Söka efter och ersätta data i Excel med hjälp av en skärmläsare

Söka efter och ersätta data i Excel med hjälp av en skärmläsare

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Excel med tangentbordet och en skärmläsare för att söka efter och ersätta text och siffror. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du lär dig att använda tecken, inklusive jokertecken, så här söker du blad, rader, kolumner eller hela arbetsböcker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Söka efter text och tal

 1. Tryck på Ctrl + F för att öppna dialogrutan Sök och Ersätt. Fokus flyttas till rutan Sök efter text i fliken Sök.

 2. Skriv den text eller tal som du vill söka efter i textrutan Sök efter. Det finns flera alternativ:

  • Skriv den text eller det tal du vill söka efter.

  • Använda ett jokertecken, till exempel en asterisk (*) eller ett frågetecken (?), i sökvillkoren:

   • Använda asterisken för att hitta alla teckensträngar. Till exempel s * d returnerar ”Syd” och ”startad”.

   • Använda frågetecknet för att hitta ett enstaka tecken. Till exempel returnerar s?t ”söt” och ”sot”.

   Tips: Du kan även söka efter asterisker, frågetecken och tilde (~) i kalkylblad genom att ange tecknet tilde innan dem i rutan Sök efter. För att hitta data som innehåller ett frågetecken anger du exempelvis ~? som sökkriteria.

 3. Om du vill ange fler alternativ för sökning trycker du på Alt + T. Det finns flera alternativ:

  • Om du vill välja var du vill söka efter text eller tal, tryck på TABB tills du hör ”fin”. Du hör alternativet markerade Sök (”blad” eller ”arbetsbok”). Använd upp- och nedpilarna för att flytta till alternativet och tryck på RETUR för att markera den.

  • Om du vill välja om du vill söka efter rader eller kolumner, tryck på TABB tills du hör ”Search”. Du hör alternativet markerade Sök (”radvis” eller ”Kolumnvis”). Använd upp- och nedpilarna för att flytta till alternativet och tryck på RETUR för att markera den.

  • Om du vill välja om du vill söka i cellformler, värden eller kommentarer, tryck på TABB tills du hör ”Leta i”. Du hör alternativet markerade Sök (”formler”, ”värden” eller ”kommentarer”). Använd upp- och nedpilarna för att flytta till alternativet och tryck på RETUR för att markera den.

  • Tryck på TABB tills du hör ”matcha gemener/versaler” och tryck sedan på blanksteg om du vill fylla i kryssrutan om du vill söka efter skiftlägeskänsliga data.

  • Tryck på TABB tills du hör ”Matcha hela cellinnehållet” och tryck sedan på blanksteg om du vill fylla i kryssrutan om du vill söka efter celler som innehåller de tecken som du skrev i rutan Sök efter.

  • Tryck på Alt + M för att öppna dialogrutan Sökformat om du vill söka efter text eller tal som också har en viss formatering. Använd vänster och höger piltangenterna för att gå till fliken lämpliga (tal, Justering, teckensnitt, kantlinje eller fylla ) och tryck på blanksteg. Markera den formatering som du vill ska ingå i sökningen. När du har definierat den formatering du vill ha, tryck på TABB tills du hör ”OK” och tryck sedan på RETUR.

   Tips: Om du vill söka efter celler som endast matchar ett visst format kan du ta bort text eller tal villkor i rutan Sök efter och markera en cell som innehåller den formatering. Tryck på Alt + M för att öppna dialogrutan Sökformat, tryck på TABB tills du hör ”Välj Format från Cell” och tryck på RETUR. Använd piltangenterna för att markera den cell som har den formatering som du vill söka efter i kalkylbladet. Tryck på RETUR om du vill lägga till formatering av den markerade cellen till dina sökvillkor i dialogrutan Sök och Ersätt kan.

 4. Tryck på TABB tills du hör ”Sök nästa” och tryck på RETUR om du vill starta sökningen. Excel söker efter den första matchande förekomsten i området Sök. Skärmläsaren läser texten i cellen och dess plats.

  Obs!: När du definierar formatering som en del av dina sökvillkor, sparas den i dialogrutan Sök och Ersätt. Om du söker i kalkylbladet efter data igen och kan inte hitta tecken som du vet är det kan du behöva avmarkera villkoret formatering från tidigare sökningar. Tryck på TABB tills du hör ”Format” om knappen Format inte är tillgänglig i dialogrutan Sök och Ersätt, trycker du på Alt + T och tryck på TABB tills du hör ”Format”. Om du vill ta bort formatering villkor, tryck på nedåt tills du hör ”Rensa Sökformat” och tryck sedan på RETUR.

