempelvis (Newman) (Belinda) i rutan Sök efter och \2 \1 i rutan Ersätt med. Då utförs en sökning i Word efter "Newman Belinda" och detta ersätts med "Belinda Newman".

 7. Så här ersätter du den hittade texten:

  1. Klicka på fliken Ersätt och sedan i rutan Ersätt med.

  2. Klicka på Special, på ett jokertecken och skriv eventuell ytterligare text i rutan Ersätt med.

  3. Klicka på Ersätt alla, Ersätt eller Sök nästa.

   Tips: När du ersätter text kan det vara bra att klicka på Ersätt i stället för Ersätt alla. På så sätt kan du bekräfta varje ersättning och kontrollera att den är korrekt.

Du kan begränsa en sökning genom att använda något av följande jokertecken.

Om du vill söka efter

Använder du

Till exempel

Ett enstaka tecken

?

s?t returnerar "söt" och "sot".

En teckensträng

*

s*d returnerar "syd" och "startad".

Ett av de angivna tecknen

[ ]

h[aä]r returnerar "har" och "här".

Alla enskilda tecken i det här intervallet

[-]

[r-t]ätt returnerar "rätt" och "sätt" och "tätt".

Intervallen måste vara i stigande ordning.

Alla enskilda tecken förutom tecknen inom hakparenteser

[!]

m[!a]st returnerar "mest" och "must", men inte "mast".

Alla enskilda tecken förutom tecknen i intervallet inom hakparenteser

[!x-z]

s[!a-m]nt returnerar "sunt" och "sänt", men inte "sant" eller "sent".

Intervallen måste vara i stigande ordning.

Exakt n förekomster av ett tecken eller uttryck

{ n}

man{2}a returnerar "manna", men inte "mana".

Minst n förekomster av ett tecken eller uttryck

{ n,}

man{1,}a returnerar "mana" och "manna".

Ett intervall av förekomster av ett tecken eller uttryck

{ n, n}

10{1,3} returnerar "10," "100" och "1000".

En eller flera förekomster av ett tecken eller uttryck

@

mat@a returnerar "mata" och "matta".

Början på ett ord

<

<(inter) returnerar "intern" och "interiör", men inte "slinter".

Slutet på ett ord

>

(in)> returnerar "in" och "fin", men inte "inte".

 1. Skriv det ord eller den fras du vill söka efter i sökfältet Sökfältet i Word .

  Word markerar alla förekomster av ordet eller frasen i dokumentet.

 2. Så här ersätter du den hittade texten:

  1. Klicka på Ersätt på menyn för förstoringsglaset.

   Popup-menyn Sök

   Eller använd kortkommandot Kommando KOMMANDO + Skift + H.

  2. Skriv in ersättningstexten i rutan Ersätt med.

  3. Klicka på Ersätt alla, Ersätt eller Sök.

  Tips: 

  • När du ersätter text kan det vara bra att klicka på Ersätt i stället för Ersätt alla. På så sätt kan du bekräfta varje ersättning och kontrollera att den är korrekt.

  • Om du vill avbryta en pågående sökning trycker du på KOMMANDO +PUNKT.

 1. Peka på SökRedigera-menyn och klicka på Avancerad Sök och ersätt.

 2. Klicka på de format du vill söka efter på menyn Format.

  Om du inte ser menyn Format klickar du på Pilknapp .

 3. Om en andra dialogruta visas väljer du de format du vill använda och klickar på OK.

 4. Klicka på Sök nästa.

  Tips: 

  • Om du vill välja en tidigare sökning klickar du på Knappen Föregående sökning .

  • Om du vill avbryta en pågående sökning trycker du på KOMMANDO +PUNKT.

 5. Så här ersätter du den hittade texten:

  1. På fliken Ersätt klickar du i rutan bredvid Ersätt med.

  2. Klicka på de format du vill ersätta på menyn Format.

  3. Om en andra dialogruta visas väljer du de format du vill använda och klickar på OK.

  4. Klicka på Ersätt alla, Ersätt eller Sök.

   Tips: När du ersätter text kan det vara bra att klicka på Ersätt i stället för Ersätt alla. På så sätt kan du bekräfta varje ersättning och kontrollera att den är korrekt.

