Celler

Söka efter eller ersätta text och tal i ett kalkylblad

Söka efter eller ersätta text och tal i ett kalkylblad

Använd Excels Sök och ersätt-funktioner och sök efter något i din arbetsbok, till exempel ett nummer eller en textsträng. Du kan antingen hitta Sök posten för referensen eller ersätta den med något annat. Du kan ta med jokertecken som frågetecken, tilde och asterisker eller siffror i sökorden. Du kan söka efter rader och kolumner, söka inom kommentarer eller värden och söka i kalkylblad eller hela arbetsböcker.

Söka

Om du vill hitta något trycker du på CTRL + Feller går till start > redigera> Sök & väljer > Sök.

Obs!: I följande exempel har vi klickat på knappen alternativ >> för att visa hela dialog rutan Sök. Den visas som standard med dolda alternativ.

Tryck på CTRL + F för att öppna dialog rutan Sök

 1. Skriv den text eller de tal som du vill söka efter i rutan Sök efter: eller klicka på pilen i rutan Sök efter och välj sedan ett nyligen använt Sök objekt i listan.

  Tips: Du kan använda jokertecken – frågetecken (?), asterisk (*), tilde (~), i Sök villkoren.

  • Använd frågetecken (?) om du vill söka efter ett enskilt tecken, till exempel returnerar s?t "söt" och "sot".

  • Använd asterisk (*) om du vill söka efter valfritt antal tecken, till exempel returnerar s*d "syd" och "startad".

  • Använd tilde (~) följt av ?, * eller ~ om du vill söka efter frågetecken, asterisker och andra specialtecken, till exempel returnerar fy91~? "fy91?".

 2. Kör sökningen genom att klicka på Sök alla eller Sök nästa .

  Tips: När du klickar på Sök allakommer alla förekomster av de villkor du söker efter att visas och när du klickar på en viss förekomst i listan markerar den cellen. Du kan sortera resultatet av en sökning med Sök alla genom att klicka på en kolumnrubrik.

 3. Klicka på alternativ>> för att ytterligare definiera din sökning om det behövs:

  • Inom Om du vill söka efter data i ett kalkyl blad eller i en hel arbets bok väljer du blad eller arbets bok.

  • Sökmotor Du kan välja att söka i antingen rader (standard) eller efter kolumner.

  • Leta i: Om du vill söka efter data med specifika detaljer klickar du på formler, värden, anteckningareller kommentareri rutan.

   Obs!:  Formler, värden, anteckningar och kommentarer är bara tillgängliga på fliken Sök . endast formler är tillgängliga på fliken Ersätt .

  • Matcha gemener/versaler – Markera det här alternativet om du vill söka efter Skift läges känsliga data.

  • Matcha hela cell innehållet -Markera det här alternativet om du vill söka efter celler som innehåller enbart de tecken som du skrev i rutan Sök efter:

 4. Om du vill söka efter text eller tal med viss formatering klickar du på formatoch gör sedan dina val i dialog rutan Sök format .

  Tips: Om du vill söka efter celler som bara matchar ett visst format kan du ta bort villkoren i rutan Sök efter och sedan välja ett specifikt cellformat som ett exempel. Klicka på pilen bredvid Format, klicka på Välj format från cell och klicka sedan i cellen som har den formatering du vill söka efter.

Ersätt

Om du vill ersätta text eller tal trycker du på CTRL + Heller går till start > redigera> Sök & väljer > Ersätt.

Obs!: I följande exempel har vi klickat på knappen alternativ >> för att visa hela dialog rutan Sök. Den visas som standard med dolda alternativ.

Tryck på CTRL + H för att öppna dialog rutan Ersätt.

 1. Skriv den text eller de tal som du vill söka efter i rutan Sök efter: eller klicka på pilen i rutan Sök efter och välj sedan ett nyligen använt Sök objekt i listan.

  Tips: Du kan använda jokertecken – frågetecken (?), asterisk (*), tilde (~), i Sök villkoren.

  • Använd frågetecken (?) om du vill söka efter ett enskilt tecken, till exempel returnerar s?t "söt" och "sot".

  • Använd asterisk (*) om du vill söka efter valfritt antal tecken, till exempel returnerar s*d "syd" och "startad".