 5. Tryck på RETUR om du vill söka efter nästa förekomst.

 6. Tryck på Esc om du vill avbryta sökningen och stänga dialogrutan.

Söka efter och ersätta text och tal

 1. Tryck på Ctrl + W för att öppna dialogrutan Sök och Ersätt. Fokus flyttas till rutan Sök efter text i fliken Ersätt.

 2. Skriv den text eller tal som du vill söka efter och ersätta med något annat i textrutan Sök efter. Det finns flera alternativ:

  • Skriv den text eller det tal du vill söka efter.

  • Använda ett jokertecken, till exempel en asterisk (*) eller ett frågetecken (?), i sökvillkoren:

   • Använda asterisken för att hitta alla teckensträngar. Till exempel s * d returnerar ”Syd” och ”startad”.

   • Använda frågetecknet för att hitta ett enstaka tecken. Till exempel returnerar s?t ”söt” och ”sot”.

   Tips: Du kan även söka efter asterisker, frågetecken och tilde (~) i kalkylblad genom att ange tecknet tilde innan dem i rutan Sök efter. För att hitta data som innehåller ett frågetecken anger du exempelvis ~? som sökkriteria.

 3. Om du vill ange fler alternativ för sökning trycker du på Alt + T. Det finns flera alternativ:

  • Om du vill välja var du vill söka efter text eller tal, tryck på TABB tills du hör ”fin”. Du hör alternativet markerade Sök (”blad” eller ”arbetsbok”). Använd upp- och nedpilarna för att flytta till alternativet och tryck på RETUR för att markera den.

  • Om du vill välja om du vill söka efter rader eller kolumner, tryck på TABB tills du hör ”Search”. Du hör alternativet markerade Sök (”radvis” eller ”Kolumnvis”). Använd upp- och nedpilarna för att flytta till alternativet och tryck på RETUR för att markera den.

  • Tryck på TABB tills du hör ”matcha gemener/versaler” och tryck sedan på blanksteg om du vill fylla i kryssrutan om du vill söka efter skiftlägeskänsliga data.

  • Tryck på TABB tills du hör ”Matcha hela cellinnehållet” och tryck sedan på blanksteg om du vill fylla i kryssrutan om du vill söka efter celler som innehåller de tecken som du skrev i rutan Sök efter.

 4. Om du vill ange vad som ska ersätta Hittade text och tal med, tryck på TABB tills du hör ”Ersätt med”. Skriv den ersättningstexten i rutan Ersätt med text.

 5. Tryck på TABB tills du hör ”Sök nästa” och tryck på RETUR om du vill starta sökningen. Excel söker efter den första förekomsten av texten eller talet som du angav. Gör något av följande:

  • Om du vill ersätta alla förekomster individuellt trycker du på SKIFT + TABB tills du hör: ”ersätter”. Tryck på RETUR om du vill ersätta förekomsten. När du har ersättning fokus till nästa förekomst.

  • Om du vill söka efter och ersätta alla förekomster, trycker du på SKIFT + TABB tills du hör ”Ersätt alla” och tryck sedan på RETUR.

 6. Tryck på Esc om du vill avbryta sökningen och stänga dialogrutan.

Se även

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använda Excel för Mac med tangentbordet och en skärmläsare, till exempel VoiceOver i Mac OS inbyggda skärmläsare för att söka efter och ersätta text och siffror. Använda tecken, inklusive jokertecken för att söka blad, rader, kolumner eller hela arbetsböcker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Söka efter text och tal

 1. Markera cellområdet som du vill söka i. Om du vill söka i hela bladet väljer du en valfri cell.

 2. Tryck på Kommando + F för att komma till rutan Sök i kalkylbladet. Du hör ”Sök i kalkylbladet, Sök text fältet tomt”.

 3. Skriv den text eller det tal som du vill hitta.

  Tips: Du kan använda jokertecken, frågetecken (?), asterisk (*), tilde (~), i sökvillkoren. Använd frågetecken (?) för att hitta ett enstaka tecken, till exempel s?t returnerar ”söt” och ”sot”. Använda asterisk (*) för att hitta valfritt antal tecken, till exempel s * d returnerar ”Syd” och ”startad”. Använda tilde (~) följt av ?, *, eller ~ du söker efter frågetecken, asterisker och andra tecken som tilde – till exempel år91 ~? hittar ”fy91?”.

