Söka efter namngivna områden

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Så du har namnet ett cellområde, och... där var det igen? Du kan hitta ett namngivet område genom att gå till fliken Start, klicka på Sök och markera och sedan Gå till. Sedan går du till namngivna områden i ett kalkylblad i arbetsboken.

  1. Tryck på Ctrl+G.

Du kan också klicka på Start > Sök och markera > Gå till.

  1. I rutan Gå till dubbelklickar du på det namngivna området du vill hitta.

Dialogrutan Gå till

Meddelanden: 

  • I rutan Gå till visas namngivna områden i alla kalkylblad i arbetsboken.

  • Om du vill gå till ett område med ej namngivna celler trycker du på Ctrl+G, anger området i rutan Referens och trycker på Retur eller klickar på OK. Rutan Gå till håller reda på områden när du anger dem och du kan återgå till ett av dem genom att dubbelklicka.

  • Om du vill gå till en cell eller ett cellområde på ett annat blad, ange kalkylbladsnamnet, ett utropstecken och sedan absoluta cellreferenser i rutan referens. Till exempel: Blad2! $D$ 12 att gå till en cell och Blad3! $C$ 12: $F$ 21 att gå till området.

  • Du kan ange flera namngivna områden eller cellreferenser i rutan referens. Skilj dem åt med kommatecken, så: pris, typeller B14:C22, F19:G30, H21:H29. När du trycker på RETUR eller klicka på OK markeras alla områden i Excel.

Mer om att söka efter data i Excel

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×