Söka efter innehåll

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Det finns flera sätt att söka efter innehåll i Microsoft SharePoint Server 2010. Du kan använda sökrutan som finns på varje sida i en SharePoint-webbplats, sökcenterwebbplats, eller skapa en detaljerad fråga med hjälp av sidan Avancerad sökning. Du kan söka efter innehåll genom att söka efter nyckelord, en viss fras inom citattecken, eller genom att värden som är kopplade till egenskaper.

Vad vill du göra?

Söka efter text eller filer på en webbplats

Söka efter text eller filer i en lista eller ett bibliotek

Hitta innehåll från en sökcenterwebbplats

Skriva effektiva frågor

Arbeta med sökresultat

Söka efter innehåll med avancerad sökning

Söka efter text eller filer på en webbplats

När du söker efter innehåll, men inte är säker på där den finns, starta sökningen på högsta webbplats där du tror att informationen kan finnas. Du kan sedan förfina resultaten för att hitta informationen. Du kan söka efter innehåll genom att ange nyckelord eller en viss fras inom citattecken. Mer information om hur du skapar frågor finns i avsnittet skriva effektiva frågor.

 1. Gå till den webbplats som du vill söka på. Sökresultaten för webbplatsen omfattar inte innehåll på en överordnad webbplats eller andra webbplatser på samma nivå. Kontrollera att du befinner dig på webbplatsen på översta nivån så att du får de önskade sökresultaten.

 2. Ange det ord eller den fras som du vill söka efter i sökrutan och klicka sedan på knappen Sök.

 3. Som standard visas sökresultatet efter relevans. Klicka på ett alternativ under Förfina resultat om du vill sortera resultatet annorlunda. Du kan också skriva en ny nyckelord Sök ändring omfattning till I den här listan. Om du gör det begränsa framtida frågor till den första uppsättningen i resultatlistan. Om du anger en ny sökning med omfattning skall vara Den här webbplatsen görs en ny sökning från samma webbplats eller webbplatser som den ursprungliga frågan. Mer information om hur du arbetar med sökresultat finns i avsnittet arbeta med sökresultat.

  Meddelanden: 

  • Bifogade filer för listobjekt visas inte i sökresultaten.

  • Högst 255 tecken kan anges i sökrutan.

Överst på sidan

Söka efter text eller filer i en lista eller ett bibliotek

När du är säker på att innehållet som du letar efter finns i en lista eller ett bibliotek, starta sökningen på sidan där listan eller biblioteket finns. Sökresultat kan du förfina sökningen efter metadata, till exempel författaren av dokumentet eller det datum då den har skrivits. Du kan söka efter innehåll genom att ange nyckelord eller en viss fras inom citattecken. Mer information om hur du skapar frågor finns i avsnittet skriva effektiva frågor. Om du inte hittar innehållet du vill kan du prova söker från en webbplats eller använda olika nyckelord.

 1. Gå till den lista eller det bibliotek du vill söka i.

 2. Ange det ord eller den fras du vill söka efter i sökrutan och klicka sedan på knappen Sök .

 3. Som standard visas sökresultatet efter relevans. Klicka på ett alternativ under Förfina resultat om du vill sortera resultatet annorlunda. Mer information om hur du arbetar med sökresultat finns i avsnittet arbeta med sökresultat.

  Meddelanden: 

  • Bifogade filer för listobjekt visas inte i sökresultaten.

  • Högst 255 tecken kan anges i sökrutan.

Överst på sidan

Söka efter innehåll från en sökcenterwebbplats

Organisationen kanske använder en sökcenterwebbplats. Du använder sökcenterwebbplatsen när du vill visa sökresultat från hela företaget. På sökcenterwebbplatsen visas som standard rutan Sök, där du kan skriva en fråga.

 1. Du kan visa sökcenterwebbplatsen genom att klicka på Sökcenter eller Sökcenter för företag bland navigeringslänkarna överst på de flesta sidor.

 2. Om sökcenterwebbplatsen innehåller länkar, kan du klicka du på en länk för att söka på vissa webbplatser eller söka efter Personer. Om du till exempel vill söka efter innehåll på alla tillgängliga webbplatser, klickar du på Alla webbplatser.

