Söka efter eller ersätta text och tal i ett kalkylblad

Använd Excels Sök och ersätt-funktioner och sök efter något i din arbetsbok, till exempel ett nummer eller en textsträng.

 1. Klicka på Sök och ersätt i gruppen Redigering på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter text och tal klickar du på Sök.

  • Om du vill söka efter och ersätta text och tal klickar du på Ersätt.

 3. Skriv den text eller de tal som du vill söka efter i rutan Sök efter, eller klicka på pilen i rutan Sök efter och klicka på en nyligen genomförd sökning i listan.

  Du kan använda jokertecken, till exempel asterisk (*) och frågetecken (?), i sökvillkoren:

  • Använd asterisk om du vill söka efter valfri teckensträng, till exempel s*d hittar "syd" och "startad".

  • Använd frågetecken om du vill söka efter ett enskilt tecken, till exempel s?t hittar "söt" och "sot".

   Tips: Du kan söka efter asterisker, frågetecken och tilde (~) i ett kalkylblad genom att skriva tilde framför tecknen i rutan Sök efter. Om du till exempel vill söka efter data som innehåller "?" skriver du ~? som sökvillkor.

 4. Klicka på Alternativ om du vill finjustera sökningen, och gör sedan något av följande:

  • Om du vill söka efter data i ett kalkylblad eller i en hel arbetsbok markerar du Blad eller Arbetsbok i rutan I.

  • Om du vill söka efter data i rader eller kolumner klickar du på Efter rader eller Efter kolumner i rutan Sök.

  • Om du vill söka efter data med specifika detaljer klickar du på Formler, Värden eller Kommentarer i rutan Leta i.

   Obs!:   Formler, Värden och Kommentarer är bara tillgängliga på fliken Sök, medan bara Formler är tillgängliga på fliken Ersätt.

  • Om du vill söka efter skiftlägeskänsliga data markerar du kryssrutan Matcha gemener/VERSALER.

  • Om du vill söka efter celler som innehåller enbart de tecken som du skriver i rutan Sök efter markerar du kryssrutan Matcha hela cellinnehållet.

 5. Om du vill söka efter text eller tal som även har en viss formatering klickar du på Format och gör sedan dina val i dialogrutan Sök format.

  Tips: Om du vill söka efter celler som bara matchar ett visst format kan du ta bort villkoren i rutan Sök efter och sedan välja ett specifikt cellformat som ett exempel. Klicka på pilen bredvid Format, klicka på Välj format från cell och klicka sedan i cellen som har den formatering du vill söka efter.

 6. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter text eller tal klickar du på Sök alla eller Sök nästa.

   Tips: När du klickar på Sök alla visas alla förekomster av villkoret som du söker efter, och du kan göra en cell aktiv genom att klicka på ett resultat i listan. Du kan sortera resultatet av en sökning med Sök alla genom att klicka på en kolumnrubrik.

  • Om du vill ersätta text eller tal skriver du ersättningstecknen i rutan Ersätt med (eller låter den vara tom om vill byta ut tecknen mot ingenting) och klickar sedan på Sök eller Sök alla.

   Obs!: Om rutan Ersätt med inte är tillgänglig klickar du på fliken Ersätt.

   Om det behövs kan du avbryta en pågående sökning genom att trycka på ESC.

 7. Om du vill ersätta den markerade förekomsten eller alla förekomster av de hittade tecknen, klickar du på Ersätt eller Ersätt alla.

Tips

 • I Microsoft Excel sparas de formateringsalternativ som du anger. Om du söker i kalkylbladet efter data igen och inte hittar de tecken som du vet ska finnas där, kanske du måste avmarkera formateringsalternativen från föregående sökning. Klicka på fliken Sök i dialogrutan Sök och ersätt och klicka sedan på Alternativ så att formateringsalternativen visas. Klicka på pilen bredvid Format och sedan på Rensa Sök format.

 • Du kan också använda funktionerna SÖK och HITTA när du söker efter text och tal i ett kalkylblad.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×