Söka efter och ersätta data i Excel med hjälp av en skärmläsare

Söka efter och ersätta data i Excel med hjälp av en skärmläsare

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda Excel med tangentbordet och en skärmläsare, till exempel JAWS eller Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, för att söka efter och ersätta text och siffror. Använda tecken, inklusive jokertecken för att söka blad, rader, kolumner eller hela arbetsböcker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Excel 2016 för Windows.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder JAWS. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 1. Välj någon cell i ett kalkylblad.

 2. I dialogrutan Sök och ersätt öppnad du lämplig flik.

  • För att använda fliken Sök i dialogrutan Sök och ersätt för att hitta text eller tal, trycker du på Ctrl+F.

  • För att använda fliken Ersätt i dialogrutan Sök och ersätt för att ersätta text eller tal, trycker du på Alt+E, E. Om dialogrutan Sök och ersätt redan är öppen, trycker du på Alt+P för att öppna fliken Ersätt.

 3. I rutan Sök efter skriver du den text eller de tal du vill söka efter. Det finns flera alternativ.

  • Skriv den text eller det tal du vill söka efter.

  • Använda ett jokertecken, som en asterisk (*) eller ett frågetecken (?) i dina sökkriterier.

   • Använd asterisken för att matcha en sträng med tecken. Exempelvis hittar s*l ”stol” och ”sabel”.

   • Använd frågetecken för att matcha ett enda tecken. Exempelvis hittar s?l ”säl” och ”sal”.

   Tips: Du kan även söka efter asterisker, frågetecken och tilde (~) i kalkylblad genom att ange tecknet tilde innan dem i rutan Sök efter. För att hitta data som innehåller ett frågetecken anger du exempelvis ~? som sökkriteria.

 4. För att göra sökningen mer exakt går du till knappen Alternativ med tabbtangenten och trycker på Retur. Du kan också trycka på Alt+T.

  • För att söka efter data i ett kalkylblad eller i en hel arbetsbok går du med tabbtangenten till kombinationsrutan I (Alt+H), trycker på nedpil och väljer sedan Blad eller Arbetsbok. Tryck på Retur.

  • För att söka efter data i rader eller kolumner går du till kombinationsrutan Sök (Alt+S), trycker på nedpil och väljer sedan Efter rader eller Efter kolumner. Tryck på Retur.

  • För att söka efter data med specifika detaljer går du till kombinationsrutan Leta i (Alt+L), trycker på nedpil och väljer sedan Formler, Värden eller Kommentarer. Tryck på Retur.

   Tips: Alternativen Formler, Värden och Kommentarer är bara tillgängliga på fliken Sök, bara Formler är tillgängliga på fliken Ersätt.

  • För att söka efter skiftlägeskänsliga data går du med tabbtangenten till kryssrutan Matcha gemener/VERSALER (Alt+C) och trycker på blanksteg.

  • För att söka efter celler som innehåller enbart de tecken som du skrev i rutan Sök efter, går du med tabbtangenten till kryssrutan Matcha hela cellinnehållet (Alt+O)och trycker på blanksteg.

 5. Om du vill söka efter text eller tal som har ett visst format, går du med tabbtangenten till knappen Format och trycker på Retur (Alt+M). I dialogrutan Sök format som öppnas, trycker du på blanksteg för att gå till önskad flik (Tal, Justering, Tecken, Kantlinje eller Fyllning). Välj sedan de format du vill ta med i sökningen. Gå med tabbtangenten till knappen OK och tryck på Retur.

  Tips: Om du vill hitta celler som matchar ett visst format, kan du ta bort all text och alla tal i rutan Sök efter och sedan välja en cell som innehåller formateringen. Gå med tabbtangenten till knappen Format, och tryck på nedpil. Tryck på nedpil igen tills du markerat Välj format från cell och tryck på Retur. Använd piltangenterna i kalkylbladet för att välja den cell som har det format du vill söka efter. Tryck på Retur för att lägga till formatet från den valda cellen till sökkriterierna i dialogrutan Sök och ersätt.

 6. Nu när dina sökkriterier är på plats kan du börja sökningen.

  • För att söka efter text eller tal går du med tabbtangenten till Sök nästa (Alt+F) eller Sök alla (Alt+I).