  • Använd tilde (~) följt av ?, * eller ~ om du vill söka efter frågetecken, asterisker och andra specialtecken, till exempel returnerar fy91~? "fy91?".

 • I rutan Ersätt med: anger du den text eller de tal som du vill använda för att ersätta Sök texten.

 1. Klicka på Ersätt alla eller Ersätt.

  Tips: När du klickar på Ersätt allakommer alla förekomster av de villkor du söker efter att ersättas, medan en ersättning uppdaterar en förekomst åt gången.

 2. Klicka på alternativ>> för att ytterligare definiera din sökning om det behövs:

  • Inom Om du vill söka efter data i ett kalkyl blad eller i en hel arbets bok väljer du blad eller arbets bok.

  • Sökmotor Du kan välja att söka i antingen rader (standard) eller efter kolumner.

  • Leta i: Om du vill söka efter data med specifika detaljer klickar du på formler, värden, anteckningareller kommentareri rutan.

   Obs!:  Formler, värden, anteckningar och kommentarer är bara tillgängliga på fliken Sök . endast formler är tillgängliga på fliken Ersätt .

  • Matcha gemener/versaler – Markera det här alternativet om du vill söka efter Skift läges känsliga data.

  • Matcha hela cell innehållet -Markera det här alternativet om du vill söka efter celler som innehåller enbart de tecken som du skrev i rutan Sök efter:

 3. Om du vill söka efter text eller tal med viss formatering klickar du på formatoch gör sedan dina val i dialog rutan Sök format .

  Tips: Om du vill söka efter celler som bara matchar ett visst format kan du ta bort villkoren i rutan Sök efter och sedan välja ett specifikt cellformat som ett exempel. Klicka på pilen bredvid Format, klicka på Välj format från cell och klicka sedan i cellen som har den formatering du vill söka efter.

Det finns två olika metoder för att söka efter eller ersätta text eller siffror på Mac. Första gången du använder dialog rutan sök & Ersätt . Den andra är att använda Sök fältet i menyfliksområdet.

Dialog rutan Sök & Ersätt

Sökfält och alternativ

Ersätta text eller tal i en arbets bok eller ett kalkyl blad genom att trycka på CTRL + H

När Sök fältet är aktiverat klickar du på förstorings glaset för att aktivera dialog rutan fler sökalternativ

Om du vill hitta något trycker du på CTRL + Feller på start > Sök & Välj > Sök.

Söka efter text eller tal i en arbets bok eller ett kalkyl blad genom att trycka på CTRL + F

 1. Skriv den text eller de tal som du vill söka efter i rutan Sök efter:

 2. Klicka på Sök nästa för att starta sökningen.

 3. Du kan ytterligare definiera din sökning om det behövs:

  • Inom Om du vill söka efter data i ett kalkyl blad eller i en hel arbets bok väljer du blad eller arbets bok.

  • Sökmotor Du kan välja att söka i antingen rader (standard) eller efter kolumner.

  • Leta i: Om du vill söka efter data med specifika detaljer klickar du på formler, värden, anteckningareller kommentareri rutan.

   Obs!:  Formler, värden, anteckningar och kommentarer är bara tillgängliga på fliken Sök . endast formler är tillgängliga på fliken Ersätt .

  • Matcha gemener/versaler – Markera det här alternativet om du vill söka efter Skift läges känsliga data.

  • Matcha hela cell innehållet -Markera det här alternativet om du vill söka efter celler som innehåller enbart de tecken som du skrev i rutan Sök efter:

Tips: Du kan använda jokertecken – frågetecken (?), asterisk (*), tilde (~), i Sök villkoren.

 • Använd frågetecken (?) om du vill söka efter ett enskilt tecken, till exempel returnerar s?t "söt" och "sot".

 • Använd asterisk (*) om du vill söka efter valfritt antal tecken, till exempel returnerar s*d "syd" och "startad".

 • Använd tilde (~) följt av ?, * eller ~ om du vill söka efter frågetecken, asterisker och andra specialtecken, till exempel returnerar fy91~? "fy91?".

Om du vill ersätta text eller tal trycker du på CTRL + Heller går till start > Sök & Välj > Ersätt.