 4. Tryck på RETUR. Excel för Mac söker efter och markerar den första cellen i markeringsområdet vars innehåll matchar texten.

 5. Tryck på RETUR igen om du vill söka efter nästa förekomst av det objekt som du söker efter.

Tips: Om du vill avbryta en pågående sökning trycker du på Esc.

Ytterligare sökalternativ:

Om du vill

Trycker du på

Söka i ett blad eller en hel arbetsbok

Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG i textrutan Sök i kalkylbladet. Menyn Sök öppnas. Tryck på NEDPIL tills du hör ”Sök i blad” eller ”Sök i arbetsbok” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Söka radvis eller kolumnvis

Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG i textrutan Sök i kalkylbladet. Menyn Sök öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”avancerad sökning, ellipsen”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Fönstret Sök öppnas.

Tryck på CTRL + alternativ + ned piltangent tills du hör ”Sök” och tryck på CTRL + ALT + höger piltangent. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG och tryck sedan på NEDPIL tills du hör ”radvis” eller ”Kolumnvis”. Tryck på CTRL + alternativ + blanksteg för att välja ett lämpligt alternativ. Tryck på CTRL + alternativ + höger piltangent tills du hör ”Sök nästa, standard, knappen”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Söka efter enbart vissa typer av information

Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG i textrutan Sök i kalkylbladet. Menyn Sök öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”avancerad sökning, ellipsen”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Fönstret Sök öppnas.

Tryck på CTRL + alternativ + ned piltangent tills du hör ”Leta i” och tryck sedan på CTRL + ALT + NEDPIL piltangent. Du hör: ”värden, titta i popup-knappen”. Tryck på NEDPIL för att hitta alternativ du vill ha, formler, värden eller kommentarer. När du hör alternativen vill du, markera den trycker du på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Tryck på CTRL + alternativ + höger piltangent tills du hör ”Sök nästa, standard, knappen”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Söka efter skiftlägeskänsligt innehåll

I fönstret Sök trycker du på CTRL + ALT + vänster piltangent eller kontroll + alternativ + höger piltangent tills du hör ”matcha gemener/versaler, avmarkerat kryssrutan” och markera den genom att trycka på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Tryck på CTRL + alternativ + höger piltangent tills du hör ”Sök nästa, standard, knappen”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Söka efter enbart exakta matchningar

I fönstret Sök trycker du på CTRL + ALT + vänster piltangent eller kontroll + alternativ + höger piltangent tills du hör ”hitta hela celler endast, avmarkerat kryssrutan” och markera den genom att trycka på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Tryck på CTRL + alternativ + höger piltangent tills du hör ”Sök nästa, standard, knappen”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Ersätta text och tal

 1. Markera cellområdet som du vill söka i. Om du vill söka i hela bladet väljer du en valfri cell.

 2. Tryck på Kommando + F för att komma till rutan Sök i kalkylbladet. Du hör ”Sök i kalkylbladet, Sök text fältet tomt”.

 3. Skriv den text eller det tal som du vill hitta.

  Tips: Du kan använda jokertecken, frågetecken (?), asterisk (*), tilde (~), i sökvillkoren. Använd frågetecken (?) för att hitta ett enstaka tecken, till exempel s?t returnerar ”söt” och ”sot”. Använda asterisk (*) för att hitta valfritt antal tecken, till exempel s * d returnerar ”Syd” och ”startad”. Använda tilde (~) följt av ?, *, eller ~ du söker efter frågetecken, asterisker och andra tecken som tilde – till exempel år91 ~? hittar ”fy91?”.

 4. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill öppna menyn Sök.

 5. Tryck på NEDPIL tills du hör ”ersätta...” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Fönstret Ersätt öppnas.

 6. Om du vill flytta till rutan Ersätt med text, trycker du på CTRL + ALT + NEDPIL piltangent tills du hör ”Ersätt med Redigera text”.

 7. Om du vill ersätta tecknen i rutan Sök efter med ingenting lämnar du rutan Ersätt med tom. I annat fall skriver du den text som du vill ska visas i stället.

 8. Tryck på CTRL + ALT + höger piltangent för att flytta till knapparna och väljer du önskat genom att trycka på CTRL + ALT + BLANKSTEG:

  • Ersätta Så här ersätter du bara nästa förekomst hittades.

  • Ersätt alla Du vill ersätta alla förekomster av texten du sökte.