   Tips: Om du trycker på knappen Sök alla, listas alla sökresultat som överensstämmer med dina sökkriterier i dialogrutan och denna lista har fokus. Tryck på nedpil eller uppil för att välja ett av sökresultaten i listan. Tryck på Alt+Tabb för att gå från dialogrutan till kalkylbladet. Gör de ändringar du vill i cellen. För att gå tillbaka till dialogrutan Sök och ersätt trycker du på Alt+Tabb så många gånger som behövs.

  • För att ersätta text eller tal, skriver du ersättningstexten i rutan Ersätt med (eller lämnar rutan tom för att ersätta med ingenting), och går sedan med tabbtangenten till knappen Sök (Alt+F) eller Sök alla (Alt+I). Tryck på knappen Sök för att gå till nästa förekomst i kalkylbladet så att du kan bestämma om du vill ersätta den. För att hitta alla förekomster trycker du på knappen Sök alla. För att ersätta den markerade förekomsten eller alla förekomster av de hittade tecknen, går du med tabbtangenten till knappen Ersätt (Alt+R) eller Ersätt alla (Alt+A).

   Tips: Om rutan Ersätt med inte är tillgänglig, trycker du på Alt+P för att gå till fliken Ersätt i dialogrutan Sök och ersätt.

   För att avbryta en pågående sökning trycker du på Esc . Dialogrutan Sök och ersätt stängs.

  Obs!: När du definierar formateringsalternativ som en del av dina sökkriterier, sparas detta i dialogrutan Sök och ersätt. Om du söker i kalkylbladet efter data igen och inte hittar de tecken som du vet ska finnas där, kanske du måste rensa bort formateringsalternativen från föregående sökning. Tryck på Ctrl+F för att öppna fliken Sök i dialogrutan Sök och ersätt. Om knappen Format inte är tillgänglig, går du med tabbtangenten till Alternativ (Alt+T) och trycker på Retur. Gå med tabbtangenten till knappen Format och tryck flera gånger på nedpil för att markera kommandot Rensa Sök format. Tryck på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Med Excel för Mac med tangentbordet och en skärmläsare, till exempel VoiceOver, den inbyggda Mac OS-Skärmläsaren kan du söka efter och ersätta text och siffror. Använda tecken, inklusive jokertecken för att söka blad, rader, kolumner eller hela arbetsböcker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Söka efter text och tal

 1. Markera cellområdet som du vill söka i. Om du vill söka i hela bladet väljer du en valfri cell.

 2. Tryck på Kommando + F för att komma till rutan Sök i kalkylbladet. Du hör ”Sök i kalkylbladet, Sök text fältet tomt”.

 3. Skriv den text eller det tal som du vill hitta.

  Tips: Du kan använda jokertecken – frågetecken (?), asterisk (*) och tilde (~) – i sökvillkoren. Använd frågetecken (?) om du vill söka efter ett enskilt tecken, till exempel returnerar s?t "söt" och "sot". Använd asterisk (*) om du vill söka efter valfritt antal tecken, till exempel returnerar s*d "syd" och "startad". Använd tilde (~) följt av ?, * eller ~ om du vill söka efter frågetecken, asterisker och andra specialtecken, till exempel returnerar fy91~? "fy91?".

 4. Tryck på RETUR. Excel 2016 för Mac söker efter och markerar den första cellen i markeringsområdet vars innehåll matchar texten.

 5. Tryck på RETUR igen om du vill söka efter nästa förekomst av det objekt som du söker efter.

Tips: Om du vill avbryta en pågående sökning trycker du på Esc.

Ytterligare sökalternativ:

Om du vill

Trycker du på

Söka i ett blad eller en hel arbetsbok

Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG i textrutan Sök i kalkylbladet. Menyn Sök öppnas. Tryck på NEDPIL tills du hör ”Sök i blad” eller ”Sök i arbetsbok” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Söka radvis eller kolumnvis

Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG i textrutan Sök i kalkylbladet. Menyn Sök öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”avancerad sökning, ellipsen”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Fönstret Sök öppnas.

Tryck på CTRL + alternativ + ned piltangent tills du hör ”Sök” och tryck på CTRL + ALT + höger piltangent. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG och tryck sedan på NEDPIL tills du hör ”radvis” eller ”Kolumnvis”. Tryck på CTRL + alternativ + blanksteg för att välja ett lämpligt alternativ. Tryck på CTRL + alternativ + höger piltangent tills du hör ”Sök nästa, standard, knappen”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Söka efter enbart vissa typer av information

Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG i textrutan Sök i kalkylbladet. Menyn Sök öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”avancerad sökning, ellipsen”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Fönstret Sök öppnas.