Ersätta text eller tal i en arbets bok eller ett kalkyl blad genom att trycka på CTRL + H

 1. Skriv den text eller de tal som du vill söka efter i rutan Sök efter .

 2. I rutan Ersätt med skriver du den text eller de tal som du vill använda för att ersätta Sök texten.

 3. Klicka på Ersätt eller Ersätt alla.

  Tips: När du klickar på Ersätt allakommer alla förekomster av de villkor du söker efter att ersättas, medan en ersättning uppdaterar en förekomst åt gången.

 4. Du kan ytterligare definiera din sökning om det behövs:

  • Inom Om du vill söka efter data i ett kalkyl blad eller i en hel arbets bok väljer du blad eller arbets bok.

  • Sökmotor Du kan välja att söka i antingen rader (standard) eller efter kolumner.

  • Matcha gemener/versaler – Markera det här alternativet om du vill söka efter Skift läges känsliga data.

  • Matcha hela cell innehållet -Markera det här alternativet om du vill söka efter celler som innehåller enbart de tecken som du skrev i rutan Sök efter:

Tips: Du kan använda jokertecken – frågetecken (?), asterisk (*), tilde (~), i Sök villkoren.

 • Använd frågetecken (?) om du vill söka efter ett enskilt tecken, till exempel returnerar s?t "söt" och "sot".

 • Använd asterisk (*) om du vill söka efter valfritt antal tecken, till exempel returnerar s*d "syd" och "startad".

 • Använd tilde (~) följt av ?, * eller ~ om du vill söka efter frågetecken, asterisker och andra specialtecken, till exempel returnerar fy91~? "fy91?".

 1. Klicka i en cell om du vill söka i hela bladet eller markera ett specifikt cell område att söka i.

 2. Tryck på Bild av ikonen för MAC-kommandoknappen + F eller klicka på ikonen om du vill expandera Sök fältet och skriv sedan texten eller talet som du vill söka efter i Sök Sökruta fältet.

  Tips: Du kan använda jokertecken – frågetecken (?), asterisk (*), tilde (~), i Sök villkoren.

  • Använd frågetecken (?) om du vill söka efter ett enskilt tecken, till exempel returnerar s?t "söt" och "sot".

  • Använd asterisk (*) om du vill söka efter valfritt antal tecken, till exempel returnerar s*d "syd" och "startad".

  • Använd tilde (~) följt av ?, * eller ~ om du vill söka efter frågetecken, asterisker och andra specialtecken, till exempel returnerar fy91~? "fy91?".

 3. Tryck på RETUR .

 4. Om du vill söka efter nästa förekomst av det objekt du söker efter klickar du i Sök fältet och trycker på RETUR, eller klickar på Sök nästai dialog rutan Sök .

  Tips: Du kan avbryta en pågående sökning genom att trycka på ESC .

 5. Om du vill ange fler sökalternativ klickar du på förstorings glaset och klickar sedan på Sök i bladet eller Sök i arbets boken. Du kan också välja alternativet Avancerat , som startar dialog rutan Sök .

 1. Klicka i en cell om du vill söka i hela bladet eller markera ett specifikt cell område att söka i.

 2. Tryck på Bild av ikonen för MAC-kommandoknappen + F för att expandera Sök fältet och skriv sedan den text eller det tal som du vill söka efter i Sök Sökruta fältet.

  Tips: Du kan använda jokertecken – frågetecken (?), asterisk (*), tilde (~), i Sök villkoren.

  • Använd frågetecken (?) om du vill söka efter ett enskilt tecken, till exempel returnerar s?t "söt" och "sot".

  • Använd asterisk (*) om du vill söka efter valfritt antal tecken, till exempel returnerar s*d "syd" och "startad".

  • Använd tilde (~) följt av ?, * eller ~ om du vill söka efter frågetecken, asterisker och andra specialtecken, till exempel returnerar fy91~? "fy91?".

 3. Klicka på förstoringsglaset i sökfältet och sedan på Ersätt.

 4. Skriv in ersättningstecknen i rutan Ersätt med.

  Om du vill ersätta tecknen i fältet Sök efter med inget, låter du fältet Ersätt med vara tomt.

 5. Klicka på Sök nästa.

 6. Om du vill ersätta den markerade förekomsten klickar du på Ersätt.

  Om du vill ersätta alla förekomster av tecknen i bladet utan att gå igenom dem först klickar du på Ersätt alla.