  • Stäng Du vill avbryta åtgärden Sök och ersätt.

  • Sök nästa Hitta och ersätta nästa förekomst och låta fönstret ersätta öppen.

   Tips: Du kan avbryta en pågående sökning genom att trycka på Esc.

Ytterligare Ersätt alternativ:

Om du vill

Trycker du på

Söka och ersätta ett blad eller en hel arbetsbok

I fönstret Ersätt trycker du på CTRL + ALT + vänster piltangent eller kontroll + alternativ + höger piltangent tills du hör ”i popup-knappen” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. En meny öppnas. Genom att trycka på upp eller NEDPIL tills du hör ”blad” eller ”arbetsbok” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Söka och ersätta radvis eller Kolumnvis

I fönstret Ersätt trycker du på CTRL + ALT + vänster piltangent eller kontroll + alternativ + höger piltangent tills du hör ”popup sökknappen” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. En meny öppnas. Genom att trycka på upp eller NEDPIL tills du hör ”radvis” eller ”Kolumnvis” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill välja alternativet.

Söka och ersätta skiftlägeskänsligt innehåll

I fönstret Ersätt trycker du på CTRL + ALT + vänster piltangent eller kontroll + alternativ + höger piltangent tills du hör ”matcha gemener/versaler, avmarkerat kryssrutan” och markera den genom att trycka på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Söka efter enbart exakta matchningar

I fönstret Ersätt trycker du på CTRL + ALT + vänster piltangent eller kontroll + alternativ + höger piltangent tills du hör ”hitta hela celler endast, avmarkerat kryssrutan” och markera den genom att trycka på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att skriva ut en Excel-arbetsbok

Kortkommandon i Excel för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använda Excel för iOS med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS att söka efter och ersätta text och tal i ett kalkylblad.

Meddelanden: 

Söka efter text och tal

Om kalkylbladet innehåller flera rader och kolumner, använda sökknappen för att snabbt flytta fokus till cellen till höger.

 1. I kalkylbladet, drar du ett finger runt det övre högra hörnet på skärmen tills du hör ”Sök, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Om du tidigare hade sökte efter något läser VoiceOver sökord som du använde senast.

 2. Använd den skärmtangentbordet för att Skriv in ditt sökord. Det kan vara text och tal. Du hör hur många träffar när du slutar skriva.

 3. Dra ett finger runt det nedre högra hörnet på skärmen tills du hör ”Sök”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till den första cellen som matchar dina sökord och VoiceOver läser innehållet i cellen.

 4. Om du vill flytta till nästa eller föregående matchning, drar du ett finger runt det övre högra hörnet på skärmen tills du hör ”nästa sökresultat” eller ”föregående sökresultat, knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Ersätta text och tal

 1. I kalkylbladet, drar du ett finger runt det övre högra hörnet på skärmen tills du hör ”Sök, knappen”, dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep till vänster en gång. Du hör: ”Sökalternativ, knappen”. Dubbelknacka på skärmen för att öppna menyn Alternativ.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Sök och ersätt” eller ”Sök och Ersätt alla”, beroende på vad du vill göra och dubbeltryck sedan på skärmen. Alternativet är för tillfället aktiverad föregås av ”markerad”.

 4. Svep till vänster tills du hör ”klar, knappen” och dubbelknacka på skärmen för att stänga dialogrutan Alternativ.

 5. Dra ett finger runt den övre delen av skärmen tills du hör ”Sök, textfält”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Använd den skärmtangentbordet för att Skriv in ditt sökord. Det kan vara text och tal. Du hör hur många träffar när du slutar skriva.

 7. Dra ett finger runt den övre delen av skärmen tills du hör ”Ersätt textfält” eller ”Ersätt alla textfält”, beroende på vad du vill göra, dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Det här fältet är direkt under sökfältet.

 8. Skriv den text eller tal som du vill ersätta sökord med.

 9. Dra ett finger runt det övre högra hörnet på skärmen tills du hör ”ersätta, knappen” eller ”Ersätt alla, knappen”, beroende på vad du vill göra, och dubbeltryck sedan på skärmen om du vill ersätta den markerade matchning eller alla matchningar med ny text och tal.

Se även

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använda Excel för Android med TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren kan du söka efter och ersätta text och tal i ett kalkylblad.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i Excel för Android finns i Pekguiden för Excel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Söka efter text och tal

Om kalkylbladet innehåller flera rader och kolumner, Använd knappen Sök för att snabbt flytta fokus till cellen till höger.