Tryck på CTRL + alternativ + ned piltangent tills du hör ”Leta i” och tryck sedan på CTRL + ALT + NEDPIL piltangent. Du hör: ”värden, titta i popup-knappen”. Tryck på NEDPIL för att hitta alternativ du vill ha, formler, värden eller kommentarer. När du hör alternativen vill du, markera den trycker du på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Tryck på CTRL + alternativ + höger piltangent tills du hör ”Sök nästa, standard, knappen”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Söka efter skiftlägeskänsligt innehåll

I fönstret Sök trycker du på CTRL + ALT + vänster piltangent eller kontroll + alternativ + höger piltangent tills du hör ”matcha gemener/versaler, avmarkerat kryssrutan” och markera den genom att trycka på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Tryck på CTRL + alternativ + höger piltangent tills du hör ”Sök nästa, standard, knappen”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Söka efter enbart exakta matchningar

I fönstret Sök trycker du på CTRL + ALT + vänster piltangent eller kontroll + alternativ + höger piltangent tills du hör ”hitta hela celler endast, avmarkerat kryssrutan” och markera den genom att trycka på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Tryck på CTRL + alternativ + höger piltangent tills du hör ”Sök nästa, standard, knappen”, och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Ersätta text och tal

 1. Markera cellområdet som du vill söka i. Om du vill söka i hela bladet väljer du en valfri cell.

 2. Tryck på Kommando + F för att komma till rutan Sök i kalkylbladet. Du hör ”Sök i kalkylbladet, Sök text fältet tomt”.

 3. Skriv den text eller det tal som du vill hitta.

  Tips: Du kan använda jokertecken – frågetecken (?), asterisk (*) och tilde (~) – i sökvillkoren. Använd frågetecken (?) om du vill söka efter ett enskilt tecken, till exempel returnerar s?t "söt" och "sot". Använd asterisk (*) om du vill söka efter valfritt antal tecken, till exempel returnerar s*d "syd" och "startad". Använd tilde (~) följt av ?, * eller ~ om du vill söka efter frågetecken, asterisker och andra specialtecken, till exempel returnerar fy91~? "fy91?".

 4. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill öppna menyn Sök.

 5. Tryck på NEDPIL tills du hör ”ersätta...” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. Fönstret Ersätt öppnas.

 6. Om du vill flytta till rutan Ersätt med text, trycker du på CTRL + ALT + NEDPIL piltangent tills du hör ”Ersätt med Redigera text”.

 7. Om du vill ersätta tecknen i rutan Sök efter med ingenting lämnar du rutan Ersätt med tom. I annat fall skriver du den text som du vill ska visas i stället.

 8. Tryck på CTRL + ALT + höger piltangent för att flytta till knapparna och väljer du önskat genom att trycka på CTRL + ALT + BLANKSTEG:

  • Ersätta Så här ersätter du bara nästa förekomst hittades.

  • Ersätt alla Du vill ersätta alla förekomster av texten du sökte.

  • Stäng Du vill avbryta åtgärden Sök och ersätt.

  • Sök nästa Hitta och ersätta nästa förekomst och låta fönstret ersätta öppen.

   Tips: Du kan avbryta en pågående sökning genom att trycka på Esc.

Ytterligare Ersätt alternativ:

Om du vill

Trycker du på

Söka och ersätta ett blad eller en hel arbetsbok

I fönstret Ersätt trycker du på CTRL + ALT + vänster piltangent eller kontroll + alternativ + höger piltangent tills du hör ”i popup-knappen” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. En meny öppnas. Genom att trycka på upp eller NEDPIL tills du hör ”blad” eller ”arbetsbok” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Söka och ersätta radvis eller Kolumnvis

I fönstret Ersätt trycker du på CTRL + ALT + vänster piltangent eller kontroll + alternativ + höger piltangent tills du hör ”popup sökknappen” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG. En meny öppnas. Genom att trycka på upp eller NEDPIL tills du hör ”radvis” eller ”Kolumnvis” och tryck sedan på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill välja alternativet.