 3. Skriv en fråga i rutan Sök.

  Obs!: Mer information om hur du skriver frågor finns i avsnittet skriva effektiva frågor.

 4. Visa sökresultaten genom att klicka på Kör sökning.

Överst på sidan

Skriva effektiva frågor

Oavsett om du söker från en webbplats eller från Sökcenter kan en effektivt konstruerad fråga hjälpa dig att snabbt hitta den önskade informationen. Du kan använda en kombination av fritext, fraser, logiska operatorer och egenskapsbaserade begränsningar när du söker efter information eller personer.

Här följer några saker du bör komma ihåg när du skriver en fråga:

 • Avgränsa sökord med blanksteg     Sökresultatet visar allt innehåll som innehåller alla ord i valfri ordning.

 • Sökningen ignorerar versaler    En sökning efter Författare:Jesper ger samma resultat som en sökning efter författare:jesper.

 • Använd citattecken för exakt resultat     När du är säker på att dokumentet innehåller de exakta orden i exakt samma ordning som i din fråga skriver du frågan inom citattecken. I annat fall är det bäst att utelämna citattecken. En du till exempel gör en sökning efter den här artikeln, Söka efter innehåll, hittas bara artiklar där både "söka" OCH "innehåll" finns.

 • Antal tecken     En fråga får inte vara längre än 255 tecken.

Lägga till boolesk logik i en fråga

Nu när du känner till grunderna för sökning kanske du vill lägga till några parametrar för att göra sökresultaten mer specifika. I SharePoint kan du använda boolesk logik för nyckelord och egenskaper, vilket innebär att du kombinerar dem med operatorerna OCH, ELLER, ICKE, + (PLUS) och - (MINUS) för att skapa en meningsfull fråga. Du kan skapa effektiva frågor med hjälp av följande exempel.

Logisk operator

Beskrivning och exempel

OCH

Används för att hitta alla ord i dokument, oavsett deras relation. Exempel: apelsiner OCH äpplen hittar alla dokument som innehåller både äpplen och apelsiner, men de två termerna kanske inte finns samtidigt i dokumenten.

ELLER

Använd ELLER för att hitta alla dokument som innehåller något av orden. Exempel: En sökning efter C++ ELLER C# hittar alla dokument som innehåller något av dessa programmeringsspråk.

INTE

Använd INTE för att utesluta vissa resultat. Exempel: marknadsföring OCH prognos INTE budget returnerar dokument som innehåller nyckelorden marknadsföring och prognos, men inte budget.

+ (PLUS)

Frågan SharePoint+Excel returnerar alla dokument som innehåller båda nyckelorden.

- (MINUS)

Frågan SharePoint + Excel-Excel 2007-Excel 2003 kommer att returnera alla dokument som innehåller nyckelord Excel 2003 och Excel 2007.

Förutom logiska operatorer går det också att använda relationsoperatorer i SharePoint. Du kan konstruera en fråga med hjälp av följande värden:

Relationsoperator

Beskrivning och exempel

: kolon

Använd med en egenskap för att ange likhet. Exempel: Författare:Svensson innebär att författaren är lika med Svensson.

= lika med

Använd med en egenskap för att ange likhet. Exempel: Författare:Svensson innebär att författaren är lika med Svensson.

< mindre än

Använd med datum och int som standard för att ange mindre än. Till exempel söka specifikationer ändrat < 7/8/09 kommer att returnera alla söka specifikationer som har ändrats före den 8 juli 2009.

> större än

Använd med datum och int som standard för att ange större än. Till exempel söka specifikationer ändrat > 7/8/09 kommer att returnera alla söka specifikationer som har ändrats efter 8 juli 2009.

<= mindre än eller lika med

Använd med datum och int som standard för att ange mindre än eller lika med. Till exempel söka specifikationer ändrat < = 7/8/09 kommer att returnera alla söka specifikationer som har ändrats före 8 juli 2009 inklusive.

>= större än eller lika med

Använd med datum och int som standard för att ange större än eller lika med. Till exempel söka specifikationer ändrat > = 7/8/09 kommer att returnera alla söka specifikationer som har ändrats efter 8 juli 2009 inklusive.