 1. I kalkylbladet, drar du ett finger runt det övre högra hörnet på skärmen tills du hör ”knappen Sök efter” och dubbeltryck sedan på skärmen. Om du tidigare hade sökte efter något läser TalkBack sökord som du använde senast.

 2. Använd den skärmtangentbordet för att Skriv in ditt sökord. Det kan vara text och tal.

 3. Dra ett finger runt det nedre högra hörnet på skärmen tills du hör ”Sök”, och dubbeltryck sedan på skärmen. I anvisningarna på skärmen tangentbord stängs och fokus flyttas till den första cellen som matchar dina sökord, om det inte finns något.

  • För att ta reda på hur många matchningar det är, Svep åt höger tills du hör ”Skicka-knapp” och sedan Svep åt höger en gång till för att höra hur många träffar. Om det finns några rader, du hör: ”noll”.

  • Om du vill flytta till nästa eller föregående matchning Svep åt höger tills du hör ”hitta nästa” eller ”hitta knappen föregående” och dubbelknacka på skärmen.

  • Stänga sökfält, när den på skärmen tangentbord är stängd genom att dra ett finger runt det övre högra hörnet på skärmen tills du hör ”knappen Sök efter” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Tips: TalkBack läsa inte innehållet i cellen när du använder knappen Sök i Excel för Android, så om det finns flera träffar, gör du något av följande:

 • Prova ett annat sökord. Om du söker efter äpplen och kalkylbladet innehåller både ”röd äpplen” och ”gröna äpplen”, skriva den fullständiga texten i den cell som du vill söka efter.

 • Efter stängning på Skärmtangentbordet, Svep åt höger och vänster om du vill få TalkBack uppläst innehållet i cellen och meddela platsen i kalkylbladet.

Ersätta text och tal

 1. I kalkylbladet, drar du ett finger runt det övre högra hörnet på skärmen tills du hör ”knappen Sök efter” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep till vänster en gång. Du hör: ”mer alternativknappen”. Dubbelknacka på skärmen för att öppna dialogrutan Hitta inställningar.

 3. Svep till vänster tills du hör ”avmarkerat, söka efter och ersätta alla alternativknappen” eller ”inte är markerat, Sök och Ersätt alternativknappen”, beroende på vad du vill göra och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep till vänster tills du hör ”stängningsknappen” och dubbelknacka på skärmen för att stänga dialogrutan Hitta inställningar.

 5. Använd den skärmtangentbordet för att Skriv in ditt sökord. Det kan vara text och tal.

 6. För att ta reda på hur många matchningar det är, Svep åt höger tills du hör ”Skicka-knapp” och sedan Svep åt höger en gång till för att höra hur många träffar. Om det finns några rader, du hör: ”noll”.

 7. Svep åt höger tills du hör ”ersätta... Redigera rutan” och dubbelknacka på skärmen.

 8. Skriv den text eller tal som du vill ersätta sökord med.

 9. Dra ett finger runt det nedre högra hörnet på skärmen tills du hör ”klar”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Den Skärmtangentbordet stängs.

 10. Svep till vänster tills du hör ”Sök nästa” eller ”Sök knappen föregående” och dubbelknacka på skärmen.

 11. Svep åt höger tills du hör ”Ersätt knappen” eller ”alla”, beroende på vad du vill göra och dubbelknacka på skärmen om du vill ersätta den markerade matchar eller alla matchningar med ny text och tal.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använda Excel Online med tangentbordet och en skärmläsare för att söka efter och ersätta text och siffror. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du lär dig att använda tecken, inklusive jokertecken, så här söker du blad, rader, kolumner eller hela arbetsböcker.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Excel Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Excel Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Excel Online.

I det här avsnittet

Söka efter text och tal

 1. Markera cellområdet som du vill söka i. Om du vill söka i hela bladet väljer du en valfri cell.

 2. Tryck på Ctrl + F för att öppna dialogrutan Sök. Fokus till rutan Sök efter text och du hör: ”dialogrutan hitta, fokuserar på hitta vad”.

 3. Skriv önskad text eller nummer som du vill söka efter i textrutan Sök efter. Det finns flera alternativ:

  • Skriv den text eller det tal du vill söka efter.

  • Använda ett jokertecken, som en asterisk (*) eller ett frågetecken (?) i dina sökkriterier.

   • Använda asterisken för att hitta alla teckensträngar. Till exempel s * d returnerar ”Syd” och ”startad”.