Söka och ersätta skiftlägeskänsligt innehåll

I fönstret Ersätt trycker du på CTRL + ALT + vänster piltangent eller kontroll + alternativ + höger piltangent tills du hör ”matcha gemener/versaler, avmarkerat kryssrutan” och markera den genom att trycka på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Söka efter enbart exakta matchningar

I fönstret Ersätt trycker du på CTRL + ALT + vänster piltangent eller kontroll + alternativ + höger piltangent tills du hör ”hitta hela celler endast, avmarkerat kryssrutan” och markera den genom att trycka på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

Se även

Använda en skärmläsare för att skriva ut en Excel-arbetsbok

Kortkommandon i Excel 2016 för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel 2016 för Mac

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använda Excel för iOS med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS att söka efter och ersätta text och tal i ett kalkylblad.

Meddelanden: 

Söka efter text och tal

Om kalkylbladet innehåller flera rader och kolumner, använda sökknappen för att snabbt flytta fokus till cellen till höger.

 1. I kalkylbladet, drar du ett finger runt det övre högra hörnet på skärmen tills du hör ”Sök, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Om du tidigare hade sökte efter något läser VoiceOver sökord som du använde senast.

 2. Använd den skärmtangentbordet för att Skriv in ditt sökord. Det kan vara text och tal. Du hör hur många träffar när du slutar skriva.

 3. Dra ett finger runt det nedre högra hörnet på skärmen tills du hör ”Sök”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till den första cellen som matchar dina sökord och VoiceOver läser innehållet i cellen.

 4. Om du vill flytta till nästa eller föregående matchning, drar du ett finger runt det övre högra hörnet på skärmen tills du hör ”nästa sökresultat” eller ”föregående sökresultat, knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Ersätta text och tal

 1. I kalkylbladet, drar du ett finger runt det övre högra hörnet på skärmen tills du hör ”Sök, knappen”, dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep till vänster en gång. Du hör: ”Sökalternativ, knappen”. Dubbelknacka på skärmen för att öppna menyn Alternativ.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Sök och ersätt” eller ”Sök och Ersätt alla”, beroende på vad du vill göra och dubbeltryck sedan på skärmen. Alternativet är för tillfället aktiverad föregås av ”markerad”.

 4. Svep till vänster tills du hör ”klar, knappen” och dubbelknacka på skärmen för att stänga dialogrutan Alternativ.

 5. Dra ett finger runt den övre delen av skärmen tills du hör ”Sök, textfält”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Använd den skärmtangentbordet för att Skriv in ditt sökord. Det kan vara text och tal. Du hör hur många träffar när du slutar skriva.

 7. Dra ett finger runt den övre delen av skärmen tills du hör ”Ersätt textfält” eller ”Ersätt alla textfält”, beroende på vad du vill göra, dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Det här fältet är direkt under sökfältet.

 8. Skriv den text eller tal som du vill ersätta sökord med.

 9. Dra ett finger runt det övre högra hörnet på skärmen tills du hör ”ersätta, knappen” eller ”Ersätt alla, knappen”, beroende på vad du vill göra, och dubbeltryck sedan på skärmen om du vill ersätta den markerade matchning eller alla matchningar med ny text och tal.

Se även

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Använda Excel för Android med TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren kan du söka efter och ersätta text och tal i ett kalkylblad.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i Excel för Android finns i Pekguiden för Excel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Söka efter text och tal

Om kalkylbladet innehåller flera rader och kolumner, Använd knappen Sök för att snabbt flytta fokus till cellen till höger.

 1. I kalkylbladet, drar du ett finger runt det övre högra hörnet på skärmen tills du hör ”knappen Sök efter” och dubbeltryck sedan på skärmen. Om du tidigare hade sökte efter något läser TalkBack sökord som du använde senast.

 2. Använd den skärmtangentbordet för att Skriv in ditt sökord. Det kan vara text och tal.

 3. Dra ett finger runt det nedre högra hörnet på skärmen tills du hör ”Sök”, och dubbeltryck sedan på skärmen. I anvisningarna på skärmen tangentbord stängs och fokus flyttas till den första cellen som matchar dina sökord, om det inte finns något.