.. två punkter

Exempel: egenskap: värde 1..värde 2 anger att egenskapen är större än eller lika med värdet 1 och mindre än eller lika med värdet 2.

<> (inte lika med)

Använda med datum och int som standard ska ingå. Till exempel Sök specifikationer ändrat <> 7/8/09 kommer att returnera alla söka specifikationer som inte har ändrats på 8 juli 2009.

Frågor med egenskaper

Du kan skapa frågor med hjälp av egenskaper, som är metadata för dokument som har sparats i SharePoint. Författaren till ett dokument eller det datum som dokumentet sparades är exempel på egenskaper. Innehållsegenskaper och deras värden lagras när webbplatser indexeras. Om du känner till en viss information om ett objekts egenskaper kan du använda informationen när du söker efter objektet.

När du skapar en sökning med hjälp av egenskaper ska du inte använda blanksteg mellan egenskapen och värdet.

Söka efter egenskapsvärden

Syntax : egenskapsvärdeanvändas. Till exempel hittar Författare: smith alla dokument som har skapats av en person vars namn är Svensson.

Söka efter filnamn

Typ filnamn: ”Budget” (med citattecken) du hittar en fil med namnet ”Budget.xlsx”, eller Skriv filename:budget (utan citattecken) om du vill söka efter ”Budget_Current.xlsx” och ”Budget_Next.xlsx”.

Söka efter filtyp

Anta att du söker efter budget kalkylblad som har förberett i Excel 2007. Lägga till filetype:xlsx i din fråga för att visa endast sökresultat som är Excel 2007 arbetsböcker.

Jokertecken

Använda en asterisk ”*” för ett prefix stämmer överens med ett nyckelord eller en egenskap att söka efter dokument. Sök efter Författare: Smi returnerar till exempel alla dokument som skrivits av en författare vars namn börjar med bokstäver Smi.

Söka efter olika egenskaper

Söktjänsten tolkar avståndet mellan termer som använder olika egenskaper som en och. Till exempel om du söker på Rubrik: budget filetype:xlsxreturneras sökningen endast Excel 2007 arbetsböcker med rubriker som börjar med ordet ”Budget”.

Utelämna vissa sökresultat

Om du vill utesluta sökresultat som innehåller vissa villkor använder du ett minustecken (-) före den term som du vill undanta. Om du vill söka efter objekt som innehåller ordet ”utgifter” men inte ta med ordet ”moms” Skriv exempelvis utgifter - skatter i sökrutan.

Lägga till filegenskaper

Använd egenskaper för att ange namn eller typ av fil du vill returnera. Om du vill söka efter Microsoft Office Word 2007-filer som innehåller ordet ”schemalägga” skriver du bara schema filetype:docx i sökrutan.

Söka efter alternativa värden för samma egenskap

Söktjänsten tolkar avståndet mellan termer som använder samma egenskap som ett eller. Anta att du söker på Författare: ”John Smith” författare: ”David Jones”, sökningen returnerar objekt som har skapats av någon person.

Utelämna egenskapsvärden

Om du vill utelämna innehåll som har markerats med ett visst egenskapsvärde, anger du ett minustecken (-) före namnet på egenskapen.

Fokusera på en viss server

Om egenskapen webbplats är tillgängliga för sökningar kan du lägga till webbplats:servernamn i din fråga för att begränsa sökningen till innehåll som lagras på en viss server.

Obs!: Omvända snedstreck (\) fungerar inte i frågor. Därför inte använda omvända snedstreck för en server bana när du skriver på webbplats: \\servernamn.

Datum/tid

En datum/tid-egenskap i valfritt format kan användas med relationsdata eller logiska operatorer för att bilda en fråga. Till exempel söka specifikationer ändrat = 7/8/09 kommer att returnera alla söka specifikationer som har ändrats på 8 juli 2009.

Meddelanden: 

 • En fråga måste innehålla minst en term att söka efter. Frågor som endast består av termer som ska utelämnas ger ett felmeddelande.

 • Om administratören har mappat egenskaper, till exempel skribent eller e-post, till den hanterade egenskapen författare, kan sökningen också ge träffar som innehåller dessa egenskaper.