 1. I verktygsfältet Standard klickar du på Visa eller dölj marginallisten  Knappen Sidofält .

 2. Klicka på Sök och ersätt Knappen Sök och ersätt i marginallisten.

 3. På menyn med sökalternativ Knappen Sökalternativ klickar du på Avancerad Sök och ersätt.

 4. Klicka på önskat specialtecken på menyn Special.

  Om du inte ser menyn Special klickar du på Pilknapp .

 5. Klicka på Sök nästa.

  Tips: 

  • Om du vill välja en tidigare sökning klickar du på Knappen Föregående sökning .

  • Om du vill avbryta en pågående sökning trycker du på KOMMANDO +PUNKT.

 6. Om du vill ersätta hittade markeringar eller tecken klickar du på Ersätt alla, Ersätt eller Sök.

  Tips: När du ersätter text kan det vara bra att klicka på Ersätt i stället för Ersätt alla. På så sätt kan du bekräfta varje ersättning och kontrollera att den är korrekt.

 1. Peka på SökRedigera-menyn och klicka sedan på Avancerad Sök och ersätt.

 2. Markera kryssrutan Använd jokertecken.

  Om kryssrutan Använd jokertecken inte visas klickar du på Pilknapp .

 3. Klicka på ett jokertecken på popup-menyn Special och skriv eventuell ytterligare text i rutan Sök efter.

 4. Klicka på Sök nästa.

  Tips: 

  • Om du vill avbryta en pågående sökning trycker du på KOMMANDO +PUNKT.

  • Du kan också använda jokertecken direkt i rutan Sök efter i stället för att markera ett alternativ på popup-menyn Special.

  • Om du vill söka efter ett tecken som används som ett jokertecken skriver du ett omvänt snedstreck (\) före tecknet. Skriv till exempel \? om du vill söka efter ett frågetecken.

  • Du kan använda parenteser för att gruppera jokertecknen och texten, och för att ange i vilken ordning de ska utvärderas. Skriv exempelvis <(för)*(ad)> om du vill söka efter "försenad" och "förväntad".

  • Du kan söka efter ett uttryck och använda jokertecknet \n för att ersätta söksträngen med det omordnade uttrycket. Skriv exempelvis (Newman) (Belinda) i rutan Sök efter och \2 \1 i rutan Ersätt med. Då utförs en sökning i Word efter "Newman Belinda" och detta ersätts med "Belinda Newman".

 5. Så här ersätter du den hittade texten:

  1. Klicka på fliken Ersätt och sedan i rutan Ersätt med.

  2. Klicka på Special, på ett jokertecken och skriv eventuell ytterligare text i rutan Ersätt med.

  3. Klicka på Ersätt alla, Ersätt eller Sök.

   Tips: När du ersätter text kan det vara bra att klicka på Ersätt i stället för Ersätt alla. På så sätt kan du bekräfta varje ersättning och kontrollera att den är korrekt.

Du kan begränsa en sökning genom att använda något av följande jokertecken.

Om du vill söka efter

Använder du

Till exempel

Ett enstaka tecken

?

s?t returnerar "söt" och "sot".

En teckensträng

*

s*d returnerar "syd" och "startad".

Ett av de angivna tecknen

[ ]

h[aä]r returnerar "har" och "här".

Alla enskilda tecken i det här intervallet

[-]

[r-t]ätt returnerar "rätt" och "sätt" och "tätt".

Intervallen måste vara i stigande ordning.

Alla enskilda tecken förutom tecknen inom hakparenteser

[!]

m[!a]st returnerar "mest" och "must", men inte "mast".

Alla enskilda tecken förutom tecknen i intervallet inom hakparenteser

[!x-z]

s[!a-m]nt returnerar "sunt" och "sänt", men inte "sant" eller "sent".

Intervallen måste vara i stigande ordning.

Exakt n förekomster av ett tecken eller uttryck

{ n}

man{2}a returnerar "manna", men inte "mana".

Minst n förekomster av ett tecken eller uttryck

{ n,}

man{1,}a returnerar "mana" och "manna".

Ett intervall av förekomster av ett tecken eller uttryck

{ n, n}

10{1,3} returnerar "10," "100" och "1000".

En eller flera förekomster av ett tecken eller uttryck

@

mat@a returnerar "mata" och "matta".

Början på ett ord

<

<(inter) returnerar "intern" och "interiör", men inte "slinter".

Slutet på ett ord

>

(in)> returnerar "in" och "fin", men inte "inte".

Snabbreferens

Söka efter och ersätta text och andra data i Word för Windows

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×