  Tips: Avbryt en pågående sökning genom att trycka på ESC.

 7. Om du vill ange fler sökalternativ klickar du på förstorings glaset och klickar sedan på Sök i bladet eller Sök i arbets boken. Du kan också välja alternativet Avancerat , som startar dialog rutan Ersätt .

Söka

Om du vill hitta något trycker du på CTRL + Feller går till start > redigera> Sök & väljer > Sök.

Obs!: I följande exempel har vi klickat > sökalternativ för att visa hela dialog rutan Sök. Den visas som standard med dolda sökalternativ.

Söka efter text eller tal i en arbets bok eller ett kalkyl blad genom att trycka på CTRL + F

 1. Skriv den text eller de tal som du vill söka efter i rutan Sök efter:

  Tips: Du kan använda jokertecken – frågetecken (?), asterisk (*), tilde (~), i Sök villkoren.

  • Använd frågetecken (?) om du vill söka efter ett enskilt tecken, till exempel returnerar s?t "söt" och "sot".

  • Använd asterisk (*) om du vill söka efter valfritt antal tecken, till exempel returnerar s*d "syd" och "startad".

  • Använd tilde (~) följt av ?, * eller ~ om du vill söka efter frågetecken, asterisker och andra specialtecken, till exempel returnerar fy91~? "fy91?".

 2. Kör sökningen genom att klicka på Sök nästa eller Sök alla .

  Tips: När du klickar på Sök allakommer alla förekomster av de villkor du söker efter att visas och när du klickar på en viss förekomst i listan markerar den cellen. Du kan sortera resultatet av en sökning med Sök alla genom att klicka på en kolumnrubrik.

 3. Klicka på > sökalternativ för att ytterligare definiera din sökning om det behövs:

  • Inom Om du vill söka efter data inom en viss markering väljer du markering. Om du vill söka efter data i ett kalkyl blad eller i en hel arbets bok väljer du blad eller arbets bok.

  • Piltangent Du kan välja att söka antingen ned (standard) eller upp.

  • Matcha gemener/versaler – Markera det här alternativet om du vill söka efter Skift läges känsliga data.

  • Matcha hela cell innehållet -Markera det här alternativet om du vill söka efter celler som innehåller bara de tecken som du skrev i rutan Sök efter .

Ersätt

Om du vill ersätta text eller tal trycker du på CTRL + Heller går till start > redigera> Sök & väljer > Ersätt.

Obs!: I följande exempel har vi klickat > sökalternativ för att visa hela dialog rutan Sök. Den visas som standard med dolda sökalternativ.

Ersätta text eller tal i en arbets bok eller ett kalkyl blad genom att trycka på CTRL + H

 1. Skriv den text eller de tal som du vill söka efter i rutan Sök efter:

  Tips: Du kan använda jokertecken – frågetecken (?), asterisk (*), tilde (~), i Sök villkoren.

  • Använd frågetecken (?) om du vill söka efter ett enskilt tecken, till exempel returnerar s?t "söt" och "sot".

  • Använd asterisk (*) om du vill söka efter valfritt antal tecken, till exempel returnerar s*d "syd" och "startad".

  • Använd tilde (~) följt av ?, * eller ~ om du vill söka efter frågetecken, asterisker och andra specialtecken, till exempel returnerar fy91~? "fy91?".

 2. I rutan Ersätt med: anger du den text eller de tal som du vill använda för att ersätta Sök texten.

 3. Klicka på Ersätt eller Ersätt alla.

  Tips: När du klickar på Ersätt allakommer alla förekomster av de villkor du söker efter att ersättas, medan en ersättning uppdaterar en förekomst åt gången.

 4. Klicka på > sökalternativ för att ytterligare definiera din sökning om det behövs:

  • Inom Om du vill söka efter data inom en viss markering väljer du markering. Om du vill söka efter data i ett kalkyl blad eller i en hel arbets bok väljer du blad eller arbets bok.

  • Piltangent Du kan välja att söka antingen ned (standard) eller upp.

  • Matcha gemener/versaler – Markera det här alternativet om du vill söka efter Skift läges känsliga data.

  • Matcha hela cell innehållet -Markera det här alternativet om du vill söka efter celler som innehåller bara de tecken som du skrev i rutan Sök efter .

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×