  • För att ta reda på hur många matchningar det är, Svep åt höger tills du hör ”Skicka-knapp” och sedan Svep åt höger en gång till för att höra hur många träffar. Om det finns några rader, du hör: ”noll”.

  • Om du vill flytta till nästa eller föregående matchning Svep åt höger tills du hör ”hitta nästa” eller ”hitta knappen föregående” och dubbelknacka på skärmen.

  • Stänga sökfält, när den på skärmen tangentbord är stängd genom att dra ett finger runt det övre högra hörnet på skärmen tills du hör ”knappen Sök efter” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Tips: TalkBack läsa inte innehållet i cellen när du använder knappen Sök i Excel för Android, så om det finns flera träffar, gör du något av följande:

 • Prova ett annat sökord. Om du söker efter äpplen och kalkylbladet innehåller både ”röd äpplen” och ”gröna äpplen”, skriva den fullständiga texten i den cell som du vill söka efter.

 • Efter stängning på Skärmtangentbordet, Svep åt höger och vänster om du vill få TalkBack uppläst innehållet i cellen och meddela platsen i kalkylbladet.

Ersätta text och tal

 1. I kalkylbladet, drar du ett finger runt det övre högra hörnet på skärmen tills du hör ”knappen Sök efter” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep till vänster en gång. Du hör: ”mer alternativknappen”. Dubbelknacka på skärmen för att öppna dialogrutan Hitta inställningar.

 3. Svep till vänster tills du hör ”avmarkerat, söka efter och ersätta alla alternativknappen” eller ”inte är markerat, Sök och Ersätt alternativknappen”, beroende på vad du vill göra och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep till vänster tills du hör ”stängningsknappen” och dubbelknacka på skärmen för att stänga dialogrutan Hitta inställningar.

 5. Använd den skärmtangentbordet för att Skriv in ditt sökord. Det kan vara text och tal.

 6. För att ta reda på hur många matchningar det är, Svep åt höger tills du hör ”Skicka-knapp” och sedan Svep åt höger en gång till för att höra hur många träffar. Om det finns några rader, du hör: ”noll”.

 7. Svep åt höger tills du hör ”ersätta... Redigera rutan” och dubbelknacka på skärmen.

 8. Skriv den text eller tal som du vill ersätta sökord med.

 9. Dra ett finger runt det nedre högra hörnet på skärmen tills du hör ”klar”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Den Skärmtangentbordet stängs.

 10. Svep till vänster tills du hör ”Sök nästa” eller ”Sök knappen föregående” och dubbelknacka på skärmen.

 11. Svep åt höger tills du hör ”Ersätt knappen” eller ”alla”, beroende på vad du vill göra och dubbelknacka på skärmen om du vill ersätta den markerade matchar eller alla matchningar med ny text och tal.

Se även

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

I Excel Online, kan du använda kortkommandon med Skärmläsaren, till exempel Skärmläsaren Windows inbyggda skärmläsare att söka efter och ersätta text, inklusive specialtecken (till exempel frågetecken, tilde och asterisker) eller numrerad lista. Du kan söka inom en markering, kalkylblad eller hela arbetsböcker.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • För kortkommandon går du till Kortkommandon i Excel Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Excel Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Excel Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Excel Online.

I det här avsnittet

Söka efter text och tal

 1. Markera cellområdet som du vill söka i. Om du vill söka i hela bladet väljer du en valfri cell.

 2. Tryck på Ctrl + F för att öppna dialogrutan Sök. Fokus till rutan Sök efter text och du hör: ”dialogrutan hitta, fokuserar på hitta vad”.

 3. Skriv önskad text eller nummer som du vill söka efter i textrutan Sök efter. Det finns flera alternativ:

  • Skriv den text eller det tal du vill söka efter.

  • Använda ett jokertecken, som en asterisk (*) eller ett frågetecken (?) i dina sökkriterier.

   • Använda asterisken för att hitta alla teckensträngar. Till exempel s * d returnerar ”Syd” och ”startad”.

   • Använda frågetecknet för att hitta ett enstaka tecken. Till exempel returnerar s?t ”söt” och ”sot”.

   Tips: Du kan även söka efter asterisker, frågetecken och tilde (~) i kalkylblad genom att ange tecknet tilde innan dem i rutan Sök efter. För att hitta data som innehåller ett frågetecken anger du exempelvis ~? som sökkriteria.