Om du inte kan hitta dokument som du vet finns i organisationen, kan du behöva samarbeta med söktjänstadministratören för att lägga till dokumenten i sökindexet, aktivera behörigheter för dokumenten eller lägga till eller ändra nyckelord eller egenskaper för dokumenten.

Arbeta med sökresultat

Som standard sorteras kärnresultaten efter relevans för frågan. Nyckelordsdefinitioner och eventuella bästa val-länkar visas i början av sökresultaten. Du kan förfina resultaten genom att klicka på någon av länkarna på förfiningspanelen.

Administratören kan ändra de alternativ som visas på förfiningspanelen, men ett exempel på hur du kan välja att förfina sökresultaten är efter den webbplats där du tror att det aktuella dokumentet finns, efter den eller de författare som du vill visa eller efter det datum eller datumintervall då dokumentet eller dokumenten skapades. Om du klickar en gång på något av alternativen på förfiningspanelen, visas omedelbart resultatuppsättningen för den förfiningsmetod som du väljer.

En annan metod för att förfina sökningen är att använda sökomfattningar. Om du har kommit till sidan med sökresultat via Sökcenter eller genom att söka från en webbplats, visas alternativet för att förfina resultaten efter Den här webbplatsen eller Den här listan. Om du väljer Den här listan kan du förfina resultaten ytterligare med hjälp av en ny uppsättning nyckelord eller en fras. Du kan också få möjlighet att välja från sökomfattningen Personer eller Alla webbplatser.

Vid sökningen föreslås också en lista över relaterade sökningar. Genom att helt enkelt klicka på någon av de här länkarna kan du omedelbart köra en fråga om text eller en fras som liknar eller är relaterad till den ursprungliga sökningen.

Om personsökning och Min webbplats har aktiverats i organisationen, visas en lista över personer i organisationen som har angett sökordet eller sökfrasen i sin profil. Klicka på en persons namn om du vill gå till Min webbplats för den personen. Mer information om hur du söker efter personer finns i artikeln Söka efter personer.

Överst på sidan med sökresultat visas också förslag för Menade du?. Den här funktionen föreslår alternativa frågor som du kan prova. Förslagen är formaterade som länkar. Om du vill söka med en alternativ fråga klickar du på den.

Överst på sidan

Söka efter innehåll med hjälp av Avancerad sökning

Om du behöver konstruera en mer specifik fråga kan du använda sidan Avancerad sökning, som du kommer åt från sidan med sökresultat. Med hjälp av Avancerad sökning kan du välja att visa eller utelämna resultat som innehåller vissa ord, filtrera sökresultat efter språk eller typ och söka efter innehållsegenskaper. En nackdel med att använda Avancerad sökning är att frågan kan påverka prestanda negativt om du använder för många parametrar eller begränsningar. Liksom med alla sökfrågor bör du använda så få ord eller begränsningar som möjligt för att bredda resultaten och sedan begränsa resultaten genom att förfina dem.

 1. Du visar sidan Avancerad sökning genom att klicka på länken Avancerat bredvid rutan Sök på sidan med sökresultat.

 2. Under Sök efter dokument med skriver du ord eller fraser i fälten som visas i följande illustration. Du kan välja att matcha varje ord, alla ord, en exakt fras eller att utesluta resultat som innehåller vissa ord.

  Avancerad sökning \endash Sök efter dokument med

 3. Om du vill begränsa sökresultaten efter språk markerar du en eller flera kryssrutor bredvid Endast språken.

  Avancerad sökning \endash Endast språken

 4. Om du vill begränsa sökresultaten efter dokumentformat klickar du på ett alternativ i listan Resultattyp.

  Avancerad sökning \endash Resultattyp

 5. Om du vill söka efter innehåll som är markerat med vissa värden använder du fälten bredvid rubriken Där egenskapen. Klicka på en egenskap i listan Välj egenskap, välj en logisk operator och ange ett värde som du vill söka efter. Klicka på Lägg till egenskap om du vill söka efter mer än en egenskap eller ett annat värde för samma egenskap. I följande exempel visas objekt av Martin Berka där namnet innehåller termen "budget" i sökresultatet.

  Avancerad sökning \endash Lägg till egenskaper

 6. Klicka på Sök om du vill att sökresultatet ska visas.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×