   • Använda frågetecknet för att hitta ett enstaka tecken. Till exempel returnerar s?t ”söt” och ”sot”.

   Tips: Du kan även söka efter asterisker, frågetecken och tilde (~) i kalkylblad genom att ange tecknet tilde innan dem i rutan Sök efter. För att hitta data som innehåller ett frågetecken anger du exempelvis ~? som sökkriteria.

   Obs!: Det går inte att söka efter dubbla blanksteg i Excel Online.

 4. Om du vill söka efter text eller tal i ett kalkylblad eller i hela arbetsboken, trycker du på TABB-tangenten en gång för att gå till kombinationsruta inom. Du hör det markerade alternativet för sökning (”markering”, ”blad” eller ”arbetsbok”). Tryck på blanksteg, och Använd upp eller ned piltangenterna tills du hör det alternativ du vill ha. Markera, trycka på blanksteg.

 5. Om du vill söka efter skiftlägeskänsliga data, tryck på TABB tills du hör ”avmarkerad matcha gemener/versaler”, och tryck sedan på blanksteg om du vill markera.

 6. Om du vill söka efter celler som innehåller de tecken som du skrev i rutan Sök efter, tryck på TABB tills du hör ”avmarkerad Matcha hela cellinnehållet” och tryck sedan på blanksteg om du vill markera.

  Tips: 

  • Om du vill söka efter text eller tal som också har en viss formatering som du behöver använda Excel-programmet. Om du vill öppna programmet i visningsläget gå ut ur kalkylbladet genom att trycka på Ctrl + F6 tills du hör kontonamnet. Tryck på TABB tills du hör ”redigera arbetsbok” och tryck sedan på blanksteg. Tryck på NEDPIL tills du hör ”redigera i Excel” och tryck sedan på blanksteg.

  • Om du vill lära dig att söka efter ett särskilt format i Excel_generic -programmet, se använda en skärmläsare att söka efter och ersätta data i Excel.

 7. Så här ändrar du sökningen riktning till uppåt, tryck på TABB tills du hör ”markerat radioknappen ned” och tryck sedan på piltangent upp. Du hör: ”icke-markerad alternativknappar knappen”. Markera, trycka på blanksteg.

 8. Tryck på TABB tills du hör ”Sök nästa” och tryck sedan på blanksteg om du vill starta sökningen. Excel söker efter den första matchande förekomsten i området sökning. Skärmläsaren läser texten i cellen och dess plats.

 9. Tryck på blanksteg om du vill söka efter nästa förekomst. Tryck på Esc om du vill avbryta sökningen eller stänga dialogrutan.

Söka efter och ersätta text och tal

Om du vill söka efter och ersätta text eller nummer i Excel Online, kontrollera att du befinner dig i redigeringsläge. Du kan se om du är i redigeringsläge baserat på alternativen i menyn Arkiv.

Obs!: Om du vill byta till redigeringsläge, flytta fokus från kalkylbladet genom att trycka på Ctrl + F6 tills du hör kontonamnet, trycker du på fliken tills du hör ”redigera arbetsbok” och tryck sedan på blanksteg. Tryck på NEDPIL tills du hör ”redigera i webbläsaren” och tryck sedan på blanksteg.

 1. Markera cellområdet som du vill söka i. Om du vill söka i hela bladet väljer du en valfri cell.

 2. Tryck på Ctrl + W för att öppna dialogrutan Sök och Ersätt. Fokus flyttas till rutan Sök efter text.

 3. Skriv den text eller tal som du vill söka efter och ersätta i rutan Sök efter text.

 4. Gå till rutan Ersätt med text och tryck på TABB tills du hör: ”Ersätt med”. Skriv ersättningstexten eller tal.

 5. Tryck på TABB tills du hör ”Sök nästa”. Tryck på blanksteg om du vill söka efter den första förekomsten av texten eller talet som du angav. Gör något av följande:

  • Tryck på TABB-tangenten en gång om du vill ersätta alla förekomster individuellt. Du hör: ”ersätter”. Sedan trycker du på blanksteg om du vill ersätta den första förekomsten och söka efter nästa. När du har ersättning fokus till nästa förekomst.

  • Om du vill söka efter och ersätta alla förekomster, tryck på TABB tills du hör ”Ersätt alla” och tryck sedan på blanksteg.

 6. Tryck på Esc om du vill avbryta sökningen eller stänga dialogrutan.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i ett kalkylblad i Excel

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Kortkommandon i Excel Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×