   Obs!: Det går inte att söka efter dubbla blanksteg i Excel Online.

 4. Om du vill söka efter text eller tal i ett kalkylblad eller i hela arbetsboken, trycker du på TABB-tangenten en gång för att gå till kombinationsruta inom. Du hör det markerade alternativet för sökning (”markering”, ”blad” eller ”arbetsbok”). Tryck på blanksteg, och Använd upp eller ned piltangenterna tills du hör det alternativ du vill ha. Markera, trycka på blanksteg.

 5. Om du vill söka efter skiftlägeskänsliga data, tryck på TABB tills du hör ”avmarkerad passa tänkbara kryssrutan” och tryck sedan på blanksteg om du vill markera.

 6. Om du vill söka efter celler som innehåller de tecken som du skrev i rutan Sök efter, tryck på TABB tills du hör ”avmarkerad Matcha hela innehållet kryssrutan” och tryck sedan på blanksteg om du vill markera.

  Tips: 

  • Om du vill söka efter text eller tal som också har en viss formatering som du behöver använda Excel-programmet. Om du vill öppna programmet i visningsläget gå ut ur kalkylbladet genom att trycka på Ctrl + F6 tills du hör kontonamnet. Tryck på TABB tills du hör ”redigera arbetsbok” och tryck sedan på blanksteg. Tryck på NEDPIL tills du hör ”redigera i Excel” och tryck sedan på blanksteg.

  • Om du vill lära dig att söka efter ett särskilt format i programmet Excel, se använda en skärmläsare att söka efter och ersätta data i Excel.

 7. Så här ändrar du sökningen riktning till uppåt, tryck på TABB tills du hör ”markerat radioknappen ned” och tryck sedan på piltangent upp. Du hör: ”icke-markerad alternativknappar knappen”. Markera, trycka på blanksteg.

 8. Tryck på TABB tills du hör ”hitta nästa” och tryck sedan på blanksteg om du vill starta sökningen. Excel söker efter den första matchande förekomsten i området sökning. Skärmläsaren läser texten i cellen och dess plats.

 9. Tryck på blanksteg om du vill söka efter nästa förekomst. Tryck på Esc om du vill avbryta sökningen eller stänga dialogrutan.

Söka efter och ersätta text och tal

Om du vill söka efter och ersätta text eller nummer i Excel Online, kontrollera att du befinner dig i redigeringsläge. Du kan se om du är i redigeringsläge baserat på alternativen i menyn Arkiv.

Obs!: Om du vill byta till redigeringsläge, flytta fokus från kalkylbladet genom att trycka på Ctrl + F6 tills du hör kontonamnet, trycker du på fliken tills du hör ”redigera arbetsbok” och tryck sedan på blanksteg. Tryck på NEDPIL tills du hör ”redigera i webbläsaren” och tryck sedan på blanksteg.

 1. Markera cellområdet som du vill söka i. Om du vill söka i hela bladet väljer du en valfri cell.

 2. Tryck på Ctrl + F för att öppna dialogrutan Sök. Fokus till rutan Sök efter text och du hör: ”dialogrutan hitta, fokuserar på hitta vad”.

 3. Skriv den text eller tal som du vill söka efter och ersätta i rutan Sök efter text.

 4. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Ersätt” och tryck sedan på blanksteg. Rutan Sök efter text blir tillgänglig i dialogrutan Sök.

 5. Om du vill gå till rutan Sök efter text, tryck på TABB tills du hör: ”Ersätt med, redigerar”. Skriv den ersättningstexten i rutan Ersätt med text.

 6. Tryck på TABB tills du hör ”Sök nästa knappen”. Tryck på blanksteg om du vill söka efter den första förekomsten av texten eller talet som du angav. Gör något av följande:

  • Tryck på TABB-tangenten en gång om du vill ersätta alla förekomster individuellt. Du hör: ”Ersätt knappen”. Sedan trycker du på blanksteg om du vill ersätta den första förekomsten och söka efter nästa. När du har ersättning fokus till nästa förekomst.

  • Om du vill söka efter och ersätta alla förekomster, tryck på TABB tills du hör ”Ersätt alla” och tryck sedan på blanksteg.

 7. Tryck på Esc om du vill avbryta sökningen eller stänga dialogrutan.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i ett kalkylblad i Excel

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Kortkommandon i Excel Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×